Author photoAdrian Gubčo 14.03.2024 12:42

Nenápadná premena hanby Bratislavy. Obchodná s okolím sa menia, získajú mestskejší výraz

Obchodná je dlhodobo jednou z najživších ulíc Bratislavy. No kým v minulosti bola skutočne miestom nákupov širokej verejnosti, dnes je jej povesť horšia – známa je kriminalitou, veľkým počtom lacných podnikov a vizuálnym smogom. Veľmi pomaly a nenápadne sa ale ulica aj jej okolie menia, čo by jedného dňa mohlo viesť k zvýšeniu jej statusu.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Od slávy k úpadku

Obchodná ulica je srdcom historickej osady Krásna Ves (alebo Schöndorf), kde sa už v stredoveku vyformovala pomerne celistvá zástavba domov s hlbokými dvormi a vínnymi pivnicami. Žili tu predovšetkým nemeckí obyvatelia. To platilo aj o blízkych uliciach, najmä o Vysokej, kde sa taktiež nachádzalo množstvo vinohradníckych dvorov, v ktorých neskôr vznikli populárne viechy.

Na začiatku 20. storočia išlo o jednu z najrušnejších častí Bratislavy. Obchody sa nachádzali prakticky v každom dome popri Obchodnej, ale aj v susedných uliciach – Poštovej, Drevenej alebo na Kollárovom námestí. V danom čase Bratislava výrazne rástla, preto sa na pôvodných záhradných pozemkoch otvárali nové ulice, napríklad Heydukova alebo Jedlíkova. Za Prvej republiky mali pôvodne nízke domy nahradiť veľkomestské budovy so šiestimi podlažiami.

Prestavba lokality sa však nikdy nedokončila. Súčasný obraz územia je tvorený mixom mohutnejších funkcionalistických domov a historizujúcej zástavby, nezriedka polovidieckeho charakteru. Tá sa dochovala na Obchodnej a najmä na Vysokej, z ktorej prežila jej východná časť (kedysi totiž siahala po Suché Mýto). Jedlíkovu, ktorá mala siahať po Hollého a nadväzovať na novoprerazenú ulicu v predĺžení Živnostenskej, sa dobudovať nepodarilo.

Galéria

  • Obchodná 37. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Apartmánový dom Zelený dvor. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Apartmánový dom Zelený dvor. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Apartmánový dom Zelený dvor. Zdroj: Zelený dvor Staré Mesto
  • Obchodná 70. Zdroj: Zdroj: AK Ľubomír Závodný
  • Mestský obchodný dom na Poštovej. Zdroj: Ateliér 3M
  • Dočasné trhovisko na Poštovej. Zdroj: Ateliér 3M
  • Hurbanove kasárne. Zdroj: Zuzana Nádaská, Filip Bránický via ASB.sk
  • Garáž na Kollárovom námestí. Zdroj: Parking House
  • Vízia budúcnosti Kollárovho námestia. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Dnes sa k urbanistickému a architektonickému chaosu pridáva ešte nános vizuálneho smogu, ktorý sa tu rozvinul v 90-tych rokoch minulého storočia. Napriek snahám o reguláciu a úpravu podoby výkladov a priečelí budov sa zatiaľ tento problém nedarí riešiť. Obchodná tak nepôsobí ani zďaleka ako kultivovaná nákupná ulica. V konkurencii s modernými nákupnými centrami upadla a má nízky status.

Hlavné mesto v posledných rokoch predstavilo niekoľko iniciatív, ktoré majú zmeniť stav a obraz lokality. Jedným z hlavných cieľov malo byť zvýšenie bezpečnosti, ktorá tu bola najmä počas piatkového či sobotného večera nízka. Priamo na ulici tak bola zriadená policajná stanica. Ďalším opatrením je zatváranie brán trhoviska na Jedlíkovej. Mesto plánovalo doplniť na ulici aj zeleň, napokon však neurobilo v tomto smere nič.

Doterajšie aktivity tak nijaké radikálne zlepšenie nepriniesli. Obchodná ostáva zaznávaná a pomaly sa odtiaľto sťahujú aj niektoré z posledných významnejších značiek a reťazcov, ktoré tu dosiaľ sídlili. Jej pozícia sa zhoršuje aj v dôsledku rozširovania a vzniku nových nákupných centier, ktoré sú dobre dostupné automobilom.

Zdá sa, že ulica aj s okolím sa čoraz hlbšie ponára do úpadku, a to aj napriek tomu, že je v tesnej blízkosti historického centra, kvalita pešieho pohybu je veľmi dobrá a premáva tadiaľto električka – čo by mali byť prísady k úspechu. Medzi negatívnymi správami sa však objavuje aj niekoľko dobrých. Tam, kde zlyháva mesto, sa totiž darí súkromným investorom.

 

Na nároží Poštovej a Obchodnej sa kedysi navrhoval mestský obchodný dom. Zdroj: Ateliér 3M

 

Rekonštrukcie aj novostavby

Dnes sa zdá, že cesta k rehabilitácii Obchodnej, Vysokej a ďalších ulíc nespočíva v jednom radikálnom kroku alebo opatrení, ale skôr sérii drobných projektov, ktoré postupne zmenia zaužívaný imidž lokality. Takéto zámery sa tu skutočne realizujú a prichádzajú s prísľubom zmeny statusu štvrte.

Prvým zásadným spôsobom, ako zlepšiť ulicu, sú rekonštrukcie jednotlivých budov v celej Krásnej Vsi. K najnovším obnoveným objektom patrí dom na Obchodnej 37, ktorý je príkladom typickej zástavby ulice. Trojpodlažný objekt s typickým dlhým dvorom v princípe nie je výnimočný ani nemá výrazne zdobenú fasádu, napriek tomu sa podieľa na kolorite lokality a mierne zvýši jej príťažlivosť. V tomto momente sa ešte nedá povedať, či sa skvalitnia aj výklady, keby však áno, bol by to pokrok.

Revitalizácia objektu nadviazala na iné nedávne zásahy, napríklad na Obchodnej 13, Obchodnej 48 alebo Obchodnej 4, kde bol zrekonštruovaný funkcionalistický dom, nazývaný Obchodný dom Schön. Z funkcionalistických objektov by sa mohol v dohľadnej dobe opraviť bývalý hotel Palace na nároží Obchodnej a Poštovej.

K týmto úpravám sa pridávajú novostavby, ktoré sa sústredia najmä na vypĺňanie prieluk alebo nahradenie mimoriadne zanedbaných budov. Tých je v lokalite nemálo. Priamo na Obchodnej by mohol zaniknúť dom na Obchodnej 70, kde sa uvažuje so vznikom polyfunkčného objektu od architekta Ľubomíra Závodného. Zámer je však v príprave už niekoľko rokov a dlhšiu dobu sa nevyskytli informácie o termíne realizácie.

V prípravnej fáze je aj dvojica projektov na Vysokej. Na Vysokej 33 by mal transformáciou prejsť jednopodlažný vinohradnícky dom, siahajúci až na Kollárovo námestie. Po prestavbe a nadstavbe bude mať dve podlažia a obsahovať gastronomickú prevádzku, obchodné priestory, coworking alebo dvojicu bytov. Verejnosti bude otvorené drobné nádvorie. Projekt dostal záväzné stanovisko.

Druhý zámer je o čosi väčší aj v pokročilejšej fáze prípravy. Spoločnosť VK plánuje vyplniť prieluku na Vysokej 13, kde sa dnes nachádza parkovisko. Po novom tu bude štvorpodlažný polyfunkčný bytový dom, tvorený dvojicou hmôt. Od ulice bude umiestnená administratíva, vo dvorom objekte bude trojica bytov a jeden apartmán. Prepojené budú pavlačou a komunikačným jadrom. Najvyššie podlažie bude zošikmené, aby nadväzovalo na okolitú zástavbu. Projekt vstupuje do územného konania.

Napokon najväčšia novostavba pribúda v dvore za domom na Obchodnej 42. Apartmánový dom Zelený dvor, ako sa projekt nazýva, však náznakovo pokračuje v línii zástavby pre pôvodne plánované predĺženie Jedlíkovej ulice. Celkovo tu vzniká 30 apartmánov, investor Zelený dvor Staré Mesto s.r.o. uvádza ako voľných 21 jednotiek. Budova je vo vysokom štádiu realizácie, má dokončenú hrubú stavbu.

V lokalite tak prebiehajú zmeny, ktoré pomaly zvyšujú jej úroveň. Revitalizácia územia bude pravdepodobne trvať mnoho ďalších rokov. Dramaticky by ju mohli urýchliť len naozaj veľké projekty v blízkom okolí, niektoré z kľúčových sú však ešte pomerne vzdialené.

 

V Hurbanovych kasárňach sa plánuje sídlo pre Lúčnicu, potenciál je však omnoho väčší. Zdroj: Zuzana Nádaská, Filip Bránický via ASB.sk

 

Zásadné investície prichádzajú pomaly

V blízkosti Obchodnej je naplánovaných niekoľko výraznejších zámerov, ktoré by mohli priniesť zlepšenie statusu lokality, spojené s obmenou nájomcov alebo vyplnení prázdnych priestorov. Štandardne ide najmä o verejné investície, zamerané na verejný priestor a občiansku vybavenosť.

Ešte predtým ale zostáva významnou úlohou zaplniť v podstate najväčšiu prieluku v lokalite – plochu medzi Obchodnou a Vysokou popri Poštovej. Ide o priestor, ktorý je prázdny už od vojny. Pôvodná Poštová bola totiž prerazená na Hodžovo námestie len „vďaka“ vojnovej deštrukcii, ktorá priniesla odstránenie domov medzi dnešnou Poštovou a Drevenou. Z pohľadu úvah dobových urbanistov to bolo v podstate vítané, k dotvoreniu prostredia ale nedošlo.

Zatiaľ posledným predstaveným projektom pre toto územie – a dnes už neaktuálnym – je vízia dostavby bloku v podobe „mestského obchodného domu“. Investorom mala byť spoločnosť BZ Group, architektom kancelária Atelier 3M. Zámer narazil na Územný plán, ktorý tu výstavbu takéhoto typu neumožňoval. Cez úrady sa nepodarilo pretlačiť ani víziu dočasného využitia v podobe trhoviska.

Perspektíva dostavby bloku by sa však mohla otvoriť v relatívne blízkej dobe, keďže sa predpokladá zmena problematického Územného plánu. Či sa opäť vráti vízia mestského obchodného domu, ale známe nie je.

Druhým privátnym projektom, ktorý je už ale tesne pred realizáciou, je podzemná garáž na Kollárovom námestí. Ide o zámer, ktorý bol v riešení poldruha desaťročia a len celkom nedávno bolo konečne správoplatnené stavebné povolenie. Garáž je dlhodobo predmetom sporov medzi investorom Parking House a aktivistami, resp. dnes už vedením Starého Mesta. Platí to aj napriek tomu, že jej vznik bol expertmi identifikovaný ako jedno z opatrení, ktoré môžu zvýšiť konkurencieschopnosť Obchodnej.

Garáž, ktorá by mohla byť realitou do dvoch rokov, je taktiež zásadná pre víziu budúcej revitalizácie Kollárovho námestia. Podľa vízie mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy by sa mala doprava vylúčiť zo západnej časti námestia a presunúť na východnú, resp. na Jánsku ulicu. To umožní rozšíriť plochy pre peších a bezkolízne prepojiť Kollárovo námestie s Obchodnou. Zároveň sa otvorí možnosť posunu električkovej zastávky Vysoká, čím vzniknú lepšie možnosti pre prestup.

Vznikne tým aj nástupný priestor pred Hurbanovými kasárňami, ktoré by mohli byť teoreticky najdôležitejším prvkom v transformácii celej lokality. Areál v správe Ministerstva kultúry SR dočasne využívala Slovenská národná galéria počas rekonštrukcie. Dnes je však späť vo svojom pôvodnom sídle, čo opätovne vedie k úvahám, čo s kasárňami. Panuje zhoda, že by mali byť určené kultúre, umeniu a kreativite.

Či už pôjde o kreatívne centrum, múzeum dizajnu alebo galériu, imperatívom by mala byť realizácia špičkového projektu celomestského, možno až celonárodného významu. Vznik novej pútavej atrakcie by zo zanedbaného kúta mesta mohol spraviť magnet, ktorý by zároveň pozdvihol celé okolie. V kombinácii s lepšími verejnými priestormi, opravenými budovami a reguláciou reklamy by sa z hanby Bratislavy stala jej výkladná skriňa.

Nanešťastie, mnohé z týchto projektov ostávajú skôr víziami ako reálnymi plánmi. Ako to už býva, trpia na nedostatok prostriedkov, ale niekedy aj schopností či záujmu úradov. Vo výsledku to môže viesť len k dnešnému stavu – samovývoju, ktorého výsledok príde omnoho neskôr ako by si spoločnosť želala.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube