Author photoMartina Gregová 04.02.2023 14:00

Ocenenie pre hrdinov. Fénix upozorňuje na investorov, ktorí obnovujú kultúrne pamiatky

Na Slovensku sa nachádza veľké množstvo stavieb, ktoré sa nepoddali času a sú cennou súčasťou našej histórie. Ich majitelia častokrát sami bojujú o ich záchranu, čo môže byť finančne aj časovo veľmi náročný proces. Takéto úsilie je každoročne oceňované prostredníctvom ocenenia Fénix - Kultúrna pamiatka roka.

Zdroj: Mgr. art. Peter Čintalan / Dynameet, Dominik Jursa / YIM.BA, prikladnaobnova.sk

Zdroj: Mgr. art. Peter Čintalan / Dynameet, Dominik Jursa / YIM.BA, prikladnaobnova.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Nadáciou SPP a mediálnym partnerom RTVS vyhlásilo koncom minulého roka 16. ročník ocenenia Fénix - Kultúrna pamiatka roka. Ako organizátori sami tvrdia, jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Okrem samotných organizátorov sa na priebehu súťaže podieľajú aj vedecké a odborné inštitúcie z oblasti ochrany pamiatkového fondu a tiež aj Združenie historických miest a obcí SR.

Pomenovanie súťaže odkazuje na bytosť z gréckej mytológie. Fénix ako bájny vták, ktorý na konci svojho života zhorí a následne vstane z popola, má symbolizovať neľahkú životnú cestu mnohých historických objektov na našom území, ktoré však napokon vďaka snahe svojich majiteľov opäť „vstali z popola". 

V rámci ocenenia sú každoročne udeľované viaceré ceny. Ministerka kultúry SR v tomto ročníku udelí na základe návrhu odbornej poroty tri sošky Fénix -Kultúrna pamiatka roka, a to za obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, respektíve za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky. Leureáti súťaže získajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka alebo Pamiatkové územie roka, sošku, ktorá nesie podobizeň bájneho vtáka Fénixa, a tiež aj finančnú odmenu vo výške 10.000 eur.

Galéria

  • Autor: Mgr. art. Peter Čintalan / Dynameet
  • Zdroj: prikladnaobnova.sk
  • Autor: Dominik Jursa / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Okrem toho odborná porota udelí aj Čestné uznanie. To však nezískava samotná pamiatka, ale osoba, ktorá významným spôsobom vstúpila do procesu obnovy/reštaurovania pamiatky. Samostatné ocenenie navyše udeľuje generálny partner súťaže, Nadácia SPP. Za svojho favorita bude môcť hlasovať aj verejnosť, a to priamo na stránke ocenenia

Zároveň sa odborná porota, spolu s partnermi a vyhlasovateľmi súťaže, môže dohodnúť na výbere pamiatky, ktorá sa nachádza v prebiehajúcom procese obnovy a udeliť jej vlastníkovi titul Adept na cenu Fénixa. Jej získanie tak môže majiteľa podporiť v jeho úsilí o obnovu a zároveň upozorní verejnosť aj prípadných sponzorov na hodnotu objektu.

16. ročník súťaže bol slávnostne vyhlásený v novembri 2022. Uzávierka na predkladanie prihlášok do súťaže bola stanovená na 31.1.2023. O toto prestížne ocenenie sa môžu uchádzať vlastníci tých národných kultúrnych pamiatok, ktorých obnova bola ukončená v medzi rokmi 2021 a 2022.

Ako sa počas minulého ročníka vyjadrila Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP: „Minulý rok nás prekvapili dve veci - rekordný počet prihlásených pamiatok a tiež veľký záujem ľudí, ktorí sa zapojili do hlasovania. To dokazuje skutočný záujem Slovákov o zachovanie kultúrneho dedičstva našej krajiny pre ďalšie generácie. Veríme, že v aktuálnom ročníku to nebude inak."

V poslednom ročníku sa do súťaže prihlásilo celkom 31 projektov, z ktorých odborná porota napokon vybrala 12 finalistov. Medzi ocenenými dielami sa nakoniec ocitol Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, Meštiansky dom v opevnení Martineum v Bratislave a Hospodárska budova Hrad Uhrovec. Zatiaľ čo posledné dve spomenuté objekty získali aj iné, významné architektonické ocenenia či nominácie, prvý zo spomenutých objektov nebol verejnosti až tak známy. Adeptom na kultúrnu pamiatku roka sa stal Projekt obnovy a reštaurovanie unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave.

Spomedzi bratislavských stavieb sa do úzkeho výberu v minulom ročníku dostali dva objekty - Jurkovičova Tepláreň a Pradiareň 1900. Väčšina objektov, ktoré sa objavili medzi finalistami, však nebola známa na celonárodnej úrovni a mala skôr lokálny význam. O to viac obdivuhodná je však snaha ich majiteľov o ich obnovu.

Pojem Národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky vo všeobecnosti znamená hnuteľnú či nehnuteľnú vec pamiatkovej hodnoty, vyhlásenú Pamiatkovym úradom SR, ktorá je významným dokladom historického vývoja na našom území. Jej základná ochrana spočíva v činnostiach a opatreniach, vykonávaných s cieľom predchádzať jej ohrozeniu či poškodeniu. Túto ochranu však na Slovensku vykonáva na svoje náklady vlastník pamiatky.

Okrem povinností vďaka tomuto štatútu získava majiteľ pamiatkového objektu aj isté výhody, ako napríklad možnosť požiadať o poskytnutie odbornej a metodickej pomoci od Pamiatkového úradu či možnosť požiadať obec a ministerstvo o finančné príspevky na zachovanie jej pamiatkovej hodnoty. Aj napriek tomu je však obnova objektov často nákladný a zdĺhavý proces.

Práve z toho dôvodu vzniklo na našom území hneď niekoľko ocenení, ktoré takúto snahu vyzdvihujú a upriamujú tým väčšiu pozornosť na celý proces obnovy, ktorý prispieva k udržiavaniu nášho architektonického dedičstva. Aké pamiatky budú ocenené za uplynulý rok, sa dozvieme 8.5.2023.

 

(Fénix - Kultúrna pamiatka roka, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube