Author photoSimona Schreinerová 13.12.2023 17:04

Viac analýz a posudkov. Električka v downtowne čaká na rozhodnutia, ktoré neprichádzajú

Výstavba rezidenčných a polyfunkčných projektov v downtowne napreduje. To sa však nedá povedať o plánovanej električkovej vetve Košická, ktorá by mala dopravne obslúžiť toto územie. Sprevádzajú ju početné námietky zo strany verejnosti aj vedenia Slovenského národného divadla (SND).

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Vízia naráža na odpor

Vízia novej električkovej trate, ktorá by dopravne obslúžila rozrastajúci sa downtown, bola prvýkrát predstavená ešte v roku 2017. Prišiel s ňou developer J&T Real Estate, ktorý v tejto časti Bratislavy buduje rozsiahle investičné schémy v podobne kancelárskych a retailových plôch, ale aj bytov. Pre obsluhu desaťtisícov ľudí, ktorí v území pribudnú, má slúžiť aj električková trať.

Ako najvhodnejšie miesto pre jej vedenie vytypoval Pribinovu ulicu popred novostavbu SND, a Košickú s napojením na Ružinovskú radiálu pri Miletičovej ulici. Magistrát projekt najprv podporoval, po výmene vedenia primátor Matúš Vallo sľúbil podrobenie zámeru nezávislej analýze. Sľub dodržal a v roku 2019 predstavil jej výsledky.

Z prieskumu situácie vyplynulo, že pôvodne navrhovaná trať je najlepším riešením v záujme rýchlosti, spoľahlivosti, obsluhy aj ekonomiky projektu a prevádzky. Magistrát postupoval v zmysle týchto záverov a v priebehu roka 2021 sa mu podarilo zaniesť trať do Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Situácia vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Situácia vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Napriek tomu čelí trasovanie električky prakticky po celé obdobie kritike zo strany časti verejnosti a kultúrnej obce. Problémom je vedenie trate popred budovu SND a ponad podzemné priestory, ktoré k budove patria. Hluk a vibrácie z prechádzajúcich električiek údajne narušia predstavenia aj prípravu umelcov. Okrem toho má električková trať negatívne ovplyvniť podobu verejného priestoru, ktorú odporcovia električky označujú za jedinečné miesto plné života.

Mesto na námietky reagovalo vytvorením odbornej komisie, ktorá mala preveriť možnosti technického riešenia trate, zabraňujúceho negatívnym vplyvom dopravy na fungovanie SND. Komisia zložená z odborníkov na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska konštatovali, že je možné zrealizovať trať bez nevhodných zásahov do činnosti divadla.

V komisii malo svojich zástupcov aj Ministerstvo kultúry SR – azda najväčší odporca zámeru, rezort však svoj názor nezmenil. Čo všetko prekáža verejnosti, ministerstvu či vedeniu divadla odhalili pripomienky k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA). Námietky SND a Ministerstva kultúry SR (MK) sa týkali najmä narušenia verejného priestoru, obáv z poškodenia suterénu garáží, zrušenia 130 parkovacích miest a negatívneho dopadu na prevádzku divadla.

Väčšina obyvateľov, alebo aspoň tých, ktorí sa vyjadrili k zámeru, sa stotožňuje s postojom MK SR a SND. Niektorí z nich zašli ešte ďalej. Niekoľko občanov nesúhlasí „...s ďalším zahusťovaním dopravy na Košickej, či už vplyvom novej električkovej trate v Bratislave, úsek Košická, alebo nelogicky uprednostňovaním cyklotrás na frekventovanej Košickej a Páričkovej, pričom paralelne ide po Trenčianskej chránená cykloradiála, a to aj na úkor úbytku parkovacích miest alebo sekundárnym efektom, ktorým je potom výrub drevín vzhľadom na proporciu ulice.“ 

Výsledkom posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o ďalšom posudzovaní. Voči rozhodnutiu prišlo odvolanie, ktoré musel riešiť odbor opravných prostriedkov. Občianske združenie Košická a jeden z občanov v odvolaní žiadali, aby povoľovacie orgány návrh na trasovanie električkovej trate zamietli.

Podľa ich názoru nie je priestor pred divadlom, Pribinova ulica, námestie M.R. Štefánika ani Dulovo námestie koncipovaný pre premávku električky. Realizáciou by malo podľa združenia prísť k znehodnoteniu priestorov a zásahu do životného prostredia obyvateľov Košickej, Dulovho námestia a priľahlých ulíc. Odbor opravných prostriedkov však odvolaniu nevyhovel a rozhodnutie okresného úradu potvrdil. Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť a tak sa bude zámer definitívne posudzovať ďalej formou správy o hodnotení.

Na zverejnenie rozsahu hodnotenia, teda podmienok a požiadaviek, ktoré je potrebné zapracovať do správy o hodnotení, sa ešte čaká. Rozhodnutie však naznačilo, čo by mal tento dokument obsahovať. Okrem iného bude musieť navrhovateľ, ktorým je mesto, zabezpečiť opatrenia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, vypracovanie vibroakustickej štúdie či rozpracovať ďalší variant riešenia. Predložené by malo byť aj dopravno-kapacitné posúdenie.

 

Analyzované varianty vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Električka v nedohľadne

Proces EIA už trvá takmer 1,5 roka a koniec je v nedohľadne. Spracovanie minimálne jedného ďalšieho variantu, spracovanie odborných posudkov aj samotnej správy o hodnotení bude určite istý čas trvať. Ďalšie posudzovanie tzv. veľkej EIA však môže vzhľadom na kontroverznosť projektu trvať ďalší rok, možno aj dlhšie.  

Definitívne rozlúsknutie trasovania električky je zatiaľ v nedohľadne. Mesto Bratislava naďalej trvá na trasovaní trate po Pribinovej ulici popred novú budovu Slovenského národného divadla. Podľa magistrátu je to najlepšie riešenie z hľadiska dopravnej obslužnosti územia či nákladovosti. Ani odporcovia tohto riešenia sa zrejme nevzdajú a pripomienky či odvolania budú súčasťou ďalšieho posudzovania.

V tomto momente sa zdá, že medzi oponentov zámeru sa zaradilo aj nové vedenie Ministerstva kultúry SR. „Ideálne vedenie električkovej trate je pre MK SR také, ktoré nebude zvýšenou hlučnosťou narúšať prácu a predstavenia v novej budove SND,“ vyjadril sa pre YIM.BA hovorca MK SR Pavol Čorba. Dodáva však, že sa chce opierať o výsledky odbornej diskusie. 

Podľa odhadov bratislavského Magistrátu sa bude v downtowne po realizovaní všetkých projektov denne pohybovať až 200-tisíc ľudí. Potreba dobudovania kvalitnej verejnej dopravy je tak nesporná. Navrhnuté trasovanie by malo obslúžiť najmä tie miesta, kde sa predpokladá najvyššia návštevnosť, teda zónu Eurovea City s nákupnou galériou, komplex Downtown Yards, developmenty v Zóne Chalupkova, autobusovú stanicu a nákupné centrum Nivy a výhľadovo aj transformovaný Zimný prístav. 

Výstavba novej električkovej trate v oblasti je nevyhnutná a pravdepodobne je len otázkou času, kedy k nej príde. Či sa bude vetva Košická napokon naozaj realizovať v kontroverznej podobe, môžu - ale aj nemusia -  ukázať najbližšie mesiace až roky. Medzitým je však downtown odkázaný sa cestnú infraštruktúru, z čoho budú takmer naisto prameniť ďalšie komplikácie s dopravou aj znižovanie kvality územia.

Zahltenie nového centra automobilovou dopravou je presný opak toho, čo downtown, ale aj Bratislava ako celok potrebuje. Nové centrum malo byť výkladnou skriňou plánovania, architektúry, kvalitného verejného priestoru a udržateľnosti. Hneď vo viacerých veciach však dnes zlyháva. Rýchly, kapacitný a segregovaný systém verejnej dopravy je tak nevyhnutnosť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube