Author photoMartina Gregová 25.04.2024 09:08

Najvyspelejšia Štvrť bude v Trnave. Víťazom unikátnej urbanistickej súťaže sa stalo špičkové švédske štúdio

Trnava ukončila jednu z najvýznamnejších urbanistických súťaží od vzniku nezávislého Slovenska. V priebehu včerajška bola predstavená vízia Štvrte, rozsiahleho rozvojového územia na východe mesta. Víťazný návrh od renomovanej švédskej kancelárie prináša inovatívny koncept, ktorý ukazuje, ako sa má mesto rozvíjať v 21. storočí. Trnava tým potvrdila svoj status lídra v mestskom a strategickom plánovaní v rámci celej krajiny,

Zdroj: Mandaworks AB

Zdroj: Mandaworks AB

V máji 2023 vyhlásilo mesto Trnava v spolupráci s ateliérom 2021 azda najvýznamnejšiu urbanistickú súťaž na Slovensku za posledné desaťročia. Cieľom bolo získanie urbanistického návrhu pre rozľahlé nezastavané územie vo východnej časti mesta o veľkosti cca 135 hektárov. Riešená oblasť dostala názov Trnava - Štvrť. 

Vyhláseniu súťaže predchádzala štvorica odborných workshopov na rozličné témy. Hovorilo sa o celkovom obraze mesta i budúcej štvrte, o verejnom priestore, krajine, mobilite a na posledných dvoch stretnutiach tiež o nákladoch, postupoch realizácie a technickej infraštruktúre.  

Výsledok súťaže má podľa mesta „nastaviť nový štandard prípravy územného plánu, ktorý určí ďalší vývoj rozsiahleho územia od zeleného pásu na sídlisku Družba až po východný obchvat.” Trnava sa netají tým, že chce súťažou preriešiť nielen toto územie, ale aj zadefinovať princípy rozvoja pre najbližšie desaťročia. Realizácia Štvrte bude pravdepodobne trvať niekoľko dekád. 

Galéria

  • Zdroj: Mandaworks AB
  • Zdroj: Mandaworks AB
  • Zdroj: Mandaworks AB
  • Zdroj: Mandaworks AB
  • Zdroj: Mandaworks AB
  • Zdroj: Mandaworks AB
  • Zdroj: Mandaworks AB
  • Zdroj: Mandaworks AB

Do súťaže sa zapojilo 39 autorských kolektívov z 13 krajín sveta. Návrhy posudzovala medzinárodná porota, ktorej členmi boli zástupcovia viacerých významných európskych inštitúcií a štúdií. V silnej konkurencii napokon zvíťazil návrh od uznávaného švédskeho štúdia Mandaworks AB. Na Slovensku nejde o neznámy tím - autori zvíťazili svojho času v súťaži Trenčín SiTy, v Bratislave sa zas podieľajú na tvorbe verejných priestorov v projekte Palma. Víťazi súťaže svoj návrh odprezentovali 24.4.2024 v priestoroch Kreatívneho centra Trnava.  

Svoju koncenpciu nazvali Parklife. „Návrh Parklife predstavuje inovatívny urbanistický koncept, ktorý prepája mesto Trnava s prírodou a zlepšuje kvalitu života jeho terajších aj budúcich obyvateľov. Zelená infraštruktúra a prírodné prvky sú dôležitým pilierom vízie pre život v mestskom prostredí,” približujú jeho hlavnú myšlienku autori.  

Kľúčovou súčasťou návrhu bolo rozdelenie riešeného územia na cca 95 hektárov určených k zastavaniu a 40 hektárov, ktoré by mali slúžiť ako centrálny park a iná mestská zeleň. Vo výsledku tak budúca štvrť prinesie bývanie pre viac než 18-tisíc obyvateľov. Jedným z významných prvkov koncepcie je tiež rozmanitosť typov bývania. V novej trnavskej štvrti budú okrem bytových domov menšej mierky a mestského bývania postavené tiež radové domy. Rôzne typológie majú reagovať na rôzne životné situácie a potreby obyvateľov.  

Okrem širokej škály bývania nová štvrť do oblasti prinesie tiež viac než desiatku škôl, nové priestory pre služby, prácu aj obchodné prevádzky. „Táto kompozícia mestských funkcií prepojených sieťou verejných priestorov vytvára pestrý mix charakterov a mierok a prispieva k dobrej dostupnosti každodenných potrieb obyvateľov a k vytvoreniu pohodlnej štvrte s krátkymi vzdialenosťami,” popisujú architekti. 

Popri centrálnom parku bola navrhnutá sieť menších parkových plôch, ktoré sú na viacerých miestach riešeného územia integrované so zástavbou. Rovnako ako centrálny park, aj menšie parkové oblasti obyvateľom novej štvrte ponúknu široké možnosti k tráveniu voľného času, a to vrátane aktívnej, športovej a odpočinkovej rekreácie. Verejné priestory boli zároveň navrhnuté tak, aby podporovali vznik a rozvoj komunitného života.  

Víťazný návrh si rovnako dáva za cieľ vytvoriť akési prechodné pásmo medzi prírodnou krajinou a mestom, a zároveň mesto lepšie pripraviť na dopady spôsobené zmenou klímy v budúcnosti. V dlhodobej vízii pre Trnavu sa o to architekti pokúsia pomocou troch hlavných stratégií. Prvou je ochrana vodných tokov Trnávka, Parná a Krupský potok a revitalizácia a ochrana ich okolia. Zelené plochy v okolí vodných tokov by sa mali podľa návrhu rozšíriť. Druhou stratégiou je vytvorenie zeleného prstenca Trnavy. Vzniknúť by tak mala súvislá krajinárska zóna obklopujúca mesto, ktorej súčasťou budú nové lesoparky, lúky a retenčné plochy na zber dažďovej vody. Poslednou plánovanou stratégiou je vytvorenie siete bio-koridorov, ktoré spoja intravilán s okolitou krajinou. 

Realizácia projektu Parklife bude prebiehať niekoľko dekád. Dôležitou súčasťou návrhu je preto tiež stratégia fázovania. Realizácia je rozdelená do štyroch hlavných fáz. V prvej fáze dôjde k rozvoju južnej a severnej časti územia a následnému vzniku nového parku.  

Druhá fáza prinesie rozvoj smerom k východnej časti riešeného územia. Pribudne tiež nové centrum so školou, viacerými verejnými funkciami a hlavným námestím. Posledná fáza zahŕňa pásmo štvrtí na východnej strane. Popritom bude prebiehať tiež výstavba parkov medzi jednotlivými štvrťami. Pred zahájením realizácie by mala byť vo fáze 0 vytvorená sieť komunitných miest a dočasných ciest.  

„Jedným z aspektov, ktorý osobitne ocenili všetci členovia poroty, bol vizionársky prístup zakotvený vo všetkých mierkach projektu, od ambiciózneho plánu mobility cez odolnú zeleno-modrú sieť až po rozmanité typológie. Porota zdôrazňuje, že je dôležité zostať verný tomuto predsavzatiu aj pri ďalšom rozvoji a naďalej zlepšovať a zvýrazňovať tieto kľúčové aspekty budovania mesta,“ pripomína odborná porota, ktorá mala špičkové a na Slovensku až nevídané zastúpenie medzinárodných expertov. 

 

Nová Štvrť bude vznikať desaťročia, ukazuje však hodnotné princípy pre rozvoj nielen Trnavy. Zdroj: Mandaworks AB

 

Organizáciou tejto súťaže sa Trnava zaradila k menšiemu počtu slovenských miest, ktoré koncepčne a úplne správne uchopili potrebu otvoriť nové územia pre výstavbu. Vyhlásenie medzinárodnej kompetície takého obrovského rozsahu je na Slovensku stále skôr výnimkou. V prípade Trnavy však ide v podstate o plynulé pokračovanie snáh mesta prostredníctvom vyhlasovania súťaží zlepšiť kvalitu života mesta a prispieť k jeho kvalitnému rozvoju. 

V súčasnosti Trnava aj naďalej zažíva mierny úbytok obyvateľstva. Budúcnosť však vyzerá pozitívne: mesto sa naďalej skvalitňuje, developeri tu realizujú nové schémy, s ohľadom na veľkosť mesta pomerne rozsiahle, a výhodou je aj nízka dostupnosť bývania v Bratislave. Nie je preto vylúčené, že v najbližších desaťročiach bude Trnava výraznejšie rásť. 

Za svoj príkladný prístup k vyhlasovaniu a organizovaniu architektonických súťaží pri verejných investíciách mesto Trnava v roku 2021 získala cenu v kategórii Patrón architektúry v rámci ocenenia CE ZA AR. Od tej doby mesto vyhlásilo hneď niekoľko architektonických súťaží a rozbehlo obrovské množstvo projektov v kvalite, ktorá bola dovtedy na Slovensku nezvyčajná.  

Najnovší počin snáď bude inšpiráciou pre ďalši mestá vrátane Bratislavy. Aj metropola bude musieť čoskoro riešiť budúcnosť viacerých významných transformačných území. Na rozdiel od doterajšieho postupu, keď sa riešili čiastkovo jednotlivé pozemky pod kontrolou individuálnych investorov, prichádza čas koncepčne uchopiť rozvoj celých lokalít. Súťaž na Štvrť ukazuje, ako by takáto stratégia mohla vyzerať. Za seba napokon hovoria aj výsledky, ktoré sľubujú prostredie, kvalitou predbiehajúce drvivú väčšinu novourbanizovaných častí miest na Slovensku. 

 

(Mesto Trnava, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube