Author photoSimona Schreinerová 02.02.2024 11:40

Vstupná brána do Bratislavy sa zmení. Významná spoločnosť má zelenú pre svoju centrálu

Okolie medzinárodného letiska M.R. Štefánika v Bratislave zatiaľ patrí k menej urbanizovaným oblastiam, ale postupne sa začína transformovať. V súčasnosti sa v bezprostrednom susedstve letiska rozvíjajú nové projekty, ktoré prinesú do lokality výrazné zmeny. Jedným z nich má byť aj nová centrála spoločnosti Goldbeck.

Zdroj: Frostudio, Goldbeck / EIA

Zdroj: Frostudio, Goldbeck / EIA

Goldbeck je medzinárodná stavebná spoločnosť so sídlom v Nemecku, ktorá sa špecializuje na výrobu stavebných dielov a systémových riešení. Jestvujúca slovenská centrála na Dvojkrížnej ulici už nevyhovuje súčasným  štandardom a požiadavkám na reprezentatívnosť. Plán výstavby nového sídla preto nie je žiadnym veľkým prekvapením.

Centrála bude situovaná na pozemku pri Ivanskej ceste, priamo na rohu menšej križovatky, ktorá smeruje k rôznym administratívnym a maloobchodným novostavbám. Budova bude susediť so showroomom spoločnosti Viessmann. Lokalita disponuje výborným napojením na diaľnicu D1, čo je pre výstavbu kancelárskych budov výhodné, a taktiež je dobre dostupná z letiska, čo bolo zohľadnené pri navrhovaní konceptu.

Výstavba by mohla byť čoskoro zahájená, nakoľko bolo mestskou časťou Ružinov vydané stavebné povolenie. Projekt pozostáva z dvoch objektov – administratívnej budovy a parkovacieho domu. 

 

Zdroj: Goldbeck / EIA

 

Administratívny objekt bude situovaný na križovatke Ivanskej cesty a jeho západná fasáda vytvorí uličnú čiaru spolu s okolitými objektmi. Bude mať sedem nadzemných podlaží (NP) a jedno podzemné podlažie (PP). V podzemí budú sklady a priestory pre technické vybavenie. Prvé NP bude tvoriť vstupný priestor a päť prenajímateľných priestorov so samostatnými vstupmi z chodníka popri Ivanskej ceste a z vnútrobloku. Na druhom až šiestom NP sa budú nachádzať administratívne priestory s variabilným usporiadaním dispozície. Najvyššie podlažie bude vyčlenené pre kongresovú sálu so zázemím. 

Parkovací dom bude umiestnený vo východnej časti pozemku s uličnou fasádou orientovanou na juh Ivanskej cesty smerom k letisku. Objekt bude mať šesť NP, pričom každé podlažie bude mať dve výškové úrovne, prepojené polrampami. V zníženom prízemí bude velín s hygienickými miestnosťami, technológie a sklad. Od druhého NP už bude objekt určený len na parkovanie a na tento účel bude slúžiť aj strecha budovy. Nad priestorom strechy  sa bude nachádzať konštrukcia, nad ktorou bude namontovaná sústava solárnych panelov. V západnej časti sa parkovací dom prepojí s administratívnou budovou formou kolonády, ktorá bude z obidvoch strán otvorená so strechou s extenzívnou zeleňou.

Parkovací dom by mal byť určený pre zamestnancov pracujúcich v administratívnej budove, ako aj pre verejnosť. Celkovo sa uvažuje s realizáciou 486 stojísk, z toho 448 v parkovacom dome a 38 na teréne. Investor tak zužitkuje blízkosť letiska a diaľnice. Keďže parkovacie kapacity sú v okolí pomerne obmedzené, Goldbeck predpokladá, že navrhovaná stavba bude vysoko využívaná. 

Medzi objektmi vznikne poloverejné zelené átrium. Severná časť územia bude vyplnená parkovo upravenými plochami pre návštevníkov a zamestnancov. Sadové a parkové úpravy sú navrhované tak, aby sa vytvorila čo najpriaznivejšia mikroklíma, zatienili sa plochy parkoviska a zvýšila sa estetická hodnota priestoru. Exteriérové plochy parkovacieho domu budú obrastené popínavou zeleňou, vyrastajúcou zo zavesených kvetináčov.

O architektúru projektu sa postarala kancelária Compass, ktorá patrí k najrenomovanejším architektonickým pracoviskám na Slovensku. Plastická fasáda kancelárskej budovy má byť príjemne doplnená zelenou fasádou parkovacieho domu. Objekt centrály by tak mohol pôsobiť reprezentatívnym a solídnym, no zároveň aj súčasným dojmom. 

Ak sa začne výstavba už v krátkom čase, dokončenie novej centrály spoločnosti možno očakávať ešte pred koncom roka 2025. 

 

Situácia. Zdroj: Goldbeck / EIA

 

Aj keď daná lokalita nie je považovaná za prémiovú časť Bratislavy, postupne sa tu začínajú objavovať kvalitnejšie alebo rozsiahlejšie projekty, ku ktorým by Goldbeck mohol zapadnúť. Nejde pritom len o kancelárie a obchodné priestory, hoci tieto aj naďalej prevažujú. 

Príkladom je Obchodná zóna GLP, naplánovaná v priestore medzi diaľnicou D1 a areálom bratislavského letiska naproti nákupnému centru Avion a IKEA. Pozostávať bude z piatich jednopodlažných, nízkoenergetických a podľa investora ekologických budov, ktoré budú využívať obnoviteľné zdroje energie. Pozornosť bola venovaná architektúre, ktorá bola zverená v tomto smere skúsenej kancelárii A3 Architekti. Developer tvrdí, že sa výstavba začne v roku 2024. 

Medzi ďalšie významné lokálne projekty patrí Galvaniho Business Centrum V od od investora Galvaniho 5 s.r.o. a Architektov Šebo Lichý a ROAR, nedávno dokončené Moruše od VI Group aj Ovocné Sady od JTRE a architektov GFI. Posledné dva zmieňované projekty sem priniesli bývanie. 

Najmasívnejším projektom sú Ovocné sady, ktoré tvoria v podstate nové sídlisko vo východnej časti Trnávky. JTRE tu naplánovalo vybudovanie obytného súboru s 1.030 bytmi. Tvorí ho jedenásť sedempodlažných bytoviek v riadkovej zástavbe. Urbanistickým riešením nie sú veľmi vzdialené od modernistických sídlisk. 

V lokalite však stále existujú rezervy a priestor pre budúci stavebný rozvoj. Ivanská cesta by sa tak mohla zmeniť na ulicu s mestskejším charakterom. Ide o jednu zo vstupných brán do mesta, hoci v súčasnosti nie je práve najatraktívnejšia. Dôvodom je, okrem iného, aj reklamná "hradba" na južnej strane ulice, ktorá stojí na pozemkoch letiska. Tento prejav nízkej kultúry a nevhodného prístupu k verejnému priestoru nezmení ani architektúra nových kancelárskych budov, bez ohľadu na ich kvalitu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube