Author photoSimona Schreinerová 14.12.2023 19:30

Malé kroky k lepšej doprave. Po prvom TIOPe sa blíži druhý, kľúčový projekt mešká

Vznik terminálov integrovanej osobnej prepravy - alebo TIOPov - je dôležitou súčasťou rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Nosný systém verejnej dopravy má kombinovať električkovú a vlakovú dopravu, ktorá zabezpečí komfortný pohyb nielen v rámci mesta, ale celého regiónu. Absenciu prestupných zastávok železničnej dopravy majú vyriešiť práve TIOPy, dobre napojené na mestskú hromadnú dopravu. 

Budúce umiestnenie TIOPu Ružinov a jeho staršia ideová podoba. Zdroj: Google Maps, AVK Architects

Budúce umiestnenie TIOPu Ružinov a jeho staršia ideová podoba. Zdroj: Google Maps, AVK Architects

Po Vrakuni Ružinov?

Pôvodne bolo v roku 2012 naplánovaných sedem terminálov, avšak neskoršie analýzy ukázali, že realizácia niektorých z nich by bola neekonomická. Ďalšie zas boli pridané neskôr s predpokladom, že k výstavbe príde v čase, kedy prejde aj ich okolie výraznejšou premenou. Za najvhodnejšie na skorú výstavbu boli určené tri – TIOP Vrakuňa, TIOP Bory a TIOP Ružinov.

Ako prvý sa reálne dostal do výstavby TIOP vo Vrakuni. Práce sa začali 24. októbra a mali by sa ukončiť do leta 2024. Nová železničná zastávka Vrakuňa nahradí súčasnú provizórnu rovnomennú zastávku na jednokoľajnej železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Čo sa týka financovania, projekt je zaradený do operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cena za dielo je vo výške 3,9 milióna eur. Zhotoviteľom je TTS Grade. 

Ako druhý v poradí sa pravdepodobne začne realizovať TIOP Ružinov. „Mesto Bratislava na spoločnej pracovnej porade aj za účasti Ministerstva dopravy SR deklarovalo vydanie súhlasného stanoviska pre územné konanie. Preto predpokladáme, že budúci rok sa začne s výstavbou TIOP Ružinov,“ uviedol Denis Dymo z Odboru komunikácie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Nedávno vydané súhlasné záväzné stanovisko mesta bolo zásadným krokom, ktoré zámer značne priblížilo k realite. 

Galéria

  • TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk
  • Výstavba TIOP Vrakuňa - stav k 16.11.2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Výstavba TIOP Vrakuňa - stav k 16.11.2023. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • TIOP Lamačská brána. Zdroj: Dopravoprojekt
  • TIOP Lamačská brána. Zdroj: Dopravoprojekt
  • Starší koncept TIOP Ružinov. Zdroj: AVK Architects
  • Starší koncept TIOP Ružinov. Zdroj: AVK Architects

Ako uvádzajú ŽSR, v roku 2019 prišlo k rozhodnutiu vybudovať pri zastávke Ružinov aj výhybňu. Umožnila by na v súčasnosti jednokoľajnej trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Podunajské Biskupice dvojkoľajnú prevádzku po zastávku Ružinov, s využitím jednej koľaje súbežnej dvojkoľajnej trate BA-Nové Mesto – Bratislava-ÚNS. Zvýši sa tak kapacita trate.

Preto prišlo k zmene zastávky z krajného nástupišťa na jedno ostrovné nástupište dĺžky minimálne 200 metrov medzi uvedenými traťami. Jedno krajné nástupište bude po pravej strane traťovej koľaje na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-ÚNS.

V máji 2021 sa začala vypracovávať projektová dokumentácia pre túto zastávku, vrátane novej výhybne. Výber zhotoviteľa stavby bude nasledovať až po dokončení projektovej dokumentácie. Projekt je rozdelený na dve časti, prvou je samotná železničná zastávka, druhou nová koľajová výhybňa.

Na TIOP má byť naviazaná aj významná stavba zo strany mesta. „V súvislosti s vybudovaním tejto zastávky mesto plánuje presmerovať električkovú trať zo súčasnej konečnej zastávky Astronomická k novej konečnej Súhvezdná. Do vybudovania novej električkovej trate bude železničná zastávka obsluhovaná iba autobusmi MHD,“ pripomína Dymo. 

 

Starší koncept TIOP Ružinov. Zdroj: AVK Architects

 

Najočakávanejší TIOP naberá čoraz väčšie meškanie

Z trojice potvrdených projektov je azda najočakávanejší TIOP Lamačská brána, keďže susedné Bory sú jedným z najväčších investičných projektov v Bratislave. Okrem toho sa pripravuje masívny development aj na severe Dúbravky, nehovoriac o existujúcej populácii tohto relatívne veľkého sídliska. Rastie tak tlak na zlepšenie dopravného spojenia. TIOP Bory (Lamačská brána) chcú železnice vybudovať na dvojkoľajnej železničnej trati medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou.

TIOP však súvisí aj s predĺžením Saratovskej ulice v Dúbravke. Saratovská dnes končí severne od dúbravského sídliska, vzdušnou čiarou je však k Borom blízko. Jej predĺženie by radikálne zlepšilo prepojenosť lokality pre peších, cyklistov, automobily a samozrejme aj verejnú dopravu - práve vo väzbe na ňu vznikne integrovaná zastávka pre železnice, MHD (výhľadovo aj električky), cyklistov i peších, ktorá bude bezbariérová. Zastávka bude sprístupnená zo Saratovskej ulice z oboch strán trate schodišťami a výťahmi.

Veľmi teoreticky by sa už TIOP stavať mohol. „Železnice SR majú od 31.3.2022 účinnú zmluvu so zhotoviteľom na TIOP č.2 – Bratislava Lamačská brána (Bory). Od tohto dňa začal zhotoviteľ vykonávať projektovú činnosť na zlúčenej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorá bola odovzdaná 11.11.2022. Železnice SR čakajú na mesto, či bude na realizáciu tzv. „Saratovskej" zo strany mesta uzatvorená a zverejnená zmluva, čo nám dodnes nebolo oficiálne zo strany Mesta oznámené,“ konštatuje Dymo.

Oba projekty majú viaceré spoločné stavebné objekty, na ktoré malo mesto zabezpečiť stavebné povolenia. Bez poznania, či sa vôbec Saratovská bude realizovať, nemôžu Železnice SR pokračovať v realizácii. Saratovská je pritom podľa ŽSR výhradne v zodpovednosti Bratislavy. ŽSR predpokladajú zahájenie realizácie v prvom štvrťroku 2024.

Dôvodom meškania TIOPu na Boroch je teda aj previazanosť na predĺženie Saratovskej. „Stavba TIOP predpokladala svoje začatie v čase, keď by bola stavba Predĺženie Saratovskej ulice ukončená, resp. by obe stavby išli do realizácie stavebných prác súčasne. Stavba TIOP 2 do tohto času vypracovala zlúčenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, a zároveň bolo vydané jedno z dvoch stavebných povolení, ktoré sú potrebné pre začatie realizácie stavebných prác,“ sumarizuje D. Dymo.

 

Približné trasovanie uvažovanej elektičkovej trate z Dúbravky do Borov, ktorá bude mať zastávku aj pri TIOPe. Zdroj: iMHD.sk

 

Stavebné povolenie Hlavného mesta Bratislava pre predĺženie Saratovskej ulice obsahuje určité prevádzkové súbory a stavebné objekty železničného charakteru. Podľa ŽSR preto nie je možné vydanie ďalšieho stavebného povolenia na tieto súbory a objekty, potrebné pre železnice. „Uvedené znamená, že stavebné povolenie Hlavného mesta Bratislava sa musí buď rozšíriť o potrebné objekty železnice alebo sa stavebné povolenie Hlavného mesta Bratislava zruší a železnice požiadajú o vydanie časti stavebného povolenia pre spoločné stavebné objekty. V tejto záležitosti prebiehajú rokovania medzi zúčastnenými stranami,“ spresnil Dymo.

Železnice SR chcú ale podľa vlastných slov proces urýchliť. „Vzhľadom na nejednoznačnosť termínov, ako aj časových dopadov pristúpili železnice k vypracovaniu svojej projektovej dokumentácie tak, aby bola možná samostatná realizácia stavby TIOP 2,“ uzatvára hovorca ŽSR.

Otázka, ktorá sa na prvý pohľad zdala byť ako vyriešená, sa tak komplikuje. TIOP, ktorý sa mal v podstate už blížiť k dokončeniu, nakoniec bude pravdepodobne dokončený neskôr ako iný, ktorý bol v procese prípravy ďaleko za ním. Potvrdzuje sa, že koordinácia viacerých zložiek verejného sektora je enormne náročná, hoci jednotlivé stavby až také zložité nie sú. 

Infraštruktúra verejnej dopravy sa v slovenskom hlavnom meste pomaly zlepšuje. TIOPy (ak sa dokončia), predĺžené či opravené trate a nové cestné prepojenia nepochybne pomôžu lepšie zvládať súčasnú situáciu. Skôr či neskôr ale bude musieť dôjsť aj na náročnejšie projekty. Pri ťažkostiach pri tých súčasných je otázne, či sú v lokálnych podmienkach vôbec zrealizovateľné. Vôbec pritom nemusí ísť o otázku peňazí. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube