Author photoMartina Gregová 25.03.2024 20:41

Slovenské klenoty, ktoré vstali z popola. Fénix ocení najkrajšie obnovenú pamiatku, do hlasovania sa môže zapojiť každý

Ocenenie Fénix - kultúrna pamiatka roka je zamerané inšpiráciu, motiváciu a podporu vlastníkov kultúrnych pamiatok v snahe o ich obnovu. Tento rok sa bude udeľovať už po sedemnástykrát. Ktorá stavba napokon prestížne ocenenie získa, sa verejnosť dozvie už čoskoro.

Kaštieľ Pálffyovcov vo Sv. Jure a Dom umenia Fatra v Žiline. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

Kaštieľ Pálffyovcov vo Sv. Jure a Dom umenia Fatra v Žiline. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

Koncom minulého roka Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Nadáciou SPP, Slovenským plynárenským priemyslom a RTVS vyhlásilo v poradí 17. ročník jedinečného ocenenia Fénix-kultúrna pamiatka roka. Súťaž si už niekoľko rokov kladie za cieľ inšpirovať, motivovať a podporovať vlastníkov cenných národných kultúrnych pamiatok v úsilí o ich záchranu a obnovu.  

Ako napovedá samotný názov ocenenia, prihlásiť doňho možno akúkoľvek národnú kultúrnu pamiatku, ktorá vďaka usilovnej práci svojho majiteľa, rovnako ako bájny vták Fénix, vstala takpovediac z popola. Prihlasovať sa môžu fyzické osoby, spoločnosti aj subjekty z verejného sektora. Široká je aj variabilita prihlásených diel - od hradov a zámkov cez kaštiele, kostoly, meštianske domy, rodinné domy až po výmľabu v interiéroch alebo vzácne kusy mobiliáru. 

Rovnako ako roky predtým, aj tentokrát by mali byť v rámci ocenenia udeľované viaceré ceny. Ministerka kultúry SR by mala v tomto ročníku udeliť na základe návrhu odbornej poroty tri sošky Fénix - Kultúrna pamiatka roka, a to za obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, respektíve za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky. Okrem sošky majitelia ocenených kultúrnych pamiatok získajú aj finančnú odmenu vo výške 10.000 eur.  

Galéria

  • Michalská veža. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Kaštieľ v Čunove. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Oravský hrad. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Dom umenia Žilina. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Spolkový dom Trenčín. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Kaštieľ Voderady. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Vodojem v Bernolákove. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

Odborná porota navyše udelí aj Čestné uznanie. To je udeľované osobe, ktorá významným spôsobom vstúpila do procesu obnovy/reštaurovania pamiatky. Okrem toho už teraz môže za svojho favorita hlasovať aj verejnosť, a to priamo na stránke ocenenia.  

„Máme veľkú radosť, že každým rokom sa do súťaže zapája čoraz viac vlastníkov obnovených pamiatok na Slovensku. Darí sa nám tak napĺňať cieľ a poslanie súťaže podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ich obnove a oceniť ich prínos k ochrane pamiatkových hodnôt. Zároveň sa s vlastníkmi snažíme prezentovať tieto pamiatky širokej verejnosti a motivovať ju k záujmu o kultúru a kultúrne dedičstvo,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP. 

 

Michalská veža. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

 

V tomto ročníku bolo do ocenenia prihlásených celkovo 33 kultúrnych pamiatok z rôznych kútov Slovenska. Eva Guliková zároveň hlasujúcich vyzýva k tomu, aby podpora týchto stavieb neostala len v online svete, ale naopak, aby ocenenie inšpirovalo čo najviac ľudí k tomu urobiť si výlet a navštíviť tieto unikátne stavby.  

Z bratislavských kultúrnych pamiatok sa tento rok medzi nominovanými dielami nachádza komplexná obnova Michalskej veže, ktorá prebiehala v rozmedzí rokov 2021-2023. „Realizovaná obnova a reštaurovanie rešpektuje poslednú a kompaktne zachovanú barokovú úpravu pamiatky z r. 1758. Zároveň bola zohľadnená mnohovrstevnosť vyše 700-ročného stavebného vývoja a v primeranej miere boli obnovené a prezentované aj zachované prvky starších období,” sumarizujú organizátori súťaže.  

Rovnako bola na cenu nominovaná aj komplexná obnova Kaštieľa v Čunove. „Predmetom komplexnej obnovy a reštaurovania v rokoch 2021 až 2023 boli všetky stavebné, umeleckoremeselné a výtvarné prvky pamiatky. Zároveň bolo na nové využitie adaptované podkrovie a zrevitalizovala sa aj kaštieľska záhrada. Pribudlo oplotenie areálu, parkovisko a informačné panely. Po obnove pamiatka slúži ako moderné regionálne ekocentrum,” približuje oficiálny web ocenenia.

 

Oravský hrad. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

 

Medzi pomerne známe objekty, ktoré prešli v posledných dvoch rokoch obnovou, patrí tiež Oravský hrad. Konkrétne išlo o obnovu južnej a západnej fasády Administratívneho traktu, o obnovu Tretej brány a Archívnej bašty. Zastúpenie v rámci ocenenia má aj Žilina, kde došlo v rokoch 2020-2023 ku komplexnej obnove Domu umenia Fatra. Najviac nominácií popri Bratislave pochádza z Trenčína, kde bolo v uplynulých rokoch realizovaná a následne nominovaná komplexná obnova Meštianskeho domu a obnova Spolkového domu – kino Hviezda.  

O získanie prestížneho ocenenia sa v tomto ročníku uchádza tiež niekoľko kaštieľov. Obnovou prešiel napríklad kaštieľ v Hendrichovciach, kaštieľ Motešických v Ladcoch, kaštieľ vo Voderadoch, kaštieľ Géczyovcov v Hronseku, kaštieľ v Budimíre či vo Svätom Jure.  

 

Kaštieľ Voderady. Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

 

Bohaté zastúpenie v rámci ocenenia majú aj komplexné obnovy kostolov či čiastočné obnovy niektorých ich častí, ako sú organy, obrazy či dvere. Z menej tradičných stavieb možno spomenúť napríklad Koniareň kaštieľa v Holíči, radnicu v Levoči, Starý vodojem v Bernolákove či Prameň Štefánik v Kúpeľoch Sliač.  

Byť majiteľom národnej kultúrnej pamiatky na Slovensku so sebou nesie niekoľko výhod, ako napríklad možnosť požiadať o poskytnutie odbornej a metodickej pomoci od Pamiatkového úradu SR či možnosť požiadať obec a ministerstvo o finančné príspevky na zachovanie jej pamiatkovej hodnoty. Aj napriek tomu je však obnova takýchto objektov často nákladný a zdĺhavý proces. 

Ocenenie Fénix - kultúrna pamiatka roka dlhodobo motivuje majiteľov pamiatok k ich obnove a vyzdvihuje tie prípady, kedy sa tento náročný proces podarilo dotiahnuť do víťazného konca. Zároveň upriamuje pozornosť širšej verejnosti k takýmto stavbám a prispieva k udržiavaniu nášho architektonického dedičstva. To, kto tento rok získa prestížne ocenenie Fénix - kultúrna pamiatka roka, sa verejnosť dozvie 2.5.2024 na RTVS.   

 

(Fénix - kultúrna pamiatka roka, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube