Author photoAdrian Gubčo 22.11.2023 12:07

Návrat jedinečnej pamiatky. Bratislavský kraj oficiálne predstavil kaštieľ v Čunove a budúce ekocentrum

Komplexná rekonštrukcia kaštieľa v Čunove je v záverečnej fáze. Práce sa dokončujú a všetko sa pripravuje na vznik unikátneho ekocentra, ktoré bude mať významnú pozíciu vo vzdelávaní, cestovnom ruchu a predovšetkým ochrane prírody v podunajskom regióne. Vízia bola predstavená odbornej verejnosti.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Kaštieľ v Čunove je jednou z najvzácnejších pamiatok tejto mestskej časti. Prízemná barokovo-klasicistická stavba je tvorená trojtraktom s chodbou v strede. Hlavný vstup je umiestnený na severovýchodnej fasáde, pod ozdobným portikom. Majiteľmi kaštieľa boli Szapáryovci, ktorí ho vybudovali v druhej polovici 18. storočia a druhýkrát prestavali v roku 1807. Určite práce sa na objekte realizovali v 70.-90. rokoch 20. storočia, neboli však ukončené. Budova odvtedy značne schátrala.

Situácia sa začala meniť pred niekoľkými rokmi, keď sa rozhodlo o obnove kaštieľa. Za slovenskú stranu projekt viedol Bratislavský samosprávny kraj (BSK). „Schátraný čunovský kaštieľ zmeníme na moderné ekocentrum,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba. „Zrekonštruovali sme nielen kaštieľ, ale aj priľahlú záhradu, ktoré spoločne vytvoria priestor pre environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu detí, mládeže i širokej verejnosti spolu so zázemím pre organizácie ochrany prírody, cezhraničného turizmu a ekoturizmu.“

Ide o výsledok medzinárodnej kooperácie, zrealizovanej vďaka spolupráci slovenských, rakúskych a maďarských partnerov v rámci cezhraničných projektov Ecoregion SKAT a Ecoregion SKHU. Podporené boli z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

V priebehu včerajšej konferencie BSK ukončio projekt a predstavilo výsledky partnerom. Svoje zámery a programy odprezentovali Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, zástupcovia Národného parku Donau Auen, Natúrpark Szigetkoz, región Marchfeld či Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.

Ekocentrum bude mať medzi nimi významnú úlohu. „Čunovské Ekocentrum sa stane hlavným koordinátorom environmentálno-vzdelávacích centier v kraji, ktorým bude poskytovať metodickú podporu pre všetkých relevantných aktérov,“ priblížila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Ide o súčasť snáh o zvýšenie kvality života v regióne s prihliadnutím na ochranu životného prostredia. „Vďaka spoločnej iniciatíve sa nám podarilo vybudovať infraštruktúru pre ekoturizmus a environmentálne vzdelávanie, ktoré sú v dnešnej dobe klimatickej krízy a zvyšujúceho sa tlaku na životné prostredie veľmi dôležité,“ pripomína Lukáčová.

Environmentálno-vzdelávacie centrum tak bude mať nadnárodný charakter a slúžiť bude tak odborníkom, školám, žiakom, ako aj širokej verejnosti všetkých vekových kategórií. V budove kaštieľa vznikne interaktívna expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu ako sú Delta Dunaja či Lužné lesy. Vnútri budú tvorivé dielne a multifunkčná sála.

Zmenami prešlo, resp. prejde aj priľahlé okolie kaštieľa. V záhrade budú umiestnené rôzne zážitkové a interaktívne prvky, ako biotopové jazierko schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ako aj záchranná stanica pre zranené živočíchy.

BSK pripomína, že kaštieľ bude využívať obnoviteľné zdroje energie, napríklad vykurovanie tepelným čerpadlom. Takisto boli zrealizované adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy, a to konkrétne zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia. Stavebný odpad sa zhodnotil a následne opätovne využil.

Po sprístupnení kaštieľa v priebehu roka 2024 sa rozbehnú v kaštieli prvé aktivity. „V rámci projektu pripravujeme vzdelávacie programy (denné a pobytové) a exkurzie viazané na okolité územie, prírodu, miestne tradície a ľudské aktivity v krajine,“ oznámila Jana Menkynová z DAPHNE - Inštitútu aplikovanej ekológie. „Našim cieľom je sprostredkovanie kvalitného autentického zážitku z poznávania prírody, ako aj lokálnych komunít a ich kultúry a tradícií. Je pre nás nesmierne dôležité, aby produkty, ktoré vytvoríme, mali pozitívny vplyv na miestnu prírodu a komunitu.”

Rekonštrukčné práce sú spolufinancované cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko-Rakúsko a revitalizačné práce cez Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Náklady na stavebné práce a expozičné priestory dosiahli vyše 4,2 milióna eur.

 

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Bratislavský kraj sa priblížil k dokončeniu ďalšieho významného projektu rekonštrukcie kultúrnej pamiatky a jej navrátenia do života. Kaštieľ v Čunove bol donedávna ruinou, ktorá na prvý pohľad spela k zániku. Po novom vznikol v jednej z najmenších mestských častí výnimočný areál, ktorý hneď niekoľkými spôsobmi pomôže k zvýšeniu úrovne Čunova, Bratislavy aj celého regiónu.

V prvom rade, ekocentrum prispeje k zlepšeniu ochrany prírody v jedinečnej dunajskej krajine, ktorá je unikátna z celoeurópskeho hľadiska. Bratislava má vo svojom susedstve poklad, o ktorom mnoho ľudí ani nevie. Vzdelávacie programy v ekocentre to môžu zmeniť a navyše lepšie prepojiť aktivity v tomto smere s partnermi v priľahlom zahraničí.

Projekt taktiež prispeje k zvýšeniu atraktivity Čunova z hľadiska cestovného ruchu. Už v súčasnosti sa tu nachádza príťažlivá galéria Danubiana alebo areál Divoká voda. Ekocentrum bude ďalším bodom záujmu, ideálne prepojiteľným s cykloturistikou. Mestská časť z toho môže citeľne benefitovať.

Napokon sa podarilo obnoviť pamiatku, pričom jej rekonštrukcia priniesla vzácne objavy – napríklad nález nástenných malieb z 19. storočia. Čoskoro by mala byť opravená aj priľahlá sýpka zo 16. storočia, kde sa predpokladá vznik priestoru pre kultúru, pravdepodobne galérie. Historické dedičstvo Bratislavy tak bude lepšie uchované.

Bratislavskému samosprávnemu kraju sa tak podarilo dokončiť skutočne unikátny projekt. Zaradí sa k iným dôležitým zásahom, napríklad rekonštrukcii Divadla Aréna alebo obnove Bábkového divadla. Krok po kroku tak Bratislava stáva lepším a krajším mestom pre život.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube