Author photoMartina Gregová 03.12.2022 15:00

Unikátnou nie je len tepláreň. Pradiareň 1900 si vyslúžila ocenenie za najlepšiu konverziu

Prvý ročník architektonického ocenenia, ktoré sa zameriava na propagáciu inšpiratívnych príkladov konverzií priemyselného dedičstva na Slovensku, pozná svojho víťaza. Za najlepšiu realizáciu tohto druhu bola vyhlásená konverzia historickej budovy Pradiarne a Silocentrály - Pradiareň 1900. Do užšieho výberu sa dostali aj iné objekty, nachádzajúce sa v Bratislave.

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

V posledných ročníkoch významných architektonických ocenení u nás aj v zahraničí možno badať silné zastúpenie rekonštrukcií, prestavieb a konverzií zanedbaných a často krát aj úplne nevyužívaných (nielen priemyselných) objektov. To poukazuje na nový trend v architektúre. V posledných dňoch je vysoká pozornosť venovaná najmä konverzii Jurkovičovej Teplárne. Tá získala už niekoľko slovenských a najnovšie aj medzinárodné ocenenie, čo svedčí o jej vysokej architektonickej kvalite. Nie je to však jediný pozitívny príklad pre budúce realizácie tohto druhu na Slovensku. 

„Okrem búrania industriálnych areálov, málo čo dnes vzbudzuje takú pozornosť a záujem verejnosti o priemyselné dedičstvo ako práve projekty jeho konverzií. Tie úspešnejšie z nich poukazujú na to, ako sa s touto témou vyrovnávame na Slovensku, v akom stave je naše vnímanie týchto často opomínaných stavieb a  zápas o uchovanie stôp minulosti, ktorý nebude nikdy vyhratý, či ukončený," dočítame sa na webovej stránke nového architektonického ocenenia I.CON.A, ktoré tento rok vyhlásilo prvého víťaza. 

Cieľom súťaže I.CON.A - Industrial CONversion Award je prezentácia a propagácia inšpiratívnych príkladov konverzií priemyselného dedičstva na Slovensku. Do prvého ročníka súťaže sa mohli prihlásiť diela, ktoré boli na území Slovenska realizované v období rokov 2005-2022. Tie boli následne posudzované z mnohých hľadísk. Okrem citlivého prístupu intervencie do industriálneho a kultúrneho dedičstva, medzinárodná odborná porota posudzovala aj priestorový a dizajnový kontext, inovatívne a inšpiratívne detaily, spoločensko-udržateľný rozmer realizácie či nové dispozičné plány objektov. 

Galéria

  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia

Z prihlásených diel porota najprv vybrala 20 najlepších realizácii a následne v priestoroch bývalej sýpky v Jarovciach udelila po prvý krát ocenenie I.CON.A. Víťazom sa stal projekt konverzie Pradiareň 1900 v Bratislave, ktorého autormi sú architekti Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka a Ivan Masár (kancelária Bouda Masár Architekti). Objekt, nachádzajúci sa v areáli bývalej Cvernovky, je okrem toho aj Národnou kultúrnou pamiatkou a v roku 2021 bol tiež nominovaný na ocenenie CE ZA AR. 

Projekt Pradiarne 1900 a Silocentrály je konverziou historických objektov, ktoré sú jedinými zachovanými časťami niekdajšej Uhorskej cvernovej továrne. Princípom rekonštrukcie pradiarne bola dôkladná obnova pôvodnej architektúry s uplatnením halových priestorov, unikátneho konštrukčného systému a historického detailu, doplneného o vložené súdobé prvky. To všetko sa prirodzene odrazilo aj na charaktere interiérov jednotlivých prevádzok či kancelárií, ktoré v objekte v súčasnosti sídlia. Dialóg historických a súdobých architektonických prvkov vytvára novú kvalitu, ktorá je jednou z podmienok pre znovuzačlenenie budovy do súčasného mesta.

„Pradiareň 1900 je pre budúcnosť príkladne udržateľný projekt konverzie," odôvodnila svoj výber odborná porota.„Bola a zostala symbolom pre lokalitu. Má autentické priestory, detaily aj zachované konštrukcie, ktoré sú verejnosti prístupné a dobre vnímateľné. Mix verených a súkromných priestorov je vyvážený. Vzťah a prepojenie funkcií medzi interiérom a exteriérom je pre život budovy dôležitý, tu je primerane diferencovaný medzi ulicu a priestor vo vnútri bloku, v oboch polohách je zreteľne vnímateľný. Konverzia prináša aj nové a moderné prvky, ktoré neprebíjajú pôvodný charakter budovy ani zachované konštrukčné detaily. Je to vzorová konverzia otvorená a dostupná verejnosti."

Víťazné dielo získalo okrem mediálnej pozornosti aj jedinečnú umeleckú plastiku od akademického sochára doc. Milana Lukáča, vytvorenú špeciálne pre túto príležitosť. „Jej materiálové prevedenie odkazuje na potrebu znovuvyužitia hodnotných materiálov a stavebných prvkov a súčasne zdôrazňuje to, aby rozhodnutia týkajúce sa konverzií boli múdre," približuje webstránka ocenenia.  

Do užšieho výberu odbornej poroty sa dostali aj iné diela z Bratislavy. Spomenúť možno napríklad konverziu objektu Mlynica z roku 2017, za návrhom ktorej stojí architektonický ateliér GutGut. Projekt je dodnes považovaný za jeden z najextrémnejších, v zmysle rešpektu k východiskám - autori v ňom s minimálnymi kompromismi akceptovali industriálnu podstatu, estetiku i funkčnosť prostredia. 

Ďalšími dielami z územia Bratislavy, ktoré sa dostali do užšieho výberu sú konverzie bývalej Vodojemnej veže (sídlo architektonickej kancelárie Architekti BKPŠ), premena bývalej výrobnej haly na administratívne priestory Office Factory, konverzia bývalého pivovaru Stein na nové administratívne priestory Spilka Offices a tiež úprava bývalej skladovej haly na Industrial Office and Restaurant na Kominárskej ulici.

Záujem o témy konverzií či rekonštrukcií starších priemyselných objektov nikdy nebol tak aktuálny ako dnes. V posledných rokoch aj na našom území oslavujeme prvé úspechy tohto druhu. Ocenenie si dáva základný cieľ - podporiť záchranu historických hodnôt na Slovensku. Zároveň chce prostredníctvom vybraných diel inšpirovať majiteľov obdobných objektov k ich aktívnej ochrane a ukázať im najvhodnejší spôsob, ako sa to dá. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube