Author photoSimona Schreinerová 15.05.2024 17:56

Záchrana prehliadaného brownfieldu bližšie k realite. Mesto postupuje v príprave obnovy areálu na Bazovej, dáva si zelenú

Ružinov ukrýva priestor s veľkým potenciálom. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje transformáciu technického areálu na Bazovej a jeho premenu na nový polyfunkčný priestor s priestormi pre kultúru, kanceláriami aj bývaním. Zámer však napreduje len pomaly a hodnoverný odhad termínu realizácie ostáva nejasný.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Areál technických služieb v Ružinove, ohraničený ulicami Karadžičova, Bazová a Svätoplukova, je jedinečnou lokalitou s priemyselným charakterom. Patrí medzi posledné miesta v širšom centre Bratislavy, kde sa v celistvej podobe zachovala pôvodná priemyselná architektúra z konca 40. rokov 20. storočia.

Pôvodne areál slúžil spoločnosti ČSAD, ktorá v halách garážovala svoje vozidlá a vykonávala ich údržbu. Objekty v posledných desaťročiach chátrajú a čakajú na oživenie. V minulosti areál čiastočne slúžil aj ako zberný dvor či centrála OLO. Komunálny podnik mesta Bratislava ho aj dnes využíva ako svoje dočasné sídlo, skladuje tu materiál a techniku. Napriek tomu jeho plný potenciál zostáva nevyužitý. Práve preto sa plánuje jeho komplexná revitalizácia s cieľom premeniť ho na živú mestskú štvrť.

Podľa Metropolitného inštitútu Bratislavy má areál ambíciu stať sa funkčným a udržateľným celkom mesta, ktorý bude slúžiť širokej škále potrieb obyvateľov. Vzniknú tu priestory pre vzdelávanie, služby, kultúrne vyžitie a aktívne trávenie voľného času, ale výhľadovo aj bývanie. 

Revitalizácia bloku sa bude uskutočňovať v etapách. V prvej sa plánuje rekonštrukcia Haly dielní a revitalizácia priľahlého okolia, na ktorej budú spolupracovať architekti z ateliéru GutGut. Projekt však napreduje pomaly a informácií o jeho postupe je málo. Aktuálnou novinkou je zisk súhlasného záväzného stanoviska Magistrátu. Rekonštrukcia haly dielní a revitalizácia okolia tak získava prvé dôležité rozhodnutie.

Areál, ktorý je dostupný len z ulice Bazová, sa po obnove otvorí aj pre ostatných obyvateľov mesta. Za týmto účelom sa vytvoria dva nové vstupy - pasáž a koridor pre peších návštevníkov z ulíc Bazová a Kulíškova. To zlepší priechodnosť celej oblasti.

Budova Haly dielní nie je pamiatkovo chránená, ale cieľom je zachovať existujúci architektonický charakter celého bloku na Bazovej. Objekt je rozdelený na menšie, navzájom prepojené halové priestory A1, A2, A3 a A4, ktoré tvoria jeden kompaktný celok. Navrhnuté sú funkcie administratívy a viacúčelového prenajímateľného priestoru pre vzdelávanie, besedy, výstavy a podobne.

 

Riešený objekt v areáli na Bazovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

V západnej časti objektu, na rohu ulíc Budovateľská a Kulíškova, sa nachádza jednopodlažný halový priestor A1 s administratívnou funkciou. Hlavný vstup bude cez novovzniknutú verejnú pasáž, ktorá spojí Kulíškovu s vnútorným areálom a sprístupní aj halové priestory A1 a A2.

Vysoká svetlá výška haly A1 umožňuje umiestniť do jej vnútra nový interiérový objekt. Pôjde o vstavok s hygienickými zariadeniami, kuchynkami a zasadačkami, ktorý bude oddeľovať recepciu a miestnosť pre zamestnancov. Vrchné podlažie vstavku bude určené na prácu. Na prízemí vzniknú kancelárie, zasadačky a zázemia, pričom fixné pracoviská sa navrhujú na prízemí, flexibilné na galérii vstavku.

Hala A2 bude slúžiť ako viacúčelový priestor pre rôzne podujatia ako besedy, výstavy a iné udalosti spojené s prevažujúcou funkciou areálu. Rovnako ako v hale A1, aj tu je navrhnutý vstavok, rozdeľujúci halu na tri časti - viacúčelový priestor orientovaný do dvora, prenajímateľný administratívny priestor vizuálne otvorený šiestimi vysokými oknami do Kulíškovej ulice a vstavok využiteľný ako technické a hygienické zázemie. Vstavok má mať medzi oboma hlavnými priestormi fyzickú a zvukovoizolačnú membránu.

Halové priestory A3 a A4 sú navrhnuté pre funkciu administratívy. Špecifikom haly A4 je podzemné podlažie pôvodnej kotolne. Nahradením pôvodnej stropnej konštrukcie novou sklobetónovou konštrukciou v nej vzniknú dve plnohodnotné podlažia. V celom areáli bude zeleň so vzrastlými stromami a drobnou zeleňou typickou pre predzáhradky štvrte 500 bytov.

Prvý dôležitý krok k realizácii má MIB za sebou. Ďalší by mohol prísť už v blízkej budúcnosti. Podľa PR špecialistky MIBu Michaely Pavelkovej aktuálne prebieha realizácia ďalších stupňov projektovej dokumentácie prvej fázy, s oficiálnym názvom Rekonštrukcia Haly dielní a revitalizácia priľahlého okolia. Nie je teda vylúčené, že sa v priebehu niekoľkých mesiacov objaví viac podrobností.

Revitalizácia areálu na Bazovej predstavuje významný krok k premene tejto lokality na moderné a živé mestské centrum. Vďaka premyslenému prístupu a funkčnému členeniu priestorov bude môcť areál slúžiť rôznym potrebám obyvateľov i mesta - existujú totiž náznaky, že sa sem presťahuje samotný MIB, doplnený o prezentačné centrum rozvoja Bratislavy. Kedy sa táto vízia premení na realitu, je však stále neisté. Závisieť to bude nielen od rýchlosti prípravy a povoľovania, ale aj od dostupnosti finančných zdrojov. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube