Author photoSimona Schreinerová 04.03.2024 11:31

Centrum Borov bude mestské. Mohutný development získa nové etapy, investor avizuje vyššiu úroveň

Masívny development na rozhraní Lamača a Devínskej Novej Vsi od Penta Real Estate získa nové etapy. Piata a šiesta etapa prinesie do centrálnej časti Borov nové rezidenčné objekty v blokovej zástavbe, ktoré prinesú mestskejšiu štruktúru.

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

Čoraz bližšie k výstavbe

Bory sú už dnes pomerne rozsiahlou štvrťou, rásť ale budú ešte dlhé roky. Developer Penta Real Estate aktuálne dokončuje viaceré rozostavané etapy. V plánoch má ale hneď niekoľko ďalších, ktoré sa postupne blížia k výstavbe. 

V roku 2022 bola predstavená etapa s poradovým číslom 5 (hoci v skutočnosti nejde o piatu etapu), ktorá zaplní priestor medzi časťou Bory Promenáda a predajňou Möbelix. Umiestnená bude v sektore Bory Centrum. Z juhozápadu bude susediť s cestou a Dúbravčickým potokom, zo severovýchodu s Ulicou Petra Legnera a súčasným veľkým parkoviskom, patriacim k nákupnému centru.

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) trval približne 1,5 roka. Vzhľadom na svoj rozsah projekt prešiel tzv. veľkou EIA, developer teda predkladal okrem zámeru aj správu o hodnotení. Dnes už disponuje právoplatným rozhodnutím a žiada o začatie územného konania.  

Galéria

  • V. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • V. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • Situácia V. etapy. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • VI. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • VI. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • VI. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • Posledná známa koncepcia štvrte. Zdroj: Penta Real Estate

Piata etapa Borov bude tvorená piatimi objektmi bytových domov v tvare písmena L a jedným obdĺžnikovým. Tým vznikne séria štyroch dvorov. Bloky budú zoradené okolo centrálnej pešej komunikácie v západo-východnom smere, do ktorej budú orientované vstupy. Každý z objektov bude tvorený viacerými sekciami, ktoré sa budú líšiť podlažnosťou medzi štyrmi až ôsmimi nadzemnými podlažiami.

Celý súbor stavieb bude prepojený spoločnou dvojpodlažnou podzemnou garážou. Oproti terénu bude mierne vyvýšený, čo si vyžiada vybudovanie schodiska pri vstupe na promenádu od Ulice Petra Legnera. Developer v tejto etape naplánoval 368 bytov, z toho 202 budú jednoizbové a dvojizbové (do 60 m2), 108 bude trojizbových a 58 štvorizbových.

Vzhľadom na výmery bytov je možné predpokladať, že developer kladie dôraz na rodiny, ale aj mladšie páry, prípadne jednotlivcov alebo seniorov. Obyvatelia bytov budú mať k dispozícii 604 parkovacích stojísk, čo je viac, ako požaduje norma (537). Pozitívne je, že na teréne sa bude nachádzať iba osem parkovacích miest. Súčasťou projektu bude občianska vybavenosť vo výmere 100 m2.

Architektúra piatej etapy by mohla byť na slušnej úrovni. Ide o výsledok architektonickej súťaže (ako je normou aj pri ostatných etapách), riešenie má na starosti kvalitná česká kancelária Studio Perspektiv. Podľa dokumentácie EIA sa realizácia predpokladala medzi rokmi 2024 a 2025. Vzhľadom na to, že len teraz developer žiada o rozbeh územného konania, začiatok realizácie sa môže výraznejšie oneskoriť. Odhadovaná výška investície predstavuje 25 miliónov eur.

 

Štruktúra piatej etapy umožní vytvoriť centrálnu promenádu len pre peších a cyklistov. Zdroj: Penta Real Estate

 

Koniec obrovských parkovísk

Posun nastal aj v prípade šiestej etapy, ktorá bola ohlásená v minulom roku. Aktuálne má vydané rozhodnutie  EIA, ktoré ešte čaká na právoplatnosť. Najnovšia zverejnená etapa Bory Bývanie by mala byť tvorená štyrmi rezidenčnými objektmi s piatimi až desiatimi nadzemnými podlažiami. Výstavba bude prebiehať na mieste povrchového parkoviska nákupného centra Bory Mall a bude nadväzovať na vyššie zmienenú piatu etapu developmentu.

Šiesta fáza bude zo severnej strany susediť s areálom tretej etapy Bory Promenáda, zo severovýchodnej strany s novou nemocnicou a z východu uvažovaným novým námestím medzi nemocnicou a nákupným centrom. Koncept šiestej etapy je tvorený štyrmi objektmi v tvare písmena L s blokovou štruktúrou.

Vzniknúť má 324 bytov, od 1,5-izbových až po štvorizbové. V prípade záujmu si klienti budú môcť vybrať možnosť spojiť byty až do päťizbových. Do ponuky sa dostanú aj penthousy. Súčasťou tejto etapy bude vo väčšej miere aj retail v parteri, predovšetkým u budov, orientovaných do budúcej mestskej triedy medzi novou zástavbou a nákupným centrom. Za architektúrou stojí opäť Studio Perspektiv. 

Medzi pozitíva projektu určite patrí transformácia neefektívne využitého priestoru povrchového parkoviska. Nové bytovky, ktoré vzniknú na jeho mieste, budú potrebovať 491 parkovacích miest. Umiestnené ale budú v podzemí. Na povrchu vznikne priestor pre zeleň a kvalitnejší verejný a poloverejný priestor.

Piata a šiesta etapa tak budú odlišné v porovnaní s dokončenými etapami, ktoré majú pomerne rozsiahle povrchové parkovacie kapacity. V tomto momente je plne dokončená a odovzdaná prvá etapa (Bory Prvé Domy) a polovica druhej (Bory Nový Dvor). Obyvateľov získavajú aj dve ďalšie rezidenčné etapy - druhá časť druhej etapy Bory Nový Dvor a tretia etapa Bory Promenáda. Pred odovzdaním je časť Bory Na Hrádzi.

 

Namiesto súčasných povrchových parkovísk vzniknú bytovky v blokovej zástavbe so zeleňou. Zdroj: Penta Real Estate

 

Pozitívne trendy

Všetky sú svojim urbanistickým riešením skôr modernistické, teda tvorené riadkovou alebo rozvoľnenou zástavbou. Aj tým sa líšia od zatiaľ posledných dvoch ohlásených etáp, ktoré majú skôr blokovú štruktúru. Dnešné Bory sa nevyznačujú príliš vysokou urbanistickou kvalitou, čo do určitej miery súvisí aj retailovými big-boxmi, ktoré sa nachádzajú v susedstve druhej a štvrtej etapy.

Ďalšie pripravované projekty však naznačujú, že developer má ambíciu realizovať stavby, ktoré budú viac mestotvorné a povrchové parkovanie budú redukovať minimum. V priebehu najbližších rokov by zároveň mohli vznikať prvé bloky, kde sa bude vo väčšej miere objavovať vybavenosť v parteri, aj keď len v obmedzenom rozsahu.

Bory sa tak veľmi pomaly začínajú meniť zo sídliska na mestskú štvrť. Naplánovaná je tu výstavba významnej vybavenosti, ku ktorej patrí spojená škola alebo kancelárie, ktoré sa prdiajú k už dokončenej nemocnici. Avizovaný medicínsky kampus sa však realizovať podľa všetkého nebude

Zásadnou zmenou bude budovanie novej centrálnej osi s električkovou traťou, ktorá radikálne zlepší obsluhu tisícov nových bytov verejnou dopravou - dnes je totiž na veľmi nízkej úrovni. Projektovanie električkovej trate a plánovaný terminál integrovanej osobnej prepravy je ale významnou správou nielen pre samotné Bory, ale i pre rozvoj celej Záhorskej nížiny.

Ten je viditeľný najmä v lokalite na spojnici medzi železničnou stanicou v Devínskej Novej Vsi a jedným z hlavných vstupov do areálu automobilky Volkswagen. Ide o plochy, určené na obytnú zástavbu a občiansku vybavenosť.

Do pohybu sa dáva kontroverzný projekt Slnečný vrch od rovnomenného developera či susedná Nová Devínska od ITB Development, ktorá sa pôvodne nazývala Slnečný Vrch II. V území má pribudnúť aj obytný súbor Rakyta od developera Lucron. Poľnohospodárska krajina bude nahradená novou zástavbou. Stále ale nejde o najväčšie zámery, ktoré v tejto časti Bratislavy majú vzniknúť. 

Aká bude kvalita týchto schém, sa dnes nedá celkom presne odhadnúť. V prípade Borov však vidno určité pozitívne tendencie, ktoré prinesú ich posun od periférneho sídliska k miestami mestsky pôsobiacej štvrti. Pokiaľ sa ich bude developer držať, teoreticky môže na rozhraní Devínskej Novej Vsi a Lamača vzniknúť vcelku príjemná lokalita, vytvárajúca atraktívne prostredie pre život jej obyvateľov. 

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube