Author photoAdrian Gubčo 27.04.2024 17:00

Viac bývania v novom centre. V zóne Mlynské nivy pribudnú byty i verejné priestory

Dostupnosť bývania je veľký problém Bratislavy, čo si konečne uvedomilo aj Hlavné mesto. Z tohto dôvodu sa v najbližších rokoch pripravujú viaceré zmeny Územného plánu, ktoré umožnia masívnejšiu výstavbu nových bytov. Jedným z kľúčových rozvojových území je zóna Mlynské Nivy, kde sú naplánované tisíce rezidencií. Mesto posilňuje predpoklady pre ich vznik.  

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo vo štvrtok výzvu na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu mesta (ÚPN) v súvislosti s bývaním a rozšírením verejných priestorov v oblasti Mlynské nivy. Konkrétne ide o aktualizovanú výzvu na predkladanie zámerov v lokalite, pre ktorú bola vypracovaná Mestská urbanistické štúdia (MUŠ) Mlynské nivy. Výzva je časovo neobmedzená z dôvodu potenciálnych záujemcov v budúcnosti.

Na prvú verejnú výzvu na predkladanie záujmov o zmenu ÚPN, vyhlásenú ešte v roku 2021, prišlo 128 žiadostí. Keďže v oblasti Mlynských nív prišlo kombinovane viacero žiadostí, Hlavné mesto vypracovalo Mestskú urbanistickú štúdiu. Počas tvorby bola konzultovaná (a financovaná) so zapojenými developermi.

Avšak samotná urbanistická štúdia dáva „názor“ na celé územie, teda aj na lokality, ktoré nie sú zapojené do pôvodnej výzvy. Pri zmenách územného plánu sa pritom počíta s ich prípravou iba v lokalitách, ktoré sú zapojené do výzvy a s developermi, s ktorými sú podpísané zmluvy o spolupráci.

Už počas tvorby urbanistickej štúdie, ale aj po jej verejnom prerokovaní, sa prihlásili majitelia pozemkov v lokalite MUŠ, ktorí neboli prihlásení do prvotnej výzvy. „Keďže urbanistická štúdia vyjadruje názor aj na ich územie a zároveň je snaha o čo najkomplexnejšie zhodnotenie prestavbového územia, považujeme za správne dať možnosť zapojiť sa do tejto výzvy aj ďalším záujemcom,“ konštatuje bratislavský magistrát v dôvodovej správe. Podmienky ostávajú rovnaké ako pre pôvodných záujemcov vo výzve.

Cieľom výzvy je zvýšenie dostupnosti bývania na základe spolupráce Hlavného mesta so súkromným sektorom. Podporiť to chce primárne prostredníctvom budovania nových bytových domov s primeranou proporciou nájomného bývania tam, kde to bude možné, a teda preverené kladne prerokovanou urbanistickou štúdiou. Až následne sa pristúpi k príprave zmien a doplnkov ÚPN. Podmienkou tiež je, aby žiadateľ vedel preukázať vzťah k danému pozemku či pozemkom. Pozornosť je venovaná aj rozvoju verejnej infraštruktúry.

 

Axonometria MUŠ Mlynské nivy. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

V prípade Mlynských Nív sa očakáva vznik atraktívnej kompaktnej mestskej štvrte, založenej na striedaní funkcií, kvalitnom verejnom priestore a preferencii verejnej, cyklistickej a pešej dopravy. Hustota zástavby má pripomínať príťažlivé veľkomestské lokality v zahraničných metropolách, napríklad pražské Vinohrady. MUŠ Mlynské nivy prichádza s predpokladom, že v lokalite bude žiť približne 25-30-tisíc ľudí v 13-16-tisíc bytoch.

Jadrom územia bude bulvár Mlynské nivy, po ktorom bude premávať električka. Orientované doňho budú nové mestské bloky aj viaceré výškové budovy (z ktorých je už veľká časť postavená alebo vo výstavbe), ako aj budúce centrálne námestie, uvažované v susedstve križovatky ulice s Plynárenskou. Súčasťou územia bude aj dvojica väčších parkov a lokálne zelené vnútrobloky.

Okrem bývania sa majú v oblasti koncentrovať aj rozsiahle kancelárske kapacity, obchody a služby (hoci len v parteri domov a nie v nákupných centrách) či občianska vybavenosť. Hovorí sa o minimálne dvojici základných škôl a väčšom počte materských. Mesto a MIB veria, že sa takto podarí vytvoriť 15-minútovú štvrť, teda lokalitu, kde sa dajú všetky potreby vybaviť do 15 minút chôdze.

Realizácia celej vízie bude trvať niekoľko desaťročí. Reálne kontúry má mať podľa odhadov autorov štúdie z MIBu možno v polovici tohto storočia. Predpokladajú to na základe záujmu developerov o postupný a stály rozvoj a priebežné predávanie bytov. Električková trať by mohla byť realitou azda do desiatich rokov.

MUŠ Mlynské nivy je prvou urbanistickou štúdiou takéhoto typu, v budúcnosti by však mali vzniknúť ďalšie. Mesto chce takto adresovať snahy o výraznejší rozvoj bývania či občianskej vybavenosti, no pri zachovaní kvality prostredia a ochrany verejného záujmu. Developeri daný prístup spravidla vítajú, pokiaľ im to umožní skoršiu a pre nich výhodnejšiu zmenu Územného plánu.

V budúcnosti by tak mali urbanistické štúdie mohli preveriť budúcnosť borwnfieldov, veľkých monofunkčných areálov aj potenciálnych rozvojových osí. Bratislava má priestoru pre rast dostatok - potrebuje ho len ideálne využiť. 

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube