Author photoAdrian Gubčo 01.05.2024 12:10

Ministerstvo kultúry počúvlo odborníkov. Električka pred SND má od rezortu zelenú

V priebehu tohto týždňa zverejnil bratislavský Magistrát štúdiu realizovateľnosti, ktorá má dokazovať, že prevádzka električkovej trate na Pribinovej ulici fungovaniu Slovenského národného divadla neublíži. Má ísť o zásadný argument v prospech jej výstavby. Teraz sa ukazuje, že určitý efekt predsa len priniesla – Ministerstvo kultúry SR (MK SR) zmenilo svoj postoj k zámeru.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Kauza električkovej trate pred budovou SND začala v roku 2019, keď Magistrát oznámil, že na základe analýz považuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej za najlogickejšie a najvýhodnejšie. Navrhovanú verziu, s ktorou prišiel prvýkrát developer J&T Real Estate, porovnal s viacerými alternatívami. Dospel však k rovnakému záveru ako súkromný investor.

Kým mesto sa prihlásilo k tomuto projektu, časť lokálnych aktérov víziu odmietla. Patrilo k nim predovšetkým Slovenské národné divadlo, Ministerstvo kultúry SR a časť aktivistov. Analýzou mesta neboli presvedčení a argumentovali, že prechádzajúce električky budú narúšať predstavenia aj skúšanie v priestoroch divadla. Ďalší kritici namietali, že trať naruší verejný priestor pred divadlom, dnes fungujúci ako pešia zóna.

Mesto si na pomoc privolalo odborníkov, ktorí skonštatovali, že za určitých technických opatrení je možné trať prevádzkovať bez škodlivých efektov. Keďže SND ani MK SR to nepresvedčilo, zaviazalo sa k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, ktorá by priniesla podrobnejšiu analýzu aj preverenie alternatívnych možností riešenia situácie.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

Ministerstvo kultúry, už pod vedením aktuálnej ministerky Martiny Šimkovičovej, ňou podmieňovalo svoje stanovisko k zámeru. „Ideálne vedenie električkovej trate je pre MK SR také, ktoré nebude zvýšenou hlučnosťou narúšať prácu a predstavenia v novej budove SND,“ povedal pre YIM.BA v decembri hovorca MK SR Pavol Čorba. Na meste tak bolo dokázať, že električková trať neprinesie hluk ani vibrácie.

Ako vyplýva z dokončenej štúdie uskutočniteľnosti, takéto riešenie je realizovateľné. V zmysle jej záverov nebude fungovanie divadla nijakým zásadným spôsobom narušené. Výnimkou je len Modrý salón, priestor vysunutý nad verejný priestor Pribinovej. Pôvodne tu mala byť kaviareň. Aj tu sa však dajú negatívne vplyvy určitými stavebnými zásahmi eliminovať.

Samotné riešenie trate počíta podľa expertov z STU, s ktorými mesto spolupracovalo, v dvoch variantoch. Líšia sa v spôsobe preriešenia priestorov pod plochou námestia, kde sa nachádza podzemné parkovanie a časť technického zázemia SND. Jedna z variánt ráta s akýmsi premostením, kým údajne preferovaná so zasypaním podzemných priestorov. Mesto výsledky štúdie privítalo a potvrdilo, že pokračovať v projekte bude aj naďalej.

Medzičasom sa objavili aj reakcie kľúčových oponentov. Ako informoval Denník N, SND nie je výsledkami štúdie presvedčené. „Stanovisko vedenia SND k trasovaniu električky pred novou budovou divadla sa nezmenilo – aj naďalej ho nepovažuje za ideálne riešenie,“ uviedlo divadlo. Výsledky štúdie si chce nechať potvrdiť nezávislými odborníkmi a mesto zároveň žiada o jej dopracovanie s ohľadom na riešenie technickým problémov, ktoré to má divadlu priniesť.

Inak ale k veci pristupuje MK SR. Ako sa vyjadrilo pre Denník N, za predpokladu splnenia opatrení proti hluku a vibráciám so zámerom súhlasí. „V prípade, že bude garantované splnenie všetkých podmienok na odstránenie negatívneho dosahu na prevádzku divadla, rezort kultúry nemá dôvod robiť prekážky pre rozvoj infraštruktúry v hlavnom meste,“ napísalo ministerstvo kultúry.

Názor ministerstva je v tomto prípade dôležitejší. Hlavné mesto deklaruje, že chce s oboma inštitúciami aj naďalej rokovať o organizácii prác či výbere optimálneho variantu. Napriek tomu sa zdá, že sa projekt predsa len pohol.

 

Bratislava sa priblížila vzniku nového električkového okruhu, ktorý prepojí kľúčové radiály. Zdroj: J&T Real Estate

 

Nová električková trať má zabezpečiť mimoriadne potrebnú obsluhu nového centra Bratislavy, resp. bratislavského downtownu, kapacitnou koľajovou dopravou. Dvojkoľajná trať s rozchodom 1000 milimetrov bude prepájať Petržalskú a Ružinovskú radiálu, pričom bude prechádzať po Pribinovej, Košickej a čiastočne aj Miletičovej ulici. Celková dĺžka trate bude 2,808 kilometra, doplnená má byť o tzv. prevádzkovú opciu v podobe slučky okolo SND v dĺžke 480 metrov.

Táto slučka pôvodne nebola súčasťou zámeru. Dostala sa doňho až po výhradách SND, ktoré tvrdilo, že chce priestory námestia pred divadlom využívať pre organizáciu exteriérových podujatí. Mesto tak slučku zanieslo do Územného plánu aj do projektovej dokumentácie, ktorá je aktuálne v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Magistrát si od trate sľubuje zásadné zlepšenie dopravnej situácie v tejto časti Bratislavy. Na trati bude šesť zastávok (pracovne nazývané Nové SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova). Prevádzková rýchlosť trate bude 50 kilometrov za hodinu s výnimkou úseku pred SND, kde bude s ohľadom na zvolený variant znížená na 10 km/h (premostenie garáží) alebo 20 km/h (zasypanie). Trať bude riešená ako pevná jazdná dráha, na Pribinovej s dlažbou, na Košickej so zeleňou s výnimkou zastávok, kde bude betónový povrch.

Odhadované náklady na celý projekt sú najmenej 40 miliónov eur. Developer JTRE sa v rámci dohody s mestom zaviazal k finančnej podpore vo výške 1 milión eur pre projekciu a 7,9 milióna eur pre realizáciu (alternatívne 10 miliónov, ak pôjde o daňový výdavok). Zvyšok financií by mal byť v prevažnej miere hradený z eurofondov.

Mesto tvrdí, že realizácia by sa mohla začať v rokoch 2027-2029. To však platí len v prípade, že sa reči potvrdia skutkami. Po ukončení procesu EIA čakajú Magistrát ďalšie stupne povoľovania, teda územné a stavebné konanie a výber zhotoviteľa. Ani jeden z týchto krokov nebude jednoduchý.

V každom prípade, po dlhej dobe, keď sa zdalo, že je zámer v slepej uličke, má teraz Hlavné mesto (a developer) predsa len dôvody na mierny optimizmus. Šanca na vznik kľúčovej električkovej trate sa citeľne zvýšila. Ak sa ju podarí predsa len do konca tohto desaťročia zrealizovať, pre nové centrum Bratislavy to bude znamenať radikálne zvýšenie jeho kvality.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube