Author photoAdrian Gubčo 10.01.2023 18:14

Zásadný krok vpred: Projekcia električky do Borov začína

Postupne rastúce Bory na severozápadnom okraji Bratislavy budú v budúcnosti významnou časťou Bratislavy. Malo by ísť o štvrť, kde bude žiť možno až päťciferný počet obyvateľov, nachádza sa tu veľké nákupné centrum a už onedlho aj veľká nemocnica. Napriek tomu dnes chýba kvalitnejšie napojenie na verejnú dopravu. To sa však má zmeniť.

Zdroj: Penta Real Estate, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Penta Real Estate, Nino Belovič / YIM.BA

Bory patria z dlhodobého hľadiska k najväčším investičným projektom v Bratislave. V horizonte azda dvoch desaťročí by na poliach medzi Lamačom, Dúbravkou, cestou 505 a diaľnicou D2 mohla vzniknúť polyfunkčná štvrť s tisíckami bytov, komerčnými priestormi, nemocnicou, občianskou vybavenosťou a výhľadovo aj kanceláriami a ľahkou výrobou. Ide o súčasť uvažovanej budúcej expanzie mesta na Záhorskú nížinu, ktorá ešte v prvej polovici tohto storočia prinesie vznik obydlí pre ďalšie desaťtisíce ľudí.

Je preto viac ako logické, že s postupným rastom prvých etáp, ktoré realizuje Penta Real Estate, rastie tlak na zlepšenie dopravného spojenia. Núkajú sa pritom dve možnosti. Prvá z nich by už mala byť v riešení – po okraji územia vedenie železničná trať, pričom v priebehu tohto roka sa má vybudovať železničná zastávka, resp. terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Bory. Druhá je rovnako logická. Len niekoľko stoviek metrov vzdušnou čiarou od Borov sa nachádza súčasné ukončenie Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály, ktoré „stačí“ potiahnuť až do Borov.

Ide o plán, o ktorom dlho hovorí aj Hlavné mesto, zodpovedné za prípravu projektu. Napriek tomu ešte konkrétnu víziu k dispozícii nemá. Náznaky zmeny prichádzajú až teraz. Ako totiž informuje portál iMHD.sk, Hlavné mesto a spoločnosť Bory, a. s. (teda SPV Penta Real Estate), uzatvorili zmluvu o spolupráci pri projektovej príprave predĺženia električkovej trate z Dúbravky do lokality Bory.

Ako vyplýva zo zmluvy, spoločnosť Bory pre Hlavné mesto na vlastné náklady vypracuje dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a v prípade potreby zabezpečí posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie (EIA). Investor bude tiež zastupovať mesto v potrebných konaniach, ktorých cieľom bude vydanie územného rozhodnutia pre túto električkovú trať.

Podklady pre EIA a DÚR majú byť vypracované do deviatich mesiacov, DSZ do troch mesiacov od dodania DÚR a zabezpečiť vydanie EIA do šiestich mesiacov od dodania DÚR. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod budúcou traťou bude zabezpečovať mesto. Projekt bude vychádzať z technického zadania, opierajúceho sa o štúdiu predĺženia električkovej trate do lokality Bory z roku 2020, a požiadaviek Hlavného mesta.

Ako naznačuje štúdia, najvhodnejšie vedenie trate (resp. preferované) spočíva vo vedení zo súčasného obratiska Pri kríži do stredového pásu Saratovskej ulice. Následne za križovatkou s Ul. Pri Hrubej lúke prekrižuje cestu a prechádza do východného zeleného pásu pozdĺž Saratovskej ulice. Ďalej povedie okolo budovy Mestskej polície a hasičskej stanice až k železničnej trati, pod ktorou bude vybudovaný podjazd. Po mimoúrovňovom križovaní so železničnou traťou bude trať pokračovať úrovňovým križovaním cesty II/505 a bude pokračovať popri OC Bory a Nemocnici Bory k obytnému súboru Bory Prvé domy, kde vznikne obratisko. Celková dĺžka trate bude 1.800 metrov. Neskôr sa predpokladá predĺženie až po novú vozovňu Bory.

Naplánované sú štyri nové zastávky. Dúbravčice vzniknú pri Saratovskej ulici a v budúcnosti sa napoja na uvažovanú štvrť Záhradné mesto, ktorú pripravuje Archikód. Stanica Bory bude v podjazde pod železničnou traťou pri budúcej železničnej zastávke a bude fungovať ako prestupný uzol. Tretia zastávka, Nemocnica Bory, bude medzi nemocnicou a nákupným centrom. Poslednou zastávkou bude konečná Hany Ponickej. Ako pripomína iMHD, na zastávkach sú požadované dostatočne dlhé prístrešky (aspoň 12 m) s vegetačnými strechami, multifunkčným panelom a informačnou tabuľou. Trať bude mať betónový alebo vegetačný (rozchodníkový) kryt.

Obratisko Pri Kríži zostane zachované, no bude upravené. Technické riešenie by malo umožňovať prechod električky obratiskom pri rýchlosti 30 kilometrov za hodinu. Zachované bude aj obratisko pre autobusy, pričom tu bude umiestnených 9 parkovacích miest pre autobusy. Po trati by mal predbežne premávať každý druhý spoj linky 4. Spolu s traťou bude do Borov predĺžená aj Saratovská ulica. 

 

Približné trasovanie novej trate. Zdroj: iMHD.sk

 

V tejto chvíli ešte nemožno celkom hodnoverne odhadnúť, kedy by sa mohla spustiť realizácia projektu, vypovoľovaný by však mohol byť azda v roku 2025. Mesto bude musieť samozrejme zorganizovať aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. V optimistickom prípade by sa tak azda do piatich-šiestich rokov mohla nová trať stať realitou. Závisieť to ale bude napokon aj od dostupnosti financovania. Už teraz možno s istotou povedať, že závislé bude od eurofondov.

V každom prípade, pre Bratislavu ide o strategický projekt. Stavebný rozvoj na Záhorskej nížine sa nezastaví, kým nebude k dispozícii električková trať. Do konca tohto desaťročia pokročia zámery Borov, J&T Real Estate si pravdepodobne ujasní svoju víziu pre CENTROP, v Devínskej Novej Vsi sa rozrastie Rakyta od Lucronu a rozbehnú sa aj developmenty v severnej Dúbravke. Rozširovať južným smerom sa môže aj Záhorská Bystrica.

Kostrou verejnej dopravy v území s desiatkami tisíc obyvateľov by mala byť práve električka, pričom sieť má výhľadovo expandovať do Devínskej Novej Vsi aj k areálu Volkswagenu. Kľúčovým krokom je ale práve predĺženie z Dúbravky a prekonanie Lamačskej brány. Je bez diskusie, že toto malo byť minimálne projektovo pripravené už dávno (a zo strany mesta, nie developerov). Napriek tomu je dobrou správou, že sa zámer hýbe vpred.

V tejto časti metropoly by sa mohla v priebehu 21. storočia vyformovať svojbytná mestská oblasť s vlastným lokálnym centrom a plnou šírkou vybavenosti. Pre jej úspech bude ale spojenie so zvyškom Bratislavy enormne dôležité. Realitou sa snáď stane ešte v tomto desaťročí.

 

(iMHD, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube