Author photoAdrian Gubčo 04.03.2021 14:28

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Magistrát zriadil už v októbri minulého roka pracovnú skupinu, pozostávajúcu z odborníkov na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska. Svojich expertov nominovalo aj Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo, ktoré sa najvýraznejšie stavajú proti tomuto zámeru, argumentujúc narušením predstavení v SND či verejného priestoru pred ním. Cieľom skupiny bolo preverenie technickej možnosti zrealizovať trať bez negatívnych zásahov do činnosti divadla.

Ako konštatujú odborníci v spoločnom prehlásení, takéto riešenie je realizovateľné – po prijatí adekvátnych opatrení. Odporúčané opatrenia experti v prehlásení aj prikladajú, hoci pripomínajú, že presný rozsah bude zrejmý až po vypracovaní konkrétnej štúdie uskutočniteľnosti.

K navrhovaným opatreniam patrí napríklad spracovanie kompletnej dokumentácie budovy SND, podrobná technická kontrola stavu budov divadla a garáží so statickým a konštrukčným posudkom, definovanie využívaných typov električiek, merania hlučnosti a vibrácií zeme v blízkosti existujúcich tratí, podrobné porovnanie s traťami popri divadlách v iných mestách, správny výber projektantov a dodávateľov, stanovenie cieľových akustických a vibračných kritérií alebo charakterizácia hlukových a vibračných pomerov v dnešnom SND (pričom materiál pripomína, že prvú analýzu vedenie divadla neakceptovalo).

Experti taktiež požadujú, aby štúdia uskutočniteľnosti predchádzala konštrukčnej a projektovej dokumentácii, na jej základe bude spísaný obsah požiadaviek a má byť aj vyhlásená medzinárodná súťaž na projekt. Ako jedno z opatrení sa navrhuje aj spomalenie električky v priestore pred divadlom na 10-15 kilometrov za hodinu, čo zároveň povedie k nižším nákladom na projekt. Mesto už prisľúbilo, že túto štúdiu pripraví.

S výstupmi pracovnej skupiny už bolo podľa mesta oboznámené vedenie Ministerstva kultúry aj Slovenského národného divadla. Ministerka kultúry dosiaľ požadovala doplnenie odborných podkladov, konkrétna reakcia na stanovisko expertov z tejto strany zatiaľ nezaznela. V reakcii pod statusom primátora Bratislavy Matúša Valla na sociálnej sieti však Ministerstvo kultúry upozornilo na vetu zo spoločného vyhlásenia, podľa ktorej štúdia uskutočniteľností určí technickú realizovateľnosť konkrétneho riešenia. Dovtedy považuje podklady za neucelené a reagovať pravdepodobne nebude.

Pre Hlavné mesto je však toto vyhlásenie ďalším argumentom, svedčiacim v prospech vybraného riešenia vedenia električkovej trate. Východiskom je nutnosť zabezpečenia dopravnej obsluhy bratislavského downtownu aj iným spôsobom, ako po cestách s obmedzenou kapacitou. V budúcnosti sa očakáva, že by mohlo oblasť každý deň navštevovať a využívať možno až 200-tisíc ľudí. Napriek tomu tu doteraz nebola naplánovaná obsluha kapacitnou koľajovou dopravou. Ak by k tomu nedošlo, podľa Magistrátu hrozí dopravný kolaps mesta.

Odborné útvary Magistrátu preto porovnali viacero alternatív vedenia trate, z ktorých vyšla alternatíva vedenia po Pribinovej a Košickej ako jednoznačne najlepšia. Dané riešenie bude najpriamejšie, najrýchlejšie, najmenej zaťaží existujúce križovatky, bude najlacnejšie a podporu mu vyjadrili aj niektorí lokálni developeri – najmä JTRE, ktoré sa zaviazalo projekt podporiť sumou 10 miliónov eur. Mesto zároveň pripomína, že vedením po Pribinovej nebude narušená dopravná kapacita Landererovej ulice, ktorú považujú kritici za vhodnejšie riešenie.

Vedenie trate po Pribinovej so slučkou okolo SND by malo byť súčasťou Zmien o doplnkov 07, teda pripravovaných úprav Územného plánu HMBA. Ich prijatie sa predpokladá na konci tohto roka. Odvtedy bude k novej trati ešte dlhá cesta, rozhodne však pôjde o najlepšie pripravenú možnosť, ako zlepšiť dopravnú obsluhu nového komerčného centra metropoly.

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

Stanovisko odborníkov je určite vítanou novinkou pre Magistrát, či však skutočne pomôže zmeniť situáciu, je otázne. Už prvá reakcia Ministerstva kultúry, ktorá, ako je v súčasnosti zvykom, nie je súčasťou oficiálneho stanoviska, ale komentára na diskusii na sociálnej sieti, naznačuje, že ministerstvo bude robiť maximum preto, aby projekt znemožnilo. V tomto prípade vytrhlo vetu z kontextu, kedy sa experti len zhodli na nutnosti určitého správneho postupu a existencie špecifickejšej dokumentácie.

Dokument určite nepresvedčí ani aktivistov, ktorí naznačujú, že stanovisko odborníkov nie je dostatočne odôvodnené. Na druhej strane, aj keby bolo v takej miere, že sa voči nemu nedá nijako namietať, pravdepodobne by sa debata vrátila k inej téme: k údajnému narušeniu verejného priestoru. V tomto smere sa aj naďalej argumentuje úžasnou hodnotou vydláždenej plochy medzi SND a Euroveou, hoci dáta dokazujú, že verejnosť o túto hodnotu akosi nemá záujem – namiesto toho využíva plochy pri vstupoch do komerčných prevádzok alebo v dotyku s riekou. Výnimku tvoria skateboardisti, ktorí sa ale pravdepodobne po dokončení druhej fázy Eurovey presunú do nového Aktivity parku.

Experti v stanovisku odporúčajú absolútne správny postup aj kritériá tak, aby k žiadnemu narušeniu priestoru nedošlo – najprv je potrebné overiť technické kritériá a následne súťažou preveriť územie tak, aby sa zabezpečila maximálna kvalita riešenia. Pohľady na to, ako bezkonfliktne dokážu byť električkové trate súčasťou verejného priestoru vo francúzskych mestách, ale aj úplného centra Brna, dokazujú, že pri dôraze na špičkovú úroveň projektu – k čomu sa Bratislava zaviazala – električka skutočne nie je problémom. Tým je skôr konzervativizmus niektorých ľudí, vrátane viacerých osobností z prostredia kultúry a intelektuálov.

Bol to práve konzervativizmus kombinovaný s oportunizmom, ktorý v minulosti bránil realizácii akýchkoľvek veľkorysejších myšlienok v súvislosti s rozvojom Bratislavy (azda s výnimkou socialistického obdobia, kedy však ostal oportunizmus). Exkurz do histórie hovorí jasným písmom: od odmietnutia pôžičky na realizáciu plánov veľkého mešťanostu Heinricha Justiho, cez ambivalentný prístup k Palócziho plánu regulácie Bratislavy, rozpačité prijatie Regulačného plánu z roku 1929, neúspech koncepcie celkového riešenia SNG, alebo zlyhanie vízií presunu Hlavnej železničnej stanice – všetko v určitej dobe narazilo, až sa úplne zastavilo.

Dnes sa tento postoj zráža takmer úplne so všetkým, počnúc električkovou traťou, parkovacím domom v blízkosti bydliska, napriek zúfalému stavu parkovania, končiac. Z odborných otázok sa stávajú otázky politické, a presne to je aj problém tohto zámeru: pri električke pred SND už nejakú dobu nejde o odborné argumenty, ale o politiku. Plne to dokazuje postoj Ministerky kultúry z leta minulého roka, kedy vyhlásila, že radšej žiadna električka, ako električka pred SND, alebo náznaky Ministra životného prostredia, že Magistrát zámer presadzuje preto, lebo je v záujme JTRE. Toto ukazuje, že niektorí ľudia sa absolútne vzdialili snahe o zlepšenie života obyvateľov, kým ďalší im ochotne sekundujú, lebo odmietajú zmenu spôsobov a priestorov, na aké sú navyknutí.

V tomto prípade však celú bratislavskú verejnosť situácia dobehne: bez ohľadu na to, či je číslo 200-tisíc denných návštevníkov presné alebo nie, dopravné pomery v downtowne sa určite radikálne zmenia. Mesto a jeho obyvatelia to výrazne pocítia na stratenom čase v dopravných zápchach alebo v zhoršenej kvalite vzduchu. Samozrejme sa budú hľadať vinníci – a tí budú v tomto prípade veľmi jasní.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube