Author photoMartina Gregová 11.05.2024 13:53

Úctyhodná obnova prekrásnej pamiatky. Dom umenia Fatra sa odhalil v pôvodnej podobe, obohatil celé mesto

Dom umenia Fatra historickom centre Žiliny bol postavený v roku 1921. Od tej doby sa na ňom podpísal zub času, nedostatočná údržba aj nevhodné stavebné zásahy. Najnovšia rekonštrukcia si kládla za cieľ prinavrátiť tejto výnimočnej stavbe jej pôvodné architektonické hodnoty a zašlú slávu. Fakt, že sa to podarilo, potvrdila nominácia na prestížnu cenu.

Autor: Miro Sabo

Autor: Miro Sabo

Už tradičná súťaž Fénix-kultúrna pamiatka roka, spoluorganizovaná Ministerstvom kultúry SR, Nadáciou SPP, Slovenským plynárenským priemyslom a RTVS, napísala v poradí už 17. ročník. Cieľom je inšpirovať, motivovať a podporovať vlastníkov cenných národných kultúrnych pamiatok v úsilí o ich záchranu a obnovu. Zároveň upriamuje pozornosť širšej verejnosti k takýmto stavbám a prispieva k udržiavaniu nášho architektonického dedičstva. 

V rámci 17. ročníka ocenenia bolo nominovaných až 33 výnimočných stavieb z rôznych kútov Slovenska. Z bratislavských pamiatok sa tento rok medzi nominovanými dielami nachádzala napríklad komplexná obnova Michalskej veže a komplexná obnova Kaštieľa v Čunove. Najviac nominácií popri Bratislave pochádzalo z Trenčína, kde bolo v uplynulých rokoch realizovaná a následne nominovaná komplexná obnova Meštianskeho domu a obnova Spolkového domu – kino Hviezda.    

Víťazstvo si napokon odniesli projekty Várdomb - Starý vodojem v Bernolákove, rekonštrukcia kaštieľa vo Voderadoch, zreštaurovaný Organ v Kostole sv. Michala Archanjela vo Vaďovciach, revitalizácia Kúrie Andrássyovcov v Gombaseku a obnova parku kaštieľa v Lednických Rovniach. Najsľubnejšou realizovanou rekonštrukciou je obnova Berggerichtu – budovy mineralogickej expozície Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. 

Galéria

  • Autor: Miro Sabo
  • Autor: Miro Sabo
  • Autor: Miro Sabo
  • Autor: Miro Sabo
  • Autor: Miro Sabo
  • Autorka: Erika Ďurčová
  • Autorka: Erika Ďurčová
  • Autorka: Erika Ďurčová

To ale neznamená, že výnimočnými realizáciami nie sú aj ostatné nominované diela. Patrí k nim aj komplexná obnova Domu umenia Fatra v Žiline, ktorého vlastníkom je Štátny komorný orchester Žilina. Ide o jeden z najvýznamnejších objektov so secesnými prvkami na fasáde v tomto meste. Budova vďaka svojmu umeleckému a historickému významu, rovnako ako aj vďaka centrálnemu umiestneniu, jednoznačne patrí medzi významné dominanty mesta. Obnova tejto kultúrnej pamiatky prebiehala v rozmedzí rokov 2020-2023. 

Budovu, ktorú dnes poznáme pod názvom Dom umenia Fatra, postavil podľa projektu inžiniera Székelyho v rokoch 1919-1921 Ján Rufínus Stejskal. V tom čase niesla názov Grand Bio Universum. S históriou budovy sa okrem iného spája aj slovenská premiéra filmu Jánošík, ktorý je zapísaný do fondu svetového kultúrneho dedičstva. Už v tom čase budova disponovala javiskom a veľkou sálou s dvoma galériami. Kapacita objektu dosahovala 827 miest, ktoré boli rozložené na troch podlažiach.  

O niečo neskôr, v rokoch 1983-1988, prebehla prvá významná rekonštrukcia tohto objektu. Obnova vychádzala z potrieb Štátneho komorného orchestra v Žiline. V tom období k historickej budove pristavali ďalší objekt pre potreby technického a prevádzkového zázemia a v sále bol v roku 1988 postavený koncertný organ firmy Rieger-Kloss. Práve počas tejto rekonštrukcie došlo k viacerým necitlvým zásahom, vrátane odstránenia pôvodného historického nápisu GRAND BIO UNIVERSUM.  

Najnovšia obnova Domu umenia Fatra v rokoch 2020-2023 sa zamerala na záchranu pamiatkových hodnôt budovy. Obnovou a rekonštrukciou prešli vonkajšie historické fasády a ich výtvarné prvky vrátane už spomínaného nápisu. Pribudli tiež nové okenné otvory, ktoré reflektujú historické orignály, a zároveň napĺňajú súčasné technicko-ekonomické kritériá.  

Výraznými zmenami prešiel aj interiér objektu. Cieľom bolo predovšetkým zvýšenie komfortu divákov a zlepšenie akustických podmienok. V rámci obnovy boli vymenené všetky podlahy a sedačky. Zásadné zmeny sa realizovali aj v oblasti svetelného a technologického vybavenia tejto kultúrnej pamiatky.  

Obnova Domu umenia Fatra si vyžiadala investíciu vo výše 1.100.000 eur. Realizovala sa v rámci projektu “Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra“ financovaného z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry SR ako zriaďovateľ prispelo sumou vyše 143.000 eur.  

Na tejto jedinečnej kultúrnej pamiatke sa rokmi podpísala nedostatočná údržba, čas a nevhodné stavebné zásahy. Následkom tohto všetkého bol nielen zlý stavebno-technický stav, ale aj zanedbaný estetický vzhľad budovy. Komplexná obnova Domu umenia Fatra je tak príkladom toho, ako možno budove s jasným architektonickým výrazom prinavrátiť jej pôvodné architektonické hodnoty. Vďaka rozsiahlej obnove sa táto secesná pamiatka stala modernejším a príťažlivejším centrom umenia, ktoré si kladie za cieľ do svojich priestorov prilákať nielen miestnych nadšencov kultúry, ale aj ľudí z iných slovenských miest a obcí.

 

(SKO Žilina, Fénix, Opera Slovakia, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube