Author photoSimona Schreinerová 17.01.2024 10:50

Prvý blok prichádza. Bory sa menia na mesto, získajú nové byty a vybavenosť

Bory dnes tvoria pomerne rozsiahlu štvrť, stále je však len na začiatku rozvoja. Developer Penta Real Estate postupne predstavuje nové rezidenčné etapy a napreduje v príprave už dávnejšie ohlásených. Okrem toho sa postupne rozvíja vybavenosť, vrátane športovísk a verejných priestranstiev. Krok po kroku tak lokalita smeruje k premene na komplexnú mestskú zónu.

Zdroj: Penta Real Estate / EIA, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Penta Real Estate / EIA, Nino Belovič / YIM.BA

Prvá etapa Bory Nádvorie je pred výstavbou

Bory sú situované v severozápadnej časti Bratislavy medzi mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves. Penta Real Estate sa rozvoju tejto lokality venuje asi dvadsať rokov. Prvé nadzemné stavby sa však začali realizovať až v poslednom desaťročí. Bory dnes postupne smerujú k vytvoreniu významnej štvrte, ktorá má vyplniť kľúčový priestor pri vstupe do Lamačskej brány.

Developer má celkom zjavne ambíciu vytvoriť komplexnú mestskú lokalitu. Hoci jej rozvoj potrvá ešte mnoho rokov, už dnes je v Boroch dostupná rozsiahla obchodná a občianska vybavenosť. Najvýraznejšími prvkami vybavenosti sú zatiaľ nákupné centrum Bory Mall a moderná nemocnica Svet zdravia Bory. Dopĺňajú ich početné retailové objekty a hobbymarkety. Od roku 2016 sa tu postupne rozvíjajú aj jednotlivé rezidenčné fázy.

Aktuálne sa v povoľovacích procesoch posúva etapa Bory Nádvorie, ktorá má vydané stavebné povolenie. Táto časť je rozdelená na tri etapy. Nachádzať sa bude v dotyku s treťou etapou Bory Promenáda, zo západnej strany pozemku sa nachádza Dúbravčický potok a predajňa Decathlon a v neveľkej vzdialenosti je situované obchodné centrum Bory Mall.

Galéria

  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie - Situácia. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Celkový pohľad na Bory. Zdroj: Penta Real Estate

V prvej rezidenčnej etape vznikne novostavba bytového domu. Ten je navrhovaný na spoločnej podnoži, tvorenej prvým podzemným podlažím s funkciou podzemnej garáže, pivničných kobiek, skladových priestorov a technického zázemia. Nadzemná časť objektu bude tvorená dvomi samostatnými časťami (severná časť má označenie O1 a južná O2) v tvare písmen „U", ktoré budú voči sebe zrkadlovo obrátené, čím vytvoria vnútroblok s parkovou úpravou. Od úrovne piateho až po siedme nadzemné podlažie budú jednotlivé sekcie výškovo premenlivé. 

Podľa vydaného stavebného povolenia má vzniknúť 173 bytových jednotiek, čo je v porovnaní s územným rozhodnutím mierny nárast (uvádzalo sa 168). Očakávať možno najmä dvoj– a trojizbové byty, rezidencia bude zrejme ponúkať aj jednoizbové byty či priestrannejšie štvorizbové. Vzniknúť má aj sedem nebytových priestorov – apartmánov, štyri priestory pre retail a jeden spoločný komunitný nebytový priestor.

Celkovo sa počíta s 259 parkovacími miestami, z toho 224 bude umiestnených v podzemnej garáži a zvyšných 32 na teréne. Popri jestvujúcej komunikácii sú navrhované tri pozdĺžne parkovacie miesta pre krátkodobé státia. Dopravné napojenie je navrhnuté z juhu z Ulice Hany Ponickej, kde sa má nachádzať vjazd a výjazd k časti južného objektu O2. Druhý vjazd a výjazd do územia je naplánovaný zo severu (z Ulice Vladimíra Jukla).

Podmienky na realizovanie tejto stavby boli uvedené už s kladným záväzným stanoviskom pre prvú etapu od Magistrátu z novembra 2022. Aj tu sa ukazuje, že povoľovacie procesy sa dajú absolvovať v rýchlom tempe, keďže medzi vydaním záväzného stanoviska a stavebného povolenia uplynul len o čosi viac ako rok. Spracovateľom projektovej dokumentácie je Superatelier, ktorý sa už v Boroch podieľal na etape Bory na Hrádzi (teda štvrtej etape). Pôvodne etapu navrhovali Sadovsky&Architects.

 

Bory na Hrádzi sú taktiež od Superatelieru. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Územie doplnia športoviská

Okrem bytov a občianskej vybavenosti by mohol v blízkej budúcnosti pribudnúť aj pumptrackový areál. Navrhovateľ Bory a.s. totiž požiadal o začatie územného konania. Areál by mal vzniknúť na pozemkoch na križovatke ulíc Hany Ponickej a Vladimíra Jukla medzi etapami Bory Prvé Domy a Promenáda.

Táto plocha zatiaľ nemá určený spôsob využitia, dnes slúži ako trávnik, resp. zelená plocha. Areál pre kolesové športy má tvoriť asfaltová spevnená plocha v rozsahu 650,75 m2 a dláždená spevnená plocha v rozsahu 187,18 m2. Dĺžka trate má byť 242 metrov s výškovým prevýšením 0,00 až 1,30 metra. Šírka trate by mala byť dva metre a tvoriť ju majú vlny a klopené zákruty. Areál bude prístupný z jestvujúcej komunikácie a chodníka a nebude napojený na verejné siete vodovodu, kanalizácie, plynu a elektriny. Celý pozemok bude riešený ako otvorený areál s mobiliárom a sadovými úpravami.

Pumptracky sú obľúbené medzi cyklistami, korčuliarmi, skateboardistami a inline korčuliarmi. Pumptrackové areály sa stávajú čoraz obľúbenejšími, a jeden z nich môže vzniknúť práve na Boroch. V západnej časti Bratislavy jeden nedávno vznikol aj v Záhorskej Bystrici, pričom údajne spĺňa parametre pre súťažné podujatia. Aj v tomto prípade je súčasťou vzniku novej rezidenčnej zóny. 

Pumptrackový areál však nie je jediným priestorom pre šport, ktorý v súčasnosti vzniká. V etape Bory Nový Dvor bolo napríklad umiestnené multifunkčné ihrisko s futbalovými bránami a basketbalovými košmi, v etape Na Hrádzi ihrisko s floorbalovými bránkami. Developer sľubuje, že plochy pre aktívne trávenie voľného času budú súčasťou každej etapy. O komplexnejších športoviskách sa zatiaľ nehovorí, hoci ohlásený bol vznik školy, ktorej súčasťou bude pravdepodobne aj telocvičňa. 

 

Bory sa postupne menia na komplexnejšiu štvrť, ktorá získava mestotvorné rysy. Zdroj: Penta Real Estate

 

Penta pripravuje nové etapy

V roku 2022 bola predstavená etapa s poradovým číslom 5 (hoci v skutočnosti nejde o piatu etapu), ktorá zaplní priestor medzi etapou Bory Promenáda a predajňou Möbelix. Umiestnená je v časti Bory Centrum. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) trval približne 1,5 roka.

Nový rezidenčný komplex so šiestimi bytovými domami bude vytvárať polouzavreté vnútrobloky s prislúchajúcim zázemím. Navrhnuté objekty sú navrhnuté na spoločnom suteréne, ktorý bude mať dve podzemné podlažia. Stavby majú mať pravouhlú dispozíciu, päť z nich bude mať tvar „L“ a jeden bude obdĺžnikový.

V etape bude celkovo 368 bytov, z toho 202 jednoizbových a dvojizbových s rozlohou do 60 m2, 108 bude trojizbových (60-90 m2) a 58 štvorizbových. Vzhľadom na počet a rozlohu bytov je navrhovaných 604 parkovacích stojísk, pričom norma požaduje 537. Väčšina parkovacích miest (596) bude v podzemnej garáži, na teréne vznikne len osem stojísk. Realizácia sa podľa EIA predpokladala v období medzi rokmi 2024 a 2025.

V rovnakom roku bola predstavená aj šiesta etapa, ktorá prinesie do lokality 324 bytov, od 1,5-izbových až po 4-izbové. V prípade záujmu si klienti budú môcť vybrať možnosť spojiť byty až do 5-izbových. Do ponuky sa dostanú aj penthousy. Celkovo štyri bytové domy s piatimi až desiatimi nadzemnými podlažiami vzniknú v blízkosti nákupného centra Bory Mall.

Predpokladom pre vznik domov bude transformácia povrchových parkovacích plôch medzi nákupným centrom Bory Mall a Bory Promenáda. Vznikne 491 parkovacích miest umiestnených v podzemí. Na povrchu tak ostane priestor pre zeleň a kvalitnejší verejný a poloverejný priestor. Predpokladaný začiatok výstavby je v priebehu roka 2026. 

Tak piata, ako aj šiesta etapa majú byť dielom českej architektonickej kancelárie Studio Perspektiv. Ich vybudovaním začne centrálna časť Borov získavať kompaktnejšiu blokovú štruktúru, pričom postupne sa podľa developera bude objavovať aj vybavenosť v parteri domov. Penta Real Estate tak zvyšuje celkovú kvalitu budúcej štvrte a dodáva jej mestskejší ráz.

Potvrdiť to môže po predstavení sektoru Bory - Sever. Najväčšia časť developmentu prinesie aj najviac bývania či nový bulvár, v ktorého strede by mala premávať električka. Podľa informácií YIM.BA je odhalenie možnej budúcnosti lokality už na spadnutie - a s ním aj predstavenie aktualizovanej vízie, ktorú stavebník s budúcou štvrťou má. Po období, keď sa do istej miery nekoncepčne osádzali bytovky vedľa big boxov hobbymarketov, má totiž prísť skutočne kvalitná mestská zóna. 

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube