Author photoMartina Gregová 07.05.2024 19:26

Zahahadidovský projekt na východe. V Košiciach plánujú Centrum tradičnej kultúry, predstavili netradičný projekt

Na východnom Slovensku dlhodobo chýba priestor vhodný na prezentáciu lokálneho kultúrneho dedičstva. Zmeniť by to malo vybudovanie Centra tradičnej kultúry v Košiciach. Predstavené vizualizácie však nijakým spôsobom nenasvedčujú, že by objekt súvisel s ľudovými tradíciami či slovenskou architektúrou vo všeobecnosti.

Zdroj: centrumtradicnejkultury.sk

Zdroj: centrumtradicnejkultury.sk

Za centrum tradičnej kultúry možno označiť kultúrno-osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním na tradičnú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo. Takáto inštitúcia by mala aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju týchto oblastí na základe záujmov a potrieb občanov.  

Jedno zariadenie tohto druhu sa nachádza v Myjave, kde sídli v tradičnom vidieckom dome. V priebehu roka inštitúcia organizuje rôzne kurzy či dielne, v rámci ktorých sa návštevníci môžu oboznámiť s tradičnými remeslami ako sú drotárstvo, čipkárstvo či košikárstvo. Okrem toho centrum organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia.  

Nedostatok obdobných inštitúcií na Slovensku si nedávno uvedomilo aj Podpolianske osvetové stredisko, ktoré s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Detva vo februári 2023 vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž na získanie novej podoby Centra tradičnej kultúry v Detve. V novom sídle sa budú nachádzať kancelárie, workshopové a výstavné priestory, tanečná sála a dielne. Okrem primárnej funkcie má objekt poskytnúť aj ubytovacie kapacity. Víťazný návrh nadviazal na charakteristickú ľudovú estetiku, a to svojimi proporciami, použitými materiálmi a ekologickými či ekonomickými princípmi pôvodnej výstavby. 

Galéria

  • Zdroj: Cent
  • Zdroj: centrumtradicnejkultury.sk
  • Zdroj: centrumtradicnejkultury.sk
  • Zdroj: centrumtradicnejkultury.sk
  • Zdroj: centrumtradicnejkultury.sk
  • Zdroj: centrumtradicnejkultury.sk
  • Zdroj: centrumtradicnejkultury.sk
  • Autorka: Judita Čermáková
  • Autorka: Judita Čermáková

Zámer vybudovať Centrum tradičnej kultúry nedávno oznámil aj Košický samosprávny kraj. O vybudovaní takejto inštitúcie sa pritom na východe Slovenska hovorí už dlhšie. Objekt by sa mal podľa zverejnených informácií nachádzať v mestskej časti Nad jazerom, konkrétne na pozemkoch susediacich s Obchodnou akadémiou Polárna.  

„Vnímame rastúci záujem o naše tradície, a tak sme sa rozhodli priniesť na svetlo projekt Centra tradičnej kultúry, na ktorom pracujeme už dva roky a bude len druhým svojho druhu na Slovensku. Skúsme si toto centrum predstaviť ako pomyselnú strechu nad kultúrou v našom kraji,” uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Ideový návrh centra ráta s javiskovým a výstavným priestorom, s tréningovými miestnosťami, krojovňou či archívom tradičnej ľudovej kultúry. Chýbať by nemalo ani zázemie pre rôzne remeselné aktivity. Okrem primárnej kultúrnej funkcie navyše do oblasti prinesie tiež nové kancelárie, kaviareň, meetingové priestory, obchodík či ubytovacie zariadenie pre rezidenčné pobyty. 

Podľa Trnku by sa jeho výstavba mala zrealizovať v najbližších piatich rokoch. Košická župa na svojich pozemkoch nechala urobiť geodetické zameranie a hydrogeologický prieskum, výškopisné a polohopisné zameranie pozemku, inžiniersko–geologický prieskum, 3D model územia, katastrálnu mapu, ortofotomapu a fotodokumentáciu územia pre detailné poznanie špecifík. 

Zámer vybudovať úplne nové a moderné Centrum tradičnej kultúry vychádza z predpokladu, že na východnom Slovensku v súčasnosti chýba priestor vhodný na prezentáciu kultúrneho dedičstva. Okrem samotnej prezentácie by sa v priestoroch centra mali tradície prepájať aj s inováciami.  

Daná úvaha sa pretavila do predstaveného vizuálu, ktorý má s tradičnou slovenskou, resp. slovenskou architektúrou máločo spoločné. Organické tvary objektu, interiérové prvky či časti exteriéru pripomínajú skôr nevydarenú ponášku na tvorbu Zahy Hadid. Faktom však je, že na finálnu podobu centra plánuje KSK v dohľadnej dobe vyhlásiť architektonicko-urbanistickú súťaž. „V týchto dňoch finalizujeme prípravy verejnej architektonickej súťaže, ktorá bude vyhlásená začiatkom júna,“ priblížil podpredeseda KSK Ladislav Lörinc.

Aká tak bude finálna podoba košického Centra tradičnej kultúry, ukážu až výsledky pripravovanej súťaže. Podľa zverejnených informácií by však budova centra mala mať moderný dizajn s citlivým zasadením tradičných prvkov. Návrh by mal rovnako obsahovať energeticky úsporné a udržateľné riešenia. 

Predbežný odhad nákladov na tento projekt sa pohybuje vo výške okolo 25 miliónov eur. Kraj momentálne počíta s viaczdrojovým financovaním vrátane eurofondov. Podľa zverejneného harmonogramu by mal byť základný kameň stavby položený v roku 2026. 

Výstavba moderného Centra tradičnej kultúry v Košiciach by nepochybne prispela k osvete v oblasti tradičnej slovenskej kultúry. Na území Košického kraja v súčasnosti pôsobí vyše 300 folklórnych kolektívov, z toho 242 dospelých a 73 detských a mládežníckych. Na druhej strane netreba zabúdať, že kultúra nie je len o ľudových tradíciách a podporu si zaslúži aj kreatívny priemysel vo všeobecnosti.

Nad Košickým samosprávnym krajom sa v tomto smere dodnes znáša fiasko v podobe nevydareného projektu Kreatívneho centra Košického kraja za 19 miliónov eur. Kraj ho nebol schopný rozhýbať ani po desaťročnej príprave, hoci mal k dispozícii peniaze z eurofondov. Akékoľvek úvahy o veľkolepých projektoch podpory kultúry tak treba vnímať v kontexte schopností verejného sektora ich skutočne zrealizovať. 

 

(Košiceonline, Korzár, centrumtradicnejkultury.sk, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube