Author photoSimona Schreinerová 25.09.2023 14:51

Lepšie parkovanie bude realitou. Bratislava pracuje na príprave parkovacích domov

Parkovanie v Bratislave je horúca téma, najmä v súvislosti s parkovacou politikou a blížiacim sa zákazom parkovania na chodníkoch. Reguláciou parkovania sa má vyčistiť verejný priestor od vozidiel a zvýšiť motivácia verejnosti k využívaniu alternatívnej dopravy. Autá sa však zo sídlisk a ulíc nestratia, čo vedie mesto k príprave projektov prvých parkovacích domov.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Hlavné mesto má už nejakú dobu vytypovaných dvadsať lokalít, v ktorých by mohli vzniknúť parkovacie domy. Ich výstavba je súčasťou implementácie parkovacej politiky, schválenej v roku 2019. Participáciou ale prešlo zatiaľ iba osem projektov. Prvé dva, parkovací dom SaratovskáWolkrova, naberajú reálne kontúry. Oba sú aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Parkovací dom na Saratovskej v mestskej časti Dúbravka vyrastie na pozemku pri križovatke Saratovská – Drobného. Plocha pred bytovkami je v súčasnosti využívaná ako parkovisko, no napriek jeho pomerne veľkej rozlohe (4.927 metrov štvorcový) je v lokalite nedostatočný počet parkovacích miest. Vozidlá sú preto často zaparkované aj na neoznačených miestach.

Podľa zámeru by malo prísť k vytvoreniu parkovacích miest pre osobné automobily v parkovacom dome s príslušnou vybavenosťou. Návrh počíta s nahradením existujúceho parkoviska, čím sa navýši kapacita parkovacích miest pre okolitú bytovú zástavbu. Celkovo by malo byť v parkovacom dome dostupných 196 stojísk.  

Galéria

  • Parkovací dom Saratovská. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Wolkrova. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Československých parašutistov. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Bebravská. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Veternicová. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom UNITAS. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Sieť záchytných parkovísk v Bratislave. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Sieť záchytných parkovísk v Bratislave a okolí. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Dvojpodlažný parkovací dom bude mať spodné podlažie čiastočne zapustené do terénu. Objekt bude v priečnom smere výškovo rozdelený a vzájomne odsadený o polovicu podlažia. Konštrukčne pôjde o prefabrikovaný železobetónový skelet s veľkorozponovými stropnými doskami na vytvorenie voľnej dispozície. Fasáda bude kombináciou drevených lamiel a popínavých rastlín, plochá strecha má byť riešená ako extenzívna vegetačná. Celkové orientačné náklady sú podľa dokumentácie EIA odhadnuté na 4,75 milióna eur.

Parkovací dom na Wolkrovej ulici v Petržalke taktiež nahradí existujúce parkovisko z rozlohou približne 2.850 metrov štvorcových. V parkovacom dome bude 147 nových parkovacích miest. Súčasťou návrhu je aj vyčlenenie šiestich parkovacích miest pre imobilných. Tie majú byť na existujúcom parkovisku na východ od nového parkovacieho domu, na ktorom sú v súčasnosti situované parkovacie miesta. Celkové orientačné náklady sa odhadujú na 3,5 milióna eur.  

V oboch prípadoch by malo prísť k „uprataniu“ parkovania do decentne vyzerajúcich objektov a najmä k zvýšeniu parkovacích kapacít na sídliskách. Od 1. októbra začína platiť zákaz parkovania na chodníkoch, s ktorým sa museli mestské časti vysporiadať. Úplné vylúčenie takéhoto parkovania však vo väčšine mestských častí nebolo reálne, a tak prišlo aj k vyznačeniu miest na menej využívaných chodníkoch, kde bude možné nechať vozidlo aj naďalej odstavené.

Kedy budú parkovacie domy naozaj vybudované, ostáva otázkou. Mestská spoločnosť Metro Bratislava hľadala tento rok spracovateľa projektových dokumentácií pre štyri plánované parkovacie domy. Išlo o projektovú dokumentáciu k EIA, pre územné rozhodnutie i stavebné povolenie. Toto verejné obstarávanie sa týkalo aj výstavby parkovacieho domu na Saratovskej a na Wolkrovej. Podľa dokumentácie EIA by mali byť dokončené v roku 2025. V prípade Saratovskej sa má výstavba začať budúci rok, na Wolkrovej je začiatok realizácie spresnený na leto 2024 a začiatok prevádzky je dohadovaný na leto 2025. Či budú tieto predbežné termíny reálne, závisí aj od rýchlosti povoľovacích procesov.

Okrem toho sa ďalšie verejné obstarávanie týkalo výstavby parkovacieho domu P+R na Zlatých pieskoch, odhadovaná cena zákazky presahovala 117.400 eur. Projektované dokumentácie pre parkovací dom pri zoologickej záhrade mali stáť takmer 114.400 eur. Tieto projekty by mali priniesť vyššie parkovacie kapacity ako projekty v Dúbravke a v Petržalke, ich účel ale bude odlišný. 

Pri ZOO sa bude prestupovať na novú trolejbusovú trať, ktorej výstavba sa pripravuje. Na Zlatých Pieskoch je už dnes záchytné parkovisko (P+R Shopping Palce + Tesco), ktoré má motivovať najmä obyvateľov obcí v okolí Bratislavy k prestupu na verejnú dopravu. Oficiálne ide o 73 parkovacích miest. Výstavbou parkovacieho domu sa kapacita radikálne zvýši.

 

Bratislava si od pripravovaných projektov sľubuje zlepšenie dopravnej situácie v meste. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Keďže je dopyt po parkovaní vysoký, mesto bude musieť jednotlivé projekty zrealizovať rýchlo a v dostatočnom počte. Okrem spomínaných štyroch projektov boli predstavené zámery vo vnútrobloku Unitas a na Ulici Československých parašutistov v Novom Meste, na Studenohorskej v Lamači, na Veternicovej v Karlovej Vsi, na Závadskej v Rači a na Bebravskej vo Vrakuni. Vo všetkých prípadoch má ísť o ľahké konštrukcie, obložené drevom, popínavou zeleňou a zelenými strechami. 

Podstatnou témou pri tejto problematike sú reakcie obyvateľov na výstavbu parkovacích domov. „Vo väčšine lokalít sme sa stretli s pozitívnou spätnou väzbou,” uviedlo Hlavné mesto ešte minulý rok. Zároveň ale priznalo, že pri niektorých lokalitách evidujú aj nesúhlasné stanoviská. Týkalo sa to napríklad Bebravskej vo Vrakuni či Veternicovej v Karlovej Vsi. „V prvom balíku sa preto sústreďujeme na realizáciu projektov, kde je vysoká miera podpory zo strany obyvateľov,” vysvetlila vtedajšia hovorkyňa Magistrátu.

Okrem parkovacích domov sa má rozšíriť sieť P+R parkovísk, ktoré sú lokalizované najmä na okrajoch mesta, aby zachytili dopravu z okolia. Vzniknúť by mali tisícky parkovacích miest s pohodlným prestupom na verejnú dopravu. 

Záchytné parkoviská sa ale budujú aj priamo v obciach alebo menších mestách v Bratislavskom kraji. Kvalitné prestupné terminály vznikli v Malackách, Šenkviciach, Pezinku, vo Svätom Jure, v Ivanke pri Dunaji, Miloslavove, Lehniciach, Kvetoslavove či v Senci. V tomto meste sa má navyše parkovanie ešte zlepšiť, keďže tu Bratislavský samosprávny kraj ohlásil výstavbu parkovacieho domu.

Parkovacie domy aj P+R parkoviská sú dobrým základom pre zlepšenie dopravy v Bratislave, ale i postupné čistenie chodníkov a ulíc. Tento smer je jednoznačne správny, minimálne z pohľadu využívania verejných priestorov, estetiky, ale aj zdravšieho prostredia. Ide taktiež o overený koncept, využívaný v metropolách v celej Európe. Práve takto sa im darí pretvárať autami zaplnené mestá na príjemné miesta pre život. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube