Author photoAdrian Gubčo 02.03.2024 15:45

Stále im nestačilo. Snaha o kontrolu dopravného značenia pokračuje, Lex Vajanského sa vracia v novej verzii

Spory okolo novej cyklotrasy na Rázusovom a Vajanského nábreží pokračujú v rozdeľovaní verejnosti – a to až natoľko, že časť politického spektra sa pokúša obmedziť možnosti samospráv realizovať podobné zásahy. Vyplýva to z návrhu novelizácie Zákona o pozemných komunikáciách (resp. cestného zákona). Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla tým hrozí brutálny zásah do kompetencií samospráv.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Novelou cestného zákona sa Ministerstvo dopravy SR snaží prinútiť hlavné mesto Bratislava, aby zrušilo cyklopruh na Vajanského nábreží. V piatok na sociálnej sieti to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo. Návrhu novely zákona o pozemných komunikáciách predložil rezort dopravy v týchto dňoch opätovne na skrátené pripomienkové konanie.

Vallo pripomína, že táto aktivita trvá už dlhšie. „Už od jesene sledujeme snahu mladých bratislavských poslancov Smeru a neskôr aj ministerstva dopravy prinútiť nás zrušiť cyklopruhy na Vajanského nábreží. Táto ich snaha má dnes podobu novely cestného zákona,“ uviedol primátor.

V novele cestného zákona navrhuje rezort dopravy rozšíriť svoje kompetencie o možnosť vykonávať štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a miestnymi cestami, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem alebo ide o okolnosti hodné osobitného zreteľa. Rezort si tiež navrhuje rozšíriť svoje právomoci o možnosť zaujať stanovisko v prípade, ak cestný správny orgán alebo obec nesúhlasí so záväzným odôvodneným stanoviskom dopravného inšpektorátu.

Novelu cestného zákona predkladá rezort dopravy na pripomienkovanie opakovane. Predošlý návrh, v ktorom rezort navrhoval rozšíriť svoje kompetencie aj o vydávanie záväzných stanovísk k osádzaniu dopravného značenia či dopravných zariadení, po kritike samospráv stiahol a prepracoval.

Napriek tomu sa objavili v aktuálnom návrhu nové zmeny. „Novinkou sú aj astronomické pokuty za nesplnenie nariadenia ministerstva dopravy. V prvom kroku ide o 200.000 eur a následne, ak samospráva nevykoná nápravu do 60 dní, tak ďalších 600.000 eur, ktoré možno ukladať opakovane až do splnenia politického želania ministerstva,“ uviedol Vallo s tým, že pokuty bude rezort dopravy ukladať bez možnosti odvolania sa.

Primátor upozorňuje, že ak by novela prešla, išlo by o brutálny zásah do kompetencií miest a obcí na Slovensku. „Môžu takto rušiť nielen cyklochodníky a blokovať značenie nových, môžu tiež blokovať vyznačovanie parkovacích miest, môžu rušiť pešie zóny, môžu povoliť prejazdy ťažkej techniky obcou, môžu prikázať odstránenie bezpečnostných prvkov pred školou, môžu zastaviť alebo zdržať prakticky akýkoľvek dopravný projekt, za ktorý nesie plnú zodpovednosť samospráva,“ popisuje. V praxi by tak mesto mohlo mať zviazané ruky pri snahách o rozvoj alternatívnych spôsobov mobility.

Vallo na sociálnej sieti kritizoval, že ministerstvo dopravy predložilo ďalšiu verziu novely cestného zákona a opäť bez odbornej diskusie a v zrýchlenom legislatívnom procese. „V tomto štáte je dostatok problémov, ktorých riešenie neznesie odklad a kde by mal prevziať iniciatívu štát, ale trúfam si povedať, že cyklochodník na Vajanského ani iné dopravné riešenia v mestách a obciach to nie sú,“ uviedol.

Očakáva, že proti novele sa zdvihne odpor. „Verím, že nielen Bratislava, ale všetky samosprávne združenia takýto brutálny zásah do kompetencií samospráv dôrazne odmietnu. Dnes je na rane Bratislava, zajtra to môže byť akékoľvek iné mesto, obec či kraj,“ dodáva Vallo. Ministerstvo dopravy SR zatiaľ nereagovalo.

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Horúca debata okolo úprav na nábreží, ktoré priniesli redukciu priestoru pre individuálnu automobilovú dopravu v prospech cyklopruhov, trvá už niekoľko mesiacov. Kým podporovatelia úprav ich vítajú s tým, že vznikol bezpečný priestor pre cyklistov aj chodcov v susedstve dunajskej promenády a zároveň súčasť dôležitého cyklistického koridoru, kritici tvrdia, že tým došlo k zhoršeniu dopravnej situácie. Cyklotrasa je podľa nich nevyužitá a v danej podobe zbytočná.

Vallo s tým nesúhlasí. „Aj situáciu na nábreží sme dokázali stabilizovať a po úpravách značenia sú dnes jazdné doby áut nábrežím na rovnakej úrovni, ako boli pred zmenou. Dopravný kolaps, ktorý sa neustále snažili vykresliť, sa nekoná,“ pripomína. Faktom je, že mesto realizovalo určité úpravy a dnes naozaj nedochádza na nábreží k zápcham ani zásadným problémom. S prílevom lepšieho počasia sa očakáva aj rast počtu cyklistov.

Podľa proponentov cyklotrasy sa tak čoskoro ukáže jej zmysel. Možno aj preto sa Ministerstvo dopravy SR spolu s predkladateľmi tak usilujú, aby novela prešla čo najskôr. Môže byť omnoho náročnejšie verejne tvrdiť o nízkej užitočnosti cyklotrasy, pokiaľ ju budú reálne využívať stovky, možno tisíce užívateľov denne. Z pohľadu vládnych politikov sa tak zatvára okno príležitosti pre úpravu, ktorá im má získať podporu u konzervatívnejšej alebo nepresvedčenej časti verejnosti.

Faktom ostáva, že presadenie novely v danej podobe by bolo skutočne ráznym úderom pre samosprávy. Aj na Slovensku sa postupne objavujú prví primátori, primátorky, starostovia a starostky, ktorí sa usilujú o aplikáciu pokrokových riešení, zameraných na zníženie významu individuálnej automobilovej dopravy. To znamená rozvoj cyklodopravy, cestné diéty, reguláciu parkovania aj rôzne pilotné projekty v rámci postupov taktického urbanizmu.

Mnohé z týchto opatrení sú najmä zo začiatku spojené s odporom a nízkou popularitou. Ich efekty sa prejavujú postupne. Mnohí obyvatelia si však po čase na ne zvyknú a po čase sa podpora obmedzovania individuálnej automobilovej dopravy zvyšuje. Benefitom je totiž bezpečnejší, kvalitnejší, čistejší a príjemnejší verejný priestor.

Schválením novely by Slovensko opäť urobilo krok dozadu pri snahách o zvýšenie kvality života. Vzdialilo by sa tým od vyspelých miest západnej či severnej Európy, ktoré sú lídrami v tvorbe atraktívnejšieho prostredia. Okrem verejnej priazne a agilných samospráv k tomu dopomáha aj podpora štátu, ktorá je deklarovaná nielen v oficiálnych dokumentoch, ale aj konkrétnymi krokmi vrátane motivačnej legislatívy. Slovensko aj týmto ukáže, či sa na európsky štát len nehrá.

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube