Author photoAndrej Sárközi 24.10.2022 13:17

Dôležitý dopravný projekt ožíva. Podarí sa už Dúbravku prepojiť s Bormi?

Význam hlavnej osi mestskej časti Dúbravka sa onedlho radikálne zvýši. Saratovská ulica dnes končí severne od dúbravského sídliska, v dohľadnej budúcnosti by sa to ale malo zmeniť. Jej predĺženie oznámil ešte v roku 2018 bratislavský Magistrát, aktuálne k tejto téme priniesol novinky minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Zdroj: Penta Real Estate, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Penta Real Estate, Nino Belovič / YIM.BA

Hlavná mestská trieda Dúbravky je hojne využívaná individuálnou aj mestskou hromadnou dopravou. V strede ulice sa tiahne nedávno zmodernizovaná električková trať. Teoretickú líniu Saratovskej pretína aj železničná trať, ktorá má byť v budúcnosti doplnená o prvý terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v lokalite Lamačská brána (Bory). Práve na jeho výstavbu je úzko naviazané dlhodobo plánované predĺženie ulice, čím sa sídlisko Dúbravka priamo prepojí s TIOPom a sídliskom Bory. 

Minister Andrej Doležal vo svojom stanovisku na sociálnej sieti informoval, že sa ministerstvu v spolupráci s mestom Bratislava podarilo pripraviť plán, v rámci ktorého sa popri budovaní TIOP-u Lamačská brána predĺži Saratovská ulica až k nákupnému centru v Boroch. „Vytvorili sme takzvaný partnerský projekt a predĺženie Saratovskej ulice sme finančne začlenili do tohto projektu,” vysvetlil minister dopravy a výstavby. „Hlavné mesto by na to pravdepodobne nemalo prostriedky, o to viac sa tešíme, že predĺženie Saratovskej bude súčasťou budovania zástavky železničného projektu,” uviedol Andrej Doležal. 

Ako ďalej poznamenal Ľuboš Krajčír, mestský poslanec za Dúbravku, „momentálne to je už v rukách mesta a nás – mestských poslancov, aby sme to v mesiaci október čo najrýchlejšie sprocesovali.” Jednotlivé projekty tak majú byť skoordinované, čo nesie do celej vízie dávku pozitivity. S ohľadom na zmluvu o dielo na vybudovanie železničného terminálu Lamačská brána, vzniknúť by nemala skôr ako na jar v roku 2024. 

V dokumente o umiestnení líniovej stavby „Predĺženie Saratovskej ulice” je uvedené, že mestská časť Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa, predlžuje platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby do 31.1.2024. Či bude táto dopravná os dokončená v danom dátume, zatiaľ nie je jasné. 

Hlavné mesto i Ministerstvo dopravy a výstavby SR realizáciou tohto projektu tiež vyriešia nevyhovujúci stav Agátovej ulice, ktorá dnes plní funkciu spojnice s Bormi, Devínskou Novou Vsou i závodom Volkswagen. Podľa projektu bratislavského Magistrátu by predĺženie dopravnej tepny Dúbravky malo byť vyriešené podjazdom popod železničnú trať a napojením sa na cestu II/505. Odľahčiť by sa tak mal aj kontakt s diaľnicou D2. 

 

TIOP Lamačská brána podľa dokumentácie z roku 2015. Zdroj: iMHD.sk

 

Nakoľko je už potrebné financovanie pravdepodobne vyriešené, výstavba by sa mohla spustiť v dohľadnom čase. V tejto problematike sa však črtá ďalšia otázka – predĺženie električkovej trate do Borov. Pre novú, rozvíjajúcu sa bratislavskú štvrť s rozsiahlou vybavenosťou, nákupným centrom a nemocnicou celomestského významu, je lepšie dopravné spojenie s blízkym, no zároveň vzdialeným sídliskom mimoriadne žiadúce.

Už dnes je však zrejmé, že električková trať do Borov príde s niekoľkoročným omeškaním oproti predĺženiu Saratovskej ulice a novému TIOPu. Budúcnosť predĺženia nosného dopravného systému Bratislavy do Borov priblížila hovorkyňa Magistrátu Katarína Rajčanová ešte v decembri minulého roka. Pre YIM.BA sa v tom čase vyjadrila, že prebiehali rokovania medzi Hlavným mestom a jeho partnermi vo veci spolupráce pri plánovaní električky do územia Bory. Trasa by mala viesť od obratiska v mestskej časti Bratislava - Dúbravka do spomenutej časti s jej pokračovaním až do Bratislava - Devínska Nová Ves. Prvá časť trate by mala siahať po prvú rezidenčnú etapu Borov. 

Predpoklad spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie sú podľa hovorkyne maximálne dva roky. „Následne bude spracovávaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Ukončenie povoľovacích procesov, a tým aj začiatok realizácie, je závislý od viacerých faktorov, avšak predpoklad pre začatie realizácie pri priaznivej situácii je do štyroch rokov,” priblížila Rajčanová. 

Do výstavby električkovej trate tak budú môcť obyvatelia metropoly prestúpiť z vlakov len na autobusy. Predĺženie električky si bude vyžadovať podrobné a dôkladné vypracovanie, nakoľko trať čaká niekoľko výziev. Jednou z nich je križovanie električkovej trate so železnicou v predĺžení Saratovskej ulice. Popod železnicu má okrem hlavnej dopravnej tepny Dúbravky viesť aj budúca električková trať. V podúrovňovom križovaní by mala byť zriadená električková zastávka, kde sa bude prestupovať medzi vlakmi a električkami. 

Predĺženie Saratovskej ulice rovnako prospeje aj plánovanému Záhradnému mestu, ktoré priláka do oblasti ďalších potenciálnych obyvateľov. To zároveň znamená väčšiu záťaž na dúbravskú infraštruktúru. Dopravné riešenie by teda malo byť pre mesto prioritou. Realizácia predĺženia mestskej triedy, novovybudovaný železničný terminál integrovanej osobnej prepravy a električková trať do štvrte Bory by priniesli lokalite podstatné dopravné zlepšenie, kvalitnejšie prepojenie s okolím a zvýšenie atraktivity verejnej dopravy. Po rokoch sa evidentne zdá, že aspoň prvé dva projekty sa skutočne blížia k realizácii.

Ešte stále však bude obyvateľom lokality citeľne chýbať električková trať. Oproti ostatným projektom si na ňu bude musieť verejnosť dlhšie počkať. Rastúca štvrť Bory bude pravdepodobne aj v roku 2025 stále bez svojho nosného dopravného systému. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube