Author photoAdrian Gubčo 13.01.2023 17:56

Nové zlepšenia mesta: Dôležité projekty navrhnú renomovaní architekti

Bratislava pripravuje ďalšie významné projekty, ktoré majú zlepšiť kvalitu života a doplniť mesto o potrebné funkcie alebo priestory. Spolupracovať na nich pritom bude s kvalitnými architektonickými kanceláriami, ktoré sú partnermi Magistrátu a Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) prostredníctvom tzv. rámcovej dohody.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

MIB ohlásil postup pri príprave dvojice komplexných projektov, na ktorých pracuje spolu s Hlavným mestom, ale aj významnými architektonickými ateliérmi. Prvým projektom je obnova časti areálu bývalých technických služieb na Bazovej ulici, ktorú navrhne GutGut. Druhým je vybudovanie nového domu seniorov pre 30 klientov v Karlovej Vsi v časti Dlhé diely, ktorého koncept pripraví ateliér Átrium.

Architektonické tímy vzišli z poslednej rámcovej dohody, ktorá umožňuje zadávať zákazky architektonickým kanceláriám bez nutnosti organizovať klasickú súťaž. V aktuálnej výzve uspeli GutGut, Chybik+Kristof Associated Architects v spolupráci s ateliérom Partero, ateliér Architekti B.K.P.Š., ateliér JRKVC, architektonické štúdio Átrium, a šieste miesto si delia Architekti Šebo Lichý v spolupráci s ateliérom EKOJET. Všetky vymenované ateliéry v uplynulých týždňoch medzi sebou cenovo súťažili o tieto dva konkrétne projekty. Na základe najnižšej ceny sa rozhodlo, kto zastreší ich obnovu.

Mesto, resp. MIB, je takto schopnejší obstarávať návrhy a štúdie oveľa rýchlejšie. Vyberá si pritom z overených pracovísk, ktoré majú za sebou kvalitné realizácie a architektonické ocenenia. Aktuálna rámcová dohoda je už druhá v poradí, z prvej vzišli už aj viaceré zrealizované projekty. Patria k nim nové multifunkčné ihrisko na začiatku Karlovej Vsi, obnova okolia Pamätníka obetiam extrémizmu či revitalizácia horárne na Peknej ceste.

 

Pamätník obetí extrémizmu bol upravený podľa projektu, ktorý vznikol vďaka rámcovej spolupráci. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Zo zanedbaného brownfieldu živé miesto

Prvým pripravovaným projektom je premena bývalého technického areálu na Bazovej ulici v Ružinove. MIB predpokladá, že do desiatich rokov sa premení na multifunkčný mestský blok s atraktívnymi voľnočasovými priestormi. Areál by mal pokrývať širokú škálu potrieb obyvateľov mesta, od potreby vzdelávania, bývania, poskytovania služieb a občianskej vybavenosti, až po možnosť kultúrno-spoločenského vyžitia a aktívneho trávenia voľného času. 

Inštitút pôvodne zvažoval klasickú architektonickú súťaž, napokon sa rozhodol využiť inštitút zadania prostredníctvom rámcovej dohody. Revitalizácia totiž nebude prebiehať naraz, ale po etapách. Predmetom riešenia 1. etapy je rekonštrukcia Haly dielní – teda objektu na južnej strane areálu - a revitalizácia priľahlého okolia. Architekti z ateliéru GutGut pripravia architektonickú štúdiu a následne kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť ako podklad pre realizáciu premeny haly na sídlo mestských inštitúcií.

MIB špecifikuje, že transformácia budovy prinesie nové administratívne zázemie, kultúrno-vzdelávací priestor a doplnkovú gastro-prevádzku s drobným predajom. Plánovaná je úprava vnútorného námestia na pobytový priestor a vysunutie programu z interiéru do exteriéru. Vytvoriť sa má aj pešie a cyklistické prepojenie medzi Kulíškovou a Bazovou ulicou. Základnou ideou pri adaptácii hál má byť zachovanie a podpora tvaroslovia industriálnej architektúry, pričom inštitút zdôrazňuje vnútornú flexibilitu priestoru. GutGut má s industriálnymi priestormi bohaté skúsenosti.

Tlačová správa MIBu to opomína, ale jednou z mestských organizácií, ktorá by tu mala sídliť, je práve Metropolitný inštitút. Okrem administratívneho zázemia by tu malo byť pravdepodobne umiestnené „Centrum rozvoja mesta“ – teda prezentačný priestor, podobný pražskému Centru architektúry a mestského plánovania. K ďalším inštitúciám má patriť Archív mesta Bratislavy, umiestnenie Klastra kreatívneho priemyslu a pred časom sa hovorilo aj o depozitároch pre GMB a MMB.

V súčasnosti priestory využíva Komunálny podnik mesta Bratislava, ktorý tu má svoje dočasné sídlo, skladuje materiál a techniku. Donedávna sa tu nachádzalo aj centrum opätovného použitia KOLO, ktoré má momentálne novú adresu na Pestovateľskej ulici v Ružinove. Časť priestorov areálu zostáva nevyužívaná. Konečným cieľom je celý blok využiť a zapojiť do života Bratislavy. Po schválení najbližších Zmien a doplnkov Územného plánu 08 sa otvorí cesta aj pre umiestnenie nájomného bývania.

 

Riešený objekt v areáli na Bazovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Dlhé Diely doplní domov seniorov

V Karlovej Vsi v časti Dlhé diely má do roku 2026 vzniknúť nové nízkokapacitné sociálno-zdravotné centrum pre 30 klientov. Vybuduje sa na nezastavanom pozemku s parcelným číslom 3651/1 vo vlastníctve hlavého mesta, ktorý susedí s Hlaváčikovou ulicou. Zariadenie by malo poskytovať celkovú starostlivosť pre seniorov, ktorí potrebujú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ošetrovanie, rehabilitáciu a sociálne poradenstvo.

Zákazku získala košická kancelária Átrium, ktorá je v metropole východu mimoriadne aktívna. V Bratislave jej zatiaľ významnejšie realizácie chýbajú, nový dom seniorov by tak mohol byť premiérou. Mesto sa pri navrhovaní tejto funkcie opiera o strategický plán Bratislava 2030, ktorý definuje zvyšovanie kapacít v domovoch sociálnych služieb a zabezpečenie podmienok pre dôstojný život starších obyvateľov za významný cieľ.

MIB tak očakáva vznik budovy, ktorá bude spĺňať kritériá na estetiku, bezpečnosť a jasnú orientáciu v priestore. Predpokladané je vybudovanie nižšej troj- alebo štvorpodlažnej budovy s výťahom a vlastnou záhradou. Objekt má byť bezbariérový a vhodne začlenený do okolitej zástavby, aby sa mohli seniori pohodlne pohybovať a zamedzilo sa ich sociálnemu vylúčeniu. Zadanie taktiež odporúča jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastnými kúpeľňami.

Architektonický návrh by sa mal priblížiť príkladom zo zahraničia, aby klienti pociťovali väčšie pohodlie v každej oblasti spolužitia. Zadanie pre architektov MIB konzultoval aj so Sekciou sociálnych vecí z magistrátu, aby výsledný návrh spĺňal najvyššie štandardy pre komfortné ubytovanie seniorov. Spolu s interiérom architekti navrhnú aj záhradu pre voľnočasové aktivity a oddych, ktorá má spĺňať kritériá na ekologickú prevádzku či šetrné narábanie s vodou.

Keďže sa chce mesto v tomto smere uchádzať o financovanie zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti, realizovateľnosť tohto projektu by mohla byť vysoká. Architektonická štúdia aj projektová dokumentácia majú byť spracované ešte v priebehu tohto roka. Rovnako dlho by sa mal pripravovať projekt aj pre Bazovu.

 

Lokalita Domova seniorov na Dlhých Dieloch. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Náročné zlepšovanie Bratislavy

MIB nepretržite pracuje v spolupráci s externými tímami na tvorbe nových projektov a vízií, ktoré majú zlepšiť Bratislavu. Prioritne sa zameriava na verejný priestor, ale aj verejnoprospešné objekty, nájomné bytové domy a ďalšie zadania, ktoré zostávajú mimo záujmu verejného sektoru. Ich objednávateľom je Hlavné mesto a v niektorých prípadoch mestské časti alebo iné spolupracujúce subjekty.

Postupne sa tak generuje množstvo plánov, ktoré sa však na realitu premieňajú len pomaly. Určité pokroky nastali v oblasti verejného priestoru, kde už boli dokončené prvé zásahy, vrátane niekoľkých viditeľnejších. Pri komplexnejších projektoch sa však príprava hýbe s ťažkosťami. Nanešťastie sa ukazuje, že MIBu sa darí dodávať len tú najjednoduchšiu časť celého zámeru – jeho návrh, štúdiu či dokumentáciu. Ďalej už nastáva určité zlyhanie, keďže mestu, ktoré projekty preberá, sa nedarí napredovať v povoľovaní a realizácii náročnejších schém dostatočne dynamicky.

Navyše, situáciu teraz ešte zhoršujú zmeny v zabezpečení zdrojov pre samosprávy. Kým doteraz do istej miery platilo, že pokiaľ bol hotový projekt „v šuflíku“, dali sa financie nejako nájsť, od tohto roka to bude extrémne náročné. Bratislava prichádza o mimoriadne zdroje, ktoré v rozpočte cítiť. Mnohé plány tak bude musieť odložiť, keďže nie je reálne, aby dokázala napríklad z Plánu obnovy ufinancovať všetko. Nie je vylúčené, že nejakú dobu bude MIB generovať projekty, ktorých realizácia sa odloží na neurčito.

Mnohí ľudia majú pocit, že Bratislava, ktorá je v parite kúpnej sily bohatým mestom a kam prichádzajú významné investície, má obrovské zdroje a musí sa nevyhnutne zlepšovať. Súkromní investori samozrejme metropolu menia a prinášajú mnoho pozitív, zo svojej povahy však nemôžu vo veľa veciach nahrádzať verejný sektor. Ten ale potrebuje na svoju prevádzku zdroje, finančné i ľudské. O tie škodlivými legislatívnymi zásahmi prichádza.

Metropolitný inštitút teraz oznámil štart ďalších dôležitých projektov, ktoré sa – zo súčasného pohľadu – zrealizujú, len ak budú mať externé financovanie. Nejde pritom o obrovské a extrémne komplexné zámery, ale v podstate o štandardnú vybavenosť. Ide o smutnú situáciu, ktorá naznačuje, že skokové zlepšenie kvality života v Bratislave v najbližšej dobe očakávať nemožno.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube