Author photoAdrian Gubčo 29.04.2024 16:39

Električka SND neublíži. Mesto predstavilo výsledky štúdie o dopadoch vedenia trate na Pribinovej ulici

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Nové centrum mesta alebo bratislavský downtown napriek svojmu rastu stále nemá zabezpečenú obsluhu kapacitnou koľajovou dopravou. Riešením má byť električková trať, ktorá by spojila Petržalskú a Ružinovskú radiálu po Pribinovej a Košickej. Voči zámeru sa postavili kritici, obávajúci sa negatívnych dopadov na činnosť SND, mesto však tvrdí, že to nebude problém. Dokazovať to má dokončená štúdia realizovateľnosti.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Keď sa začalo hovoriť o rozvoji južnej časti Nív, kam by sa mohlo rozšíriť centrum Bratislavy, predpokladalo, že obsluha územia bude zabezpečená metrom. Neskôr sa k metru pridala aj vízia podzemného vlaku, ktorý mal severojužným smerom prepojiť Filiálku s Petržalkou, či dokonca lanovky ponad Dunaj. Všetky plány sa však ukázali ako nereálne a boli zrušené, resp. odložené na neurčito.

Ako náhrada bola v roku 2017 predstavená vízia električkovej trate, ktorá by sa odpájala z Petržalskej radiály, vedúcej zo Starého mosta, a pokračovala po Pribinovej. Východne od Mosta Apollo by sa stáčala na sever a paralelne s Košickou by smerovala k Miletičovej, kde by bola umiestnená popri trhovisku. Prerazením cez súčasný park by sa napojila na Ružinovskú radiálu na Záhradníckej.

S plánom pôvodne prišiel developer J&T Real Estate. Hlavné mesto si nechalo zanalyzovať tento zámer aj alternatívne vedenia v rámci lokality. Koncept od JTRE sa však ukázal ako najvýhodnejší – a to z hľadiska realizovateľnosti, ceny, obslužnosti aj potenciálneho termínu dokončenia. Developer navyše prisľúbil finančnú podporu. Magistrát tak začal realizovať kroky v výstavbe, najmä v podobe zmeny Územného plánu.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / EIA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / EIA

Plán vybudovať električkovú trať na Pribinovej a Košickej však má kritikov. Ku kľúčovým patrí Slovenské národné divadlo a Ministerstvo kultúry SR, ktoré sa obávajú negatívneho efektu na prevádzku SND. Podľa odporcov projektu prechádzajúce električky budú vydávať hluk a vibrácie, ktoré znížia kvalitu predstavení a skúšania v priestoroch divadla. Ďalší kritici dodávajú, že trať naruší verejný priestor pred budovou.

Po mnohých diskusiách mesto napokon pristúpilo k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, ktorá má overiť možnosti zamedzenia negatívneho dopadu dopravy na SND. Na štúdii spolupracovalo s odborníkmi zo Slovenskej technickej univerzity. Teraz je tento materiál dokončený a zverejnený.

Ako popisuje mesto, štúdia realizovateľnosti sa venovala vplyvu hluku a vibrácií z prevádzky električky na chránené priestory jednotlivých sál SND, resp. na činnosť umeleckej produkcie. Odborníci cez stovky simulácií vyhodnocovali viaceré parametre, ako napríklad rôzne konštrukcie koľajovej dráhy, hrúbky koľajových dosiek a antivibračných rohoží, uchytenie koľajníc, rýchlosť a spôsob prejazdu.

Bližšie skúmané pritom boli dva varianty riešenia trate. Ich riešenie sa rozchádzalo v spôsobe realizácie priestoru priamo pred divadlom, kde sa v podzemí nachádzajú garáže SND. Jedna z variánt počíta so zachovaním parkovacích kapacít, druhá s ich zasypaním.

Magistrát zdôrazňuje, že hluková štúdia na základe vyhodnotenia a analýz množstva meraní vo svojom závere konštatuje, že prevádzka električiek pred budovou SND nebude spôsobovať vo vnútornom prostredí priestorov opery a baletu, činohry a štúdia, rušenie zvukovými udalosťami generovanými prejazdom električiek. Jedinou výnimkou je tzv. Modrý salón, tento však pôvodne nebol navrhnutý na umeleckú produkciu. Mala tu byť kaviareň.

V prípade vibrácií experti vo svojom závere rovnako skonštatovali, že prejazd električky popred budovu SND pri stanovených rýchlostiach neprekročí v priestoroch opery, činohry a štúdia prípustné hodnoty vibrácií. V Modrom salóne je v niektorých prípadoch hodnota vibrácií vyššia. Tak ako v prípade hluku, aj pri vibráciách je možné určitými stavebnými opatreniami (ktoré majú byť súčasťou projektu ako takého) týmto nedostatkom zamedziť.

 

Električková trať podľa odborníkov prevádzku SND nenaruší. Zdroj: J&T Real Estate

 

Pre mesto sú výsledky štúdie signálom, že ide správnou cestou a má v príprave električkovej trate pokračovať. V dohľadnej dobe chce nadviazať na diskusie s Ministerstvom kultúry SR a divadlom o organizácii stavebných prác tak, aby minimalizovali dopad na prevádzku divadla počas výstavby trate. Taktiež sa musí pristúpiť k výberu preferovaného variantu konštrukcie trate v priestore nad podzemnou garážou.

Dobrou správou sú výsledky štúdie aj podľa primátora Bratislavy Matúša Valla. „Akustická pohoda SND bola pre nás od začiatku tohto projektu prioritou, a jasne som komunikoval, že k vybudovaniu novej trate pristúpime len za podmienky, že nebude mať negatívne dopady na divadlo,“ upozorňuje. „Som rád že STU a odborníci teraz potvrdili už konkrétne spôsoby takéhoto riešenia novej trate.

Primátor hovorí, že si je vedomý rozličných názorov, fakty ale hovoria jasne. „Dnes už ale vďaka odborníkom vieme, že nová trať nebude predstavovať problém pre prevádzku divadla. Je to dôležitý krok k výstavbe úplne novej električkovej trate, ktorá pre desiatky tisíc cestujúcich denne lepšie prepojí Petržalskú a Dúbravsko-Karloveskú radiálu s Ružinovskou radiálou,“ konštatuje Vallo.

Magistrát dodáva, že závery štúdie realizovateľnosti doplnili a potvrdili výsledky štúdií a analýz dát z minulosti, s ktorými mesto pracovalo pri plánovaní trate. Patri k nim aj závery medzinárodnej odbornej pracovnej skupiny, ktorú hlavné mesto zriadilo ešte v roku 2021, kde nezávislí experti konštatovali, že pred divadlom je možné stavať a prevádzkovať električkovú trať bez výrazného vplyvu na divadlo,  za podmienky spresnenia vhodných riešení prostredníctvom štúdie realizovateľnosti.

Samotný projekt trate je aktuálne v procese zapracovania pripomienok posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Realizáciu mesto predpokladá v rokoch 2027-2029.

 

Spomedzi viacerých variánt sa dané vedenie trate ukázalo ako najlepšie. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR 

 

Nové dôkazy o dopadoch trate by mohli priniesť významný posun v celej kauze električkovej trate na Pribinovej ulici. Samozrejme, kľúčovým predpokladom je ale ochota SND aj Ministerstva kultúry SR počúvať odborníkov. S ohľadom na čiastočnú politizáciu celej diskusie je otázne, či je niečo také ešte možné.

Pokiaľ by sa ale predsa len projekt realizoval, nové centrum Bratislavy by sa radikálne zlepšilo. Obyvatelia a návštevníci mesta by dostali rýchly a pohodlný spôsob, ako sa dostať nielen do SND, ale aj do dvojice veľkých nákupných centier, autobusovej stanice, niektorým z najväčších (a najvyšších) kancelárskych komplexov v metropole aj do starších štvrtí. Vybudovaním akéhosi okruhu cez mesto by sa navyše zvýšila odolnosť celej električkovej siete v prípade nehôd alebo odstávok.

Priamo na Pribinovej by trať viedla po severnej strane ulice západne od SND, následne by prešla na Námestie M. R. Štefánika. Pokiaľ by došlo k premosteniu podzemných garáží, spomalila by na 10 kilometrov na hodinu. V prípade ich zasypania by mohla premávať rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu. Viac nie je želateľné kvôli hluku, vibráciám aj blízkemu kontaktu s pešími. Električková trať bude súčasťou pešej zóny.

Na Košickej by zhruba po Mlynské nivy viedla po východnej strane ulice, v kontakte s Downtown Yards. Následne by prešla do stredového pásu, kde je dnes zeleň. Časť kritikov preto považovala za chybné aj umiestnenie na tejto ulici, hoci sa tým dramaticky zvýši udržateľnosť mesta aj hodnota nehnuteľností v susedstve trate.

Nateraz sú to ale predčasné úvahy. Kľúčový napokon bude postoj SND a Ministerstva kultúry SR. Pokiaľ ostanú trvať na svojich záveroch – aj keď ich nemajú odborne podložené – električková trať nevznikne vôbec. Mesto totiž nebude kontrolovať alebo mať prístup ku všetkým pozemkom. Pre Bratislavu by to bola tragédia, ako aj pomník neschopnosti vidieť život mesta v širšom kontexte.

 

DOPLNENIE Vedenie SND naďalej nesúhlasí s trasovaním električky popred novú budovu divadla. Píše to Denník N s odvolaním sa na divadlo. „Stanovisko vedenia SND k trasovaniu električky pred novou budovou divadla sa nezmenilo – aj naďalej ho nepovažuje za ideálne riešenie,“ uviedlo divadlo po tom, čo magistrát prezentoval výsledky technickej štúdie.

Divadlo nie je zatiaľ stotožnené s jej výsledkami. „SND si prezentované štúdie preštudovalo, ale z dôvodu technickej náročnosti daných štúdií si dá posúdiť výsledky nezávislými odborníkmi v oblasti hluku a vibrácií,“ vysvetľuje divadlo s tým, že dĺžka vyhodnocovania sa v tejto chvíli nedá odhadnúť. So štúdiou sa oboznámilo už vo februári, pričom uviedlo, že investor navrhuje zasypanie garáží. 

Vedenie SND avizuje, že Magistrátu doručí svoje vyjadrenie k výsledkom štúdie, v ktorom upozorňuje, že trasovanie električkovej trate pred novou budovou SND bude mať zásadný dosah na jej inžinierske siete a technológie, ktoré sa nachádzajú práve v priestoroch podzemnej garáže. Ide okrem iného aj o mestskú kanalizáciu, vodovod, eloktrorozvodňu, vzduchotechniku či strojovňu chladenia celej budovy. 

Akýkoľvek stavebný zásah do garáží bude mať podľa SND zásadný vplyv na fungovanie celej budovy. „Vedenie divadla preto od mesta žiada vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a projektu plánovanej celkovej stavebno-technologickej realizácie.“ Vedenie divadla ďalej žiada magistrát aj o návrh kompenzácie za minimálne 45 parkovacích miest, o ktoré by SND v garáži prišlo.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube