Author photoSimona Schreinerová 06.09.2023 17:35

Z nekoncepčného sídliska mesto: Bory odhaľujú novú etapu, nahradí stovky parkovacích miest

Z projektu Bory od Penta Real Estate sa má jedného dňa stať plnohodnotná mestská štvrť. Zatiaľ sa postupne vyvíja a formuje, čoho súčasťou je rozvoj retailu, občianskej vybavenosti a najmä rezidenčných objektov. Ohlásená bola ďalšia obytná etapa, v poradí už šiesta. Má ísť o symbol postupnej premeny Borov zo sídliska na mesto.

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

Bory sú situované medzi mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves na severozápade Bratislavy. Vo vývoji sú už dlhé roky, čo ich postupne mení na masívny projekt, ktorý vyplní významnú časť Lamačskej brány. Teraz ohlasujú nový prírastok - šiestu etapu, ktorá je už nejakú dobu v príprave. Penta Real Estate tak pokračuje v rozvoji novej bratislavskej mestskej štvrte. 

Celkovo štyri bytové domy s piatimi až desiatimi nadzemnými podlažiami vzniknú v blízkosti nákupného centra Bory Mall. Zo severnej strany budú susediť s areálom rezidenčnej etapy Bory Promenáda, zo severovýchodnej strany s Nemocnicou Bory. Šiesta etapa bude priamo nadväzovať na piatu etapu Bory Bývanie, s ktoru je blízka urbanizmom aj architektúrou. Obe navrhovalo štúdio Perspektiv. Ide o víťaza architektonickej súťaže, ktorá bola na územie vyhlásená.

Koncept je tvorený štyrmi objektami v tvare písmena L, ktoré vytvárajú blokovú štruktúru. Predpokladom pre vznik domov bude transformácia povrchových parkovacích plôch medzi nákupným centrom Bory Mall a Bory Promenáda. Nadviaže tak na plánovanú prestavbu parkoviska medzi nákupným centrom a nemocnicou na námestie. Zmena by mala výrazne zlepšiť kvalitu verejných priestorov a priniesť miesto pre stretávanie sa, oddych a viac zelených plôch. 

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate
  • V. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • V. etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • Aktuálna koncepcia štvrte. Zdroj: Penta Real Estate

Developer ohlasuje, že šiesta etapa prinesie do lokality 324 bytov, od 1,5-izbových až po 4-izbové. V prípade záujmu si klienti budú môcť vybrať možnosť spojiť byty až do 5-izbových. Do ponuky sa dostanú aj penthousy.

V rámci novej rezidenčnej etapy vznikne 491 parkovacích miest umiestnených v podzemí. Na povrchu tak vznikne priestor pre zeleň a kvalitný verejný a poloverejný priestor. Napojená by mala byť na uvažovanú mestskú triedu medzi bytovkami a Bory Mall, ktorá bude v budúcnosti pokračovať celou novovzniknutou štvrťou. V jej strede bude električková trať. Vytvorí tak komunikačnú kostru celého územia.

Developer považuje šiestu etapu za dôležitý krok v postupnej premene Borov na skutočný kus mesta. „Projekt Bory Bývanie postupne mení lokalitu Bory na prosperujúcu mestskú štvrť," hovorí Michal Rehák, Business Development Director v Penta Real Estate Slovensko. „Príkladom pozitívneho vývoja z hľadiska urbanizmu je pripravovaná šiesta etapa, ktorá je dôležitým krokom pri budovaní kvalitnejšieho mestskejšieho prostredia, nakoľko nahrádza množstvo povrchových parkovacích miest a spevnených plôch v blízkosti nákupného centra Bory Mall. Aj pri tejto etape je už štandardne kladený veľký dôraz na kvalitný landscape a verejné priestory. Aktívny parter orientovaný do budúceho námestia zároveň opäť rozšíri občiansku vybavenosť v lokalite.“ 

Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie má byť predložená v priebehu septembra. Predpokladaný začiatok výstavby je v priebehu roka 2026.

 

Developer postupne začína presúvať parkovacie miesta do podzemia, vďaka čomu vznikne viac zeleného parkového priestoru medzi domami. Zdroj: Penta Real Estate

 

Piata etapa Bory Bývanie postupuje

Zmieňovaný súbor "Bory Bývanie etapa 5" je medzičasom v územnom konaní. Umiestnený bude v časti Bory Centrum. Z juhozápadu bude nové domy lemovať cesta a Dúbravčický potok, z juhovýchodu predajňa nábytku, zo severovýchodu Ulica Petra Legnera a šiesta etapa. Dnes je tu veľké parkovisko.

Novostavba obytného komplexu na spoločnej podzemnej podnoži s dvomi podzemnými podlažiami bude mať šesť vystupujúcich nadzemných blokov (5.1-5.6). Päť z nich má mať pôdorysný tvar písmena „L“, šiesty blok má podľa dokumentácie pôdorysný tvar dvoch spojených obdĺžnikov s miernym posunom v centrálnej časti.

Podzemné podlažia budú slúžiť na parkovanie, na 2. podzemnom podlaží je navrhnutých 220 stojísk a na 1. podzemnom podlaží 358. Okrem toho budú v podzemí aj pivničné kobky, skladové priestory, technologické miestnosti, kočíkáreň, upratovacia miestnosť, kryt CO či miestnosť s odpadmi.   

Všetky bloky, s výnimkou bloku 5.5, budú mať prvých päť nadzemných podlaží plnohodnotných, v bloku 5.5. budú iba štyri plnohodnotné podlažia. Bloky 5.2 a 5.6 sú navrhované ako osempodlažné, teda šieste až ôsme podlažie budú postupne ustupovať. Ostatné štyri bloky sú navrhnuté ako sedempodlažné, pričom šieste a siedme podlažie budú tiež postupne ustupujúce.

Vo všetkých blokoch je navrhovaná bytová funkcia a s výnimkou bloku 5.5 a 5.6 budú mať objekty aj apartmány, určené na krátkodobé bývanie. Spolu je v objekte navrhovaných 372 bytov, jeden nebytový priestor (v bloku 5.1) a 23 apartmánov, určených na krátkodobé ubytovanie z dôvodu svetlotechnických pomerov. V bloku 5.1 je ich navrhnutých jedenásť, v bloku 5.2 päť, v 5.3 budú tri, v 5.4 štyri. 

Súčasťou projektu sú aj parkové úpravy vo vnútrobloku a podľa developera aj vysoký dôraz na dobrú ekologickú úroveň. Na zachytenie dažďových vôd sú navrhnuté dve akumulačné nádrže, každá s objemom 20 kubických metrov, ktoré budú využívané na závlahu areálovej zelene. Pre zlepšenie mikroklimatických podmienok je navrhnutá na južnej strane pozemkov dažďová záhrada s objemom 50 metrov kubických.

 

Zatiaľ najaktuálnejšia vízia Borov už obsahuje aj šiestu etapu a nové plánované námestie. Zdroj: Penta Real Estate

 

Bory sa tak menia na kombináciu obytnej a komerčnej zástavby. Okrem bytových etáp a retailových boxov tu postupne vzniká občianska vybavenosť komerčného aj nekomerčného charakteru. K takýmto významným realizáciám patrí nákupné centrum Bory Mall, Nemocnica Bory s vlastnou ubytovňou pre zdravotnícky personál a verejná materská škola. Pribudnúť by tu mala aj súkromná škola

K dôležitým plánom patrí predĺženie električkovej trate z Dúbravky, ktoré výrazne zlepší dostupnosť verejnej dopravy v území. Prípravu projektovej dokumentácie pre výstavbu električkovej trate realizuje na vlastné náklady developer, ktorý po získaní právoplatného stavebného povolenia odovzdá projekt mestu Bratislava. Penta Real Estate pripomína, že do dnešného dňa investovala do budovania a rozširovania dopravnej infraštruktúry v lokalite Bory viac ako 30 miliónov eur.

Problémom Borov však ostáva absentujúca výstavba podľa ucelenejšej koncepcie. V tomto momente sa zdá, že ide skôr o zoskupenia rozličných funkcií, než o premyslený a racionálny rozvoj. Developer je navyše konfrontovaný s dedičstvom starších zmlúv, dohôd a procesov, ktoré bráni flexibilnejším úpravám v súlade s meniacimi sa nárokmi a očakávaniami od mestského rozvoja. V Boroch tak vznikajú aj projekty, ktoré by možno v inej podobe videla rada aj Penta. 

V každom prípade, transformácia parkovacích plôch medzi Bory Mall, Nemocnicou Bory a Bory Promenádou na námestie a obytné bloky však naznačuje, že existuje vôľa súčasný stav v rámci možností meniť. So štvrťou ako celkom to tak ešte nemusí byť úplne stratené. Ako bude vyzerať urbanistická stratégia Borov, sa ukáže možno už o niekoľko mesiacov.  

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube