Author photoMartina Gregová 20.12.2023 19:30

Unikátny projekt, aký nemá na Slovensku obdobu: Trnava zmení opustený industriálny areál, dá mu modernú náplň

Opustené priemyselné areály alebo objekty sú súčasťou nejedného slovenského mesta. To, ako ich možno znovu zapojiť do života, ukazuje nedávno ukončená krajinársko-architektonická súťaž z Trnavy. Predložené návrhy vyzdvihujú jedinečnú architektúru bývalého depa a dávajú mu atraktívnu súčasnú náplň, oslovujúcu predovšetkým mladú generáciu obyvateľov a obyvateliek mesta. 

1. miesto. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti

1. miesto. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti

V septembri tohto roka mesto Trnava vyhlásilo verejnú anonymnú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov, ktorá niesla názov Depo Park Trnava. Cieľom súťaže bola premena bývalého železničného depa a opravárenských hál na Urbánny park pre alternatívne mestské športy a kultúru.

Riešené územie sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Trnava a celkovo zaberá plochu takmer 30-tisíc metrov štvorcových. Areál industriálneho charakteru sa prestal na svoje pôvodné účely využívať už v roku 2008. Odvtedy bol predstaviteľmi mesta aj jeho obyvateľmi vnímaný skôr ako problematický.

Vzhľadom na jeho jedinečné priemyselné genius-loci a vďaka priamej nadväznosti na neďalekú chránenú krajinnú oblasť Trnavské rybníky sa však nakoniec rozhodlo o jeho premene a znovuzapojení do mestského organizmu. Súťaž vyhlásená mestom má byť prvým významným krokom k svetlejšej budúcnosti areálu.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti
  • 1. miesto. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti
  • 1. miesto. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti
  • 2. miesto. Zdroj: Lenka Milerová a kolektív
  • 2. miesto. Zdroj: Lenka Milerová a kolektív
  • 3. miesto. Zdroj: Katarína Tomanová Porubčinová a kolektív

Nový účel má osloviť predovšetkým mladšie generácie. „Mesto Trnava vidí depo a jeho haly ako vhodný priestor pre urbánne športy, ktoré stále hľadajú svoje miesto vo fyzickom priestore mesta aj v jeho spoločenskej a kultúrnej identite. Spojenie miestnej skate komunity a zaradenia skateboardingu medzi olympijské disciplíny dáva predpoklad na vybudovanie živého skateparku s medzinárodnými parametrami, aký v širšom, nielen slovenskom, kontexte stále chýba,” uvádza sa v súťažných podmienkach.  

Do súťaže sa zapojilo celkovo 20 autorských kolektívov. Najlepšie ohodnotený návrh pochádza od ateliéru Kuklica Smerek Architekti. Víťazný projekt vznikol v spolupráci s Ateliérom Partero a spoločnosťou Miestor.  
„Návrh pracuje s tým najhodnotnejším, čo areál ponúka, a to je charakter bývalého depa. Všetky nové funkcie či objekty sa prispôsobujú lineárnosti pôvodného koľajiska, halám a pôvodným prvkom trakčného vedenia či stožiarom osvetlenia, ktoré vytvárajú jedinečný genius loci,” uvádzajú architekti na súťažnom paneli víťazného projektu. 

Hlavným zámerom bola v tomto prípade adaptácia opravárenských hál na kryté námestia a existujúceho jednopodlažného objektu na bulvár. Pristavaný zároveň bude aj úplne nový trakt. Z funkčného hľadiska v oblasti pribudnú priestory pre skatepark, outdoorové workshopy, parkour zóna, oddychová zóna, detské ihrisko, basketballové a tenisové ihrisko či street art zóna. Chýbať nebude ani dostatočné množstvo sociálnych zariadení a menšie záchytné parkovisko.  

Dôležitou súčasťou predložených návrhov malo byť aj krajinárske riešenie celej oblasti. V rámci víťazného tímu túto časť spracoval Ateliér Partero. Krajinárska časť návrhu vychádza z jasnej linearity daného priestoru a nadväzuje na líniu a tvarové členenie existujúcich koľajísk. 

Podľa odbornej poroty sa „návrh vyznačuje racionálnym a ekonomicky triezvym prístupom k pôvodnej architektonickej substancii a jej stavebnej kvalite.” Porota tiež vyzdvihla environmentálnu stránku projektu, novú architektonickú vrstvu a jasne definovaný koncept s veľkým potenciálom.

Ako súčasť hodnotenia porota zadefinovala aj niekoľko odporúčaní pre dopracovanie víťazného návrhu. Medzi nimi je napríklad otvorenie hál smerom do voľnej krajiny, a tiež ekonomickejší a racionálnejší prístup k navrhovanému novotvaru.

 

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od Lenky Milerovej, ktorý vznikol v spolupráci s Tomášom Gelienom, Ludmilou Haluzíkovou, Sausan Haj Abdovou, Marekom Petříkom a Václavom Suchanom. Aj v tomto prípade architekti stavili na lineárnosť celého konceptu. Všetky nové funkcie boli následne umiestnené do už existujúcich hál.

Návrh ďalej pracuje s otváraním fasád, vďaka čomu sa z hál stáva akési zastrešené námestie, plynulo nadväzujúce na svoje okolie. „Náš návrh staviame na dvoch základných elementoch: stuha a linka. Stuha je urbanistický zásah, je to mäkká krivka, ktorá sa nežne vykrajuje do divokej krajiny. Prechádza areálom, sceľuje ho a prepája. Linka racionálne uchopuje a transformuje existujúcu hmotu zázemia a vytvára vyvýšenú tribúnu pre celý areál,” popisujú autori. Tieto základné architektonické elementy, rovnako ako aj vnímanie krajiny v širších súvislostiach, boli podľa odbornej poroty najväčšími kladmi predstaveného návrhu.

Tretie miesto obsadil kolektív na čele s Katarínou Tomanovou Porubčinovou. Spoluautormi oceneného projektu bol aj Oliver Hacaj, Lenka Kavuljáková, Denis Zeman či Marek Malček. V tomto prípade porota ocenila najmä „prepojenie vnútorného skejtového priestoru jednej z hál s priestrannou skate plaza, čím sa podarilo vytvoriť lákavý obraz plynulého jazdenia medzi certifikovaným športovým a voľným jazdením na námestí.”  

Súťaž Depo Park Trnava je prvým a veľmi dôležitým krokom k obnove a znovuvyužitiu postupne chátrajúcich priemyselných areálov na okraji mesta. Ocenené návrhy ponúkajú možné riešenia, ktoré sa dajú jednoducho aplikovať aj pri iných areáloch s podobným urbanistickým a architektonickým dedičstvom. V súťaži bol zároveň kladený veľký dôraz na krajinárske riešenie areálu, a to nielen kvôli jeho novej funkcii, ale aj vzhľadom na okolie riešeného územia.  

V mnohých ohľadoch je táto súťaž unikátna v celoslovenskom kontexte. Vyhlasovateľ reaguje na aktuálne veľmi populárne športové a voľnočasové aktivity, oslovujúce množstvo mladých ľudí. Vytvorením špičkového prostredia ukazuje, že mu záleží na budúcnosti, ktorej súčasťou sú rozličné kultúrne a spoločenské prejavy. Tento záujem zároveň spája s vysoko civlizovaným prístupom, ako obstarávať obdobné projekty. Trnava opäť ukazuje, že je dnes v mnohých ohľadoch najvyspelejším mestom na Slovensku. 

 

(SKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube