Author photoAndrej Sárközi 29.09.2022 16:14

Dvadsať na stole, osem bližšie k realite. Bratislava pripravuje parkovacie domy

Hlavné mesto má vytypovaných cez 20 lokalít, kde by mohli stáť parkovacie domy. K realite sa však blíži len osem z nich. Nové kapacity by mali Bratislave priniesť veľkú zmenu s prísľubom následnej revitalizácie verejného priestoru. Ich výstavba je súčasťou implementácie parkovacej politiky, ktorú bola schválená v roku 2019.

Parkovací dom Veternicová, Karlova Ves. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Parkovací dom Veternicová, Karlova Ves. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Magistrát ohlasuje veľké plány 

Bratislava je na prahu zmeny a čaká na spustenie výstavby parkovacích domov. Aktuálne sú už známe prvé konkrétnejšie informácie. „Participáciou prešlo prvých osem projektov,” uviedla hovorkyňa Magistrátu Dagmar Schmucková. Projekty parkovacích domov vedenie rozdelilo do viacerých balíkov: „Aj kvôli kríze s rastúcimi cenami materiálov totiž nie je v možnostiach mesta financovať naraz všetkých 8 projektov,” priznalo mesto. V stratégii, schválenej mestským zastupiteľstvom, má Magistrát vytypovaných 20 lokalít na výstavbu parkovacích domov, ktoré sú v rôznom stupni rozpracovanosti.

V súčasnosti sa pripravujú súťažné podklady pre verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie a samotnej stavby pre rezidenčné parkovacie domy na Saratovskej v Dúbravke a Wolkrovej v Petržalke. Rovnaká príprava sa uskutočňuje aj na záchytné parkovacie domy typu P+R pri ZOO a na Zlatých pieskoch. 

Hlavné mesto pri vývoji parkovacích domov tiež spolupracuje s mestskými časťami: „Napríklad finančne a konzultačne participujeme na realizácii rezidenčného parkovacieho domu na Ul. Ľ. Fullu v Karlovej Vsi,” uviedla hovorkyňa mesta. Vedenie tiež komunikuje s mestskou časťou Ružinov, ktorá pripravuje viacero projektov (na Haburskej, Sklenárovej, pri nádrži Štrkovec alebo pri Úrade geodézie a katastra SR).

Galéria

  • Parkovací dom Unitas, vnútroblok Račianska-Šancová-Kominárska. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Studenohorská ulica, Lamač. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Veternicová ulica, Karlova Ves. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Závadská ulica, Rača. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Bebravská ulica, Vrakuňa. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Československých parašutistov, Nové Mesto. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Saratovská ulica, Dúbravka. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Parkovací dom Wolkrova ulica, Petržalka. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Prednosť dostanú stavby s pozitívnymi ohlasmi

Podstatnou témou pri tejto problematike sú reakcie obyvateľov na výstavbu parkovacích domov. Ako uviedlo Hlavné mesto: „Vo väčšine lokalít sme sa stretli s pozitívnou spätnou väzbou.” Priznalo však, že pri niektorých lokalitách – Bebravská vo Vrakuni či Veternicova v Karlovej Vsi, zaznamenalo aj hlasy, vyjadrujúce nesúhlas s projektom. „V prvom balíku sa preto sústreďujeme na realizáciu projektov, kde je vysoká miera podpory zo strany obyvateľov,” vysvetlila hovorkyňa Magistrátu. Obyvatelia daných lokalít majú možnosť pripomienkovať finálnu podobu parkovacieho domu a o projektoch sú informovaní ako prví. Podľa mesta je väčšina ohlasov pozitívnych aj vďaka týmto skutočnostiam.

V príprave sú aj parkovacie domy P+R (park and ride) - teda parkovacie domy na okrajoch miest, kde vodiči odstavia svoje autá a ďalej do centra pokračujú verejnou dopravou. Tento typ projektu sa má vybudovať v Petržalke v blízkosti plánovanej električkovej zastávky Janíkov dvor. „Tu má podľa plánov vzniknúť jeden z mestských domov, určených pre nájomné bývanie, a spoločne s tým aj parkovací dom režimu P+R. Ten by mal primárne slúžiť odbremeneniu mestskej cestnej infraštruktúry,” povedala pre YIM.BA Dagmar Schmucková. Dochádzajúci návštevníci tak budú do ďalších častí mesta pokračovať napríklad novovybudovanou električkou

Kedy však budú prvé parkovacie domy zrealizované, Hlavné mesto neuviedlo. „Realizácia prvých parkovacích domov závisí aj od rýchlosti povoľovacích konaní a dostupných financií.” Na základe predbežných trhových konzultácií, Magistrát aktuálne dolaďuje súťažné podklady vrátane budúcej Zmluvy o dielo a počítať musí aj s aktuálnymi cenami materiálov, prácami a dodávateľskými termínmi. „So zámerom spolufinancovania P+R parkovacích domov prostredníctvom fondov EÚ konzultujeme a nastavujeme súťažné podmienky v súlade s príslušnou legislatívou a podmienkami čerpania finančných prostriedkov z týchto fondov,” uzavrela hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková.

 

Parkovací dom Unitas. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Kde vzniknú parkovacie domy

Jeden z objektov by mal vzniknúť vo vnútrobloku Račianska-Šancova-Kominárska pri bytových domoch Unitas. V blízkosti sa nachádza aj pozemok pri Filiálke, kde v minulosti zvyklo parkovať približne 150 áut. Parkovací dom by mal vzniknúť na mieste súčasného betónového ihriska, jeho funkcia by ale mala zostať zachovaná. Objekt parkovacieho domu vznikne aj v Lamači na Studenohorskej ulici, na mieste bývalého areálu zberných surovín. Obsahovať by mal 99 miest namiesto dnešných 55. 

Mesto chce zlepšiť parkovanie aj na Wolkrovej v Petržalke. Aktuálne parkovanie na každom kúsku priľahlých ulíc by tak malo zaniknúť – na jednom polozapustenom a dvoch nadzemných podlažiach vznikne 173 parkovacích miest. Projekt počíta aj s alejou vysadených vzrastlých stromov, ktoré oddelia parkovací dom od bytového domu. Objekt s kapacitou pre 202 áut je naplánovaný na Saratovskej v Dúbravke. Aby zohľadňoval vzdialenosť od bytového domu, dve nadzemné podlažia projektu budú mať stupňovitú výšku.

Parkovací dom vznikne aj v Karlovej Vsi na Veternicovej ulici. Pribudnúť by mal objekt s kapacitou 186 stojísk na jednom podzemnom a dvoch nadzemných podlažiach. Súčasťou tohto objektu by mala byť aj zelená strecha. Parkovanie by mal zlepšiť aj projekt na Závadskej v Rači, aktuálna kapacita 75 miest by sa mala zvýšiť na 150 a súčasťou parkovacieho domu by malo byť aj nabíjanie pre elektromobily. Výnimkou nie je ani Vrakuňa. V novom objekte na Bebravskej ulici by v budúcnosti mohlo nájsť miesto do 193 áut. Úpravou parkovania by mali vzniknúť bezpečné „drop off” zóny na vyloženie tovaru či nástup detí. Zníži sa teda hluk a zvýši pocit bezpečnosti.

Ôsmym parkovacím domom, ktorý prešiel participáciou, je objekt neďaleko OD Slimák na ulici Československých parašutistov v Novom Meste. Obsadenosť parkovacích miest v noci je dnes viac ako 126-percentná, čo znamená, že desiatky áut tu parkujú nelegálne (zväčša na chodníkoch). Riešenie situácie by mal priniesť objekt vo vnútrobloku ulice, vzniknúť má 188 parkovacích miest a podľa analýzy mesta môže počet áut klesnúť o 20-30 percent.

K uprataniu verejných priestorov od áut už prispieva aj parkovacia politika vo viacerých zónach. Prvé vznikli v Rači (Krasňany), v Novom Meste (Tehelné pole) a v Petržalke (Einsteinova), v súčasnosti sa rozširujú aj v Starom Meste alebo Ružinove. Obyvatelia týchto lokalít dostali lepšie ulice, jednoduchšie parkovanie a krajšie mesto, no zatiaľ bez parkovacích domov. Zlepšenia zatiaľ nezasiahli každú lokalitu v hlavnom meste. 

K tomu, aby bola Bratislava pre rezidentov lepším miestom pre život, sú parkovacie domy i parkovacia politika potrebné. V určitých častiach mesta, kde zatiaľ regulácia parkovania nie je, platí aj naďalej divoké parkovanie, ktoré prispieva k degradácii verejného prostoru a zhoršovaniu komfortu rezidentov. Vodiči áut aj naďalej hľadajú nelegálne parkovacie miesta (napr. Československých parašutistov), čo výrazne ovplyvňuje život chodcom i obyvateľom dotknutých štvrtí. Neoddeliteľnou súčasťou lokalít, nad rámec ôsmich prezentovaných, by preto mali byť aj parkovacie domy. Bratislava ich nutne potrebuje, kedy však nimi bude dostatočne pokrytá, ostáva hudbou budúcnosti. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube