Author photoMartina Gregová 28.01.2024 18:50

Skvelý rozvoj pokračuje: Najvyspelejšie mesto Slovenska ukazuje zámery na tento rok

Mesto Trnava možno v mnohých veciach označiť za najvyspelejšie mesto na Slovensku, ktoré sa veľmi rýchlo mení k lepšiemu. Aj tento rok samospráva  dokončuje a rozbieha niekoľko ambicióznych projektov, medzi ktoré patrí obnova pamiatok či revitalizácie verejných priestorov. O tom, ktorý zámer bude napokon najväčšou investíciou, rozhodne byrokracia.

Zdroj: Mesto Trnava

Zdroj: Mesto Trnava

V roku 2021, v rámci 21. ročníka ocenenia CE ZA AR, získalo Mesto Trnava cenu v kategórii Patrón architektúry. Predstavenstvo Slovenskej komory architektov ju samospráve udelilo za príkladný prístup k vyhlasovaniu  a organizovaniu architektonických súťaží pri verejných investíciách. Pred získaním ceny totiž mesto vyhlásilo celkovo deväť významných architektonických kompetícií. Hľadalo sa napríklad riešenie obnovy parčíka pri Synagóge, Ružového parku, Parku Janka Kráľa či rekonštrukcie Štefánikovej ulice.  

Cenu v tom čase prebral primátor Trnavy Peter Bročka spolu s vedúcim odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu Ondrejom Horváthom a vedúcim úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie Petrom Purdešom. „Je pre mňa silným povzbudením a záväzkom, že našu snahu koncepčne a systematicky pracovať s verejným priestorom oceňuje aj odborná verejnosť. Všetky mestské projekty sú výsledkom tímovej práce ľudí, ktorí sa tak nemalou mierou podieľajú na dlhodobom rozvoji nášho mesta, za čo im patrí aj moja vďaka,“ poďakoval za ocenenie Peter Bročka.

Získaním prestížneho architektonického ocenenia nasadenie Trnavy ani zďaleka neskončilo. Mesto od tej doby rozbehlo nemalé množstvo nových projektov v kvalite, ktorá je na Slovensku stále nezvyčajná. Nadviazalo na úpravy vnútroblokov na sídliskách, rozvoj cyklodopravy, revitalizáciu ulíc a dopravných uzlov, modernizácie škôl či skvalitňovanie športovísk. To všetko prinieslo citeľné zvýšenie príťažlivosti mesta aj celkovej životnej úrovne. 

Galéria

  • Obnova Prachárne. Zdroj: ateliér ô / Peter Bročka
  • Obnova Prachárne. Zdroj: ateliér ô / Peter Bročka
  • Obnova Prachárne. Zdroj: ateliér ô / Peter Bročka
  • Obnova Prachárne. Zdroj: ateliér ô / Peter Bročka
  • Úpravy na sídlisku Linčianska. Zdroj: Mesto Trnava
  • Úpravy na sídlisku Linčianska. Zdroj: Mesto Trnava

Koncom minulého roka boli navyše vyhlásené výsledky jednej z najočakávanejších krajinársko-architektonických súťaží v tomto regióne. Cieľom súťaže bola premena bývalého železničného depa a opravárenských hál na Urbánny park pre alternatívne mestské športy a kultúru.  

Nový účel má osloviť predovšetkým mladšie generácie. „Mesto Trnava vidí depo a jeho haly ako vhodný priestor pre urbánne športy, ktoré stále hľadajú svoje miesto vo fyzickom priestore mesta aj v jeho spoločenskej a kultúrnej identite. Spojenie miestnej skate komunity a zaradenia skateboardingu medzi olympijské disciplíny dáva predpoklad na vybudovanie živého skateparku s medzinárodnými parametrami, aký v širšom, nielen slovenskom, kontexte stále chýba,” priblížil vyhlasovateľ v súťažných podmienkach.    

 

Zdroj: ateliér ô / Peter Bročka

 

Začiatkom roka mesto predstavilo aj svoje plány na rok 2024. Najväčšou investíciou bude v tomto roku jednoznačne obnova meštianskeho domu Pracháreň. Budova Prachárne stojí v blízkosti trnavskej radnice od 16. storočia. V minulosti slúžila ako sklad pušného prachu, podľa čoho dostala aj svoje súčasné pomenovanie. Dnes je pre verejnosť zatvorená.  

Rekonštrukciu objektu chystá mesto už niekoľko rokov. V minulosti bolo v pláne využiť na obnovu prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu. So žiadosťou o grant však samospráva neuspela. Na obnovu a revitalizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky napokon Trnava získala 2,3 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti. Zo svojho rozpočtu na túto investíciu vyčlenilo mesto 3,4 milióna eur. S prvými prácami na Prachárni by sa malo začať už v tomto mesiaci. Podľa zmluvy, ktorú mesto uzatvorilo so spoločnosťou Metrostav, by nemali trvať viac ako rok. Autorom architektúry je ateliér ô v spolupráci s Bellušovmi ateliérmi na Fakulte architektúry a dizajnu STU.

Aj napriek tomu, že ide o naozaj ambiciózny projekt, primátor zároveň dodal, že v momente, keď mesto získa povolenia k rekonštrukcii verejných priestorov na sídlisku Linčianska, Pracháreň už viac nebude najväčšou investíciou pre rok 2024. Na revitalizáciu sídliska, označovaného aj ako Obytný súbor Generála Goliana, bola v roku 2020 vyhlásená úspešná architektonická súťaž. Za návrhom víťazného projektu stojí bratislavské štúdio PLURAL.  

Cieľom súťaže bolo nájdenie novej podoby a využitia vnútroblokov v rámci sídliska, ktoré pochádza zo 70. rokov 20. storočia. Dnes sú vo veľkej miere zanedbané. „Výnimočnosť návrhu tkvie v ľahkosti, odvahe nájsť a sústrediť sa na najpodstatnejšie body územia. Zvyšku neuberá potenciál,” povedala o víťaznom návrhu odborná porota. Podľa primátora by projekt revitalizácie tohto rozsiahleho verejného priestranstva mal získať stavebné povolenie na prelome februára a marca 2024. 

 

Zdroj: Mesto Trnava

 

O pripravovaných projektoch mesto vo všeobecnosti informuje na prehľadnom webe s pravidelnými aktualizáciami o stave jednotlivých investičných zámerov. Samospráva upozorňuje, že do rozvoja Trnavy plánuje v najbližších rokoch investovať približne 80 miliónov, pričom bude revitalizovať verejné priestory, rozvíjať cyklodopravu, stavať nájomné domy či zlepšovať školy alebo možnosti pre športovanie. Za sebou už má množsto úspešných realizácií, čo je prísľubom, že toto malebné mesto čakajú v blízkej budúcnosti ďalšie atraktívne zmeny. 

Trnava tak môže byť pre iné slovenské mestá, vrátane Bratislavy, inšpiráciou v mnohých smeroch. Ukážkovo sa správa vo vyhlasovaní verejných architektonických súťaží, v získavaní financií na realizáciu projektov z rôznych grantov či podporných schém aj v celkovom prístupe k novým kapitálovým investíciám. Nevyhýba sa ani úplne novým a odvážnym stavebným a urbanistickým riešeniam. Rok 2024 napokon prinesie ten najrevolučnejší koncept - víziu novej mestskej zóny Štvrť, na ktorú sa organizuje unikátna súťaž

Takýmito krokmi Trnava smeruje k tomu, aby namiesto poklesu počtu obyvateľov, trápiaceho mnohé slovenské mestá, zaznamenala prudký rast. Nových rezidentov nebude lákať najvyššími platmi či najlacnejšími bytmi, ale čímsi oveľa dôležitejším: špičkovou kvalitou života. 

 

(Trnavské rádio, MYTRNAVA, Mesto Trnava, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube