Author photoMartina Gregová 04.04.2023 20:00

Výnimočné projekty s celoslovenským významom: Známe sú nominácie na cenu Fénix

Neľahké úsilie o obnovu národných kultúrnych pamiatok na Slovensku je už niekoľko rokov oceňované v rámci súťaže Fénix. Spopularizovanie obdobných ocenení prispieva k udržiavaniu nášho architektonického dedičstva.

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Bratislavský samosprávny kraj

Na území Slovenska sa nachádza veľké množstvo hodnotných stavieb, ktoré si v priebehu svojej histórie prešli mnohými ťažkými skúškami. Ocenenie Fénix - kultúrna pamiatka roka má za cieľ inšpirovať, motivovať a podporovať vlastníkov cenných národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. V súčasnosti prebieha 16. ročník ocenenia. Organizátorom súťaže je Ministerstvo kultúry SR spolu s Nadáciou SPP.  

Ako každý rok, aj tento krát bude udelených hneď niekoľko cien. Najvýznamnejšie ocenenie - Fénix - kultúrna pamiatka roka udelí Ministerka kultúry SR. Ďalej bude odovzdaná aj Cena Nadácie SPP. Tá poputuje tomu dielu, ktoré na základe hlasovania verejnosti získa najviac bodov. Odborná porota ďalej udelí aj Čestné uznanie, a to fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila proces obnovy či záchrany pamiatky.  

16. ročník súťaže bol slávnostne vyhlásený ešte v novembri 2022. Uzávierka na predkladanie prihlášok bola stanovená na 31.1.2023. V tomto ročníku mohli byť do súťaže prihlásené tie objekty, v ktorých bol proces komplexnej obnovy alebo jej ucelenej časti ukončený v rokoch 2021 a 2022. 

Galéria

  • Žigmundova brána. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Baumgartnerov dom. Zdroj: kpr-fenix
  • Kaplna sv. Anny. Zdroj: kpr-fenix
  • Bunky Jelšava. Autor: MIro Šestina
  • Zrkadlová sála Divadla J. Palárika. Zdroj: kpr-fenix
  • Observatórium na Skalnatom plese. Zdroj: kpr-fenix
  • Štôlňa Jozef. Zdroj: kpr-fenix

V minulom ročníku sa do užšieho výberu dostalo hneď niekoľko objektov, nachádzajúcich sa na území Bratislavy. Medzi nimi bola Jurkovičova tepláreň, Pradiareň 1900 aj Meštiansky dom v opevnení Martineum, ktorý sa ocitol dokonca aj v samotnom finále. V tomto ročníku bolo prihlásených celkovo 36 objektov, no len jeden pochádza z Bratislavy.  

Konkrétne ide o Žigmundovu bránu na Bratislavskom hrade. Vlastníkom tohto objektu je Kancelária Národnej rady SR. Jej reštaurátorská obnova bola realizovaná v rámci 3. etapy rekonštrukcie a obnovy objektov areálu Bratislavského hradu. Súčasťou prác bolo najmä odstránenie sekundárnych zásahov, nečistôt či degradovaných vrstiev. Následne prebiehala ich sanácia a stabilizácia pôvodných hmôt a ich povrchov. „Reštaurátorský zásah v maximálnej miere zachoval a konsolidoval pôvodné originálne hmoty a ich povrchové úpravy. Zároveň prinavrátil pamiatke jedinečný slohový výraz,” dočítame sa na webovej stránke súťaže.  

Už tradične pochádza niekoľko prihlásených diel aj z Banskej Štiavnice, mesta, ktoré sa len nedávno muselo vysporiadať s rozsiahlym požiarom, ktorý zasiahol aj niekoľko historických budov. Do súťaže bola prihlásená napríklad obnova Baumgartnerovho domu, Kaplnky sv. Anny (radnica) aj Piargskej brány. 

Medzi prihlásenými objektmi nájdeme aj Kaštieľ v Jelšave, konkrétne jedinečný architektonický počin nazvaný Bunky Jelšava. Tie sa do povedomia širšej verejnosti dostali aj vďaka ich víťazstvu v rámci prestížneho architektonického ocenenia CE ZA AR 2022 v kategórii Fenomény architektúry. „Smutnou pravdou je, že na Slovensku chátra veľké množstvo opustených a nevyužívaných nehnuteľných pamiatok. Nádejou pre ich záchranu tak môžu byť aj netradičné spôsoby ich oživenia, ktoré nevyžadujú obrovské finančné prostriedky ani komplikovanú projektovú a administratívne náročnú prípravu obnovy,” tvrdia autori projektu.   

Za zmienku tiež stojí aj niekoľko netradičných budov, ktoré boli v tomto ročníku prihlásené. Medzi nimi je napríklad Observatórium na Skalnatom plese, Zrkadlová sála Divadla J. Palárika v Trnave či Štôlňa Jozef v Opálových baniach Dubník. Za svojho favorita môže verejnosť hlasovať na webovej stránke ocenenia

Byť vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky Slovenskej republiky so sebou nesie niekoľko práv, ale aj povinností. V prvom rade musí majiteľ takéhoto objektu na vlastné náklady vykonávať jeho ochranu pred ohrozením či poškodením. Na druhej strane môže vďaka jedinečnému štatútu objektu požiadať o poskytnutie odbornej či metodickej pomoci od Pamiatkového úradu SR. Ďalej má majiteľ takejto stavby právo požiadať obec či ministerstvo o finančný príspevok na jej obnovu. Aj napriek tomu však takmer stále ide o veľmi nákladný a zdĺhavý proces. 

Práve z tohto dôvodu je viac ako žiadúce popularizovať ocenenia, ktoré sa na našom území snažia o vyzdvihovanie a upriamovanie pozornosti na náročný proces obnovy takýchto objektov. Pretože práve to prispieva k udržiavaniu nášho architektonického dedičstva.  

 

(KPR FENIX, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube