Author photoSimona Schreinerová 24.08.2023 16:09

Veľká obnova verejných priestorov pokračuje. Novú podobu získajú známe lokality

V rámci programu obnovy verejných priestorov Živé miesta sa postupne revitalizujú dlhodobo zanedbané alebo prehliadané plochy v celom meste. Momentálne je ukončených, rozpracovaných alebo navrhovaných vyše 40 projektov, pokrývajúcich väčšinu mestských častí. Ktoré projekty sú už ukončené a ktoré na obnovu ešte iba čakajú?

Námestie slobody, Skatepark Most SNP. Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, MIB

Námestie slobody, Skatepark Most SNP. Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, MIB

Program obnovy verejných priestorov Živé miesta vznikol v roku 2021 s víziou premeny desiatok lokalít vo forme relatívne jednoduchých zásahov. Aktuálne je dokončených pätnásť väčších či menších projektov, tri projekty sú tesne pred dokončením a rozpracované sú štyri projekty. 

Objednávateľom a prijímateľom projektových dokumentácií je Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), príspevková organizácia Hlavného mesta, ktorý spolupracuje s externými architektonickými kanceláriami a prípadne aj mestskými časťami. Realizátorom následných investícií je Hlavné mesto, ktorému sú obstarané dokumentácie zverené do majetku. 

Živé miesta nadväzujú na snahy súčasného vedenia Bratislavy dramaticky zvýšiť kvalitu verejného priestoru. Dnes sa začínajú pomaly objavovať prvé výsledky nového prístupu - kvalita verejného priestoru aspoň lokálne naozaj stúpla. Podľa mesta ide ale stále ešte len o začiatok hlbších a významnejších zmien. 

Galéria

 • Pozorovateľňa zvierat Vydrica. Foto: Marek Velček / Zdroj: MIB
 • Plató Staromrstská. Zdroj: MIB
 • Platany na Trnavskom mýte. Zdroj: MIB
 • Pamätník obetiam extrémizmu. Zdroj: MIB
 • Vyhliadka na Kamzíku. Zdroj: MIB
 • Multifunkčný park pri Riviére. Zdroj: MIB
 • Jazero Rohlík v Ružinove. Zdroj: MIB
 • Motýlia lúka v Dúbravke. Zdroj: MIB
 • Malý Slavín. Zdroj: MIB
 • Horáreň na Peknej ceste. Zdroj: MIB
 • Lavičky pod Mostom SNP. Zdroj: MIB

Počet dokončených projektov rastie

Viaceré Živé miesta už majú revitalizáciu za sebou. Mesto v niektorých prípadoch prebralo už rozpracované zámery, prípadne zrealizovalo najmä jednoduchšie zásahy. Najviac ich je v mestskej časti Staré Mesto.

Jedným z prvých projektov bol Pocket park (vreckový park) Židovská, ktorý vznikol na rohu Židovskej a Skalnej ulice. Spevnením oporného múrika pribudol priestor na sedenie. Jednoduchá úprava zvýšila múrik zo strany chodníka a vyvýšila zelené plochy. Významnou zmenou je zmena povrchov peších komunikácií. Asfalt tu nahradila kamenná dlažba. 

Ľahší zásah prebehol na Štúrovej ulici. Frekventovaná ulica je významným priestorom, spájajúcim Staré Mesto s Dunajom a Starým mostom. Na podnet OZ Štúrova ulica bola pripravená séria intervencií. Na ulici pribudla zeleň, pražské lavičky, nové smetné koše aj cyklostojany. Výsadba kríkov bola nahradená stromami v kochlíkoch, ktoré vytvárajú fyzickú, ale aj psychologickú bariéru medzi komunikáciou a chodníkom.   

Hľavne v reorganizácii priestoru spočívala úprava Hodžovho námestia. Doplnil sa mobiliár a priestor sa stal prehľadnejší a bezpečnejší. Projekt navrhli architekti a odborníci na zeleň z MIB v spolupráci s Oddelením tvorby mestskej zelene Magistrátu Hlavného mesta. Odstránili rozpadávajúce sa betónové obruby, ktoré nahradili kvetináče s 90 novými stromami a trvalkovou zeleňou, čím sa zvýšil pobytový potenciál vďaka tieňu. Revitalizácia reinterpretovala pôvodnú zeleň, zachovala hlavnú kompozičnú os a priehľady na významné okolité body. Úspechu pomohla modernizácia fontány. 

Bez výrazných stavebných zásahov sa upravil priestor vedľa zastávok pod Mostom SNP, ktorý skrášlili trvalkové záhony, dreviny a prvky zelene. Betónové bloky sa stali funkčným mobiliárom osadením drevených sedákov. Súčasťou je taktiež návrh zelenej steny, ktorá má obrásť priľahlý objekt MHD.

Výraznejšie upravený bol verejný priestor Krížna – Karadžičova, kde prišlo k odstráneniu bariér a čiastočne vizuálneho smogu. Naopak prišlo k výsadbe novej zelene a doplneniu osvetlenia. Úpravy prispeli k vytvoreniu prehľadnejšieho a bezpečnejšieho priestoru, nedostatkom je ale zachovanie veľkej nárožnej svetelnej reklamy. 

Medzi Živé miesta je zaraďovaná aj obnova Námestia slobody, hoci ide skôr o veľký samostatný projekt. MIB a mesto každopádne túto úpravu považujú za veľký úspech, keďže sa vďaka obnove sfunkčnila Družba, najväčšia fontána na Slovensku. Do ikonickej fontány sa po dlhých 16 rokoch vrátila voda. Úpravou prešla zeleň, vysadili sa nové stromy, upravili sa vyvýšené záhony, vymenilo osvetlenie a pribudol tiež nový mobiliár. U verejnosti ide o extrémne obľúbený zásah. 

 

Fontána na Námestí Slobody. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Po Starom Meste sa väčší počet Živých miest sústredí v Novom Meste. Týkajú sa však nielen mestského prostredia, ale aj Bratislavského lesoparku, kde prebieha intenzívna aktivita zo strany mesta aj Mestských lesov Bratislava. 

K známym úpravám patrí zmena na Trnavskom mýte, kde bolo pred Novou tržnicou v roku 2021 vysadených 5 veľkých, 12 metrov vysokých platanov. Po zazelenaní ihneď poskytli tieň, takže výrazne zmenili atmosféru priestoru pri Novej tržnici. K stromom, koncentrovaným do kruhu, zároveň pribudli lavičky a kamenná dlažba.

Park Husova na Kolibe prešiel revitalizáciou v roku 2021. V tomto prípade išlo o starší zámer. V parku vzniklo detské ihrisko a pôvodné asfaltové plochy nahradila vodopriepustná dlažba. Osadil sa nový mobiliár a pribudlo osvetlenie. V areáli je kobercový trávnik, trvalkové záhony, vysadili sa tri stromy a živý plot a je tu aj novoobnovená fontánka.

V lesoparku je ukončená realizácia pobytových schodov na brehu štvrtého rybníka na Železnej studničke. Drevené schody rôznej šírky umožňujú návštevníkom priamy kontakt s rybníkom a poskytujú príležitosť sledovať lokálnu flóru a faunu. Na Železnej studničke sa zároveň upravil bufet v blízkosti Partizánskej lúky. Po určitých prieťahoch sa tu otvorilo populárne bistro. Dokončiť ešte ostáva nový kruhový altán, ktorý by mal poskytnúť väčšiu ochranu proti dažďu a zvýšiť pôvodnú kapacitu vonkajšieho posedenia pri bufete.

Viacero aktivít sa zrealizovalo v račianskej časti lesoparku. Úprava areálu Malý Slavín je projekt, ktorý je nielen dokončený, ale aj ocenený - získal hlavnú cenu CE ZA AR v kategórii Exteriér. Areál navrhli BAKYTA architekti. V rámci revitalizácie areálu vznikol kompaktný altánok, ktorý zachoval doterajšiu kapacitu sedenia a stolovania. Má však efektívnejší tvar strechy s väčšou zastrešenou plochou na rovnakom pôdoryse. 

Ďalšie zásahy prebehli v okolí Peknej cesty. Včelia lúka vznikla pri horárni Krasňany. Lúka bola verejnosti neprístupná, po revitalizácii v nej Mestské lesy môžu usporadúvať ekovýchovu vo forme včelárskych kurzov a environmentálny program pre všetky vekové kategórie.

Hájovňa na Peknej ceste z prelomu 19. a 20. storočia zas prešla rekonštrukciou a zmenila sa na pavilón na trávenie voľného času. V rámci obnovy sa uskutočnila sanácia muriva a podláh pivnice. Nad ňou architekti z ateliéru Office 110 a DIVO navrhli altánok v tvare sedlovej strechy, ktorý odkazuje na dobový vzhľad budovy. Pred hájovňou vzniklo predpolie z priepustného povrchu, ktorý je vhodný aj na organizovanie menších podujatí.

Napokon Pozorovateľňa zvierat Vydrica je drevená stavba pri prameni riečky Vydrica na trase medzi Račou a Mariankou. V pešej dostupnosti sú aj ďalšie známe rekreačné miesta ako Pánova lúka, Studnička Zbojníčka a Malý Slavín. Architektonický návrh je z ateliéru Office 110. Smrekovec použitý na výstavbu pochádza z lesoparku a pozorovateľňu svojpomocne postavili zamestnanci Mestských lesov v Bratislave.

 

Tyršovo nábrežie, upravené okolie Pamätníka obetí extrémizmu. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

V Petržalke je zatiaľ dokončené okolie Pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží. Priestor sa stal zelenší a bezpečnejší. Pamätník navrhol architekt Pavol Brna a vytvoril sochár Pavol Dubina. Na Tyršovo nábrežie ho osadili v roku 2006, rok po vražde študenta Daniela Tupého. Úpravy divokého parkoviska však boli zrealizované len minulý rok. V prvej fáze sa presunuli neregulovane parkujúce autá na vedľajšie parkoviská, v druhej fáze sa zlepšila pobytovosť celého priestoru. Spevnené betónové a asfaltové plochy sa zmenili na zelený park.

Dve Živé miesta boli vytvorené v Karlovej Vsi. Jedným z nich je multifunkčný Park Suchá Vydrica pre rôzne vekové kategórie v blízkosti zastávky MHD Riviéra, ktorý prešiel obnovou minulý rok. V priestore bolo vysadených 37 sakúr, vznikla dažďová záhrada, športová zóna so skateparkom a s plochami pre parkour, detská zóna a multifunkčná zóna s bežeckou dráhou, fitness prvkami a pingpongom. 

Druhým je okolie cintorína Karlova Ves, ktoré bolo taktiež upravené minulý rok. Poškodené asfaltové plochy a vychodené chodníky v tráve nahradili chodníky z vodopriepustnej dlažby. Novinkou sú spevnené bezbariérové chodníky aj terénne schody. Celý priestor pomohla zveľadiť nová zeleň, k vstupu na cintorín pribudol infopanel.

V Dúbravke za zastavkou Homolova sa premenil dlhodobo nevyužívaný verejný priestor na tzv. Motýliu lúku. Nachádza sa tu exteriérová učebňa s rozmanitou zeleňou, hmyzí hotel a brloh pre ježka. Verejný priestor sa doplnil o lavičky aj bezbariérovú pitnú fontánu. Na revitalizácii sa podieľal architektonický ateliér Duma.

 

Park Suchá Vydrica v Karlovej Vsi. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Živé miesta v realizácii

Niekoľko Živých miest je aktuálne v realizácii. MIB za takýto projekt označuje vnútroblok Poľská – Justičná v Starom Meste, ktorý je tesne pred kolaudáciou. Priestor doplnila zeleň, herné prvky pre deti, vymenil sa mobiliár a osvetlenie. Zámer bol predmetom kritiky, faktom ale je, že dnes už prístupný vnútroblok vyzerá omnoho lepšie. V realizácii je oficiálne tiež úprava Komenského námestia, je dokončenie je ale závislé od rekonštrukcie SND, ktorá má prebehnúť na konci dekády. 

Tesne pred spustením prác je park na Dunajskej ulici. Pribudnúť tu majú dopadové plochy, herné prvky, mobiliár a osvetlenie. V parku vznikne atraktívny priestor na trávenie času s deťmi priamo v centre. Realizácia by sa podľa MIBu mohla začať na jeseň tohto roka.

Posledným rozbehnutým projektom v Starom Meste je park na Legionárskej. Práce sa už spustili. V prvej etape pred niekoľkými rokmi boli v parku vysadené sakury, v aktuálne prebiehajúcej sa bude dopĺňať mobiliár, pribudne multifunkčné ihrisko, vodopriepustné chodníky, vyčlenení sa pre venčenie psov a v neposlednom rade sa upraví predpolie sochy s bustou Sama Chalupku.

V Petržalke prebieha obnova objektu v Sade Janka Kráľa, ktorý slúžil ako nočný klub. „Z objektu boli vypratané všetky nánosy bývalého využitia budovy, ktoré zmenili dispozíciu budovy. Pri tomto projekte najväčšiu časť zaberajú búracie práce v interiéri, ktorý bol rozdelený na viaceré menšie miestnosti, čo je pre nové funkcie nežiaduce.  Hlavná funkcia objektu bude nová gastroprevádzka. Samotné rekonštrukčné práce sú plánované do jesene 2023. V najbližšom čase bude vyhlásená súťaž na jej nájomcu a koncom septembra majú byť osadené okná," vyjadril sa MIB. Odhadovaná hodnota rekonštrukcie je 600-tisíc eur bez DPH. Revitalizáciu čaká aj samotný Sad Janka Kráľa.

V Ružinove prechádza obnovou Mierová ulica, presnejšie predpolia pri niektorých bytových domoch medzi prevádzkou potravín a Kladňanskou ulicou. Aktuálne je dokončená prvá etapa, teda spevnené plochy. V najbližšom čase sa bude realizovať nová výsadba. Revitalizácia bude zakončená doplnením mestského mobiliáru a modernizáciou osvetlenia, čo zlepší bezpečnosť v území. Revitalizácia sa realizuje na základe projektu, spracovaného MIB.

V začiatkoch je obnova priestoru pri Kazanskej ulici vo Vrakuni. Týka sa verejnej plochy na križovatke Kazanskej a Čiernovodskej ulice. Na revitalizácii sa podieľa hlavné mesto, MIB a mestská časť Bratislava-Vrakuňa. Vzniknúť má alej, nová výsadba, identitu a čitateľnosť priestoru podporí umiestnenie svietidiel a v parku pribudne atypický mobiliár. V celkom území pribudnú stojany na bicykle, odpadkové koše a lavičky. Autorom riešenia sú kancelárie Plural, zerozero a Diervilla

 

Objekt budúceho bistra v Sade Janka Kráľa. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Približne polovica projektov je ešte v príprave

Najviac Živých miest však na realizáciu stále čaká. Umiestnené sú vo všetkých mestských častiach a líšia sa svojim rozsahom aj potenciálnym dosahom - od malých úprav po projekty, ktoré sú komunikované ako celomestsky významné. 

Príkladom toto zásadnejšieho je zámer vybudovať nad Staromestskou ulicou nový celistvý kus zelenej krajiny – Plató. Je to súčasť väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších po vzore viedenského ringu. Plocha má priniesť novú zeleň, ihriská pre deti, workout či pražské lavičky. Mesto tvrdí, že sa tým historické jadro opäť prepojí s Podhradím. 

Na Plató Staromestská nadväzuje plán na revitalizáciu okolia zastávky na Zochovej ulici. Frekventovaný priestor je v súčasnosti zanedbaný, neestetický a nie je ani veľmi bezpečný. V dohľadnej dobe sa to má zmeniť. Nedávno sa objavila informácia, že namiesto opravy podchodu mesto aktuálne zvažuje zriadenie riadeného priechodu pre chodcov na Staromestskej. 

Za kontroverzné je označovaná dvojica zásahov. Prvým je zelená zastávka s pobytovou plochou na Žilinskej ulici, ktorá prechádza povoľovacími procesmi. V celom priestore má pribudnúť zeleň, ktorá spríjemní priestor nielen pre ľudí čakajúcich na spoj, ale vytvorí aj priestor pre kratšie posedenie. Okrem zelene má pribudnúť nový mobiliár.

Povoľovacie procesy prebiehajú aj v prípade parčíku na Radlinského ulici, ktorý získa nové stromy, trvalkové rastliny, nový mobiliár vrátane fontánky na pitie. Asfaltové povrchy budú nahradené vodopriepustnou mestskou kamennou dlažbou a v parčíku vzniknú mlatové chodníky, kde sa bude dať čakať na spoj. 

Niektorým aktivistom sa nepozdáva údajný zánik zelene, nedostatočná participácia a vysoká cena oboch zásahov. Už dlho sa preto snažia o zastavenie zámerov. Mesto v prípade týchto projektov postupuje pomaly, hoci financie na realizáciu získalo aj od externých partnerov. 

 

Aktivisti považujú úpravy verejného priestoru na Radlinského za nevhodné. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Našťastie, podobné komplikácie sú ojedinelé. V Novom Meste sa tak pripravuje obnova parčíka pri hasičskej stanici na križovatke ulíc Hálkova a Letná. Plocha má prevažne tranzitnú funkciu. Obnova má upraviť a skvalitniť verejný priestor, aby bol plne funkčný pre obyvateľov aj pre domáce zvieratá. Súčasťou štúdie je aj dopravné preriešenie priľahlej križovatky s ohľadom na dopravnú obsluhu hasičskej stanice.

V lesoparkovej časti Nového Mesta sa pripravuje aj lávka na Partizánskej lúke, ktorá má byť bezbariérovou rampou. Bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka. V tejto časti zatiaľ chýba bezbariérový vstup do lesoparku. V budúcnosti by malo na Partizánskej lúke pribudnúť klzisko, presnejšie by sa malo nachádzať pri bufete na Partizánskej lúke.

V pláne je aj úprava promenády na Železnej Studničke, teda plochy medzi bývalými Ferdinandovymi kúpeľmi a Snežienkou. Revitalizácia počíta s bezbariérovým prístupom k hladinám rybníkov, pre návštevníkov budú prístupné móla pozdĺž oboch jazier. Pribudnú zvodidlá, cyklostojiská aj mobiliár, ako aj zastávky MHD tvorené z prírodných materiálov. Opäť ide o väčší projekt, ktorý pôvodne medzi Živé miesta nespadal. 

Projekty v lesoparku zatiaľ uzatvára realizácia vyhliadky na Kamzíku. Výsledkom obnovy má byť predovšetkým vybudovanie multifunkčného objektu vyhliadky s funkciou drobného občerstvenia. Okrem toho prebehne redukcia spevnených plôch a ich nahradenie vodopriepustnými povrchmi. Doplniť sa majú nové lávky, napojené na novú zastávku MHD. Aktuálne prebiehajú povoľovacie procesy.

 

Budúca vyhliadka na Kamzíku je zatiaľ len v príprave. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / FlyingArchitecture

 

V Petržalke MIB zaradil medzi Živé miesta rekonštrukciu Námestia republiky. Plocha sa považuje za miestne centrum Petržalky, v susedstve sa nachádza Chorvátske rameno a neďaleko povedie aj nová električková trať. Návrh od kancelárie Gro Architekti prinesie kvalitný verejný priestor, novú zeleň, nové riešenie cyklistickej a pešej dopravy alebo možnosti pre kultúru a šport. Obnovou prejde skatepark, časť námestia bude mať spoločensko-kultúrny charakter. Pribudne aj cyklokiosk či stánok so zmrzlinou. Jednotlivé zóny budú doplnené zelenými plochami a relaxačnými prvkami. V centre námestia pribudne pódium a psia lúka.

Blízko k realizácii je skatepark pod Mostom SNP. Revitalizáciou sa má vytvoriť priestor nielen pre skateboardistov, ale aj BMX, inline-istov a kolobežkárov. Doplní sa aj fitness stanica pre bežcov. Obnova by mali zvýšiť bezpečnosť aj návštevnosť priestoru. Malo by ísť pravdepodobne o najkvalitnejšie zariadenie svojho druhu v Bratislave, autorom je špecializovaná česká kancelária U/U Architekti. 

Ružinov zastupujú medzi očakávanými Živými miestami tri projekty. Dulovo námestie – východ je lokalita, ohraničená ulicami Košická a Trenčianska a dvomi rezidenčnými budovami s obchodným parterom. Najvýraznejšou zmenou v rámci revitalizácie bude presunutie parkovacích miest bližšie k Trenčianskej ulici a zjednotenie povrchu. Okrem toho pribudne 19 stromov, lavičky, smetné koše, vzrastlá zeleň aj osvetlenie. Zlepší sa aj cykloinfraštruktúra. 

Významným zásahom bude revitalizácia okolia Ružinovského jazera - teda Rohlíka. Vzniknúť tu má príjemný verejný priestor, ktorý bude slúžiť všetkým skupinám obyvateľstva. Na brehu vzniknú móla, pribudne mokraď, zeleň, oddychová záhrada, mobiliár aj prevádzky rýchleho občerstvenia. Projekt je v príprave. Súvisí s ním vznik umeleckého diela, Pamätníka obetí koronavírusu, ktorý bol predmetom samostatnej umeleckej súťaže. 

Napokon je v tejto mestskej časti v príprave obnova predpolia cintorínu Prievoz. Riešiť sa má rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína, reorganizácia parkovania, úpravy spevnených povrchov a doplnenie mobiliáru.

 

Dulovo námestie - východ. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

V Rači sa plánuje obnova kúpaliska Krasňany, ktorú zastrešuje hlavné mesto s MIB a Správou telovýchovných a rekreačných zariadení po konzultácii s mestskou časťou. V prvej etape obnovy sa veľký plavecký bazén rozdelí na plavecký a menší relaxačný bazén a vzniknú tri detské bazény s vodnými atrakciami. Nafukovací prístrešok umožní, aby sa veľké bazény kúpaliska dali využívať počas celého roka. Obnovia sa šatne a vybuduje sa časť kolonády s novým vstupom na kúpalisko.

V druhej etape sa zrekonštruuje existujúci objekt bistra a dobuduje sa ďalšia časť kolonády. V tretej etape bude areál rozšírený o pozemok v jeho zadnej časti. Tu budú sústredené športové ihriská.

Revitalizácia čaká tiež park na Mudrochovej ulici a verejné priestory v okolí obchodného domu Račan a pred Miestnym úradom na Kubačovej ulici v Rači.

Cieľom tretieho račianskeho projektu, revitalizácie okolia vozovne Krasňany, je zvýšenie bezpečnosti skvalitnením povrchov, rozšírením chodníkov a vytvorením možnosti bezbariérového pohybu. Priestor, ktorý momentálne slúži ako parkovisko, by mal byť k dispozícii chodcom, cyklistom, ako aj zamestnancom susediacej administratívnej budovy.

Vo Vajnoroch bude obnova priestoru na križovatke Ulice Kataríny Brúderovej a Za farou zahŕňať zelené ostrovčeky, ktoré nahradia asfaltové plochy, pribudnú lavičky, zeleň aj dažďová záhrada. Alejová výsadba zelene oddelí vodičov od peších, ale zlepší aj mikroklímu celého územia.

 

V Rači sa môže obnoviť kúpalisko Krasňany. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

V Karlovej Vsi sa pripravuje veľký projekt obnovy Jurigovho námestia. vznikne tu priestor pre detské ihrisko, námestíčko v štýle talianskej piazzetty a pôvodná fontána od Teodora Lugsa, Eugénie Lugsovej a Jozefa Fabianeka sa sprístupní viac ľuďom. Námestie ochladia pergoly so zelenou strechou a popínavkami. Počíta sa aj so systémom na zadržiavanie a využitie dažďovej vody. V rámci odstránenia bariér pribudne výťah. Návrh počíta aj s rekonštrukciou stĺpa Meranie času. Projekt je výsledkom súťaže, víťazom je Totalstudio. 

Návrh revitalizácie okolia Domu služieb Dúbravka pripravili architekti z kancelárií Atrium architekti, ARZ a LIVINARK. Zásah ho má zmeniť na príjemné miesto s vodnou plochou, vedľa fontány pribudne trávnik a lavičky, vysadia sa aj nové stromy. Novou dominantou priestoru má byť väčšia vodná plocha s pobytovou funkciou. 

Vrančovičova ulica v Lamači je predmetom plánovanej revitalizácie v celej dĺžke a v celom profile. Obnovou prejde 520 metrov dlhý stredový pás ulice. Pribudnú lavičky a nové stromy a vytvorí sa priestor, vhodný na stretávanie. Nové verejné priestory pred kostolom, starou požiarnou zbrojnicou a niekdajším pohostinstvom umožnia organizáciu príležitostných podujatí, ako sú trhy či hody. Obnoví sa aj koryto Vrančovičovského potoka, úpravou prejde parkovanie a križovatky, aby sa zvýšila bezpečnosť.

 

Budúce jadro historického Lamača. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Prestížna záležitosť

V tomto roku by do programu Živé miesta nemali pribudnúť nové projekty a bude sa pokračovať v realizácií na predstavených projektoch. Pre Bratislavu ide nielen o súčasť jej priorít, ale aj o prestížnu záležitosť. Jednotlivé zásahy totiž oceňuje okrem laickej verejnosti aj odborná, čoho dôsledkom je predpoklad udelenia ďalších architektonických ocenení. 

Tento rok totiž získali nomináciu na ocenenie CE ZA AR v kategórii Exteriér opäť dva projekty zo Živých miest – a to Multifunkčný park Suchá Vydrica v Karlovej Vsi a okolie Pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží. Dá sa predpokladať, že pri súčasnom tempe realizácie zásahov bude mať v tejto kategórii Bratislava počas najbližších rokov stálu prítomnosť. 

Nemožno pochybovať o tom, že mnohé projekty naozaj priniesli zvýšenie úrovne prostredia a robia slovenskú metropolu o čosi lepším miestom pre život. Okrem relatívne malých intervencií však mesto potrebuje aj naozaj veľké (napríklad obnovu Námestia SNP). Na tie aj naďalej čaká. 

 

(YIM.BA, MIB)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube