Author photoMartina Gregová 21.04.2024 17:37

Koniec hanby? Trenčianska autobusová stanica je v desivom stave, mesto ohlasuje blízky štart revitalizácie

Stav železničných a autobusových staníc na Slovensku vo všeobecnosti nie je veľmi dobrý, hoci v prípade autobusových terminálov sa postupne zlepšuje. Výnimkou zostáva Trenčín, ktorý je v tomto smere na tom zle aj oproti iným mestám, zvlášť krajským. Situácia je obzvlášť kritická v kontexte pripravovaného Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorým bude mesto na Váhu v roku 2026.

Zdroj: SIRS-development

Zdroj: SIRS-development

Keď sa hovorí o zastaraných a zanedbaných slovenských staniciach, väčšina ľudí si predstaví Hlavnú železničnú stanicu v Bratislave. Tá však nie je jediným miestom hanby, cez ktoré ročne prejdú tisíce cestujúcich, vrátane tých zo zahraničia. Nielen návštevníci známeho festivalu v Trenčíne by mohli rozprávať o miestnej autobusovej i priľahlej železničnej stanici.

V dobrom stave sú železničné nástupiská vďaka nedávnej modernizácii železničného koridoru. Staničná budova je však desivá a autobusovú časť a okolité priestory tvorí len niekoľko nástupných ostrovčekov a jeden bufet. Ich kondícia je zahanbujúca v kontexte obrazu mesta, ktoré sa usiluje zlepšiť svoje postavenie aj úroveň. Čoskoro príde zásadná skúška, keď bude Trenčín v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry.

Titul Európske hlavné mesto kultúry sa udeľuje od roku 1999. Cieľom projektu je zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného porozumenia. Prvým slovenským mestom, ktoré tento titul získalo, boli Košice v roku 2013. 

Galéria

  • Aktuálny stav. Zdroj: SME - MY Trenčín
  • Zdroj: SIRS-development
  • Zdroj: SIRS-development
  • Zdroj: SIRS-development
  • Zdroj: SIRS-development
  • Zdroj: SIRS-development
  • Zdroj: SIRS-development

O niekoľko rokov neskôr tento titul pripadol mestu Trenčín. Spomedzi slovenských miest sa o titul EHMK 2026 uchádzala tiež Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trnava a Žilina. Program hostiteľského mesta musí zahŕňať špeciálne projekty, vytvorené pri príležitosti EHMK. Príprava a realizácia projektov má klásť dôraz na kultúrnu rozmanitosť v Európe. Od víťazného mesta sa taktiež očakáva zapojenie mladých ľudí, dobrovoľníkov, znevýhodnených osôb a minorít.

Popritom však so získaním tohto titulu často súvisí aj snaha miest o zlepšenie infraštruktúry či verejných priestorov. Inak tomu nie je ani v prípade Trenčína. Naplánované (a v niektorých prípadoch aj dokončené) sú modernizácie kultúrnych centier, revitalizácia verejných priestranstiev v centre a do roku 2026 by rekonštrukciou mala prejsť aj problematická autobusová stanica. 

Už dávnejšie bol ohlásený projekt, známy pod názvom „Terminál”, ktorý mal podľa pôvodných plánov prepojiť existujúcu železničnú a autobusovú stanicu do jedného celku. V novom komplexe mali pribudnúť obchody, služby a informačné centrum pre dopravcov aj pre mesto. Pôvodné plány však stroskotali a projekt, ktorý mal byť dokončený ešte na prelome rokov 2015 a 2016, sa nepodarilo zrealizovať.  

V súčasnosti sa hovorí o dvoch samostatných rekonštrukciách oboch staníc, pričom aktuálnejšou témou je momentálne rekonštrukcia autobusovej stanice. Oproti pôvodne plánovanému Terminálu je aktuálny návrh investora výrazne jednoduchší a menší. Nová autobusová stanica vznikne revitalizáciou predstaničného priestoru.  

Pozemky pod autobusovou stanicou mesto predalo spoločnosti SIRS, developerovi žilinského nákupného centra Mirage alebo vlastníkovi bratislavského Prioru, ešte v roku 2011 a 2012. „V roku 2012 uzatvorilo mesto so spoločnosťou SIRS –Development, na základe uznesenia vtedajšieho mestského zastupiteľstva, kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou mesto predalo za účelom revitalizácie autobusovej stanice ďalšie pozemky v hodnote podľa znaleckého posudku 151.549,20 eur,” opisuje mesto.  

O niekoľko rokov neskôr však chcelo mesto Trenčín od kúpnych zmlúv odstúpiť. Dôvodom bol fakt, že projekt Terminál sa ani po viacerých zmenách nepodarilo zrealizovať. „Mestské zastupiteľstvo sa bude na najbližšej schôdzi 28.2.2024 zaoberať novým návrhom investora. Poslanci budú rokovať o usporiadaní vzťahov medzi mestom a spoločnosťou SIRS – Development tak, aby došlo k rekonštrukcii autobusovej stanice, vybudovaniu autobusových zastávok pre MHD, ukončeniu súdnych sporov medzi mestom a investorom o určenie vlastníckeho práva k dotknutým pozemkom,” tvrdila pred časom miestna samospráva. 

K dohode napokon došlo po zastupiteľstve, ktoré sa konalo 26. marca. Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka išlo o historickú chvíľu. „Predchádzalo tomu 13 rokov, kým sme sa s majiteľom autobusovej stanice dohodli na finálnej podobe jej revitalizácie. Neboli to jednoduché rokovania. Chcem verejne poďakovať viceprimátorovi Jánovi Forgáčovi, pretože ide o výsledok tímovej práce práve pod jeho vedením,“ povedal primátor. Mesto zároveň stiahne svoje žaloby voči investorovi. 

Dnes to vyzerá tak, že dlho odkladaný projekt sa napokon podarí zrealizovať do roku 2025. Spoločnosť SIRS-Development pritom počíta s investíciou v hodnote 2,4 milióna eur. Vonkajšie predpriestory stanice by malo na vlastné náklady vybudovať mesto Trenčín. Podľa Ľubora Cmarka, manažéra spoločnosti SIRS, bude „celá rekonštrukcia prebiehať v predstaničnom priestore medzi budovou železničnej stanice a Železničnou ulicou, kde bude celkovo deväť státí pre autobusy diaľkovej a medzimestskej dopravy. Pri Železničnej ulici budú situované štyri niky v celkovej dĺžke 60 metrov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy a dve výstupiská pre prímestskú dopravu.” 

Nová trenčianska autobusová stanica bude vo výsledku pozostávať z troch menších objektov. V jednom z nich sa má nachádzať zákaznícke centrum pre SAD, stredná časť bude určená pre reštauračné služby, tretia budova má slúžiť ako zázemie pre šoférov. Budova, v ktorej je v súčasnej dobe klientske centrum, nebude začlenená do rekonštruovanej stanice. Do určitej miery je však plánovaná úprava jej súčasného vzhľadu.  

Revitalizované má byť aj súčasné autobusové nástupište. Po novom bude slúžiť ako stojisko pre prímestskú autobusovú dopravu. Pribudne aj 22 parkovacích stojísk pre taxislužby. Novému návrhu predchádzala analýza počtu autobusov a cestujúcich.  

Aj napriek zložitej minulosti projektu Terminál, mesto Trenčín stále dúfa, že rekonštrukciu autobusovej stanice sa podarí uskutočniť do roku 2025. V čase, keď bude Európskym hlavným mestom kultúry 2026, by tak tento priestor už nemusel byť hanbou. Či sa tieto plány napokon podarí naplniť, ukážu nasledujúce mesiace.

 

(Mesto Trenčín, SME, EHMK Trenčín, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube