Author photoMartina Gregová 25.06.2023 14:52

Preč so staršími ľuďmi? Moderné zariadenia pre seniorov sú súčasťou mesta a rozvíjajú komunity

Na podobnej myšlienke vznikol projekt Lyngdal Healthcare Center v ronomennom nórskom meste. Jeho súčasťou sú rôzne služby či obchodíky, ktoré okrem seniorov pravidelne navštevujú aj miestni obyvatelia. To dopomohlo k začleneniu objektu i klientov centra do mestského života.

Autor: Adam Mørk

Autor: Adam Mørk

Za návrhom tohto jedinečného zdravotníckeho zariadenia stojí prestížne architektonické štúdio NORD. Výsledná podoba objektu vznikla v spolupráci so štúdiom 3RW arkitekter.

Obe spoločnosti majú za sebou už niekoľko projektov tohto typu, čo sa prirodzene odzrkadlilo aj na kvalite zdravotníckeho centra Lyngdal. „Tvorba našej architektúry je zakorenená v hlbokom pochopení potrieb, správania a konania používateľov, ktoré následne premietame do priestorov a priestorových vzťahov," tvrdia o sebe architekti z NORD. Ich projekty z oblasti zdravotníctva sa tak zakaždým vyznačujú použitím inovatívnych princípov, vysoko kvalitným dizajnom, inšpirovaným severskou architektúrou, a výborným zvolením mierky objektov aj výberu materiálov.

Zdravotnícke centrum Lyngdal svojim klientom ponúka krátkodobové aj dlhodobé ubytovanie, dočasné opatrovateľské pobyty, dennú starostlivosť aj služby domácej starostlivosti. Okrem toho sa však v priestoroch centra nachádza aj niekoľko obchodíkov a služieb, napríklad kaderníctvo, fitness centrum, pedikúra či kaviareň, ktorú môžu navštíviť aj ľudia, ktorí primárne služby centra vôbec nevyužívajú.

Galéria

  • Autor: Adam Mørk
  • Autor: Adam Mørk
  • Autor: Adam Mørk
  • Autor: Adam Mørk
  • Autor: Adam Mørk
  • Autor: Adam Mørk

Vďaka tomuto sprístupneniu sa zariadenie stáva nielen súčasťou mesta, ale aj súčasťou miestnej komunity. Klienti, ktorí sú v zariadení ubytovaní dlhodobo, tak nestrácajú kontakt s okolitým svetom, čo sa pozitívne odráža na ich duševnom aj fyzickom zdraví. Zaujímavosťou projektu je aj jeho funkčné a priestorové prepojenie s neďalekou škôlkou. S touto vzdelávacou inštitúciou zariadenie pre seniorov zdieľa najmä vonkajšie priestory.

Centrom budovy sa stalo vnútorne átrium, ktoré je priamo napojené na všetkých päť krídel samotného zariadenia. V každom z týchto krídel je umiestnený iný typ ubytovania a rozdelenie objektu odzrkadľuje aj rôzne vekové skupiny, ktoré služby centra využívajú. „Návrh takejto budovy musí vyhovovať a rešpektovať pacientov, návštevníkov aj široký okruh zamestnancov, čo znamená, že budova musí byť domovom aj prácou pre tieto rôzne skupiny používateľov s rôznymi a zložitými potrebami, obmedzeniami a profesionálnymi požiadavkami," popisujú riešenie členovia štúdia 3RW Arkitektur.

Dôležitou súčasťou takýchto zariadení však sú aj kvalitne vyriešené exteriérové priestory. V prípade centra Lyngdan v nich okrem klasickej zelene nájdeme aj pobytové plochy v podobe terás či senzorické záhrady. Všetky oddelenia majú priamy prístup zo spoločenských miestností do zelených vonkajších priestorov aj na veľké strešné terasy.

Ako tomu pri podobných projektoch mnohokrát býva, aj v tomto prípade bol kladený dôraz na zabezpečenie dostatočnej psychickej pohody užívateľov. Vnútorné priestory sú dostatočne presvetlené, je z nich výhľad do príjemného okolia a ich súčasťou sú rôzne prvky, uľahčujúce ich každodenné využívanie zo strany klientov. Z materiálového hľadiska vsadili autori projektu na rozsiahle použitie dreva a tlmených farieb. Ako sami tvrdia, zvolená farbná schéma má utužovať pohodovú atmosféru, vďaka čomu klienti prestanú objekt vnímať ako zdravotnícku inštitúciu a začnú ho vnímať skôr ako komunitné centrum.

Vychádzajú pritom z objavov na poli psychológie architektúry. „Navrhujeme architektúru, ktorá sa stará. Výskumy totiž ukazujú, že aj architektúra môže mať pozitívny vplyv na zotavenie ľudí. Pri návrhu takýchto objektov je kľúčová najmä vhodne zvolená mierka a domácka atmosféra vnútorných priestorov," konštatujú autori projektu.

Integrácia zariadení starostlivosti a bývania pre seniorov do urbanistického plánovania miest je kľúčom k zaisteniu dlhodobej odolnosti miestnych komunít. Podobné projekty sú príkladom toho, že takýto prístup má zmysel. Lyngdal pritom nie je jediným centrom svojho druhu. Je dokonca namieste tvrdiť, že tento prístup je akýmsi novým trendom pri návrhu obdobných zariadení.

Problematickou časťou takejto integrácie však naďalej ostáva fakt, že väčšina projektov tohto typu - minimálne na Slovensku - je stále v rukách súkromných investorov, čo sa často odzrkadlí aj na vyššej cene za pobyt. Aj medzi slovenskými investormi ale rastie kompetencia a skúsenosti. Za istých okolností sa ukazuje, že špičkové zariadenia pre seniorov vedia vybudovať aj poprední developeri. 

 

(NORD, 3RW, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube