YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.07.2020 15:47

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Hlavné mesto zorganizovalo debatu priamo v priestoroch Magistrátu – Primaciálneho paláca – kam pozvalo zástupcov časti kultúrnej obce, ktorá sa nevie stotožniť s plánom vedenia Bratislavy viesť trať popred Slovenské národné divadlo. Na strane mesta diskutoval nielen primátor, ale aj poprední architekti Igor Marko, Juraj Benetin, Juraj Šujan, Iľja Skoček a Ľubomír Závodný, spoločne s dopravným expertom Tomášom Vašekom a zastupujúcim riaditeľom Metropolitného inštitútu Bratislavy Jánom Mazúrom. Diskusiu viedla Milota Sidorová z MIB-u.

Debaty sa zúčastnili až traja vládni ministri, medzi ktorých patrí ministerka kultúry Natália Milanová, minister životného prostredia Ján Budaj a minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Stretnutia sa zúčastnili viacerí herci, hudobníci, ako aj ďalší architekti alebo pamiatkari. Mesto poňalo stretnutie ako odbornú debatu, na ktorej sa bude hľadať spôsob, ako vyriešiť problémy a obavy, ktoré sa v súvislosti s projektom vyskytujú.

Nanešťastie, podľa výpovedí účastníkov stretnutia, diskusia mala ďaleko od pokojného odborného stretnutia. Atmosféra bola údajne veľmi emotívna a padlo niekoľko zásadných vyhlásení, ktoré majú ďaleko od hľadania kompromisného riešenia. Hlavné mesto aj naďalej argumentuje vypracovanou dopravno-hlukovou štúdiou, podľa ktorej je vedenie trate v tomto území možné len popred Slovenské národné divadlo, voči tomu však zaznelo apriorné odmietnutie.

Diskusiu zhrnula veľmi radikálnym spôsobom ministerka kultúry, ktorá vyhlásila, že „radšej žiadna električka, ako električka pred SND,“ na čo miestnosť bez ďalšej možnosti reakcie opustila. Sekundoval jej minister životného prostredia, ktorý naznačil, že Bratislava má iné problémy, ktoré by mala riešiť.

„Odmietavý postoj, opretý o nedotknuteľnosť priestoru pred SND, obavy z technickej realizovateľnosti riešenia a hluku z električky, ktorý by podľa predstaviteľov iniciatívy mohol rušiť predstavenia v SND, sa ani na tomto stretnutí nepodarilo prekonať,“ pripúšťa aj hovorkyňa Hlavného mesta SR Bratislavy Katarína Rajčanová. „Mesto síce rozumie týmto obavám, ale nemôže nedotknuteľnosť jedného námestia nadradiť riešeniu iného, ďaleko väčšieho problému, ktorému mesto čelí.“

Tým je samozrejme myslený radikálny rozvoj tejto časti mesta, kde v priebehu niekoľkých rokov pribudlo a naďalej pribúda obrovské množstvo bytov, kancelárií či komerčných plôch. Tento vývoj je do veľkej miery nezastaviteľný a v dohľadnom čase prinesie obrovské zvýšenie dopravnej záťaže – Magistrát odhaduje, že sa tu bude denne pohybovať až 200-tisíc ľudí. Nanešťastie, mesto napriek varovaniam na tento vývoj pripravené nebolo a vopred nenaplánovalo žiaden rozvoj kapacitného systému verejnej dopravy.

V danej situácii je v súčasnosti navrhované riešenie nielen najmenej zlým z ešte horších, ale v podstate aj jediné realizovateľné bez toho, aby nespôsobilo ešte väčšie problémy. Trať po Pribinovej prechádza cez územie, ktoré je možné prestavať bez zhoršenia podmienok na hlavných mestských komunikáciách, kým po Košickej je v kľúčovej časti medzi Prístavnou a Mlynskými nivami vedená po okraji ulice, čím sa zabezpečí jej segregácia a jednoduchší prechod cez križovatky. Navyše takto obslúži skutočné ciele dochádzky – nákupné centrum v Eurovei a veľké kancelárske komplexy v Eurovea City alebo na mieste dnešnej Ryby.

Navyše, mesto vo svojej štúdii zhodnotilo aj riziká, týkajúce sa hluku a vibrácií, ako aj dopad na verejný priestor. Príklady z množstva iných metropol ukazujú, že električková doprava a prítomnosť divadla nemusia byť v konflikte a vhodné riešenie verejného priestoru vie zabezpečiť, že trať nebude žiadnou bariérou, práve naopak: mestotvorným a oživujúcim prvkom, ktorý dodáva okoliu vyššiu kvalitu.

 

Hlavné mesto preverilo viacero variánt vedenia trate, ako jednoznačne najlepší sa ukázal variant po Pribinovej popred SND. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Odporcovia však akoby viaceré z týchto preverených a odborne zdôvodnených argumentov nevideli alebo odmietali vidieť. Výsledky hlukovej štúdie sú údajne nedostatočné, na čo mesto ponúklo, že vypracuje ďalšiu, pod ktorú sa podpíše aj SND. To túto ponuku odmietlo, a to vysoko pravdepodobne z jednoduchého dôvodu: štúdia by potvrdila, že električka by nemusela vôbec prekážať, zvlášť pri zapracovaní súčasných vyspelých technológií.

Argument o nemožnosti vedenia trate inými trasami, keďže tieto by boli buď nezrealizovateľné alebo technicky enormne náročné, zas odmieta iniciatíva Ľudská mierka, ktorá je v odpore voči trati asi najaktívnejšia. Podľa stanoviska iniciatívy na sociálnej sieti by bližšie preskúmanie ďalších možností ukázalo, že sú reálne a vhodnejšie, ako dnes navrhovaný variant.

Nakoniec je tu nesúhlas spojený s údajným narušením a barierizáciou verejného priestoru. Námestie M.R.Štefánika je svojou spojitosťou podľa odporcov jedinečným priestorom, ktorý by mal byť zachovaný v súčasnej podobe a v režime pešej zóny. Nová trať by SND odtrhla od Dunaja a ako taká by znížila kultúrnosť priestoru. Časť umelcov dokonca vedenie Bratislavy obvinila z útoku na kultúru. 

Magistrát však oponuje. „My sústavu verejných priestorov v zóne Pribinova nevnímame ako homogénnu,“ hovorí Katarína Rajčanová. „Obsadenosť verejných priestorov stúpa smerom k rieke, spoločenské aktivity sa sústreďujú v priestore okolo vodného prvku medzi dvoma krídlami obchodnej pasáže, chránenom pred vetrom a pri priaznivom počasí graduje pozdĺž Dunaja. Navrhovaná trasa električky prechádza iba tranzitnou zónou, pobytové priestory zostávajú nedotknuté.“

Tento názor potvrdzuje aj analýza pešieho pohybu v lokalite, ktorá ukazuje, že priestor, kadiaľ prechádza električka, je skutočne len tranzitnou zónou. Časť kultúrnej obce, ktorá proti zámeru vystupuje, v minulosti na tento postoj reagovala zverejnením vizualizácie, prezentujúcej električky, tvoriace nepriestupnú bariéru pred divadlom. Túto vizualizáciu hodnotím ako vysoko manipulatívnu.

Z výhrad smerujúcim k "ničeniu" verejného priestoru možno ešte spomenúť údajné ničenie trhoviska na Miletičovej. Tu je však opak pravdou, MIB plánuje na budúci rok vyhlásenie architektonickej súťaže na rekonštrukciu trhoviska. Pri doterajšej úrovni súťaží na MIBe možno len sotva povedať, že by tento krok mal viesť k ničeniu. 

Magistrátu sa napriek všetkému nepodarilo mienkou odporcov pohnúť, v diskusiách však chce pokračovať. „Proces participácie bude ďalej pokračovať. Veríme, že odmietavý postoj ministerky kultúry aj ostatných zástupcov iniciatívy sa pod váhou odborných argumentov ešte zmení,“ uzatvára hovorkyňa mesta.

 

Vysoko manipulatívna vizualizácia odporcov električky na Pribinovej. Zdroj: Iniciatíva Stojíme pri kultúre

 

Faktom však je, že radikálne odmietavý postoj ministerky dostáva celú otázku do slepej uličky – Ministerstvo kultúry totiž musí pre výstavbu dopravnej trasy uvoľniť svoje pozemky. Ani stanoviská a názory popredných architektov, urbanistov a ďalších odborníkov nepresvedčili prítomných umelcov, aktivistov a politikov, že nejde o čierno-bielu tému a že mesto má skutočný záujem nájsť také riešenie, ktoré by bolo maximálne kvalitné v rámci dostupných možností.

Oponenti zároveň neponúkli žiadne odborné protiargumenty, len emóciami podfarbené alebo subjektívnymi kritériami podoprené postoje, ktoré však neprinášajú víziu, ako situáciu riešiť. Staršie návrhy, ako vložiť električku pod zem, sú nereálne. 

Bratislava má reálny problém, aj napriek tomu, čo hovorí minister životného prostredia. Paradoxne, práve on by si mal byť vedomý toho, že doprava je jedným z hlavných znečisťovateľov ovdzušia a už čoskoro, ak sa situácia nezmení, budú možno státitisíce obyvateľov Bratislavy vystavené emisiám z desiatok tisíc automobilov. Namiesto nich pritom mohla premávať v tejto časti mesta čistá a ekologická električka, ktorú minister odmieta.

Hlavné mesto je tak na prahu dopravnej katastrofy. Ak sa skutočne odmietne aktuálne preferované vedenie trate a uprednostní sa iné – napríklad po Landererovej – výsledkom bude v každom prípade dopravný kolaps. Landererova sa bude musieť rozšíriť, čím sa stane ešte väčšou bariérou, a mesto zároveň oslabí jednu z kľúčových kapacitných komunikácii v meste, ktorá je potrebná, bez ohľadu na náš postoj k individuálnej automobilovej doprave. Križovatky s Dostojevského radom a Košickou sa zároveň stanú výrazne komplikovanejšími a budú dopravu ďalej zdržovať.

Ak však nie je jedna zo strán ochotná vidieť, že ďalšie zdržovanie projektu prinesie len veľmi citeľné negatíva, a nechce sa ani podieľať na kompromisnom riešení – a tým nie je úplné odmietnutie električky, ako to naznačuje ministerka kultúry – potom možno nie je problém v projekte ani prístupe mesta, ale v samotných oponentoch.

Možnosť diskutovať je prejavom veľkorysosti Hlavného mesta, ktoré to nemuselo vôbec robiť a nič zlé by sa nestalo, keďže takéto výsostne odborné a akútne témy nie sú vecou participácie. Napriek tomu, odporcovia nevyužili ponúknutú šancu.

Vo verejnej debate nakoniec zaznieva ešte jeden motív – údajná mimoriadna spolupráca s developerom JTRE, ktorý buduje zónu Eurovea City a prvý prišiel s myšlienkou električkovej trate. „Pán primátor investuje neskutočný politický kapitál, aby vyhovel investorovi J&T v jeho rozmare,“ cituje Jána Budaja Denník N. Na toto tvrdenie sa dá povedať iba jediné – je to totálny nezmysel. To vie potvrdiť každý, kto pozná pomery na Magistráte, čo by Ján Budaj ako dlhoročný komunálny poslanec vedieť mohol. Aktuálne vedenie mesta dokonca žiadalo (viac tu pod kategóriou stretnutie so zástupcami JTRE) kvôli dopravnej záťaži o zníženie mrakodrapu Eurovea Tower.

Z enormne dôležitého projektu, s ktorým prišiel developer v čase, kedy bol Magistrát v dopravnom plánovaní absolútne neschopný, a ktorý súčasné vedenie mesta podrobilo dôkladnej a kritickej analýze, sa stáva nástroj politického boja. Niektoré reakcie odporcov pôsobia skôr ideologicky ako racionálne, a viac pripomínajú politické útoky. Obyvatelia Bratislavy, ako to je zvykom, skončia pri tejto hre o tróny na poslednom mieste.

Podobne ako to bolo pri schvaľovaní parkovacej politiky pred rokom, aj tu ostáva len skonštatovať: čas diskusií skončil, je čas konať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

28.11.2022 15:33:28 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Čítať viac

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022 13:14:58 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Čítať viac

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

06.07.2022 12:50:44 Adrian Gubčo

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

13.01.2022 17:47:37 Adrian Gubčo

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

04.03.2021 14:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

12.12.2019 11:45:00 Adrian Gubčo

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

03.07.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

05.09.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube