Author photoAdrian Gubčo 16.04.2024 13:26

Cyklopruhy na nábreží sú hitom. Mesto odhalilo nové dáta o vyťaženosti kontroverznej cyklotrasy

Nová cyklotrasa na Rázusovom a Vajanského nábreží v centre mesta bola jednou z najväčších bratislavských tém posledných mesiacov. Kým časť verejnosti sa potešila z vytvorenia veľkorysých a pomerne bezpečných pruhov, kritikom sa nepozdávalo zabratie vonkajších jazdných pruhov pre automobily. Dáta ukazujú rastúcu popularitu a vyťaženosť kritizovanej cyklotrasy.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Rozvoj cyklodopravy v Bratislave bol doteraz skôr pozvoľný. Chrbticu cykloinfraštruktúry aj naďalej tvoria najmä rekreačné trasy, kým úseky, slúžiace na dopravu do práce či do školy, mali skôr nižší štandard. Najviac „cyklotrás“ vzniklo v poslednej dobe premaľovaním časti širokých ciest na ochranné pruhy, prípadne ako vyvolané investície v rámci privátnych developerských projektov.

Zmena prišla až na konci minulého leta. Hlavné mesto sa vtedy rozhodlo pre realizáciu nebývalo odvážneho projektu. Na Rázusovom a Vajanského nábreží, ktoré mali dovtedy charakter širokých dopravných osí, pristúpilo k uzatvoreniu vonkajších pruhov, dovtedy slúžiacich (predovšetkým) individuálnej automobilovej doprave. Na ich mieste vznikli cyklopruhy, ktoré šokovali svojou šírkou – miestami dosahujú tri metre, čím prekonávajú aj cyklodiaľnice vo vyspelých metropolách.

Dané riešenie si vyslúžilo chválu aj kritiku. Kým priaznivci cyklodopravy uvádzajú tento zásah ako príklad odvážneho kroku, ktorý konečne priniesol férovejšie prerozdelenie uličného priestoru v prospech všetkých skupín užívateľov, podľa motoristov išlo o príliš radikálny zásah do dopravnej kostry mesta. Varovali pred katastrofálnymi zápchami, dopravným kolapsom aj nízkym počtom užívateľov cyklotrasy.

Galéria

  • Dáta zo sčítačov na nábreží. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Prvé mesiace existencie im na prvý pohľad dávali za pravdu. Cyklotrasa pôsobila väčšinou ako prázdna, čo súviselo aj s chladnejším počasím – otvorená totiž bola na prahu jesene. Tá síce bola relatívne teplá, napriek tomu ale verejnosť nie je v Bratislave natoľko zvyknutá na chladné počasie ako v niektorých známych cyklomestách. Zásah Magistrátu preto kritici označovali za fatálny neúspech.

Hlavné mesto však využilo uplynulé mesiace na niekoľko úprav, ktoré zlepšili plynulosť automobilovej dopravy a vyriešili niekoľko problematických bodov na cyklotrase. Jednou z noviniek je navyše aj osadenie automatického sčítača, ktorý pravdepodobne od polovice marca ráta prejazdy cyklistov. Tieto dáta naznačujú, že popularita úseku rastie.

Tvrdí to aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Hoci sa ešte stále ozývajú hlasy, že cyklopruhy na Vajanského zívajú prázdnotou, nie je to tak,“ konštatuje na sociálnej sieti. „Jazdí po nich čoraz viac cyklistiek a cyklistov. Vďaka novému automatickému sčítaču máme jasné dáta o počte cykloprejazdov.“

Z údajov vyplýva, že počas uplynulej teplej nedele prešlo po nábreží 2.212 cyklistov obojsmerne, v sobotu 1.931. Pomerne vysoká frekvencia bola nameraná aj cez pracovné dni. Minulý utorok bolo zaznamenaných 1.646 cykloprejazdov, vo štvrtok 1.334. Tieto čísla pozvoľna rastú s postupným otepľovaním.

Mesto navyše dáva údaje z nábrežia do kontextu k iným frekventovaným cyklotrasám či úsekom. Na Starom moste bolo v nedeľu nameraných 2.289 cykloprejazdov, pri River Parku 2.598, na Moste SNP 1.296 a na Dolnozemskej 5.191. Nová cyklotrasa je tak už dnes porovnateľná s viacerými populárnymi úsekmi, hoci oproti najvyužívanejšej petržalskej hrádzi (Dolnozemská) sú zatiaľ čísla o čosi menej ako polovičné.

Mesto sľubuje predstavenie podrobnejších analýz v dohľadnej dobe. Už teraz ale môže konštatovať, že cyklotrasa si našla svojich užívateľov. Odpadá tým argument kritikov, že je nový úsek úplne zbytočný.

 

Štúdia na tzv. Južné predmestie naznačuje, ako by bolo možné utlmiť nábrežnú promenádu. Zdroj: Patrik Domanický / Archinfo.sk

 

Otázkou ostáva, ako mesto s týmito dátami naloží. Fakt, že ľudia cyklotrasu používajú, je potešiteľný. S ohľadom na jej dimenzie ale ani zďaleka nevyužívajú jej potenciál naplno. Nejde však o problém tohto úseku – ide skôr o dôsledok jeho (ne)napojenia na iné úseky vo zvyšku mesta.

Cyklotrasa dnes prepája Most SNP so Šafárikovým námestím. Ide o dôležitú sekciu v dotyku s historickým jadrom mesta a napojením na Starý most, ktorý zabezpečuje spojenie s petržalskou hrádzou. Okrem toho sa napája aj na jednu z mála kvalitnejších trás na Štúrovej ulici, čím je zabezpečené prepojenie s Námestím SNP. Napriek tomu je potrebný ďalší rozvoj.

Tento by mal smerovať na západ smerom k River Parku (kde je napriek zdieľanému priestoru s chodcami frekvencia pomerne vysoká) a na východ a severovýchod do downtownu a k autobusovej stanici (kde už je základná infraštruktúra vybudovaná). Realizáciou nadväzujúcich úsekov by sa zmysel cyklotrasy znásobil a južná časť centra by dostala v podstate ucelenú cyklistickú sieť. Určite by sa to odrazilo aj na dátach.

Mesto sa preto nesmie dať odradiť negatívnou reakciou časti verejnosti a kritikou. Nepokračovať v rozširovaní cyklotrasy na nábreží by bolo tým najhorším riešením, ktoré by úplne znegovalo jej pozitíva. Jej zriadenie je určité gesto, predovšetkým ale má ísť o funkčnú súčasť postupnej transformácie nábrežia na kvalitnejší verejný priestor. To je nereálne, pokiaľ je cyklotrasa dokončená ani nie z tretiny.

Ide o dimenziu, ktorá je nezriedka opomínaná. Vznik cyklotrasy na nábreží nie je len krokom k zlepšeniu situácie pre cyklistov. Ide aj o významný zásah v prospech celkovej reorganizácie územia, ktoré by malo byť jedným z najdôležitejších aj najkvalitnejších verejných priestorov mesta.

Od Mosta Lanfranconi až po Most Apollo už dnes siaha promenáda, ktorá je však z väčšej časti redukovaná do podoby chodníka pri Dunaji. Na niektorých miestach je do promenády orientovaná zástavba, čo je v poriadku, inde je však v kontakte s rušnou cestou. To vytvára bariéru voči zvyšku mesta a nábrežným štvrtiam, čím ich mentálne oddeľuje aj od rieky samotnej. Nejde o želateľný stav, pokiaľ má Bratislava ambíciu byť príťažlivejšou a príjemnejšou metropolou.

Budúcnosť tak spočíva v ďalších opatreniach v prospech utlmenia tranzitnej dopravy a podpory pešej, cyklistickej a verejnej dopravy. Ideálnym scenárom je celková prestavba nábrežia od fasády k rieke, ktorá by priniesla radikálne zvýšenie štandardu verejného priestoru aj definitívne stavebné riešenie pre cyklodopravu.

Ide o vzdialenú víziu, nová (provizórna) cyklotrasa má ale verejnosť na túto optimistickejšiu budúcnosť lokality pripraviť. Pokiaľ však Hlavné mesto nebude schopné v projekte napredovať, rozširovať ho a jednotlivé opatrenia dobre komunikovať, prestavba nábrežia môže ostať len snom. Len sotva totiž presvedčí verejnosť o jej výhodách, pokiaľ si ľudia už vopred nebudú môcť overiť, že celková transformácia tejto časti Bratislavy je v ich záujme.  

 

Fotografie z 10.9.2023. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube