Author photoSimona Schreinerová 12.07.2023 16:19

Demografická kríza sa blíži. Mestské časti sa boja o seniorov a odhaľujú svoje plány

So starnutím populácie sa vynárajú otázky, týkajúce sa starostlivosti o seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Infraštruktúry pre starších ľudí je stále nedostatok, aj keď sa v poslednom čase objavilo viacero zámerov na výstavbu zariadení opatrovateľskej služby. K samosprávam, kde sa pripravuje vznik nových objektov, sa najnovšie pridáva mestská časť Rača.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača

Veľké plány Rače

Mestská časť Rača sa chce najbližšie roky intenzívnejšie venovať budovaniu pobytových zariadení opatrovateľskej služby. TASR uvádza, že by malo ísť o zariadenia tzv. rodinného typu s kapacitou do 12 klientov. Miestni poslanci odobrili návrh na doplnenie komunitného plánu sociálnych služieb ako strategického dokumentu mestskej časti.

Starosta mestskej časti Rača Michal Drotován sa na sociálnej sieti vyjadril, že v súčasnosti sa hľadajú možnosti riešenia a spolupráce. Podľa neho pripadá do úvahy využitie existujúcich objektov, výstavba nového zariadenia, ale tiež spolupráca so súkromnými stavebníkmi.         

Miestni poslanci schválili plán, ktorým bol odobrený návrh na doplnenie komunitného plánu sociálnych služieb ako strategického dokumentu mestskej časti. Demografický vývoj je neúprosný a počet seniorov, ktorí sú odkázaní na celodennú starostlivosť, každým rokom pribúda. Vzrastá aj počet seniorov s vyšším stupňom odkázanosti. Aj týmto spôsobom sa samospráva snaží zlepšiť dostupnosť zariadení pre túto skupinu obyvateľov.

Mestská časť Rača zaznamenala zvýšený záujem aj o krátkodobú pobytovú sociálnu službu. Tá je nápomocná napríklad pri výraznom zhoršení zdravotného stavu s vážnymi obmedzeniami. Krátkodobé pobytové zariadenia umožnia pacientovi rehabilitovať, ale zároveň dajú blízkym a rodine priestor, aby mohli zariadiť napríklad vybavenie domácnosti zdravotnými pomôckami alebo vybaviť umiestnenie v zariadení určenom na dlhodobý pobyt. 

Zámerom Rače teda aktuálne nie je budovanie domovov pre seniorov, ale obohatenie siete zariadení pre seniorov o nízkokapacitnú pobytovú sociálnu službu. Slúžiť by mala tým seniorom, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť a nemajú degeneratívne ochorenie mozgu. Takýchto pacientov prioritne rieši Bratislavský samosprávny kraj.

Starosta mestskej časti pre TASR uviedol, že ide o projektovú výzvu na niekoľko rokov. Podľa jeho slov je cieľom začať s výstavbou aspoň jedného pobytového zariadenia do roku 2026. Strednodobým cieľom je podľa neho mať v Rači aspoň 3 takéto zariadenia, teda pre 36 klientov. „Ideálne v Rači, Krasňanoch aj na Rendezi," dopĺňa Drotován.

V súčasnosti má mestská časť niekoľko podporných služieb. Ide o denné centrá a dovoz obedov, terénnu službu, teda domácu opatrovateľskú služba, a ambulantnú sociálnu službu, čo je denný stacionár.

 

Okrem samospráv sa pridávajú aj súkromné spoločnosti so záujmom o budovanie domovov seniorov. Zdroj: Gerion

 

Zariadení bude viac

Starostlivosť o seniorov s rôznym stupňov odkázanosti je pálčivou témou nielen v Bratislave. Avšak v hlavnom meste, ktoré má tradične vysoký priemerný vek obyvateľstva, je nedostatok takýchto zariadení cítiť naozaj intenzívne.

Nedávno sme informovali o zámere v mestskej časti Dúbravka. Schátraná budova bývalej škôlky na Ulici kpt. Jána Rašu je vo vlastníctve mestskej časti. Nájomcom je spoločnosť Bormed, ktorá prevádzkuje domov seniorov Gerion v Záhorskej Bystrici. Prázdny objekt si spoločnosť vyhliadla ako miesto vhodné pre umiestnenie ďalšieho zariadenia pre starších ľudí. Ako vyplýva z článku v miestnom periodiku Dúbravské noviny, nájom bol miestnym zastupiteľstvom odsúhlasený už na jeseň 2020 a nájomná zmluva bola podpísaná vo februári 2021.

Investor požiadal o predĺženie lehoty sprevádzkovania zariadenia pre seniorov do konca roka 2025, s čím miestni poslanci súhlasili. Na projekt je už vydané stavebné povolenie a prebieha výberové konanie na dodávateľa. Pôjde o dvojpodlažnú budovu komorného charakteru. Južná fasáda bude z veľkej časti presklená a otvorená do zeleného dvora. Ten bude parkovo upravený a umožní klientom centra prechádzky a pohyb na čerstvom vzduchu. Služby centra by malo využívať maximálne 30 klientov. Parkovanie bude riešené na teréne popri ulici, kde je umiestnený aj hlavný vstup. Architektom je kancelária Sány Novák Architekti.

V novembri 2023 mala byť pôvodne ukončená výstavba zariadenia pre seniorov vo Vajnoroch na rohu ulíc Kataríny Brúderovej a Pri pastierni, práce sa však začnú len v priebehu tohto leta. Ako uvádza mestská časť Vajnory, zariadenie pre seniorov bude plne bezbariérové a bude poskytovať služby klientom, ktorí dosiahli dôchodkový vek. Zároveň sú odkázaní na pomoc inej osoby, dosahujú stupeň odkázanosti aspoň IV alebo potrebujú sociálne služby z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie pre seniorov by malo vzniknúť aj v Boroch, ktoré sa postupne menia na mestskú štvrť. Domov seniorov bude tvorený dvojicou trojpodlažných objektov a jedným štvorpodlažným. Medzi nimi vznikne átrium. Nie je presne známe, koľko ľudí bude môcť v zariadení bývať, ako bude riešená starostlivosť a ani kedy vôbec projekt vznikne. Architektonická štúdia zariadenia je známa a stojí za ňou kvalitná kancelária Architekti.sk.

Aktívny je aj Bratislavský samosprávny kraj. V rámci procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb sa v kraji minulý rok otvoril domov sociálnych služieb v Častej pre 12 klientov. Okrem toho sa do procesu zaradili napríklad aj Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Rača alebo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave.

Napriek avizovaným zámerom budovania domovov pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby je infraštruktúra nedostatočná. Starnutie populácie predstavuje z hľadiska budúcnosti veľké riziko, čomu sa hlavné mesto bude musieť čo najskôr prispôsobiť. Súčasťou toho sú jednoznačne nové zariadenia pre seniorov. Dôležité to je nielen kvôli zabezpečeniu potrebnej starostlivosti, ale aj prevencii sociálneho vylúčenia.

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube