Author photoAdrian Gubčo 17.05.2024 19:31

Expanzia centra na pravý breh sa blíži. Nové Lido spoznalo detaily, vstupuje do EIA

Centrum Bratislavy by sa malo v dohľadnej budúcnosti rozšíriť na pravý, teda petržalský breh Dunaja. Po desaťročiach úvah a plánovania sa konečne blíži realizácia novej polyfunkčnej štvrte veľkomestského charakteru v priestore medzi Starým a Prístavným mostom. Kľúčový projekt, Nové Lido od J&T Real Estate, vstúpil do prvej časti povoľovania.

Zdroj: Compass Architekti, J&T Real Estate

Zdroj: Compass Architekti, J&T Real Estate

O urbanizácii petržalského brehu Dunaja sa hovorí už desaťročia – od doby, keď sa začalo hovoriť  výstavbe mohutnej mestskej štvrte na mieste pôvodnej obce. Od 70-tych rokov 20. storočia sa tak priebežne objavovali plány na výstavbu, ktoré sa priebežne menili. V roku 2006 bol na základe súťaže vytvorený Územný plán zóny Celomestské centrum (CMC) Petržalka, ktorý sa dostal aj do územného plánu Bratislavy.

Už krátko na to sa však objavili pochybnosti o realizovateľnosti aj vhodnosti veľkorysej vízie územia. Noví investori v území, spoločnosti J&T Real Estate a HB Reavis, preto začali pripravovať nové riešenie, ktoré mala lepšie zohľadňovať nielen ich potreby, ale aj princípy tvorby súčasného mesta, založené na kompaktnosti, flexibilite, polyfunkčnosti a preferencii pešej alebo verejnej dopravy. Taktiež sa malo v ďaleko menšej miere zasiahnuť do prírody.

Nové Lido, ako svoju víziu nazvali, sa postupne formuje už viac ako desaťročie. Za tú dobu sa podarilo pripraviť urbanistickú štúdiu, ktorá má byť podkladom pre zmenu Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy. Do územia vstúpil nový investor, Penta Real Estate, ktorý nahradil HB Reavis. Na jeho pozemkoch navrhol development Southbank, ktorý doplní Nové Lido. Pre oba zámery získali developeri podporu mesta, ktoré potvrdilo záujem reguláciu zmeniť.

Galéria

  • Situácia. Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

JTRE prostredníctvom svojej SPV Popper Capital s.r.o. tak mohlo pristúpiť k ďalšiemu zásadnému kroku – k podaniu dokumentácie k novej štvrti na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Táto už relatívne detailne zachytáva základné riešenie a parametre Nového Lida, resp. jeho podstatnej časti. Posudzovanie EIA nie je závislé od aktuálneho stavu územného plánu.  

Ako sa píše v dokumentácii, účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej mestskej štvrte s vlastným zázemím s novými plochami zelene za účelom funkčnej revitalizácie brownfieldu v zmysle územného plánu. Podľa predkladateľa navrhovaný projekt nanovo definuje stred mesta a „posadí“ ho na rieku. Sebavedomo konštatuje, že nová štvrť bude konkurencieschopná s inými územiami mestských metropol v Európskej únii smerujúcich k uhlíkovej neutralite.

Zverejnené bolo aj konkrétne urbanistické riešenie územia. Z neho vyplýva, že sa tu bude koncentrovať predovšetkým bývanie, administratíva a občianska vybavenosť, doplnené o verejné priestory. Bývanie bude umiestnené predovšetkým v prvej línii zástavby smerom k Dunaju a v druhej línii medzi centrálnym parkom a hlavným bulvárom. Administratíva bude umiestnená v južnej časti pri diaľnici. Parter (prízemie) objektov má patriť službám.

 

Obytné prostredie v Novom Lide bude bez áut a so živým parterom. Zdroj: Compass Architekti

 

Riešené územie je rozdelené na niekoľko stavebných blokov. Blok 1.1 bude najbližšie k existujúcej električkovej zastávke Sad Janka Kráľa. Tvoriť ho má dvojica terasových bytoviek so štyrmi až deviatimi podlažiami a výškový akcent v podobe rezidenčnej veže s 27 podlažiami. Na prízemí budú služby.

Bloky 2.1 až 2.3 vyplnia priestor medzi centrálnym parkom a bulvárom. V prípade časti 2.1 sa v jeho západnej časti smerom k estakáde Starého mosta navrhuje umiestnenie dominánt s 18-25 podlažiami, zvyšok bloku budú ale tvoriť doskové terasové objekty v blokovej zástavbe s deviatimi až štyrmi podlažiami. Umiestnený by tu mal byť aj hotel, materská škola a prevádzky v parteri.

Blok 2.2 bude špecifický – pôjde o multifunkčný objekt pre organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Štvorpodlažný objekt má tvoriť kompozičné aj funkčno-prevádzkové centrum celej novej štvrte. Doplnené navyše bude o hotel v južnej časti územia smerom k bulváru. Určený bude najmä návštevníkom podujatí a kongresov.

Blok 2.3 bude mať osem podlaží a obsahovať bude najmä bývanie. Výnimkou bude 12-podlažný objekt v jeho východnej časti s prevažne administratívnou funkciou. Obracať sa bude do budúceho východného námestia. Aktívny parter bude orientovaný do parku aj do bulváru.

Bloky 3.1 a 3.2 budú v priestore medzi bulvárom a Einsteinovou ulicou. Pôjde prevažne o administratívne budovy so štyrmi až ôsmimi podlažiami, v menšej miere o obytné. Výškové objekty však budú umiestnené aj tu, a to na západnej a východnej strane, kde budú dotvárať miesta vyššej koncentrácie výškových budov (clustre). Veže v západnej časti budú mať 21 a 24 podlaží, vo východnej 18 a 20 podlaží.

Blok 5.1 vo východnej časti areálu bude z východu a juhu vymedzený estakádami Mosta Apollo. Opticky bude uzatvárať bulvár aj centrálny park, preto tu urbanisti logicky umiestnili výškové dominanty celej štvrte – umiestnené by tu mali byť štyri solitérne veže so 16 až 33 nadzemnými podlažiami a výraznými podnožami. Tri veže budú administratívne, budova najbližšie k Dunaju bude rezidenčná.

Investor zdôrazňuje, že Nové Lido bude vysoko ekologické a certifikované v systéme BREEAM Communities. Využívať sa majú obnoviteľné zdroje energie, masívne sa bude sadiť zeleň, zachytávať sa bude dažďová voda, veľký význam bude mať pešia, cyklistická a verejná doprava a zamedziť sa má negatívnemu dopadu na podzemné prúdenie vôd.

Napriek tomu sa má v rámci celej štvrte vybudovať až 10.250 parkovacích miest. Z tohto počtu by malo byť 9.950 v podzemných garážach a 300 na teréne. Ich počet vyplýva z noriem, v tomto prípade budú obsluhovať približne 6-tisíc bytov (teda 282-tisíc metrov štvorcových plôch pre bývanie) a 18-20-tisíc pracovných miest (v 267-tisíc metroch štvorcových vybavenosti). Dopravnú obsluhu majú zabezpečovať autobusy alebo trolejbusy a výhľadovo električky, pre ktoré bude vytvorená rezerva. Taktiež sa zmieňuje budúci TIOP Einsteinova.

Developer naznačuje, že výstavba celého Nového Lida prebehne medzi rokmi 2026 až 2042. Nepôjde tak krátku, lacnú a ani jednoduchú výstavbu. Na ilustráciu stačí fakt, že pri výstavbe sa pôjde miestami do hĺbky troch podzemných podlaží, teda pod hladinu podzemnej vody, ktorá je tu vysoká. Okrem toho sa bude navyšovať niveleta terénu do úrovne protipovodňovej hrádze (na čo má údajne stačiť zemina z výkopov). Odhadované náklady dosiahnu 1,4 miliardy eur.

 

Hlavný mestský bulvár. Zdroj: J&T Real Estate

 

Zverejnená dokumentácia priniesla viacero nových informácií, na mnohé otázky však neodpovedala. Počty bytov sú ešte len rámcové, detailnejšie riešenie blokov je neznáme, niektoré plochy neboli riešené v rámci aktuálnej EIA vôbec (napríklad zástavba v susedstve centrálneho námestia s budúcou školou a kostolom alebo územie južne od Einsteinovej pri električkovej trati). O niektorých veciach sa dá len domnievať vrátane architektúry, výstavby trate investorom alebo o konkrétnych prvkoch vybavenosti na nábreží, v parku či na námestí.

Materiály ale v každom prípade dokazujú, že napriek viacerým vežiam bude Nové Lido tvorené najmä blokovou zástavbou dobrej mierky, bloky budú rozdelené na viacero celkov, takže nebudú také monotónne, veľká časť priestranstiev bude bez áut a že centrálny park i námestie môžu byť skutočne veľkorysé. Vo výsledku sa tak javí, že na pravom brehu Dunaja vznikne naozaj atraktívna štvrť.

Na jej riešení pracuje viacero popredných domácich aj zahraničných tímov. Prvotný koncept vypracovali Jakub Cigler Architekti, neskôr ho prepracoval Compass a Marko&Placemakers. Developer však spolupracoval aj s prestížnymi Gehl Architects a ďalšími expertmi. Kultúrno-spoločenské centrum, rovnako ako most na ľavý breh do Eurovey, by malo byť predmetom samostatnej súťaže.

Prirodzene, obrovský zámer má dosť odporcov, ktorí využijú aktuálne posudzovanie EIA na pripomienky aj spomalenie prípravy. Faktom však je, že ich možnosti sú obmedzené. Už čoskoro by sa mala zmena územného plánu, súvisiaca s CMC Petržalka, prerokovávať v mestskom zastupiteľstve. Pokiaľ ju poslanci odsúhlasia, vzniku Nového Lida v danej podobe nebude stáť v ceste už v podstate nič.

Bratislava je tak možno už skutočne len krok od zásadného dejinného momentu – od rozšírenia centra na pravý breh Dunaja. Tvrdenia investora o posadení na rieku, ekologických riešeniach a prospechu pre celé mesto nemusia byť až také prehnané. Ak bude Nové Lido postavené dobre, slovenská metropola sa premení na skutočné dunajské veľkomesto.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube