YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 04.03.2021 14:28

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Magistrát zriadil už v októbri minulého roka pracovnú skupinu, pozostávajúcu z odborníkov na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska. Svojich expertov nominovalo aj Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo, ktoré sa najvýraznejšie stavajú proti tomuto zámeru, argumentujúc narušením predstavení v SND či verejného priestoru pred ním. Cieľom skupiny bolo preverenie technickej možnosti zrealizovať trať bez negatívnych zásahov do činnosti divadla.

Ako konštatujú odborníci v spoločnom prehlásení, takéto riešenie je realizovateľné – po prijatí adekvátnych opatrení. Odporúčané opatrenia experti v prehlásení aj prikladajú, hoci pripomínajú, že presný rozsah bude zrejmý až po vypracovaní konkrétnej štúdie uskutočniteľnosti.

K navrhovaným opatreniam patrí napríklad spracovanie kompletnej dokumentácie budovy SND, podrobná technická kontrola stavu budov divadla a garáží so statickým a konštrukčným posudkom, definovanie využívaných typov električiek, merania hlučnosti a vibrácií zeme v blízkosti existujúcich tratí, podrobné porovnanie s traťami popri divadlách v iných mestách, správny výber projektantov a dodávateľov, stanovenie cieľových akustických a vibračných kritérií alebo charakterizácia hlukových a vibračných pomerov v dnešnom SND (pričom materiál pripomína, že prvú analýzu vedenie divadla neakceptovalo).

Experti taktiež požadujú, aby štúdia uskutočniteľnosti predchádzala konštrukčnej a projektovej dokumentácii, na jej základe bude spísaný obsah požiadaviek a má byť aj vyhlásená medzinárodná súťaž na projekt. Ako jedno z opatrení sa navrhuje aj spomalenie električky v priestore pred divadlom na 10-15 kilometrov za hodinu, čo zároveň povedie k nižším nákladom na projekt. Mesto už prisľúbilo, že túto štúdiu pripraví.

S výstupmi pracovnej skupiny už bolo podľa mesta oboznámené vedenie Ministerstva kultúry aj Slovenského národného divadla. Ministerka kultúry dosiaľ požadovala doplnenie odborných podkladov, konkrétna reakcia na stanovisko expertov z tejto strany zatiaľ nezaznela. V reakcii pod statusom primátora Bratislavy Matúša Valla na sociálnej sieti však Ministerstvo kultúry upozornilo na vetu zo spoločného vyhlásenia, podľa ktorej štúdia uskutočniteľností určí technickú realizovateľnosť konkrétneho riešenia. Dovtedy považuje podklady za neucelené a reagovať pravdepodobne nebude.

Pre Hlavné mesto je však toto vyhlásenie ďalším argumentom, svedčiacim v prospech vybraného riešenia vedenia električkovej trate. Východiskom je nutnosť zabezpečenia dopravnej obsluhy bratislavského downtownu aj iným spôsobom, ako po cestách s obmedzenou kapacitou. V budúcnosti sa očakáva, že by mohlo oblasť každý deň navštevovať a využívať možno až 200-tisíc ľudí. Napriek tomu tu doteraz nebola naplánovaná obsluha kapacitnou koľajovou dopravou. Ak by k tomu nedošlo, podľa Magistrátu hrozí dopravný kolaps mesta.

Odborné útvary Magistrátu preto porovnali viacero alternatív vedenia trate, z ktorých vyšla alternatíva vedenia po Pribinovej a Košickej ako jednoznačne najlepšia. Dané riešenie bude najpriamejšie, najrýchlejšie, najmenej zaťaží existujúce križovatky, bude najlacnejšie a podporu mu vyjadrili aj niektorí lokálni developeri – najmä JTRE, ktoré sa zaviazalo projekt podporiť sumou 10 miliónov eur. Mesto zároveň pripomína, že vedením po Pribinovej nebude narušená dopravná kapacita Landererovej ulice, ktorú považujú kritici za vhodnejšie riešenie.

Vedenie trate po Pribinovej so slučkou okolo SND by malo byť súčasťou Zmien o doplnkov 07, teda pripravovaných úprav Územného plánu HMBA. Ich prijatie sa predpokladá na konci tohto roka. Odvtedy bude k novej trati ešte dlhá cesta, rozhodne však pôjde o najlepšie pripravenú možnosť, ako zlepšiť dopravnú obsluhu nového komerčného centra metropoly.

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

Stanovisko odborníkov je určite vítanou novinkou pre Magistrát, či však skutočne pomôže zmeniť situáciu, je otázne. Už prvá reakcia Ministerstva kultúry, ktorá, ako je v súčasnosti zvykom, nie je súčasťou oficiálneho stanoviska, ale komentára na diskusii na sociálnej sieti, naznačuje, že ministerstvo bude robiť maximum preto, aby projekt znemožnilo. V tomto prípade vytrhlo vetu z kontextu, kedy sa experti len zhodli na nutnosti určitého správneho postupu a existencie špecifickejšej dokumentácie.

Dokument určite nepresvedčí ani aktivistov, ktorí naznačujú, že stanovisko odborníkov nie je dostatočne odôvodnené. Na druhej strane, aj keby bolo v takej miere, že sa voči nemu nedá nijako namietať, pravdepodobne by sa debata vrátila k inej téme: k údajnému narušeniu verejného priestoru. V tomto smere sa aj naďalej argumentuje úžasnou hodnotou vydláždenej plochy medzi SND a Euroveou, hoci dáta dokazujú, že verejnosť o túto hodnotu akosi nemá záujem – namiesto toho využíva plochy pri vstupoch do komerčných prevádzok alebo v dotyku s riekou. Výnimku tvoria skateboardisti, ktorí sa ale pravdepodobne po dokončení druhej fázy Eurovey presunú do nového Aktivity parku.

Experti v stanovisku odporúčajú absolútne správny postup aj kritériá tak, aby k žiadnemu narušeniu priestoru nedošlo – najprv je potrebné overiť technické kritériá a následne súťažou preveriť územie tak, aby sa zabezpečila maximálna kvalita riešenia. Pohľady na to, ako bezkonfliktne dokážu byť električkové trate súčasťou verejného priestoru vo francúzskych mestách, ale aj úplného centra Brna, dokazujú, že pri dôraze na špičkovú úroveň projektu – k čomu sa Bratislava zaviazala – električka skutočne nie je problémom. Tým je skôr konzervativizmus niektorých ľudí, vrátane viacerých osobností z prostredia kultúry a intelektuálov.

Bol to práve konzervativizmus kombinovaný s oportunizmom, ktorý v minulosti bránil realizácii akýchkoľvek veľkorysejších myšlienok v súvislosti s rozvojom Bratislavy (azda s výnimkou socialistického obdobia, kedy však ostal oportunizmus). Exkurz do histórie hovorí jasným písmom: od odmietnutia pôžičky na realizáciu plánov veľkého mešťanostu Heinricha Justiho, cez ambivalentný prístup k Palócziho plánu regulácie Bratislavy, rozpačité prijatie Regulačného plánu z roku 1929, neúspech koncepcie celkového riešenia SNG, alebo zlyhanie vízií presunu Hlavnej železničnej stanice – všetko v určitej dobe narazilo, až sa úplne zastavilo.

Dnes sa tento postoj zráža takmer úplne so všetkým, počnúc električkovou traťou, parkovacím domom v blízkosti bydliska, napriek zúfalému stavu parkovania, končiac. Z odborných otázok sa stávajú otázky politické, a presne to je aj problém tohto zámeru: pri električke pred SND už nejakú dobu nejde o odborné argumenty, ale o politiku. Plne to dokazuje postoj Ministerky kultúry z leta minulého roka, kedy vyhlásila, že radšej žiadna električka, ako električka pred SND, alebo náznaky Ministra životného prostredia, že Magistrát zámer presadzuje preto, lebo je v záujme JTRE. Toto ukazuje, že niektorí ľudia sa absolútne vzdialili snahe o zlepšenie života obyvateľov, kým ďalší im ochotne sekundujú, lebo odmietajú zmenu spôsobov a priestorov, na aké sú navyknutí.

V tomto prípade však celú bratislavskú verejnosť situácia dobehne: bez ohľadu na to, či je číslo 200-tisíc denných návštevníkov presné alebo nie, dopravné pomery v downtowne sa určite radikálne zmenia. Mesto a jeho obyvatelia to výrazne pocítia na stratenom čase v dopravných zápchach alebo v zhoršenej kvalite vzduchu. Samozrejme sa budú hľadať vinníci – a tí budú v tomto prípade veľmi jasní.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

28.11.2022 15:33:28 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Čítať viac

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022 13:14:58 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Čítať viac

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

06.07.2022 12:50:44 Adrian Gubčo

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

13.01.2022 17:47:37 Adrian Gubčo

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

02.07.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

12.12.2019 11:45:00 Adrian Gubčo

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

03.07.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

05.09.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube