Author photoSimona Schreinerová 20.05.2024 12:16

Veľký problém Bratislavy má riešenie. Mesto pripravuje domov pre seniorov, ďalší hráči nezaostávajú

Starnutie populácie so sebou prináša výzvy v oblasti starostlivosti o seniorov. V Bratislave, ktorej populácia má nadpriemerne vysoký vek, to bude citeľné ešte viac. Nedostatok infraštruktúry je tak akútny problém, hoci v poslednom čase sa objavujú zámery na výstavbu zariadení pre ľudí vo vyššom veku. Plány majú v tomto smere mestské časti, mesto i súkromní investori.

Zdroj: Google Maps, Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Google Maps, Metropolitný inštitút Bratislavy

Zámer Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) vybudovať zariadenie pre seniorov v Karlovej Vsi je známy už niekoľko rokov. Vzniknúť má v časti Dlhé Diely v susedstve s Hlaváčikovou ulicou, na mestských pozemkoch. Nízkokapacitné sociálno-zdravotné centrum by malo slúžiť pre 30 klientov, ktorým poskytne komplexnú starostlivosť vrátane ubytovania, stravovania, upratovania, ošetrovania, rehabilitácie a sociálneho poradenstva.

Návrh a projektovú dokumentáciu pripravuje ateliér Atrium, pričom sa očakáva výstavba nízkej, dvoj- až trojpodlažnej budovy s výťahom a vlastnou záhradou. Záhrada by mala slúžiť ako ideálne miesto na oddych a relax. Objekt by mal byť bezbariérový a citlivo začlenený do okolitej zástavby, aby sa klienti mohli pohodlne pohybovať a zamedzilo sa ich sociálnemu vylúčeniu. 

Komfortné prostredie pre seniorov zabezpečia jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastnými kúpeľňami, navrhnuté v súlade s najvyššími štandardami a inšpirované príkladmi zo zahraničia. Architekti majú pri návrhu klásť dôraz na udržateľnosť a nízku uhlíkovú stopu, preto sa zamerajú na šetrenie vodou, znižovanie emisií skleníkových plynov, zadržiavanie dažďovej vody a využívanie lokálnych energetických zdrojov.

 

Lokalita domova seniorov na Dlhých Dieloch. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Nové centrum pre seniorov v Karlovej Vsi má byť dôležitým krokom k naplneniu cieľov strategického plánu Bratislava 2030. Okrem iného sa v ňom hovorí aj o zvýšení kapacít v domovoch sociálnych služieb a zabezpečení dôstojného života pre seniorov. Mesto plánuje financovanie projektu z Plánu obnovy.

Podľa informácií MIBu mala byť štúdia a projektová dokumentácia hotová už v priebehu roka 2022. Aký je momentálny stav projektu a či je termín dokončenia v roku 2026 stále reálny, priblížil Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. „V súčasnosti je vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a sme v procese zbierania súhlasov a stanovísk k vyhláseniu územného konania. Paralelne pokračujeme vo vypracovaní dokumentácie pre stavebné povolenie,“ popisuje. 

Či je šanca prevádzku zariadenia v roku 2026, sa momentálne odhadnúť nedá. „Harmonogram realizácie závisí najmä od priebehu územného a následne stavebného konania.“ Vypracovanie dokumentácie a štúdie malo prebehnúť len s malým oneskorením v porovnaní s pôvodným odhadom. „Architektonická štúdia bola spracovaná v marci roku 2023 a dokumentácia pre územné rozhodnutie je taktiež spracovaná. V 1. štvrťroku 2024 bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Ku kompletizácii stanovísk k žiadosti bolo potrebné vysporiadať sa s pripomienkami zúčastnených strán a tiež vyhodnotiť alternatívy konštrukčného riešenia,“ spresnil Bubla.  

Nanešťastie, mesto ani MIB sa s vizualizáciami a architektonickým riešením nepodelili. Atrium je skúsená kancelária z Košíc, ktorá patrí v mnohých ohľadoch k špičkovým slovenským architektonickým pracoviskám. Očakávania sú preto pomerne vysoké. Ako bude ale domov seniorov vyzerať, tak známe verejne nie je. 

Fakt, že projekt výstavby zariadenia pre seniorov na Dlhých Dieloch postupuje, je každopádne skvelá správa. Občianska vybavenosť Karlovej Vsi tak dostane dôležitý prírastok, ktorý pomôže aspoň čiastočne zmierniť tlak na dostupnosť obdobných zariadení. Ten bude rokmi nepochybne stúpať. 

 

Dom seniorov má vzniknúť aj v Dúbravke. Zdroj: Gerion

 

S nedostatkom zariadení pre seniorov tak bojujú aj mestské časti. Minulý rok miestni poslanci v Rači odobrili návrh na doplnenie komunitného plánu sociálnych služieb ako strategického dokumentu mestskej časti. Samospráva sa chce intenzívnejšie venovať budovaniu pobytových zariadení opatrovateľskej služby, nakoľko zaznamenala zvýšený záujem aj o krátkodobú pobytovú sociálnu službu.

Potenciál vycítili aj súkromní investori. Príkladom je pripravovaný domov pre seniorov Gerion v Dúbravke na Ulici kpt. Jána Rašu, o ktorom sa hovorí už dlhšiu dobu. Opustená a schátraná typová budova bývalej materskej školy v zelenom vnútrobloku by sa mala zmeniť na moderné zariadenie. Vlastníkom objektu je mestská časť, no nájomcom spoločnosť Bormed, ktorá už prevádzkuje domov seniorov Gerion v Záhorskej Bystrici. Investor ešte minulý rok požiadal o predĺženie lehoty sprevádzkovania zariadenia pre seniorov do konca roka 2025.

Má ísť o zariadenie na vysokej úrovni a s dobrou úrovňou komfortu. Južná fasáda bude z veľkej časti presklená a otvorená do zeleného dvora, ktorý bude parkovo upravený a umožní klientom centra prechádzky a pohyb na čerstvom vzduchu. Služby centra by malo využívať maximálne 30 klientov. Architektom je kancelária Sány Novák Architekti. S klientom spolupracujú aj na ďalších zámeroch v Novom Meste alebo Karlovej Vsi. 

Zariadenie pre seniorov by malo vzniknúť aj v rozrastajúcich sa Boroch. Domov seniorov bude podľa zatiaľ dostupných informácií tvorený dvojicou trojpodlažných objektov a jedným štvorpodlažným, medzi ktorými vznikne átrium. Nie je presne známe, pre koľko klientov bude zariadenie určené ani kedy projekt vznikne. Architektonická štúdia zariadenia je známa a stojí za ňou kvalitná kancelária Architekti.sk.

Aj napriek rastúcemu počtu zámerov na výstavbu domovov pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby, infraštruktúra pre túto rastúcu skupinu obyvateľstva stále zaostáva. Starnutie populácie predstavuje pre Bratislavu významné riziko, s ktorým sa bude musieť v budúcnosti vyrovnať. Nové zariadenia pre seniorov sú v tomto kontexte kľúčové.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube