Author photoMartina Gregová 03.05.2024 20:05

Unikátne rekonštrukcie a zachránené dedičstvo. Poznáme víťazov prestížneho ocenenia Fénix

Ocenenie Fénix - kultúrna pamiatka roka si kladie za cieľ motivovať vlastníkov kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich obnovu. Tento rok sa organizoval už 17. ročník, ktorý bol výnimočný. Nominovaný bol totiž rekordný počet diel, čo je snáď dôkazom, že záujem o obnovu pamiatok rastie. Bodovali projekty rôznych mierok a funkcií zo všetkých kútov Slovenska.

Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

Obnova národnej kultúrnej pamiatky na Slovensku je často nákladný, zdĺhavý a extrémne náročný proces. Platí to aj napriek tomu, že majiteľ takéhoto objektu môže požiadať o poskytnutie odbornej a metodickej pomoci od Pamiatkového úradu SR či o finančný príspevok na zachovanie jej pamiatkovej hodnoty od obce a ministerstva.

S cieľom podporiť majiteľov takýchto objektov k obnove národných kultúrnych pamiatok Ministerstvo kultúry SR, spolu s Nadáciou SPP, Slovenským plynárenským priemyslom a RTVS tento rok vyhlásilo v poradí 17. ročník prestížneho ocenenia Fénix - kultúrna pamiatka roka. Cieľom súťaže je taktiež popularizovať vydarené realizácie a motivovať nových potenciálnych investorov. 

V tomto ročníku bolo do ocenenia prihlásených celkovo 33 kultúrnych pamiatok z rôznych kútov Slovenska. Z bratislavských objektov sa medzi nominovanými dielami nachádzala komplexná obnova Michalskej veže a komplexná obnova Kaštieľa v Čunove. V rámci slávnostného galavečera, ktorý sa uskutočnil 2.5.2024, bolo odovzdaných niekoľko ocenení. 

Galéria

  • Várdomb v Bernolákove. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Kaštieľ vo Voderadoch. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Organ v Kostole sv. Michala Archanjela. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Kúria Andrássyovcov v Gombaseku pred obnovou. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Kúria Andrássyovcov v Gombaseku. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Park kaštieľa v Lednických Rovniach. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Berggericht. Zdroj: Beautiful Slovakia

Cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky získal projekt Várdomb - Starý vodojem v Bernolákove. Objekt bol vybudovaný v roku 1912 na ruinách pôvodného hradu Čeklís. Vodárenská veža bola postavená v romantizujúcom historizujúcom štýle, vďaka čomu svojím architektonickým tvaroslovím pripomína stredovekú hradnú vežu.  

Jej obnova prebiehala v rozmedzí rokov 2022-2023. „Obnova prinavrátila vodojemu pôvodný historický eklektický výraz umocnený dekoratívnymi prvkami omietkovej bosáže, rímsami, cimburím a vežičkou. Veža vodojemu bola zároveň adaptovaná na nové využitie – vyhliadku a malú expozíciu dejín tejto zaujímavej technickej pamiatky a dejín hradu Čeklís. Otvára sa tiež možnosť využitia pamiatky pri open air kultúrnych a spoločenských podujatiach," odôvodňuje svoje rozhodnutie porota súťaže.

 

Várdomb. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

 

Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky získal Kaštieľ vo Voderadoch, ktorého obnova trvala od roku 2017 do roku 2023. V minulosti kaštieľ vlastnilo viacero majiteľov a slúžil rôznym funkčným náplniam. Od roku 2016 je objekt v súkromnom vlastníctve. 

„Celkový zlý stav pamiatky pred obnovou spôsobili nevhodné sekundárne zásahy a zanedbaná údržba. Komplexná obnova kaštieľa sa týkala všetkých jeho častí, vrátane umeleckoremeselných prvkov a reštaurovania umeleckých súčastí architektúry s maximálnym možným zachovaním originálnych hmôt a komponentov," približujú experti, ktorí projekt posudzovali. 

Odborná porota v prípade Kaštieľa Voderady ocenila predovšetkým systematický vysokoodborný a esteticky zvládnutý prístup k obnove a reštaurovaniu národnej kultúrnej pamiatky, ktorý rešpektuje jeho zachované pamiatkové hodnoty. 

 

Kaštieľ vo Voderadoch. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

 

Počas slávnostného galavečera bola udelená aj cena Fénix - Kultúrna pamiatka roka za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky. Získal ju Organ v Kostole sv. Michala Archanjela vo Vaďovciach. Ten bol v kostole nainštalovaný už v roku 1770. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o provinčný kostol, je veľmi zaujímavé architektonické riešenie organovej skrine, ktorá je podľa farského úradu Hrachovište slovenským unikátom. 

Organ prechádzal obnovou od roku 2012 do roku 2023. „V rámci komplexnej obnovy a reštaurovania bola plne zrekonštruovaná nástrojová časť. Drevená organová skriňa bola očistená, zbavená sekundárnych prvkov, spevnená a ošetrená proti škodcom. Po doplnení chýbajúcich častí bola obnovená povrchová úprava v pôvodnej farebnosti a zabezpečená ochranným voskovo živicovým náterom,” popisujú organizátori ocenenia.  

 

Kúria Andrássyovcov v Gombaseku. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

 

V rámci 17. ročníka bola už tradične udelená aj Cena Nadácie SPP, a to pamiatke, ktorá na získala najväčší počet hlasov v internetovom hlasovaní. Až 20.442 z celkových 90.353 hlasov sa podarilo získať Kúrii Andrássyovcov v Gombaseku. Vďaka obnove má dnes renesančná pamiatka široké kultúrno-spoločenské využitie. V jej priestoroch sa v súčasnosti nachádza muzeálna expozícia a slúži aj na reprezentačné účely obce.  

Okrem hlavných cien bolo udelené aj Čestné uznanie, a to za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky. Získala ho obec Lednické Rovne za obnovu parku kaštieľa v Lednických Rovniach a za inšpiratívnu prezentáciu pamiatky ako živého organizmu so zachovanými autentickými historickými prvkami.

 

Berggericht. Zdroj: Beautiful Slovakia
 

Už tradične odborná porota označila aj Adepta na kultúrnu pamiatku roka. Tento titul bol udelený momentálne prebiehajúcej obnove Berggerichtu – budovy mineralogickej expozície Slovenského banského múzea. Cieľom udelenia tohto titulu je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v procese obnovy, a zároveň upozorniť verejnosť na práve prebiehajúcu realizáciu. Vďaka tomu vznikne priestor pre sledovanie celého procesu až po úspešne ukončené reštaurovanie pamiatky. 

Podľa Evy Gulikovej, správkyne Nadácie SPP, sa do súťaže každým rokom zapája čoraz viac vlastníkov obnovených pamiatok na Slovensku. Okrem toho, že ocenenie každoročne motivuje majiteľov pamiatok k ich obnove, zároveň upriamuje pozornosť širšej verejnosti k takýmto stavbám. To vo výsledku prispieva k udržiavaniu nášho architektonického dedičstva.  

 

(Fénix - kultúrna pamiatka roka, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube