Author photoAdrian Gubčo 09.05.2022 12:03

V Karlovej Vsi bol otvorený nový multifunkčný parčík

Hlavné mesto po určitom zdržaní otvorilo v Karlovej Vsi pri Karloveskej ulici a neďaleko prestupného uzla Riviéra nový multifunkčný parčík. Určený je pre deti, mládež aj dospelých a dotvorený je ozdobnými sakurami, ktoré sú darom od Japonského veľvyslanectva. Projekt patrí do série Živé miesta, zameranej na revitalizáciu schátraných či prehliadaných plôch.

Priestor, na ktorom parčík vznikol, bol dlhé roky nevyužívaný. Už v roku 2016 Hlavné mesto oznámilo, že plánuje priestor zrevitalizovať a vytvoriť, slovami vtedajšej hovorkyne Magistrátu Ivany Skokanovej, „moderný park, oddychový a relaxačný priestor, aby sme tak zlepšili ponuku verejných priestorov v Karlovej Vsi a aby sa obyvatelia mohli tešiť z ďalšieho pekného miesta v Bratislave“. K zámeru bola údajne pripravená už aj projektová dokumentácia. Priestor si dokonca vyslúžil ironickú prezývku Park Iva Nesrovnala podľa vtedajšieho primátora, čím sa odkazovalo na absenciu akejkoľvek aktivity pri jeho úprave.

Vedenie mesta sa síce v roku 2018 zmenilo, plány na premenu tejto plochy však ostali. Hlavné mesto a mestská časť Karlova Ves pristúpili k vytvoreniu nového projektu, tentokrát pod gesciou Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). Zámerom bolo vytvoriť multifunkčný park, kde by mohli tráviť čas viaceré generácie lokálnych obyvateľov. Preto tu mal vzniknúť priestor pre deti, mládež, dospelých aj seniorov, pričom silný dôraz bol kladený predovšetkým na šport a pohyb. MIB si k spolupráci prizval architektonickú kanceláriu AWE ATELIER, spojenú so známou krajinnou architektkou Evou Wernerovou.

Projekt bol prvýkrát predstavený na konci roka 2020. „Park sme začali pripravovať v čase pandémie, kedy sa v Karlovej Vsi naplno ukázalo, že jej chýbajú kvalitné verejné priestory. Najmä mládež nemala kde tráviť plnohodnotne svoj voľný čas,“ povedal Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. „Park sme spolu s architektmi naprojektovali tak, aby zaplnil prázdne miesto na frekventovanom mieste a ponúkol všetkým generáciám možnosti pre šport či oddych. Najväčšou výzvou bolo dostať do parku čo najviac zelene, nakoľko celé územie je prehustené veľkým množstvom inžinierskych sietí.“

Rozsah riešenej plochy je 4.570 m2. Autori ju rozdelili na tri základné zóny - športovú zónu so skateparkom a parkúrovým ihriskom, ktoré vznikali v koordinácii s príslušnými komunitami, detskú zónu so šmykľavkou, hracím tunelom, minifutbalom či sedacími valcami, a napokon multifunkčnú zónu s bežeckou dráhou, fitness preliezkami a pingpongom. Jednotlivé priestory sú oddelené zeleňou s lavičkami, park je dotvorený aj fontánkou na pitie a tribúnou na pozorovanie okolia (pri skateparku). Mesto pripomína, že tu vzniklo osvetlenie a kamerový dohľad.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo vytvoriť priestor s rôznorodými možnosťami na šport aj oddych. Pre niektorých bude najväčším lákadlom skatepark, pre niektorých budú možno v sezóne lákadlom sakury – dar od Japonskej ambasády a možnosť len tak si tu v kľude posedieť,“ popisuje výhody parku Matúš Vallo, primátor Bratislavy. „Presne tak sme sa snažili park vytvoriť – aby si tu našli všetky generácie niečo pre seba. Je dôležité, že sa tu môžu bezpečne pohybovať deti, aj seniori - takéto miesta Bratislava potrebuje.“

Mesto dodáva, že zeleni venovalo veľkú pozornosť. Okrem sakurovej aleje (vysadených tu bolo 37 japonských čerešní) bola zriadená aj dažďová záhrada, ktorá má zachytávať dažďovú vodu a pomôcť najmä počas prívalových dažďov. Voda sa bude potom postupne odparovať. To podľa Magistrátu zlepší ovzdušie alebo podmienky pre rast zelene a život hmyzu a vtáctva. V celom parku sú tiež vodopriepustné povrchy.

Park by mal mať získať aj vlastné meno – podľa starostky Karlovej Vsi by sa mohol nazývať Suchá Vydrica. Celkové náklady na vybudovanie parku boli 470-tisíc eur, realizácia trvala približne rok.  

 

 

Mesto tak ukončilo ďalšie zo Živých miest, ambicióznej iniciatívy, v rámci ktorej sa majú zrevitalizovať desiatky plôch po celom meste. Parčík v Karlovej Vsi patrí k dosiaľ najvýraznejším zmenám. Takmer dokončený bol už dlhšie, jeho neskoršie otvorenie však súvisí s dlhšie trvajúcimi prácami na výstavbe skateparku. V tomto prípade údajne nejde celkom o zodpovednosť mesta ani MIBu. Napokon je ale park otvorený a podľa prvých reakcií aj veľmi dobre prijímaný. Nový skatepark je len druhým plnohodnotným priestorom tohto typu v Bratislave (prvý je Urban Park Tbiliská v Rači).

„Suchá Vydrica“ môže svojmu vzniku do veľkej miery vďačiť vďaka prítomnosti zmieňovaných inžinierskych sietí. Po parkom vedie podzemné vedenie vysokého napätia, podzemné vedenie nízkeho napätia, splašková kanalizácia, účelová kanalizácia, trať kolektora a kolektor je tu aj umiestnený. To sťažilo možnosti výstavby, hoci čisto z priestorového i funkčného hľadiska by tu bola vhodná. Najbližší veľký park pre deti sa napríklad nachádza len pár stoviek metrov odtiaľto vo Vodárenskej záhrade, pre mládež či dospelých by mohli byť určené dosiaľ nevyužité plochy pri Botanickej záhrade (po dohode s vlastníkom). Susedný Most Lanfranconi je navyše dôležitý pre parkourovú komunitu.

Za existujúcich okolností však mesto išlo vcelku racionálnou cestou a zrealizovalo projekt, voči ktorému nebol ani žiaden odpor. Na upravenom priestore môže demonštrovať svoj nový prístup k verejným priestorom, ktoré sú v súčasnosti považované za prioritu. Už onedlho by sa mala spustiť realizácia ďalších projektov, iné sa majú dokončiť. K takým patria pobytové schody na Železnej studničke, teda nové miesto na sedenie pri jednom z rybníkov, alebo premena horárne na Peknej ceste. Mesto plánuje vo veľmi blízkej dobe obnoviť aj okolie pamätníka Daniela Tupého na Tyršovom nábreží.

V najbližších dňoch až týždňoch budú navyše predstavené projekty na najbližšie roky, pričom niektoré z nich budú aj pomerne rozsiahle alebo veľmi zásadné pre obraz Bratislavy. Veľmi očakávané je napríklad predstavenie podoby úpravy „Zóny Zochova“, teda skvalitnenia veľmi exponovanej lokality v blízkosti zástavky verejnej dopravy Zochova a susednej Pilárikovej ulice. S týmto projektom zas do veľkej miery súvisí vízia rekonštrukcie bratislavských hradieb a prekrytia Staromestskej. Sám primátor nedávno naznačil, že ide o mimoriadnu víziu, ktorá sa má predstaviť už veľmi skoro.

Hlavné mesto tak prešlo od „Parku Iva Nesrovnala“, o ktorom sa opakovane písalo, ale nikdy ho nikto nevidel, pokrokom. Prvé výraznejšie zámery sa menia z vizualizácií na realitu. Spolu s tým bude rásť aj odvaha pri tvorbe nových koncepcií, ktoré majú zmeniť zaužívaný obraz Bratislavy ako zanedbaného mesta s nízkou kvalitou verejného priestoru. Úspech tohoto plánu ale bude závisieť nielen od väčších projektov, ale aj od „drobností“ v podobe bezpečných a upravených chodníkov, nových cyklotrás a upravených priestranstiev v réžii mestských častí. V tomto smere má Bratislava ešte stále rezervy.

 

Fotografie z 7.5.2022. Pozrite si obnovu verejných priestorov v Bratislave vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Skatepark
  • Kolektor. Chodník ním nanešťastie nepokračuje ďalej k bežeckej dráhe
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube