Author photoAdrian Gubčo 27.07.2022 12:05

Realizácia prvých TIOPov stojí, ŽSR meškanie nepripúšťa

Na začiatku apríla Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznámili, že našli zhotoviteľa pre viacero projektov rozvoja železničnej dopravy – vrátane prvej dvojice bratislavských terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOPov). Hoci je očakávaný termín dokončenia celkom blízko, na konci roka 2023, stavať sa ešte nezačalo. Omešká sa tento projekt?

TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk

TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk

Vznik TIOPov je významnou časťou rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Nosný systém verejnej dopravy má byť tvorený kombináciou električiek a vlakov, ktoré zabezpečia komfortný pohyb v rámci mesta i metropolitného regiónu. Železničná doprava však má zatiaľ hendikep – absentujú viaceré zastávky v blízkosti centier osídlenia alebo dochádzky s komfortným prestupom na existujúce linky verejnej dopravy. Napraviť to majú práve TIOPy.

Pôvodne (v roku 2012) bolo naplánovaných sedem terminálov, neskoršie analýzy však ukázali, že v tejto chvíli by bola realizácia niektorých z nich neekonomická. Ďalšie zas boli pridané neskôr s predpokladom realizácie v čase, kedy prejde aj ich okolie výraznejšou transformáciou. Za najvhodnejšie na výstavbu čo najskôr boli určené tri – TIOP Vrakuňa, TIOP Bory a TIOP Ružinov.

Práve vznik prvých dvoch oznámili ŽSR spoločne s Ministerstvom dopravy a výstavby SR v apríli. Zmluvy boli uzavreté so spoločnosťou TSS Grade, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní na zhotovenie projektovej dokumentácie a stavebných prác. Zhotoviteľ si mal už prebrať aj stavenisko. Napriek tomu zatiaľ mechanizmy ani výraznejšie zmeny v okolí budúcich TIOPov nebadať.

ŽSR však zatiaľ nevidia dôvod na nervozitu. Pred samotnou výstavbou totiž musí zhotoviteľ ešte dotiahnuť projektovú dokumentáciu. „Výstavba TIOP č.2 Bratislava - Lamačská brána a TIOP č.7 Bratislava - Vrakuňa sa riadi zmluvnými podmienkami pre technologické zariadenia a projektovanie - realizáciu, tzv. žltá kniha FIDIC, ktoré v praxi znamenajú, že zhotoviteľ stavby je povinný diela najprv vyprojektovať a následne postaviť,“ vysvetľuje Barbora Šugárová z Odboru komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky. „Oba predmetné TIOPy sú vo fáze projektovania a prebiehajúcej inžinierskej činnosti  - od 31.03.2022, keď nadobudli účinnosť zmluvy o dielo so zhotoviteľom. Po ukončení fázy projektovania dôjde k samotnému zrealizovaniu stavieb.“

V tejto chvíli tak podľa ŽSR neexistujú dôvody pre omeškanie stavieb. „TIOP č.2 Bratislava - Lamačská brána má zmluvne stanovenú lehotu výstavby do 03/2024 a TIOP č.7 Bratislava - Vrakuňa má zmluvne stanovenú lehotu výstavby do 11/2023. ŽSR v aktuálnom čase neevidujú žiadne prekročenie lehoty výstavby,“ hodnotí Šugárová. Projekty majú všetky príslušné povolenia, preto môže zhotoviteľ s prácami začať okamžite po dokončení dokumentácie bez potreby dodatočných administratívnych procesov.

Okrem týchto dvoch TIOPov by mal ísť v dohľadnej dobe do realizácie aj TIOP Ružinov. Podľa informácie z mája minulého roka uzavreli ŽSR zmluvu na zastávku Ružinov a novú výhybňu. V súťaži boli úspešné spoločnosti Reming Consult, a.s., Bratislava (projekt železničnej zastávky) a Valbek&Prodex, s.r.o., Bratislava (projekt novej výhybne). Projektanti mali pripraviť dokumentáciu stavebného zámeru aj dokumentáciu pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačné dokumentácie a nakoniec aj zabezpečiť zisk potrebných povolení. Zastávka Ružinov mala územné rozhodnutie podľa zmluvy nadobudnúť do roka od účinnosti zmluvy, teda na začiatku mája 2022.

To sa podľa všetkého zatiaľ nestalo. „V súčasnosti sa pre TIOP Ružinov zabezpečuje inžinierska činnosť pre zabezpečenie zmeny pôvodného územného rozhodnutia,“ priznáva zástupkyňa obstarávateľa. Napriek tomu by to nemalo narušiť odovzdanie zastávky. „K dnešnému dňu neevidujeme informáciu od zhotoviteľa o nedodržaní lehoty výstavby - 11/2023,“ dopĺňa B. Šugárová.

Bratislava tak azda smeruje k tomu, aby boli na prelome rokov 2023 a 2024 v prevádzke možno až tri TIOPy. Priniesť by to malo citeľné zvýšenie potenciálu železničnej dopravy v rámci vnútromestskej dopravy. Kľúčové však bude vyladenie frekvencie vypravovaných vlakov, aby cestujúca verejnosť dostala aj adekvátnu ponuku spojov.

Galéria

  • TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Lamačská brána podľa dokumentácie z roku 2015. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Lamačská brána. Zdroj: Dopravoprojekt
  • TIOP Lamačská brána. Zdroj: Dopravoprojekt

Zatiaľ prehliadanou otázkou je však úroveň nových zastávok. Doteraz predstavené materiály nedávajú veľkú nádej na vznik vysoko kvalitného verejného priestoru nových zastávok a súvisiacich plôch. Pritom príťažlivé vyčkávacie plochy sú pre celkovú atraktivitu verejnej dopravy mimoriadne dôležité. Teraz sa to snaží dokazovať aj Hlavné mesto, ktoré investuje prostriedky do zvýšenia úrovne zastávok na Račianskej radiále. Inšpiruje sa pritom úspechom opravených zastávok na Karloveskej radiále.

Podľa doteraz známych informácií, TIOP vo Vrakuni nadviaže na úspech dočasnej železničnej zastávky, ktorú dala vybudovať miestna samospráva v roku 2016. Skutočný terminál vznikne v susedstve obratiska verejnej dopravy Čiližská, čím sa zabezpečí spojenie medzi železnicou, verejnou dopravou aj cestnou dopravou. Nástupište novej železničnej zastávky bude umiestnené na jestvujúcom železničnom telese. Traťová koľaj je v danom úseku smerovo priama, výškovo na násype vo výške cca 1,5 metra nad okolitým terénom. Súčasťou projektu je nový prístrešok pre cestujúcich vlakmi, kryté stojisko na bicykle, zastávky MHD a nové chodníky. Zastávka MHD Čiližská sa posunie do novej polohy.

TIOP v lokalite Lamačská brána zas bude tvorený zastávkou, pozostávajúcou z dvoch krajných nástupíšť na dvojkoľajnej trati medzistaničného úseku ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Bratislava Lamač. Projekt zohľadňuje požiadavku na výhľadové dobudovanie tretej traťovej koľaje. Zastávka bude sprístupnená z predĺženej Saratovskej ulice z oboch strán trate schodišťami a výťahmi s priamym výstupom na nástupištia, bude bezbariérová a vybavená prístreškami, automatmi, prvkami drobnej architektúry (mobiliárom) a informačným systémom. V blízkosti TIOPu budú vybudované chodníky, prístup pre cyklistov a v neveľkej vzdialenosti bude zastávka verejnej dopravy (OC Bory).

V prípade TIOPu Ružinov ešte definitívna podoba nie je známa, hoci do konca desaťročia by sa mal azda stať dostupný električkovou dopravou. Lepšie by azda mohol pôsobiť uvažovaný terminál v Neste – vo veľkom developmente v západnej časti Petržalky, budovanom spoločnosťou Lucron. Tá považuje blízku železničnú trať za ideálnu príležitosť na zlepšenie spojenia novej štvrte. „Na jar tohto roku sa uskutočnila porada za účasti investora a ZSSK, kde boli investorovi zodpovedané otázky súvisiace so železničnou infraštruktúrou, ako aj s rozvojovými plánmi ŽSR,“ potvrdzuje Barbora Šugárová spustenie aktivít na tomto zámere. Zároveň však dodáva, že odvtedy investor ďalšie požiadavky na ŽSR nepredložil.

V každom prípade, vo vyspelých metropolách je štandardom, že tak veľké železničné stanice, ako aj lokálne zastávky sa prezentujú vysokou úrovňou riešenia, funkčnosti a vybavenia. Na Slovensku býva táto stránka rozvoja (nielen) železničnej dopravy zatiaľ zaznávaná. Bolo by adekvátne, aby nové TIOPy boli v tomto smere pozitívnou výnimkou. Mohli by sme sa už posunúť od konštatovania „aspoň, že existujú“ smerom k realizácii projektov, ktorých dobrá kvalita je nepopierateľná.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube