Author photoAdrian Gubčo 16.10.2023 14:23

Prvý TIOP konečne prichádza. Železnice SR oznámili, kedy začnú stavať dôležitý prestupný terminál

S výstavbou terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa v Bratislave, ktorý sa bude nachádzať blízko súčasného obratiska trolejbusov a autobusov na Čiližskej, sa začne už v dohľadnej dobe. Uviedla to riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Železníc SR (ŽSR) Ria Feik Achbergerová. V súčasnosti sa už realizujú prípravné práce.

Zdroj: iMHD.sk

Zdroj: iMHD.sk

ŽSR už dlhodobo plánuje v Bratislave vybudovať sériu TIOPov, ktoré majú priniesť zahustenie siete železničných zastávok, ktoré sa stanú dostupnejšie verejnosti. Železničiari očakávajú, že sa vďaka tomu zvýši atraktivita železničnej dopravy a zvýši sa jej podiel na deľbe prepravnej práce. TIOPy majú navyše umožňovať jednoduchý prestup na mestskú hromadnú dopravu, čo ďalej zvýši ich atraktivitu.

V celom meste je naplánovaných viacero TIOPov, v dohľadnej dobe by sa mala začať budovať trojica z nich – vo Vrakuni, v Boroch (Lamačská brána) a v Ružinove. Prvý terminál má vzniknúť vo Vrakuni, pričom výstavba sa má oficiálne začať 23. októbra. „Stavba sa navrhuje realizovať z dôvodu lepšej obslužnosti územia verejnou dopravou. Účelom je zabezpečiť pre cestujúcich bezpečné a komfortné využitie železničnej dopravy v novej lokalite,“ skonštatovala Feik Achbergerová.

Výstavba tohto terminálu by mala byť o niečo jednoduchšia ako pri iných, keďže ide o jednokoľajovú železničnú trať. Nástupište novej železničnej zastávky bude umiestnené na jestvujúcom železničnom telese. Traťová koľaj je v danom úseku smerovo priama, výškovo na násype približne 1,5 metra nad okolitým terénom.

Galéria

  • TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Lamačská brána. Zdroj: Dopravoprojekt
  • TIOP Lamačská brána. Zdroj: Dopravoprojekt
  • TIOP Lamačská brána podľa dokumentácie z roku 2015. Zdroj: iMHD.sk

V rámci projektu je najprv potrebné spevniť terén. Súvisieť s tým bude koľajová výluka, ktorá bude prebiehať 45 dní, teda do 6. decembra. Následne sa pristúpi k samotnej výstavbe terminálu, ktorá potrvá do druhého kvartálu 2024. Počas týchto prác vlaky premávať budú.

Po dokončení by mal byť umožnený pohodlný prestup medzi vlakmi a MHD, predovšetkým trolejbusmi na linkách L71 a L72. Na prvej menovanej linke by mali byť nasadené aj najdlhšie dvojkĺbové trolejbusy, keďže ide o vyťažené a nosné spojenie pre Vrakuňu aj Podunajské Biskupice s Hlavnou železničnou stanicou. V budúcnosti by mala na konečnú na Čiližskej premávať električka po novej trati, smerujúcej na Mlynské Nivy.

S výstavbou terminálu sa malo začať pôvodne skôr, ukončená mala byť do konca tohto roka. „K posunu začiatku výstavby TIOP Vrakuňa prišlo pre povolenia, ktoré súviseli s vyzískaním pozemkov," poznamenala Feik Achbergerová. Čo sa týka financovania, projekt je zaradený do operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cena za dielo je vo výške 3,9 milióna eur. Zhotoviteľom je TTS Grade. 

 

Staršia vizualizácia TIOP Bory (Lamačská brána). Významnou časťou projektu bude predĺženie Saratovskej ulice. Zdroj: Dopravoprojekt

 

Na budúci rok je plánovaný začiatok výstavby TIOP Bory (Lamačská brána), ktorý chcú železnice vybudovať na dvojkoľajnej železničnej trati medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou. Vzniknúť má integrovaná zastávka pre železnice, MHD (výhľadovo aj električky), cyklistov i peších, ktorá bude bezbariérová.

Nástupiská budú vybudované pri jestvujúcich traťových koľajach číslo 1 a 2, pričom návrh nástupiska pri koľaji č. 1 zohľadňuje požiadavku na výhľadové dobudovanie ďalšej, tretej traťovej koľaje. Zastávka bude sprístupnená z plánovanej predĺženej Saratovskej ulice z oboch strán trate schodišťami a výťahmi.

Pribudne tiež samoobslužný terminál na nákup lístkov, informačný i kamerový systém, hlasový výstup pre nevidiacich či osvetlenie. Chýbať nebude ani prístrešok so stojanmi na odkladanie bicyklov.

Podobne ako TIOP Vrakuňa, aj TIOP Bory mal byť už vo výstavbe a blížiť sa k dokončeniu. Od podpisu zmluvy so zhotoviteľom malo do ukončenia prác prebehnúť 730 dní, pričom podpis prebehol na jar roku 2022. Výška nenávratného finančného príspevku čisto na TIOP predstavuje 8.616.741 eur. Aj v tomto prípade zákazku v súťaži získala spoločnosť TSS Grade.

Zdržanie je podľa všetkého spôsobené nutnosťou koordinácie s Hlavným mestom na projekte predĺženia Saratovskej. Podľa portálu iMHD.sk mesto už v júni vybralo zhotoviteľa – spoločnosť Strabag – no dosiaľ s ním nepodpísalo zmluvu. Dopravný portál pripomína, že spojenie týchto projektov si vyžiadalo vytvorenie novej žiadosti o udelenie nenávratného finančného príspevku, lebo celková cena by mala po novom dosiahnuť až 21 miliónov eur.

V prípade TIOP Ružinov sa podpísali zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie v máji 2021, výber zhotoviteľa stavby bude nasledovať až po dokončení projektovej dokumentácie. Projekt je rozdelený na dve časti, prvou je samotná železničná zastávka, druhou nová koľajová výhybňa, ktorá zvýši kapacitu železničnej trate.

Podľa hovorkyne ŽSR mala byť dokumentácia pre územné rozhodnutie pre zastávku Ružinov vypracovaná zhotoviteľom a schválená ministerstvom dopravy do júna 2023. Následné spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby/dokumentácie pre výber zhotoviteľa a jej schválenie sa očakávalo do konca roka 2023.

Začiatok stavebných prác na zastávke Ružinov ŽSR na začiatku roka očakávali v júni 2024 s predpokladanou dobou výstavby 8 mesiacov. Nová zastávka Ružinov by tak podľa optimistických predpokladov mohla byť realitou až v prvom štvrťroku 2025. Výhybňa by mala byť dokončená o čosi skôr (3Q 2024).

 

TIOP Bory má umožniť budúce rozšírenie o tretiu koľaj. Zdroj: Dopravoprojekt

 

Nové TIOPy sa tak blížia len pomaly a meškajú aj oproti termínom, ktoré sa zdali ako pevné a konečné. Ide o paradoxnú situáciu, keďže investor mal minimálne v prípade Vrakune a Borov k dispozícii projektovú dokumentáciu, povolenia, financie aj zhotoviteľa. V kontexte vývoja v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry je ale úspechom, že sa vôbec TIOPy vybudujú.

Ich vznik je aj naďalej dôležitou súčasťou snáh o posilnenie významu verejnej dopravy. Pre obyvateľov Vrakune alebo Podunajských Biskupíc, príp. aj prímestských obcí, sa vďaka zriadeniu novej zastávky zlepšia možnosti rýchleho spojenia s centrom mesta alebo inými cieľmi. Preskočiť tak môžu zápchy, ktoré sú v tejto časti Bratislavy problémom aj napriek dokončeniu veľkých cestných projektov.

V budúcnosti, keď bude okrem siete nových terminálov dobudovaná aj električková infraštruktúra a TIOPy budú dobre napojené na cyklotrasy, vznikne v mnohých ohľadoch naozaj silná alternatíva oproti automobilom. Mnohí kritici odmietajú utlmovanie automobilovej dopravy, keďže podľa nich nie sú iné formy prepravy použiteľné. Aj vďaka takýmto projektom je to pravda v čoraz menšej miere.  

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube