Author photoAdrian Gubčo 23.03.2023 08:30

Lepšia vybavenosť prichádza. Bory konečne ohlasujú príchod školy

Rastúca štvrť Bory na severozápadnom okraji Bory patrí z dlhodobého hľadiska k najväčším developmentom v Bratislave. Spoločnosť Penta Real Estate tu plánuje vybudovať celú novú mestskú štvrť, ktorá bude tvorená nielen bývaním a retailom, ale aj adekvátnou sociálnou vybavenosťou. K dokončovanej nemocnici sa má v dohľadom čase pridať aj spojená škola.

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

Bory vznikajú už viac ako desaťročie, pričom v posledných rokoch začali pribúdať aj rezidenčné etapy. S ohľadom na polohu bývanie ide väčšinou o bývanie pre ľudí, ktorí nemajú dosť prostriedkov pre byty vo vnútornom meste, zároveň ale ani nechcú odísť na predmestie. Patria medzi nich aj rodiny s deťmi, ktoré navštevujú materské, základné či stredné školy. V roku 2021 tu bola otvorená prvá verejná materská škola.

Pre celú štvrť to je však málo. Výhľadovo tu budú žiť tisíce ľudí (už dnes sa počet dokončených a rozostavaných bytov pohybuje na čísle približne dvetisíc), čo prirodzene prináša aj dopyt po zabezpečení vzdelávania. V súčasnosti ho saturujú existujúce zariadenia v okolitých mestských častiach. Nejde ale o udržateľné riešenie, čo jednoznačne znamená, že sa štvrť musí doplniť o svoje vlastné školy s adekvátnymi kapacitami.

Všetko nasvedčuje tomu, že sa Bory blížia k zisku prvej školy. Ako oznámil developer, s OZ FELIX Bratislava sa dohodol na prevádzke súkromnej spojenej materskej, základnej a strednej školy v lokalite Bory. Výstavbu zariadenia bude realizovať súkromný investor. FELIX Bratislava bude zriaďovateľom.

Galéria

  • V Borich už nejakú dobu funguje materská škola. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • I. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • II. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • III. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • IV. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • Celková koncepcia Borov, posledná známa verzia. Zdroj: Penta Real Estate

Spojené zariadenie bude poskytovať kapacity pre 80 žiakov materskej školy, 240 žiakov prvého stupňa základnej školy a 375 žiakov druhého stupňa. Zriaďovateľ je pripravený v rámci zariadenia vybudovať aj súkromné gymnázium s kapacitou pre 300 žiakov. Projekt má počítať s vybudovaním interiérových plôch určených pre šport – veľkej a malej telocvične a k nim prislúchajúcich šatní. V exteriéri vzniknú dve multifunkčné ihriská či ihrisko pre materskú školu prírodného charakteru.

Developer považuje pripravovaný vznik tejto školy za dôkaz, že sa Bory menia na skutočne kvalitné miesto pre bývanie. „Bory sa rozrastajú rýchlym tempom, stáva sa z nich plnohodnotná mestská štvrť a príjemné miesto pre život,“ hovorí Michal Rehák, Business Development riaditeľ v Penta Real Estate Slovensko. „Som preto nesmierne rád, že Bory dostanú ďalšiu občiansku vybavenosť v podobe moderného a kvalitného školského zariadenia, ktoré bude slúžiť predškolákom, školákom ale aj gymnazistom. Som presvedčený, že aj tento projekt prispeje ku skvalitneniu života obyvateľov v Boroch výrazným spôsobom.“

Je zrejmé, že pôjde o súkromné zariadenie. Zástupca školy je presvedčený, že ide o výbornú príležitosť pre vybudovanie inovatívneho konceptu vzdelávacej inštitúcie. „Felix je známy svojimi inovatívnymi metódami, ktoré pripravujú žiakov na život v 21. storočí. Práve škola v Boroch prinesie okrem moderného vyučovanie aj moderné priestory, je to pre nás po prvýkrát možnosť postaviť si školu úplne od základov podľa našich potrieb,“ konštatuje Peter Halák, zriaďovateľ školy Felix.

Podoba školy ani jej architekt zatiaľ odhalený nebol. Nie je známa ani presná lokalizácia v rámci Borov. Developer však pripomína, že prebiehajú úvodné etapy prípravy – spracúva sa potrebná projektová dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia a dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný v druhej polovici roka 2024. Prví žiaci by mohli školu začať navštevovať v školskom roku 2026/2027.

Zariadenie nebude podľa všetkého postavené a otvorené naraz. Ako prvé je v školskom roku 2026/2027 naplánované otvorenie základnej školy a príslušných tried prvých ročníkov.

 

Úvahy o vzniku škôl v Bratislave trpia na nezhody o modeli zriaďovania a prevádzky. Čaká tak aj projekt v Slnečniciach. Zdroj: Cresco Real Estate

 

Hoci developer neprezradil presné miesto, kde má škola vzniknúť, doteraz prezentované materiály a rámcové schémy celej štvrte naznačovali, že by mala vzniknúť na okraji Borov. Areály, doplnené o ihriská a športoviská, boli umiestnené vo východnej a severnej časti sektoru Bory Sever. Ide o sektor, kde sa ešte výstavba dosiaľ nespustila. Práve tu však má vzniknúť ťažisko budúceho osídlenia, kde bude bývať najviac ľudí. Umiestnenie školy na okraj štvrte môže byť problematické, lebo sťažuje možnosti pešej či cyklistickej dopravy do zariadenia.

Dôležité však je, že škola vznikne – hoci bude súkromná. V súčasnosti je potenciál jej vzniku možno ešte vyšší ako to je v prípade obdobné zámeru v petržalských Slnečniciach. Tu sa totiž vyvíja snaha o to, aby spojená škola získala verejného zriaďovateľa, ktorým by bola v tomto prípade mestská časť Petržalka. Miestna finančne podvyživená samospráva sa takéhoto kroku prirodzene obáva – a to aj v prípade, že výstavbu uhradí developer Cresco Real Estate a na nej zostane „len“ prevádzka.

Kombinácia nízkych rozpočtov s vysokými nákladmi na spravovanie zariadení je kameňom úrazu, prečo sa v Bratislave nebudujú nové školy. Za uplynulé desaťročia nepribudla ani jedna. Mesto pritom rieši mimoriadny problém s chýbajúcimi kapacitami (v celom Bratislavskom kraji ich chýba až 9-tisíc), čo sa v poslednej dobe aspoň čiastočne rieši rozširovaním škôl z eurofondov. Ani v tomto prípade nejde o dlhodobú cestu, keďže v metropole vznikajú celé nové štvrte, vyžadujúce takúto vybavenosť.

Situáciu má teraz v Boroch sanovať súkromná škola. Keďže ide o úplne nové zariadenie, snáď napodobní moderné princípy v rozvoji škôl – teda odklon od tradičných tried a presun ku „klastrom“, dôraz na aktívne komunitné a spoločenské vzťahy, prepojenie s exteriérom, ekologické zásady a pod. Určite by bolo vhodné, keby sa na školu spravila architektonická súťaž. Ak má Felix skutočne také vysoké ambície, mal by si nastaviť latku v podobe školy Guliver v Banskej Štiavnici a prekonať ju.

Takto by najviac pomohol Borov v cieli vybudovať tu atraktívne miesto pre život. Nová štvrť má ďaleko od toho, aby bola reprezentáciou ideálneho urbanizmu (v mnohých ohľadoch je skôr príkladom, ako sa to robiť nemá – napríklad stavať byty v susedstve retailových bigboxov alebo budovať masívne povrchové parkoviská). Kúsok po kúsku sa však vypĺňa, pomaličky si začína formovať budúce centrum alebo sa približuje vízia lepšieho spojenia so zvyškom mesta verejnou aj cestnou dopravou. Mnohé problémy jedného dňa prekryjú rastúce stromy, ako sa to stalo na niektorých sídliskách.

 

Škola Guliver v Banskej Štiavnici je dnes najmodernejšou školou na Slovensku a etalónom, ktorý treba dosiahnuť. Autor: Tomáš Manina

 

Tak to bude, ak developer nepríde v dohľadnej dobe s prerobenou koncepciou riešenia štvrte, najmä časti Bory Sever. Niektoré z doteraz prezentovaných materiálov boli celkom sľubné – navrhovaná tu bola v podstate bloková štruktúra (hoci značne a zbytočne rozvoľnená) v ľudskej mierke, rozvíjaná pozdĺž hlavných osí s električkovými traťami. Daný plán má ešte obrovské medzery (spomenuté bolo napríklad presunutie školy do centra, keďže školy majú dnes vystupovať aj ako dostupné komunitné centrá), stále ale ostáva priestor pre zmenu.

V Boroch je dnes dokončená prvá rezidenčná etapa a prvá časť druhej. Tesne pred dokončením je tretia etapa, vo vysokom štádiu realizácie je druhá časť druhej etapy a pracuje sa na výstavbe štvrtej. Ďalšie tri etapy sú v povoľovacích procesoch. Developer zároveň pripomína, že sa pripravuje na zastavanie veľkého parkoviska západne od nákupného centra. Keď príde na realizáciu všetkých vymenovaných etáp, ostane na výstavbu už len rozsiahly priestor Borov – Sever.

Jeho riešenie môže ovplyvniť mnohé. Záhorská časť Bratislavy – a najmä priestor Záhorskej nížiny medzi Dúbravskou, Devínskou Novou Vsou, areálom Volkswagenu a Záhorskou Bystricou – predstavuje významnú rozvojovú oblasť. Nie je vylúčené, že sa v horizonte dvoch-troch desaťročí premení na priestor relatívne súvislej zástavby. Na Bory nadviažu iné štvrte iných developerov. Bolo by vhodné, keby vznikla celistvá oblasť s kvalitnou štruktúrou.

Aj na to je ešte vždy čas. Otázkou ostáva, či ho jednotliví aktéri, teda developeri aj mesto, využijú na vzájomnú koordináciu a stanovenie základných pravidiel a parametrov rozvoja. Pokiaľ sa to stane a koncepcia bude dostatočne kvalitná, Felix nebude poslednou školou v oblasti. Ba čo viac – ostatné budú aj verejné. Dobrý urbanizmus si totiž vie zarobiť na prevádzku verejných priestorov i budov. Pre Bory budúcnosti ide o mimoriadnu výzvu.

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube