Author photoSimona Schreinerová 09.05.2024 11:47

Nová centrála od špičkových architektov. Známa slovenská firma chce lepšie sídlo, Magistrát dáva zelenú

Na firemnej prezentácii záleží. Preto sa čoraz viac významných a úspešných slovenských spoločností rozhodlo pre realizáciu svojich sídiel v spolupráci so skúsenými a uznávanými architektmi. Výsledkom môže byť reprezentatívny komplex, ktorý na mieru splní požiadavky firmy a zároveň vytvorí atraktívne prostredie pre zamestnancov aj voči klientom. K takémuto projektu sa schyľuje v Novom Meste. 

Ilustračná vizualizácia a lokalita projektu. Zdroj: Sadovsky&Architects, Google Maps

Ilustračná vizualizácia a lokalita projektu. Zdroj: Sadovsky&Architects, Google Maps

Spoločnosť ADLO je slovenský výrobca a predajca bezpečnostných systémov s viac ako 30-ročnými skúsenosťami. Sídlo spoločnosti sa v súčasnosti nachádza v Bratislave na Sibírskej ulici, čo by sa však mohlo o niekoľko rokov zmeniť. Firma si totiž chce vybudovať novú dôstojnú centrálu, ktorá by bola na vysokej úrovni. 

Vzniknúť by mala na Rožňavskej ulici na hranici Nového Mesta, v blízkosti križovatky s Turbínovou a Slovinskou. V tejto lokalite sa dnes  nachádzajú prevažne objekty služieb či skladov. Nejde tak o mimoriadne príťažlivú časť mesta, krok po kroku tu ale pribúdajú prvé objekty, ktoré dávajú tušiť, že sa to môže v budúcnosti zmeniť (napríklad Mlynica). 

Zámer výstavby nového sídla firmy už získal súhlasné záväzné stanovisko mesta. Podľa dokumentácie má ísť o budovu s jedným podzemným podlažím (PP) a troma nadzemnými podlažiami (NP). Budova bude mať tvar „uskakovaného“ obdĺžnika s pôdorysnými rozmermi maximálne 37,40 x 25,50 metra. Maximálna výška objektu s plochou strechou by mala dosiahnuť 11,70 metra. Hlavná funkcia bude obchodno-predajná, a preto sa v komplexe budú nachádzať predajňa - showroom, kancelárie so sociálno-hygienickým zázemím pre zamestnancov, zázemie pre služby, montáž, servis a sklad tovaru.

Na prvom PP je navrhnutá garáž s 21 parkovacími miestami pre zamestnancov, anglický dvorček, archív, server, miestnosť pre upratovačku, parkovanie bicyklov, sklady a strojovne. Na prvom NP budú obchodno-predajné priestory, teda hlavný vstup, showroom, kľúčová služba, sklady, toalety a átrium. Navrhovaná je tu tiež kancelária vedúceho oddelenia, kuchynka a zasadačka.

Prvé nadzemné podlažie má byť zastrešené plochou strechou s presahom. Atika sa navrhuje pozdĺž celej severovýchodnej časti objektu a nad hlavným vstupom. Nad prvým NP budú vystupovať tri samostatné objemy.

Prvým je administratívna časť pre zázemie predaja, druhým oceľová pergola navrhnutá na terase vegetačnej strechy. Tretím prvkom bude priestor pre krátkodobé prechodné ubytovanie pre zamestnancov v severnej časti objektu. Bývanie pre zamestnancov bude mať zabezpečený prístup samostatným exteriérovým schodiskom.

V časti prechodného bývania, na druhom a treťom NP, sú navrhované spoločenské miestnosti, sklady, dve izby a dve kúpeľne. Obe podlažia budú mať identické dispozičné riešenie. Celkovo vzniknú štyri ubytovacie jednotky pre zamestnancov. Druhé NP bude určené aj pre administratívnu časť, ktorá má pozostávať z kancelárie, dvoch zasadačiek, átria, kuchynky, sociálno-hygienického zázemia, veľkoplošnej terasy a vegetačnej strechy.

Projekt bude dopravne pripojený na Rožňavskú ulicu a okrem 21 parkovacích miest v garáži bude ďalších 12 umiestnených na teréne. Celkovo teda bude k dispozícii 33 stojísk.

Architektúru projektu a projektovú dokumentáciu spracováva jedna z najrenomovanejších súčasných architektonických kancelárií na Slovensku Sadovsky & Architects. Najznámejšou realizáciou je Nádvorie v Trnave, v Bratislave sa však podieľajú na významných projektoch či zámeroch, napríklad na viacerých etapách Bory Bývanie a tretej etape Pri Mýte od Penta Real Estate, ako aj na Neste od Lucronu či Mlynárke od YIT Slovakia. Nanešťastie, vizualizácie sídla ADLO zatiaľ nie sú zverejnené. Je však vysoko pravdepodobné, že v prípade realizácie projektu od danej kancelárie vznikne príťažlivá budova.

Začiatok výstavby je závislý na vydaní územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia. Ako dlho bude tento proces trvať, sa nedá celkom odhadnúť.

 

Sadovsky&Architects sa podieľajú na viacerých atraktívnych kancelárskych projektoch vrátane sídla spoločnosti Belevis v Nitre. Zdroj: Belevis / Sadovsky&Architects

 

Od 1. apríla však platí nový Zákon o územnom plánovaní a novelizácia Stavebné zákona, čo by malo urýchliť významnú časť povoľovania. Okrem iného priniesol zmenu v tom, že záväzné stanoviská sú povinnou súčasťou povoľovacieho procesu. Pred začiatkom účinnosti novej legislatívy nebolo pre developera vyslovene nutné získať kladné záväzné stanovisko.

Platil však úzus, na základe ktorého mohol stavebník pokračovať do územného a stavebného konania iba so súhlasom mesta. Problém bol v tom, že hoci na vydanie záväzného stanoviska existovala určitá lehota, pri jej prekročení nenastal žiaden postih. V praxi sa tak na jeho vydanie čakalo mesiace, v extrémnych prípadoch aj roky. Ak by developer vstúpil do územného konania bez kladného záväzného stanoviska, mohlo sa stať, že by rozhodnutie stavebného úradu nezískal.

V súčasnosti sú už zavedené lehoty na vydanie tohto dokumentu a záoveň platí tzv. fikcia právneho súhlasu. Tá predpokladá, že pokiaľ sa Magistrát či mestská časť nevyjadrí v stanovenom termíne, má sa za to, že so zámerom súhlasia. Tým pádom je možné výrazne urýchliť povoľovanie stavieb, a to minimálne o niekoľko mesiacov.

Keďže tento investor už stanovisko má, dané lehoty sa ho netýkaj. Vďaka novej legislatíve však môže požiadať o spojenie územného a stavebného konania. To sľubuje ďalšie zrýchlenie procesov. Či sa sídlo firmy ADLO naozaj dočká skorého vydania potrebných povolení, ukážu najbližšie týždne a mesiace. Pre danú lokalitu sa tým snáď otvorí cesta ku vzniku ďalšej príťažlivej firemnej centrály, ktorá zvýši jej status. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube