Author photoAdrian Gubčo 28.02.2023 11:39

Nové železničné zastávky konečne prichádzajú: ŽSR onedlho štartujú výstavbu

Železnice majú do budúcna jedným z nosných prostriedkov verejnej dopravy v Bratislave aj jej zázemí. K zlepšeniu využitia vlakov vnútri mesta majú prispieť terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOPy), teda prestupné zastávky medzi železnicami a mestskou hromadnou dopravou. Po rokoch sľubov a čakania idú prvé z nich do realizácie.

Zdroj: iMHD.sk, Dopravoprojekt

Zdroj: iMHD.sk, Dopravoprojekt

V blízkosti obratiska MHD Čiližská sa v uplynulých dňoch začali práce – odstraňovanie drevín a príprava územia. Ide o miesto, kde má vzniknúť jeden z TIOPov, TIOP Vrakuňa. Aktivita v lokalite skutočne súvisí s plánovanou výstavbou terminálu. Pre portál iMHD.sk to potvrdila Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa ŽSR. Výrub stromov nadväzuje na podobný, ktorý sa zrealizoval v blízkosti plánovaného TIOPu Lamačská brána (Bory).

Ako ďalej pokračuje hovorkyňa, v súčasnosti sú už pre obe zastávky spracované dokumentácie pre realizáciu stavby a predpokladané začatie stavebných prác na oboch zastávkach je v priebehu druhého štvrťroka tohto roka. Prvý má byť dokončený terminál vo Vrakuni, a to už na konci tohto roka. Cestujúca verejnosť tak bude môcť prestupovať medzi vlakmi a autobusmi a trolejbusmi MHD, vrátane nosných liniek L71 a L72, zabezpečujúcich obsluhu juhovýchodnej časti mesta.

Nástupište novej železničnej zastávky bude umiestnené na jestvujúcom železničnom telese. Traťová koľaj je v danom úseku smerovo priama, výškovo na násype vo výške cca 1,5 metra nad okolitým terénom. Súčasťou projektu je nový prístrešok pre cestujúcich vlakmi, kryté stojisko na bicykle, zastávky MHD a nové chodníky. Zastávka MHD Čiližská sa posunie do novej polohy.

V prípade terminálu v Boroch sa predpokladá dokončenie o čosi neskôr, na jar budúceho roka. Ako pripomína dopravný portál, zmluvný termín dokončenia je 730 dní od uzavretia zmlúv so zhotoviteľom. Toto prebehlo na jar minulého roka. Ide o komplexnejší projekt, keďže zahŕňa aj výstavbu predĺženia Saratovskej ulice popod železničnú trať. Tento zámer je v kompetencii Hlavného mesta.

Samotný TIOP bude tvorený zastávkou, pozostávajúcou z dvoch krajných nástupíšť na dvojkoľajnej trati medzistaničného úseku ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Bratislava Lamač. Projekt zohľadňuje požiadavku na výhľadové dobudovanie tretej traťovej koľaje. Zastávka bude sprístupnená z predĺženej Saratovskej ulice z oboch strán trate schodišťami a výťahmi s priamym výstupom na nástupištia, bude bezbariérová a vybavená prístreškami, automatmi, prvkami drobnej architektúry (mobiliárom) a informačným systémom. V blízkosti TIOPu budú vybudované chodníky, prístup pre cyklistov a v neveľkej vzdialenosti bude zastávka verejnej dopravy (OC Bory).

Oba projekty sú financované z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pre zastávku Vrakuňa je výška nenávratného finančného príspevku 4.311.865 eur a pre zastávku Lamačská brána je príspevok vo výške 8.616.741 eur. V oboch prípadoch zákazku v súťaži získala spoločnosť TSS Grade.

Galéria

  • TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Vrakuňa. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Lamačská brána podľa dokumentácie z roku 2015. Zdroj: iMHD.sk
  • TIOP Lamačská brána. Zdroj: Dopravoprojekt
  • TIOP Lamačská brána. Zdroj: Dopravoprojekt

Okrem týchto projektov sa pripravuje ešte tretí TIOP v Ružinove. Ako pripomína iMHD.sk, pre túto zastávku železnice podpísali zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie v máji 2021, výber zhotoviteľa stavby bude nasledovať až po dokončení projektovej dokumentácie. Projekt TIOP Ružinov je rozdelený na dve časti, prvou je samotná železničná zastávka, druhou nová koľajová výhybňa, ktorá zvýši kapacitu železničnej trate.

Portál odkazuje na hovorkyňu ŽSR, podľa ktorej by mala byť dokumentácia pre územné rozhodnutie pre zastávku Ružinov vypracovaná zhotoviteľom a schválená ministerstvom dopravy do júna 2023. Následné spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby/dokumentácie pre výber zhotoviteľa a jej schválenie sa očakáva do konca roka 2023.

Začiatok stavebných prác na zastávke Ružinov ŽSR očakávajú v júni 2024 s predpokladanou dobou výstavby 8 mesiacov. Nová zastávka Ružinov by tak mohla byť realitou až v prvom štvrťroku 2025. Výhybňa by mala byť dokončená o čosi skôr (3Q 2024).

V budúcnosti sa očakáva predĺženie električkovej trate až k TIOPu, vďaka čomu bude možný prestup medzi vlakmi a električkami. Podobný zámer sa pripravuje aj v prípade Lamačskej brány, kde sa Hlavné mesto dohodlo s developerom Penta Real Estate na spolupráci pri príprave projektovej dokumentácie. Z TIOPu sa tak stane mimoriadne významný prestupný bod pre vznikajúcu štvrť Bory aj pre mestskú časť Dúbravka.

Iné TIOPy v rámci mesta ostávajú nateraz skôr hypotetickou možnosťou. Doteraz sa hovorilo najmä o termináloch na Mladej garde, Patrónke (príp. Červenom moste), Trnávke alebo Devínskej Novej Vsi. Niektoré (napríklad Trnávka či Mladá garda) sú však nateraz považované za neperspektívne. Medzičasom sa objavili návrhy na nové terminály s vyšším potenciálom – predovšetkým Einsteinova, Nesto, Ústredná nákladná stanica alebo Vajnory.

Pozornosť púta v prvom rade Einsteinova, ktorá má využívať prítomnosť Petržalskej radiály a v budúcnosti obsluhovať prudko sa rozvíjajúcu severnú časť Petržalky. Po vzniku projektu Nové Lido by sa mala premeniť na súčasť centra Bratislavy. To radikálne zvýši dopyt po využívaní verejnej dopravy, vrátane železničnej. Pôjde totiž zároveň o spojnicu so západnou časťou Petržalky, kde sa taktiež očakáva rozsiahly development.

Bratislava sa tak pomaly hýbe k tomu, aby sa z vlakov stal dôležitý spôsob prepravovania sa po meste – podobne ako vo viacerých významných veľkomestách. Potrebná k tomu je adekvátna infraštruktúra, jednoduché prestupy, ale aj „detaily“, ako je príjemné prostredie v rámci TIOPov či atraktívne intervaly vlakov. V konečnom dôsledku sa ešte môže ukázať, že to je väčší problém, ako samotná výstavba novej zastávky.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube