Author photoSimona Schreinerová 08.04.2024 12:06

Bratislava konečne dostane úplne novú školu. Odhaľuje sa podoba vzdelávacieho areálu v Boroch

Developer Penta Real Estate buduje na Boroch už niekoľko rokov novú mestskú štvrť. Okrem rezidenčnej výstavby, nemocnice a retailu je pre jej fungovanie potrebná aj ďalšia občianska vybavenosť. Kľúčovým prvkom je pritom spojená škola, ktorej zámer bol oznámený už dávnejšie. Dnes sa konkretizuje jej podoba.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA, Zdroj: Siebert + Talaš / EIA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA, Zdroj: Siebert + Talaš / EIA

Bory začali vznikať pre viac ako desiatimi rokmi na hranici mestských častí Lamač a Devínska Nová Ves. V posledných rokoch tu vznikajú predovšetkým rezidenčné etapy. Len nedávno došlo k dokončeniu etáp Bory Nový Dvor, Bory Promenáda alebo Bory Na Hrázdi a prišlo k posunu piatej a šiestej etapy. Nachádzať sa budú v centrálnej časti štvrte pri nákupnom centre Bory Mall.  

Príchod nových obyvateľov, vrátene rodín s deťmi, si vyžaduje zabezpečenie vzdelávacích kapacít. V roku 2021 tu bola otvorená prvá verejná materská škola. Toto zariadenie však nemá dostatočnú kapacitu pre štvrť, ktorá by mala mať tisíce obyvateľov.

Ešte minulý rok preto Penta Real Estate ohlásila, že sa s OZ FELIX Bratislava dohodla na prevádzke súkromnej spojenej materskej, základnej a strednej školy. Výstavbu by mal realizovať súkromný investor. Zriaďovateľom školského zariadenia bude FELIX, teda pôjde o súkromné zariadenie. 

Galéria

  • Situácia. Zdroj: Siebert + Talaš / EIA
  • Celková situácia. Zdroj: Siebert + Talaš / EIA
  • Pohľady. Zdroj: Siebert + Talaš / EIA
  • Pohľady. Zdroj: Siebert + Talaš / EIA

Presné umiestnenie školy v lokalite a predpokladaný termín začiatku výstavby odhalila dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Nový komplex sa bude nachádzať v novovznikajúcej urbanistickej štruktúre, ohraničenej z juhu novou Ulicou Jána Holíka, zo severnej, východnej a západnej strany zas bude objekt susediť s ornou pôdou, na ktorej sa v budúcnosti predpokladá výstavba. Škola vznikne v blízkosti novej nemocnice Svet zdravia.

Navrhovaný objekt bude mať päť nadzemných podlaží (NP). Základňa bude tvorená podnožou prízemia s rôznymi doplnkovými funkciami, na ktorom je navrhnutých päť kociek. Každá kocka bude predstavovať funkčný blok s triedami, sústredenými podľa ročníkov. Súčasťou objektu školy bude telocvičňa spojená so školou, čím sa vytvorí súvislý celok.

Na prvom NP spojenej školy bude umiestnená materská škola, telocvične, jedáleň a vstup. Materská škola v južnej časti prízemia má byť funkčne a prevádzkovo oddelená od zvyšku školy, vytvorí sa pre ňu aj vlastný vstup. Jej herné denné miestnosti budú situované na juh, zatiaľ čo administratíva a sociálne zázemie bude umiestnené vo vnútri dispozície, resp. na východnej fasáde. Navštevovať by ju malo 80 detí.

Školská jedáleň prepojí vstupnú halu a školský dvor, čo umožní usporiadanie väčších spoločenských podujatí. Podobne sa bude dať prepojiť aj telocvičňa a exteriérové predpolie školy.

Pre základnú školu bude vyhradené druhé a tretie NP, o poschodie vyššie budú triedy gymnázia. Na všetkých podlažiach sa uvažuje aj s prislúchajúcou administratívnou časťou. Kapacita základnej školy bude celkovo 615 žiakov, na gymnáziu bude miesto pre 300 žiakov.

Na najvyššom piatom NP budú školiace priestory pre učiteľov, technická vybavenosť objektu a štartovacie bývanie pre učiteľov v podobe malometrážnych apartmánov. Navrhovaných je 11 apartmánov.

Pôdorysne má byť typické podlažie školy členené z architektonických a kompozičných dôvodov. Funkčný koncept bude pozostávať z rozdelenia ročníkov na „clustre“, ktoré sa rozmiestnia tak, aby bola každá učebňa rovnomerne presvetlená. Všetky triedy navzájom prepojí spoločenský priestor, ktorý bude súčasne horizontálnou komunikáciou.

Členený bude na menšie časti, ktoré sa budú tematicky definovať podľa ročníkov, ktoré prepojí. Sociálne priestory na jednotlivých podlažiach nebudú rovnaké, ale prispôsobia sa veku detí. Vďaka takémuto riešeniu bude môcť dochádzať k interakciám detí medzi triedami v rámci jedného ročníka.

 

V Boroch už funguje jedna materská škola. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Škola bude osadená na juhovýchodnej strane pozemku, hlavný vstup bude orientovaný smerom k novonavrhnutej verejnej komunikácií. Maximalizovať sa má priestor pre školský dvor, navyše bude objekt vytvárať aj prirodzenú bariéru medzi ulicou a exteriérovými plochami školského dvora. Tým sa eliminuje hluk z neďalekej diaľnice. Čo sa týka statickej dopravy, pre potreby školy sa navrhuje 39 parkovacích miest v exteriéri. 

Architektonická podoba nie je súčasťou dokumentácie EIA. Malo by však ísť o solitérny objekt, ktorý bude členený vertikálne aj horizontálne. Dlhšie steny bude presklené, kratšie steny plné. Semitransparentné fasády sa navrhujú z učební a plne transparentné v sociálnych priestoroch a administratíve. Fasáda školy sa tak bude skladať z rôznych typov fasád, ktoré prezradia funkčnú náplň priestorov za nimi. Dané riešenie má pomôcť eliminovať vnímanie rozsiahleho objemu. Mierkou a proporciou sa má približovať k detským užívateľom.

Predpokladané celkové náklady na realizáciu stavby sú na úrovni asi 15 miliónov eur. Podľa EIA by sa s výstavbou mohlo začať v roku 2025 a mala by trvať 36 mesiacov. Generálnym projektantom je Siebert + Talaš.

Rozrastajúce sa Bory sa tak priblížili ku vzniku dlhoočakávanej spojenej školy. Nedostatkom ostáva, že pôjde o súkromné zariadenie, ktoré asi nebude dostupné pre každého. Napriek tomu ide o dôležitý a potrebný krok, ktorý zvýši kvalitu života aspoň pre časť obyvateľov.

Priestor pre rozvoj ďalších vzdelávacích zariadení do budúcna ostáva otvorený. Výstavbou zatiaľ nedotknuté časti budúcej štvrte rátajú s realizáciou ďalších, verejných školských zariadení. Či a kedy sa tak stane, je ale vysoko otázne. Skúsenosti z Petržalky, kde sa plánuje obdobná škola verejného charakteru v Slnečniciach, naznačujú, že to bude spojené s množstvom diskusií a potrebou zabezpečenia veľkých finančných prostriedkov nielen na výstavbu, ale aj prevádzku. Bratislavské samosprávy sú na tom v tomto smere bohužiaľ kriticky.  

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube