Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 21.02.2020 17:55

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Article Big

Magistrát pripomína, že tým dodržuje sľub, že všetky prostriedky, ktoré v minulom roku získal, použije na projekty, z ktorých majú obyvatelia Bratislavy výrazne profitovať. Zároveň dopĺňa, že o každom z týchto plánov chce transparentne informovať, a to ešte predtým, než je definitívne využitie financií schválené.

Aby sa totiž mohli tieto peniaze použiť na dané zámery, bude potrebné prerokovať v Mestskom zastupiteľstve zmenu rozpočtu. Týka sa to približne 10 miliónov eur, ktoré mesto získalo od Vlády, a asi 12 miliónov eur, ktoré do mestskej kasy pritiekli po zvýšení daní. Príslušné rokovanie prebehne v priebehu budúceho týždňa.

Hlavné mesto preto už dnes zverejnilo kompletný výpis projektov, na ktoré by chcelo tieto peniaze použiť. Lokalizácia aj určenie je veľmi rôznorodé, výsledkom by však malo byť jednoznačné vizuálne zlepšenie kvality celého mesta. Novú úpravu dostane veľké množstvo parkov a pačíkov, rekreačné územia, ale aj niektoré exponované námestia či ulice.

 

Verejné priestory

Hlavné mesto tak chce napríklad opraviť parky a parčíky na Husovej ulici na Kolibe, v Karlovej Vsi naproti zastávke Molecova, na Dunajskej, Legionárskej, Hanulovej, Pri Kríži, Žilinskej, Belopotockého alebo na nároží Karadžičovej a Krížnej. Väčšina z týchto obnov by mala pozostávať z novej výsadby, povrchov, mobiliáru a osvetlenia, v Karlovej Vsi však vznikne skatepark, na Dunajskej nová vstupná brána, na Hanulovej oplotenie, na Belopotockého sa doplnia herné prvky. Na cintorínoch v Prievoze a Karlovej Vsi sa opravia vstupy, ktoré, ak budú v podobnej kvalite ako na Martinskom cintoríne, budú vynikajúce. Zrevitalizované bude aj okolie zastávok na Zochovej či Furmanskej a Lamačskej, kde sa taktiež upraví výsadba, povrchy a mobiliár.

Významne by sa mali zlepšiť aj obľúbené rekreačné lokality. V Horskom parku sa opraví záhrada horárne, v areáli Malý Slavín pribudnú altánky či herné prvky, na Peknej ceste sa upraví areál muničných skladov, kde bude nový altánok, výsadba, mobiliár či povrchy. Väčší počet zásahov je naplánovaný na Železnej studničke, kde bude nové klzisko, bufet (ktorý už navrhujú víťazi súťaže na zmluvného architekta), altánok a upraví sa breh potoka. Na Kamzíku sa má upraviť promenáda a námestie, vzniknúť má posed na pozorovanie zveri a iluminovať sa má veža.

Ďalšie investície pôjdu do pamätníkov, fontán a námestí. Upraviť by sa malo napríklad okolie pamätníka Daniela Tupého v Petržalke, na Námestí Slobody má vzniknúť pamätník 89 a na tom istom námestí sa bude pokračovať v rekonštrukcii v podobe opravy technickej ifnraštruktúry fontány. Fontána sa bude opravovať, spoločne so zeleňou, zriadením osvetlenia, wifi a kamerového systému na Hodžovom námestí. Vzniknúť by mala aj akási mobilná fontána „drevené plató“.

Niekoľko úprav sa zrealizuje v rámci historických areálov, kam patrí čiastočná rekonštrukcia mestských hradieb, oprava promenády pod hradom Devín, rekonštruovať sa majú aj tri staromestské dvory (zeleň, mobiliár, osvetlenie) a jeden vnútroblok (Poľská-Justičná, kde sa opraví detské ihrisko).

K zaujímavým investíciám patrí ďalej ďalší skatepark pod Mostom SNP (ktorý sa objavil už v prvej edícii Mestských zásahov), vznik infopavilónu na Komenského námestí, nová výsadba stromov na Šancovej ulici, nový mobilár v meste, vrátane setov z projektu Sadni si!, zlepšenia osvetlenia, nedávno predstavené závlahové koše pod stromami alebo revitalizácie elektroskríň, ktoré dostanú drevený obklad.

K týmto investíciám sa pridáva aj už známy väčší projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa. K zeleným úpravám možno prirátať aj zatiaľ bližšie nešpecifikovaný zámer realizácie zelených striech a stien.

 

Z prostriedkov z tohto balíka bude revitalizovaný aj Sad Janka Kráľa

 

Cesty a chodníky

V tomto ohľade Magistrát pripomína, že sa opraví namiesto pôvodne plánovaných 12 km až 57 km jazdných pruhov. Vo veľkej časti prípadov sa okrem nového povrchu vozovky bude v opravovaných úsekoch robiť aj nový povrch chodníkov vrátane bezbariérových priechodov. 

Podľa všetkého by sa v pri rekonštrukciách mal uplatniť už nový „Manuál asfaltovania“, ktorý bude jednou zo súčastí Manuálu tvorby verejných priestranstiev, ktorý postupne vzniká na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. Ten definuje presné kritériá posudzovania kvality povrchu vozoviek alebo kontakt s inými časťami verejného priestoru – najmä chodníkmi a výsadbovými pásmi.

K významným opravám patrí napríklad obnova Hradskej od mosta cez Malý Dunaj po čerpaciu stanicu, Štepnej – Pri Kríži, kde sa obnoví aj zastávka MHD, Jiráskovej od Romanovej po Smolenickú/ Bratskú, Mamateyovej od Gettingovej po Šustekovu, obrovská bude rekonštrukcia Karloveskej a Botanickej po ukončení modernizácie električkovej radiály. Chodníky sa budú opravovať napríklad na Biskupickej, Uzbeckej, Vrakunskej, Jeséniovej, Stolárskej, Ceste na Klanec, Eisnerovej alebo Jiráskovej.

K tomu mesto ešte pridáva opravy z bežného rozpočtu, rekonštruovať sa majú Palisády od Štefánikovej po Šulekovu, priestor Radlinského – Vazovovej – Krížnej, kde sa hovorilo o riešení situácie parkovania na križovaní Krížnej a Vazovovej, čo niekedy obmedzuje električky, Drotárska cesta od Búdkovej, Drieňová od Herlianskej po Tomášikovu, Kukučínova od Trnavského mýta po Škultétyho, Stará Klenová, Cesta mládeže od lanovky po otočku autobusov, Rybničná a i.

Nové chodníky sa zrealizujú na Saratovskej, Alexyho, Kubačovej, Púchovskej, Slovanskom nábreží, Gbelskej či Dlhej. Na Štefánikovej vzniknú nové priechody pre chodcov, na križovatke s Pražskou a Šancovou sa vymení asfalt v ostrovčekoch za zeleň. Novú podobu dostanú zastávky na Bosákovej alebo Romanovej, ktoré budú zároveň debarierizované.

 

Veľkými opravami prejdú cesty v celej Bratislave. Po dokončení modernizácie Karloveskej radiály sa obnoví Karloveská aj Botanická ulica

 

Zhrnutie

Enormný rozsah investícií, ktoré sú v zozname vymenované, výrazne zmení vnímanie mesta a jeho úrovne. Veľké opravy ciest a chodníkov sa dotknú podstatnej časti obyvateľstva, kým úpravy verejných priestranstiev spríjemnia pobyt v exteriéri a po dlhej dobe zmenia aspoň v niektorých lokalitách tradičný dojem zanedbanosti, na ktorý sú už obyvatelia Bratislavy do veľkej miery zvyknutí.

Je trochu škoda, že výpis je len málo detailný a veľké množstvo informácií chýba. Podoba mnohých zrevitalizovaných priestranstiev nie je známa, nepoznáme materiály, ktoré budú použité, rovnako ako dizajn plánovaného mobiliáru. Hoci je predpoklad, že úroveň asfaltovania bude vyššia, pri mnohých uliciach by bolo nepochybne lepšie na chodníkoch použiť dlažbu – všade sa totiž hovorí o živičných vrstvách, teda o asfalte.

Odpoveď na mnohé z otázok by mohli dať pripravované koncepčné materiály. Okrem spomínaného Manuálu tvorby verejných priestranstiev sa napríklad rieši dizajnová súťaž na mestský mobilár, ktorá by mala prebehnúť už tento rok. Po vzore Prahy by Bratislava chcela získať dizajn lavičiek, košov a stojanov na bicykle, pričom bude kupovať práve dizajn, čo by malo otvoriť možnosti pre čo najviac výrobcov. Robiť obrovské nákupy mobiliáru ešte predtým by však mohlo byť predčasné.

K ďalším absentujúcim informáciám chýba výpis zásahov, ktoré budú riešiť MIBom zazmluvnení architekti, a veľmi kriticky chýba zoznam ulíc, kde by sa popri oprave povrchov mohli rovno zrealizovať aj cyklotrasy. Do budúcna by bolo viac než vhodné tieto informácie doplniť.

Bez ohľadu na tento nedostatok je ale Bratislava na prahu veľkých zmien. Konečne sa začína aktívne pracovať na zlepšení verejných priestranstiev, čo v spojení s úpravami, ktoré prináša rozvoj infraštruktúry verejnej dopravy, viacerými plánovanými rekonštrukciami budov vo verejnom majetku, architektonickými súťažami a prirodzene aj veľkými súkromnými projektami, z ktorých budú niektoré kľúčové tento rok dokončené a predstavené, pravdepodobne dodá mestu novú energiu.

Metropola Slovenska v najbližších rokoch zmení svoj výzor a bude príťažlivejším, živším, zelenším a v neposlednom rade aj bohatším mestom. Sám Magistrát priznáva, že vďaka navýšeniu rozpočtu bude schopný zároveň znižovať dlh a investovať do ďalších vecí, ktoré by si inak nemohol dovoliť, napríklad nákup nových autobusov.

Do veľkej miery to je výsledkom odvahy zvýšiť dane – potreby, o ktorej sa šepkalo roky, ale nikto nebol schopný to povedať nahlas. Čoskoro začne tento v skutočnosti len málo zaťažujúci krok prinášať benefity a na zvýšenie nákladov domácností sa rýchlo zabudne. Nálada, ktorá s tým bude spojená, poslúži vedeniu mesta, ktoré ju iniciovalo.

Aj to je poučením, kam vedie absencia odvahy či populizmus. Pre niektorých by to malo byť výstrahou, pre ďalších pripomienkou, aby sa nezaspalo na vavrínoch úspechu. Jednou vecou je totiž zmeniť vizuálnu stránku mesta, druhou však zlepšiť jeho fungovanie. Tam budú musieť byť niektoré rozhodnutia naozaj bolestné.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Aké projekty chystá Hlavné mesto na rok 2020?

02.01.2020 13:33:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto vstupuje do roku 2020 už so schváleným rozpočtom, ktorý definuje ciele Bratislavy pre najbližšie obdobie. Finálnu podobu rozpočtu ovplyvnil očakávaný nižší rast príjmov, nárast mzdových a prevádzkových nákladov a snaha udržať zadĺženie mesta v prijateľnej úrovni, nezohľadňuje však ešte zvýšenie dane z nehnuteľností. Každopádne, dané nastavenie umožňuje financovať viacero projektov, ktorými bude mesto žiť v najbližšom období.

Čítať viac

Vláda prispeje na rozvoj Hlavného mesta

27.11.2019 15:42:00 Adrian Gubčo

V rámci dnešného výjazdového rokovania Vlády SR sa ministri stretli so zástupcami bratislavského Magistrátu, aby hovorili o riešení problémov Hlavného mesta. Jedným z výsledkov rokovania je finančná podpora Vlády pre viaceré mestské projekty, ako aj zámery mestských častí.

Čítať viac

Ak chce mať Bratislava lepší verejný priestor, musí mať k nemu odvahu

14.08.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

V máji tohto roku sa na Mickiewiczovej ulici konal pouličný festival WhatCity?, ktorý na jeden deň premenil rušnú a nepríjemnú ulicu na živý verejný priestor. Súčasťou podujatia bol aj expertný workshop, na ktorom odborníci z domova aj zo zahraničia debatovali o stratégiách premien podobných lokalít. Z tohto workshopu bol zverejnený výstup, z ktorého vyplynulo jasné odporučenie - treba mať odvahu a začať experimentovať.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube