Author photoSimona Schreinerová 13.05.2024 12:47

Pohodlné parkovanie v Bratislave nie je sci-fi. Mesto napreduje v príprave nových kapacít, prvé pribudnú čoskoro

Parkovanie v Bratislave je vo viacerých lokalitách problematické. Magistrát sa tento problém snaží riešiť reguláciou parkovania, ale aj výstavbou parkovacích domov a záchytných parkovísk. Viaceré z nich sú v príprave a jeden parkovací dom by mal byť k dispozícii obyvateľom už tento rok.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Prvý rezidentský parkovací dom ešte tento rok

Ešte pred niekoľkými rokmi si Hlavné mesto Bratislava vytypovalo viac ako 20 lokalít, ktoré by mali byť vhodné na výstavbu parkovacích domov. K realite sa začalo približovať osem z nich, hoci nie je v možnostiach mesta financovať ich výstavbu naraz. Okrem toho mesto narazilo v niektorých z vytypovaných lokalít na nesúhlas obyvateľov. Aj z tohto dôvodu boli pri realizácii uprednostnené miesta s pozitívnym ohlasom verejnosti.

Najbližšie k dokončeniu je v súčasnosti parkovací dom v Karlovej Vsi. Začiatkom roka podpísala mestská časť zmluvu na vybudovanie parkovacieho domu na Ulici Ľ. Fullu v hodnote vyše 892.000 eur s DPH. Kontrakt medzi staviteľom a samosprávou bol zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Parkovací dom je dnes v pokročilej fáze výstavby.

K dispozícii obyvateľom by mal byť v dohľadnom čase. „Aktuálne spolu s mestskou časťou Karlova Ves staviame prvý rezidentský parkovací dom na Ul. Ľudovíta Fullu, ktorý by mal byť k dispozícii už tento rok. Počet parkovacích miest sa tu zvýši takmer o polovicu, celkovo bude pre obyvateľov k dispozícii 72 miest a pribudne aj nová zeleň,“ uviedol hovorca Magistrátu Peter Bubla.  

Galéria

  • Parkovací dom Saratovská. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Wolkrova. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovisko na Ulici Ľudovíta Fullu. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
  • Sieť záchytných parkovísk. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

To však nie je jediný parkovací dom, ktorý by mohol čoskoro slúžiť obyvateľom sídlisk. „Bežia nám povoľovacie procesy na parkovacie domy v Petržalke na Wolkrovej ulici a v Dúbravke na Saratovskej.“ Oba parkovacie domy, na Saratovskej aj na Wolkrovej, už majú rozhodnutie z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Po nadobudnutí právoplatnosti môžu postúpiť do územného a stavebného konania.

V Dúbravke pôjde o výstavbu v blízkosti križovatky Saratovskej a Drobného. Súčasné parkovisko pred bytovkami, aj napriek svojej rozlohe 4.927 m², nepostačuje vzhľadom na počet áut v lokalite. Mnoho vozidiel tak parkuje na neoznačených miestach. Nový parkovací dom prinesie riešenie v podobe 196 parkovacích miest pre osobné automobily. Nahradí existujúce parkovisko a zvýši kapacitu parkovania na sídlisku. Celkové orientačné náklady sú podľa dokumentácie EIA odhadnuté na 4,75 milióna eur.

Na Wolkrovej ulici tiež nahradí parkovací dom existujúce parkovisko s rozlohou 2.850 m² a ponúkne 147 nových parkovacích miest. Súčasťou projektu je aj vyčlenenie šiestich parkovacích miest pre imobilných občanov, ktoré sa budú nachádzať na existujúcom parkovisku východne od novostavby. Celkové náklady na výstavbu parkovacieho domu sa odhadujú na 3,5 milióna eur.

Podľa dokumentácie EIA by mali byť parkovacie domy dokončené v roku 2025. To by však mohlo platiť v prípade, že by sa s výstavbou začalo ešte tento rok. Začiatok realizácie závisí aj od rýchlosti povoľovacích procesov a menšie oneskorenie by nebolo prekvapením.

 

Parkovací dom Saratovská. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

V príprave sú aj parkoviská P+R

Záchytné parkoviská sú dôležitou súčasťou parkovacej politiky v Bratislave. Tá totiž počíta so zvýhodnením miestnych obyvateľov a obmedzením parkovania zo strany dochádzajúcich zo satelitov alebo iných mestských častí. Tento zámer ide ruka v ruke so snahou o zlepšovanie kvality MHD.

Výstavba P+R parkovísk má motivovať ľudí dochádzajúcich do hlavného mesta, aby obmedzili využívanie individuálnej automobilovej dopravy. Výsledkom by mali byť voľnejšie cesty, ale aj postupne sa uvoľňujúci verejný priestor, k čomu mal prispieť aj zákaz parkovania na chodníkoch.

Parkovacie domy teda nie sú to jediné, čo by malo zlepšiť dopravu v Bratislave. „Okrem toho sa projektujú parkoviská P+R ZOO (s plánovanou budúcou kapacitou 423 miest), P+R Zlaté Piesky (s plánovanou budúcou kapacitou 489 parkovacích miest), práve beží súťaž na projektovanie parkovísk P+R na Janíkovom dvore pri budúcej konečnej Petržalskej električkovej radiály,“ spresnil Bubla a pridáva aj ďalšie zámery. „Rozpracované sú aj projekty P+R parkoviska pod Prístavným mostom s kapacitou 106 parkovacích miest a P+R Lanfranconi Sever s kapacitou 37 parkovacích miest. A napokon, intenzívne pracujeme na príprave projektov parkovísk P+R Mlynské Nivy a P+R Janíkov dvor.“

Faktom je, že ľudia dochádzajúci z viacerých obcí okolo Bratislavy alebo okrajových mestských častí sa zatiaľ bez auta zaobídu ťažko. Záchytné parkoviská, spoločne so zavádzaným rezidenčného parkovania, by ale mohli byť pomerne dobrou motiváciou, aby ľudia presadli z áut do verejnej dopravy. Niekoľko projektov tohto typu bolo zrealizovaných už v minulosti v lokalitách, kde existuje možnosť efektívneho prestupu na vlaky. 

Moderné P+R parkoviská boli dokončené napríklad vo Svätom Juri, Pezinku, Šenkviciach, Senci, Bernolákove, Ivanke pri Dunaji, Miloslavove, Kvetoslavove, Malackách alebo Zohore. Ide však o pomerne malé parkoviská, ktoré nie sú schopné uspokojiť všetok dopyt. Problémom sú do určitej miery aj preplnené vlaky, ich meškanie alebo nedostatočný takt. Aj tento diskomfort mnohých odradzuje od využívania hromadnej dopravy.

Do budúcna sú ale vybudované parkoviská dobrým základom pre udržateľnú mobilitu v rámci metropolitného regiónu alebo metropoly samotnej. Vzhľadom na rozvoj a nárast obyvateľov v okolí Bratislavy aj v meste samotnom sú P+R parkoviská dobrou cestou, ako sa vyhnúť dopravnému kolapsu.

 

Bratislava od P+R očakáva zlepšenie dopravnej situácie v meste. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Nádej na zlepšenie dopravy dávajú aj TIOPy

Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP) patria k dlhodobým zámerom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré majú prispieť k zlepšeniu dopravy v regióne. TIOPy budú navrhnuté tak, aby umožnili jednoduchý prestup na mestskú hromadnú dopravu, čím sa zvýši ich atraktivita. V Bratislave je naplánovaných niekoľko TIOPov, ktoré by po vybudovaní mohli zjednodušiť dochádzanie do mesta, resp. z okrajových častí do centra.

Prvý z nich vo Vrakuni je už oficiálne vo výstavbe. V dohľadnej budúcnosti sa má začať s výstavbou ďalších dvoch - v Boroch (Lamačská brána) a v Ružinove. Novým miestom pre TIOP je Einsteinova ulica, kde je teraz možné umiestniť terminál vďaka nedávnej zmene Územného plánu. Navyše, terminály sa plánujú aj v blízkosti Nesta od Lucronu a centrály ESETu, ktorá má vzniknúť neďaleko Železnej studničky.

V budúcnosti sa s dokončením siete nových terminálov, posilnením električkovej infraštruktúry a prepojením dopravných uzlov cyklotrasami stane verejná doprava skutočne silnou alternatívou k automobilovej. Tento cieľ podporí aj rozvíjajúca sa sieť záchytných parkovísk. Argumenty kritikov, ktorí doteraz odmietali obmedzovanie áut kvôli nedostatku pohodlných a plynulých alternatív, tak budú čoraz slabšie.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube