Author photoSimona Schreinerová 16.05.2024 17:22

Koniec úpadku v centre mesta: Dom na Mariánskej prejde obnovou, prispeje k revitalizácii štvrte

Mariánska ulica v centre Bratislavy je tvorená mestskou kompaktnou zástavbou, napriek tomu o nej nemožno hovoriť ako o pôvabnej. Ide o pomerne zanedbaný priestor, pričom v ideálnom stave nie sú ani mnohé budovy. Jeden z domov ale čaká rekonštrukcia, ktorá zmení nielen jeho vizuálnu podobu, ale aj funkčné využitie.

Zdroj: PB Project

Zdroj: PB Project

Mariánska ulica v Starom Meste spája Špitálsku s Obchodnou, resp. s Kollárovým námestím. Ulica vznikla v roku 1849 a pôvodne ani nemala názov a bola známa len ako spojnica Špitálskej so Schöndorfskou ulicou (starší názov pre Obchodnú ulicu). Názov Mariánska sa začal používať až po vzniku Slovenského štátu v 19. storočí, aby sa čoskoro za soicalizmu premenovala na Markušovu. K názvu Mariánska sa vrátila až začiatkom 90. rokov. Názov má vďaka soške Panny Márie, ktorá bola umiestnená na priečelí jedného z domov.

Pôvodne išlo o ulicu s niekoľkými meštianskymi domami a záhradami, tie sa ale postupne zastavali až do súčasnej podoby. Dnes je tu hustá zástavba a na prízemí viacerých budov sú ochody a prevádzky. Napriek tomu príťažlivá veľmi nie je. Čiastočne za to môže obrovské množstvo graffitov, ktorých mimoriadna prítomnosť môže súvisieť s dnes už neexistujúcou prevádzkou, kde sa kedysi predávali spreje. 

Pomaly sa tak môže opäť obnoviť a zvýšiť svoju úroveň. Do veľkej miery k tomu dopomáhajú rekonštrukcie, či už zrealizované alebo pripravované. K takým patrí aj zámer modernizácie domu na Mariánskej 7, ktorý prejde opravou aj nadstavbou.  

Galéria

  • Zdroj: PB Project
  • Zdroj: PB Project
  • Zdroj: PB Project
  • Zdroj: PB Project
  • Zdroj: PB Project
  • Zdroj: PB Project

Spoločnosť Winters s.r.o., ktorá je aj väčšinovým vlastníkom objektu, požiadala o vydanie stavebného povolenia. Súhlasné záväzné stanovisko mesta bolo vydané ešte v roku 2018. Stavebník chce existujúcu stavbu zrekonštruovať a nadstavať, pričom súčasťou prác bude aj výmena strešnej konštrukcie a zobytnenie piateho nadzemného podlažia (NP). Strecha objektu bude sedlová s rôznymi sklonmi. V objekte bude po rekonštrukcii aj osobný výťah.

V súčasnosti má stavba jedno podzemné podlažie, štyri NP a nevyužité podkrovie. Rekonštrukcia prinesie aj zmenu funkčného využitia. Na prvom a druhom NP sa budú nachádzať administratívne a obchodné priestory ako predajňa, kaviareň či reštaurácia. Na treťom až piatom NP sa bude spolu nachádzať päť bytových jednotiek. Suterén bude zrekonštruovaný a príde k zrušeniu dvoch pôvodných bytov.

Byty na treťom a štvrtom NP zostanú zachované, pričom na treťom NP budú dva pôvodné samostatné byty. Jeden z nich má výmeru do 60 m2 a druhý nad 90 m2. Na štvrtom NP je jeden zrekonštruovaný veľkoplošný byt nad 90 m2. Na novovytvorenom piatom NP v úrovni podkrovia vzniknú dve nové bytové jednotky s úžitkovou plochou 59,6 m2 a 56,18 m2.

V rámci rekonštrukcie príde k výmene a skultivovaniu existujúcich spevnených plôch, vzniknúť by mala aj letná terasa. Parkovanie bude čiastočne zabezpečené na pozemku investora, kde budú štyri parkovacie miesta na teréne vo dvore. Ďalšie miesta by sa mali zabezpečiť v okolitých garážach. Celkovo by malo byť k dispozícii 13 parkovacích miest s možnosťou navýšiť tento počet na 16.

Architektúru obnovy spracovala projekčná kancelária PB Project. Nedá sa hovoriť o mimoriadnej architektonickej úrovni. To ale v tomto prípade azda ani nie je treba - kľúčové je budovu dostať do kultivovaného stavu a naplno ju využiť. Ak bude stavebný proces bez komplikácií, povolenie by mohlo byť vydané ešte tento rok. Ak sa zároveň aj rozbehnú práce, v roku 2026 bude Mariánska o čosi príťažlivejšia. 

 

Zdroj: PB Project

 

V posledných rokoch na Mariánskej k určitým zlepšeniam došlo. V roku 2018 bola dokončená rekonštrukcia juhovýchodnej časti ulice, ktorá priniesla výmenu vozovky a povrchov chodníkov. O niekoľko rokov neskôr bol zas obnovený Mariánsky dvor (Marienhof), veľký bytový komplex z medzivojnového obdobia. Pripravovaná rekonštrukcia tak bude ďalšou kultiváciou. 

Ulica však potrebuje ďalšie - zásadnejšie - projekty. Otázny ostáva osud domu na nároží Špitálskej a Mariánskej. Podľa starších informácií tu investor, blízky aktivitám podnikateľa a politika Andreja Babiša, chcel stavať na mieste staršieho domu hotel. K zásadnému postupu však nedošlo. V jeho susedstve sa nachádza jednopodlažný objekt, ktorý by bolo vhodné zbúrať a prieluku vyplniť domom v podobnej mierke ako sú susedné. Hanbou ostáva aj objekt baru La Paloma na nároží s Heydukovou, kde sa však už pripravuje novostavba. Napokon, na obnovu čakajú aj Hurbanove kasárne. 

Ak by sa podarilo všetky tieto objekty zrevitalizovať, imidž ulice by sa nepochybne zmenil. Je to nanajvýš potrebné a netýka sa to len tejto ulice, ale v podstate celej štvrte, nazývanej aj Krásna Ves. Jej ústrednou ulicou je Obchodná, ktorá prechádza menšími, ale dôležitými premenami. Medzi najnovšie obnovené objekty na Obchodnej patrí dom na čísle 37. Revitalizácia nadväzuje na sériu podobných projektov v uplynulom období. Medzi tie patria napríklad obnovy budov na Obchodnej 13 a 48, ako aj rozsiahla rekonštrukcia funkcionalistického Obchodného domu Schön na Obchodnej 4.

K spomínaným rekonštrukciám sa pridávajú aj novostavby, ktorých cieľom je predovšetkým vyplniť prieluky alebo nahradiť mimoriadne zanedbané budovy, ktorých je v tejto lokalite bohužiaľ pomerne dosť. Jedným z príkladov je dom na Obchodnej 70, kde sa plánoval polyfunkčný objekt podľa návrhu architekta Ľubomíra Závodného. Podľa aktuálnych informácií je ale daný projekt zrušený. Namiesto toho tu prebiehajú búracie práce, pričom výsledné riešenie je neznáme. 

Na Obchodnej ulici a v jej okolí možno pozorovať určité náznaky vývoja k lepšiemu. Revitalizácia tejto lokality však bude s najväčšou pravdepodobnosťou prebiehať ešte po mnoho ďalších rokov. Jej dramatické zrýchlenie by si vyžadovalo realizáciu naozaj veľkých projektov v bezprostrednom okolí. Keďže však ide väčšinou o verejné investície, mesto na ne bude čakať ešte veľmi dlho. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube