Author photoAdrian Gubčo 06.05.2022 17:39

Pri Štrkovci môže pribudnúť parkovací dom

Východná strana vodnej nádrže Štrkovec je dnes okrem peknej promenády a parku tvorená aj nevzhľadným povrchovým parkoviskom popri Sabinovskej ulici. Plochu sa len nedávno podarilo získať do majetku mestskej časti. Tá teraz pripravuje jej využitie – nie však vo forme výraznejšieho developmentu, ale v prospech výstavby parkovacieho domu s pridruženým verejným priestorom.

Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Vodná plocha Štrkovca a jej bezprostredné okolie patri k najpopulárnejším rekreačným územiam v Ružinove. Okrem samotnej vody zvyšuje príťažlivosť lokality bohatá zeleň v okolí, promenáda s bežeckým okruhom, nový mobiliár a na západnom brehu aj Areál hier Radosť s veľkým detským ihriskom, športoviskami, minigolfom či amfiteátrom. Popularita Štrkovca viedla k zvýšenému záujmu investorov o možnosti využitia priľahlých pozemkov v prospech komerčne zaujímavej výstavby, predovšetkým rezidenčnej.

Prirodzene, mnohí miestni obyvatelia boli proti a s ich postojom sa stotožnila aj samospráva. Preto v nedávnej dobe investovala nemala prostriedky, aby výstavbe zamedzila. V roku 2020 mestská časť odkúpila za vyše 2,6 milióna eur s DPH veľké parkovisko, ktoré sa nachádza na východnom brehu nádrže pri Sabinovskej ulici. Riziko výstavby tu do istej miery existovalo. Už v minulosti boli opakovane predkladané viaceré formy využitia priestory, vrátane intenzívnych. Firma Urbicom tu napríklad navrhovala postaviť rovnomennú výškovú budovu, na ktorú kedysi usporiadala aj architektonickú súťaž.

Nakoniec však pozemok predala, čo otvorilo možnosti pre hľadanie inej formy využitia v priestoru, a to pod kontrolou mestskej časti. Jej ambíciou bolo zachovanie parkovania, najmä pre rezidentov, pri súčasnom zvýšení kvality verejného priestoru. Vznik parkovacieho domu v tejto lokalite je navyše označovaný za prioritu v zmysle materiálu Koncepcia výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk, pričom počet parkovacích miest mal byť 200-250. Tieto funkcie mali byť doplnené o drobnú občiansku vybavenosť v podobe retailových alebo gastronomických prevádzok.

Ako teraz odhalil starosta Ružinova Martin Chren, výsledkom daného zadania je „návrh dvojpodlažného parkovacieho domu s parčíkom na streche a s novou promenádou zo strany jazera s priestorom na dve prevádzky a terasové sedenie pre návštevníkov“. Parkovací dom by mal jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie. Kapacita by mala byť 170 parkovacích miest, určené by boli pre návštevníkov za poplatok. Výhradne pre rezidentov by bolo určených 70 ďalších parkovacích miest na teréne. V princípe to znamená nárast kapacít o dve tretiny oproti súčasnej situácii.

Starosta upozorňuje, že ide do veľkej miery o maximálnu kapacitu, pokiaľ sa nemá ísť hlbšie do podzemia. To by si vyžadovalo prispôsobenie stavby vysokej hladine podzemnej vody a radikálne vyššie náklady. Takisto nie je vhodná ani väčšia výška, keďže investor nechce výškou prevýšiť existujúce garáže pod bytovým domom na Stropkovskej a zakryť tak výhľady jeho obyvateľom. Tí sa budú po novom pozerať na pochôdznu zelenú strechu s jednoduchou parkovou úpravou. Prístupná bude dvoma rampami, teda aj bezbariérovo, ako aj pobytovým schodiskom. Prístupy budú orientované smerom k promenáde popri Štrkovci. Do tejto strany budú orientované aj prevádzky s potenciálnymi terasami. Starosta dodáva, že by tu rád videl kaviareň alebo klub seniorov.

Pre Ružinov nepôjde o jednoduchý projekt. Otázna je forma výstavby – buď mestská časť parkovací dom zrealizuje vo vlastnej réžii, udelí koncesiu súkromnému investorovi alebo bude hľadať formu PPP spolupráce – aj výška rozpočtu. Rámcovo by malo ísť v zmysle štúdie zo začiatku tohto roka o takmer 3,8 milióna eur s DPH, s projektovou prípravou a inžinieringom o vyše 4 milióny. Kým sa však zámer skutočne dostane k realizácii, ceny sa ďalej posunú. Definovaná ešte nie je ani forma prevádzky.

Starosta odhaduje, že parkovací dom by mohol byť realitou do dvoch alebo troch rokov. Autorom architektonickej koncepcie je podľa všetkého projekčná kancelária PSST.

 

Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

 

Navrhnutý parkovací dom je celkom dobrým riešením pre daný priestor, za predpokladu, že sú vylúčené iné formy jeho transformácie. Menšia nájomná bytovka by napríklad nemusela byť negatívnym zásahom, navyše kombinovaná s občianskou vybavenosťou. Nanešťastie, na bratislavské pomery by išlo zo strany samosprávy o príliš odvážne riešenie, zvlášť keď sa jej vedenie štylizuje do polohy bojovníkov proti zahusťovaniu. V každom prípade, najhoršia forma využitia priestoru v meste, terénne parkovisko, môže byť upravená do efektívnejšej podoby.

Nový parkovací dom snáď prispeje k revitalizácii okolia Štrkovca. To nie je narušené len zastaranosťou verejných priestorov a celkovým zanedbaním, ale aj divokým parkovaním. Najciteľnejší je tento problém pozdĺž Ružinovskej, kde je chodník obparkovaný vodičmi, pracujúcimi v blízkych administratívnych centrách alebo navštevujúcimi nemocnicu. Na parkovanie sú využívané aj chodníky na Drieňovej, Sabinovskej a ďalších lokálnych uliciach. Pripravovaná regulácia parkovania ich snáď z týchto priestorov vytlačí, a to práve do nového parkovacieho domu.

Ružinov má v tomto smere rozsiahlejšie ambície. Vedenie mestskej časti avizuje výstavbu parkovacích domov aj v blízkosti známeho pohostinstva na Haburskej, v štvrti Pošeň v blízkosti Úradu geodézie a katastra SR a na Sklenárovej ulici, kde by boli byť parkovacie kapacity pod ihriskom miestneho futbalového klubu s umelou trávou. V prípade prvých dvoch domov by sa pravdepodobne využili typové projekty. Starosta mestskej časti Martin Chren avizuje, že o týchto víziách plánuje informovať.

Hlavné mesto, ktoré rozbieha reguláciu parkovania (PAAS), zatiaľ o vlastných projektoch parkovacích domov v Ružinove neinformovalo. Samotná regulácia by sa ale mala na sídlisku Ružinov začať rozbiehať už v priebehu budúceho roka. Parkovanie ho dnes devastuje podobne ako iné štvrte. V čase výstavby nebol tento obytný okrsok pre približne 60-tisíc obyvateľov dimenzovaný na také počty automobilov, čo spoločne s vysokou mierou automobilizácie vedie k využívaniu nielen bočných strán ulíc, ale aj pôvodných chodníkov pre peších.

S novými pravidlami aj parkovacími domami snáď začne dochádzať k postupnému vytláčaniu áut z pôvodných priestranstiev pre chodcov a cyklistov a neskôr aj z divoko vybudovaných parkovísk s nízkou úrovňou. Ružinov je po Februárke azda najlepším sídliskom v Bratislave, výnimočným v rozsahu atraktívnych zelených plôch. Ak by sa zbavil jazvy v podobe neprehľadného a zle riešeného parkovania, jeho kvalita by výrazne stúpla. Bude si to však vyžadovať zmenu súčasných návykov a pochopenie, že za zaberanie verejného priestoru automobilom si treba zaplatiť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova
  • Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube