Author photoAdrian Gubčo 12.11.2020 13:40

Hlavné mesto vytvorí nový park v Karlovej Vsi

Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Karlovou Vsou predstavujú budúcu podobu revitalizácie ďalšieho verejného priestoru. Parkovou úpravou prejde plocha v blízkosti zmodernizovaného prestupného terminálu Riviéra, kde bol donedávna len nevyužitý trávnik. Revitalizácia nadväzuje na nedávno realizovanú výsadbu sakúr.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Idealarch

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Idealarch

O vízii zriadenia parku v tomto priestore sa hovorilo už počas minulého volebného obdobia, kedy Hlavné mesto dokonca vyčlenilo prostriedky na jeho vybudovanie. Absentovali však konkrétnejšie predstavy o tom, ako by mohol vyzerať, resp. neboli verejne prezentované. Situácia sa pohla po voľbách, kedy projekt začal riešiť vznikajúci MIB, a to v spolupráci s Karlovou Vsou, ako aj budúcimi možnými užívateľmi.

Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre rozličné športové aktivity viacerých vekových skupín. Umiestnených tu bude niekoľko športových stanovísk, medzi ktoré patrí skatepark s tribúnou na sedenie, cross-fit alebo plocha pre parkour. Na opačnom konci od skateparku bude detské ihrisko so šmykľavkou alebo malým tunelom. Po obvode parku bude vytvorená bežecká dráha. Na dizajne skateparku sa spolupracovalo s komunitou skateboardistov.

Nido

Vstup do parku bude umiestnený v smere od električkovej zastávky, v dotyku s novou sakurovou alejou, ktorú mestu darovalo japonské veľvyslanectvo. Hlavné mesto zamýšľa vysadiť ďalších 27 stromov, a priestor doplniť novým mobiliárom – lavičkami a cyklostojanmi. Tento by mal mať pražský dizajn, ktorý Bratislava počas tohto roka z českej metropoly prebrala.

„Treba si naozaj vážiť, že aj v tomto zložitom období hlavné mesto dokázalo nájsť vo svojom rozpočte prostriedky na dotvorenie tohto miesta,“ uviedla starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová. „Vytváranie plnohodnotných priestorov s kvalitnou zeleňou a všestranným využitím je našou povinnosťou voči obyvateľom Bratislavy. Poteší to aj ako pekný dar Karlovešťanom po období značných ťažkostí, ktoré museli znášať počas rekonštrukcie električkovej trate.“

Okrem zmienených noviniek plánuje MIB v parku vytvoriť aj tzv. dažďovú záhradu. „Bude prirodzene oddeľovať vodný spád na hranici parku od jeho ostatných funkcií,“ vysvetľuje riaditeľka sekcie tvorby mestských priestorov Natália Puschmannová. „V dažďovej záhrade bude vysadená zeleň, ktorá dokáže zniesť aj veľké množstvo vody, ktoré sa tu bude v čase prívalových zrážok zhromažďovať a postupne vsakovať. Rovnako je to veľmi estetický, vizuálne živý prvok, ktorý sa vzhľadom na poveternostné podmienky mení.“

Realizácia parku by mala prebehnúť v priebehu roka 2021. Ide o jeden z projektov, ktoré Bratislava plánuje dokončiť vďaka zvýšeným daniam z nehnuteľností a daru Vlády SR na konci roka 2019. V tohtoročnom rozpočte bolo na revitalizáciu vyčlenených 260-tisíc eur.

 

Sakurová alej na Karloveskej, v dotyku s budúcim parkom. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Sfunkčnením tak prejde ďalšia plocha, ktorá dlhodobo ležala ladom, a to aj napriek vynikajúcej polohe v dotyku s električkovou traťou. Daný priestor, s priamym pohľadom do dvorov domov v Líščom údolí, by bol za iných okolností ideálny pre výstavbu domov s triezvou mierkou, kde by sa mohli napríklad nachádzať nájomné byty. Najbližší park – resp. záhrada - sa nachádza len niekoľko stoviek metrov od plochy, na pozemku patriacom k Vodárenskemu múzeu.

Využitiu daným spôsobom však bráni jednak neochota mesta či mestskej časti realizovať potenciálne nepopulárnu výstavbu, ako aj existujúce inžinierske siete, ktoré by prípadný projekt predražovali. Umiestnenie parku je teda vcelku racionálne a pomôže územie aspoň oživiť. Správnym rozhodnutím bolo aj orientovanie priestoru na šport a vekové či spoločenské skupiny, ktoré dnes nemajú v Bratislave, resp. v Karlovej Vsi toľko priestoru na vyžitie.

Pre Metropolitný inštitút, resp. Sekciu tvorby verejných priestorov, ide zároveň o ďalší predstavený projekt po minulotýždňovom odhalení podoby okolia pamätníka Daniela Tupého na Tyršovom nábreží. Aj v tomto prípade ide o jeden z veľkého balíka zámerov, ktoré sa budú realizovať vďaka zvýšeným príjmom v minulosti. V dohľadnej dobe očakávam ešte predstavenie revitalizácie okolia električkovej zastávky a parčíka na Žilinskej alebo klziska na Železnej studničke. V realizácii je parčík na Husovej ulici na Kolibe.

Popri architektonických súťažiach ide o najviditeľnejší prejav aktivít Metropolitného inštitútu. Z priamych fyzických zásahov sa dosiaľ dokončili úpravy priestoru na Židovskej, dočasné intervencie na Komenského námestí alebo drevené plató na Námestí republiky v Petržalke. Hoci mienené dobre, nie vždy priniesli len nadšené reakcie verejnosti. Nové pripravované zámery by to mohli konečne zmeniť.

Ak sa to podarí, bratislavský verejný priestor bude nielen o čosi lepší, ale sa do budúcna aj zvýši podpora investícií do nových rekonštrukcií a úprav. Donedávna totiž ostávali verejné priestranstvá maximálne zanedbané s neustále sa zvyšujúcim investičným dlhom. V tomto smere snáď nastala konečne zmena a Bratislava začne aspoň v niečom doháňať vyspelé európske metropoly.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube