Author photoAdrian Gubčo 21.02.2020 17:55

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Magistrát pripomína, že tým dodržuje sľub, že všetky prostriedky, ktoré v minulom roku získal, použije na projekty, z ktorých majú obyvatelia Bratislavy výrazne profitovať. Zároveň dopĺňa, že o každom z týchto plánov chce transparentne informovať, a to ešte predtým, než je definitívne využitie financií schválené.

Aby sa totiž mohli tieto peniaze použiť na dané zámery, bude potrebné prerokovať v Mestskom zastupiteľstve zmenu rozpočtu. Týka sa to približne 10 miliónov eur, ktoré mesto získalo od Vlády, a asi 12 miliónov eur, ktoré do mestskej kasy pritiekli po zvýšení daní. Príslušné rokovanie prebehne v priebehu budúceho týždňa.

Hlavné mesto preto už dnes zverejnilo kompletný výpis projektov, na ktoré by chcelo tieto peniaze použiť. Lokalizácia aj určenie je veľmi rôznorodé, výsledkom by však malo byť jednoznačné vizuálne zlepšenie kvality celého mesta. Novú úpravu dostane veľké množstvo parkov a pačíkov, rekreačné územia, ale aj niektoré exponované námestia či ulice.

 

Verejné priestory

Hlavné mesto tak chce napríklad opraviť parky a parčíky na Husovej ulici na Kolibe, v Karlovej Vsi naproti zastávke Molecova, na Dunajskej, Legionárskej, Hanulovej, Pri Kríži, Žilinskej, Belopotockého alebo na nároží Karadžičovej a Krížnej. Väčšina z týchto obnov by mala pozostávať z novej výsadby, povrchov, mobiliáru a osvetlenia, v Karlovej Vsi však vznikne skatepark, na Dunajskej nová vstupná brána, na Hanulovej oplotenie, na Belopotockého sa doplnia herné prvky. Na cintorínoch v Prievoze a Karlovej Vsi sa opravia vstupy, ktoré, ak budú v podobnej kvalite ako na Martinskom cintoríne, budú vynikajúce. Zrevitalizované bude aj okolie zastávok na Zochovej či Furmanskej a Lamačskej, kde sa taktiež upraví výsadba, povrchy a mobiliár.

Významne by sa mali zlepšiť aj obľúbené rekreačné lokality. V Horskom parku sa opraví záhrada horárne, v areáli Malý Slavín pribudnú altánky či herné prvky, na Peknej ceste sa upraví areál muničných skladov, kde bude nový altánok, výsadba, mobiliár či povrchy. Väčší počet zásahov je naplánovaný na Železnej studničke, kde bude nové klzisko, bufet (ktorý už navrhujú víťazi súťaže na zmluvného architekta), altánok a upraví sa breh potoka. Na Kamzíku sa má upraviť promenáda a námestie, vzniknúť má posed na pozorovanie zveri a iluminovať sa má veža.

Ďalšie investície pôjdu do pamätníkov, fontán a námestí. Upraviť by sa malo napríklad okolie pamätníka Daniela Tupého v Petržalke, na Námestí Slobody má vzniknúť pamätník 89 a na tom istom námestí sa bude pokračovať v rekonštrukcii v podobe opravy technickej ifnraštruktúry fontány. Fontána sa bude opravovať, spoločne so zeleňou, zriadením osvetlenia, wifi a kamerového systému na Hodžovom námestí. Vzniknúť by mala aj akási mobilná fontána „drevené plató“.

Niekoľko úprav sa zrealizuje v rámci historických areálov, kam patrí čiastočná rekonštrukcia mestských hradieb, oprava promenády pod hradom Devín, rekonštruovať sa majú aj tri staromestské dvory (zeleň, mobiliár, osvetlenie) a jeden vnútroblok (Poľská-Justičná, kde sa opraví detské ihrisko).

K zaujímavým investíciám patrí ďalej ďalší skatepark pod Mostom SNP (ktorý sa objavil už v prvej edícii Mestských zásahov), vznik infopavilónu na Komenského námestí, nová výsadba stromov na Šancovej ulici, nový mobilár v meste, vrátane setov z projektu Sadni si!, zlepšenia osvetlenia, nedávno predstavené závlahové koše pod stromami alebo revitalizácie elektroskríň, ktoré dostanú drevený obklad.

K týmto investíciám sa pridáva aj už známy väčší projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa. K zeleným úpravám možno prirátať aj zatiaľ bližšie nešpecifikovaný zámer realizácie zelených striech a stien.

 

Z prostriedkov z tohto balíka bude revitalizovaný aj Sad Janka Kráľa

 

Cesty a chodníky

V tomto ohľade Magistrát pripomína, že sa opraví namiesto pôvodne plánovaných 12 km až 57 km jazdných pruhov. Vo veľkej časti prípadov sa okrem nového povrchu vozovky bude v opravovaných úsekoch robiť aj nový povrch chodníkov vrátane bezbariérových priechodov. 

Podľa všetkého by sa v pri rekonštrukciách mal uplatniť už nový „Manuál asfaltovania“, ktorý bude jednou zo súčastí Manuálu tvorby verejných priestranstiev, ktorý postupne vzniká na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. Ten definuje presné kritériá posudzovania kvality povrchu vozoviek alebo kontakt s inými časťami verejného priestoru – najmä chodníkmi a výsadbovými pásmi.

K významným opravám patrí napríklad obnova Hradskej od mosta cez Malý Dunaj po čerpaciu stanicu, Štepnej – Pri Kríži, kde sa obnoví aj zastávka MHD, Jiráskovej od Romanovej po Smolenickú/ Bratskú, Mamateyovej od Gettingovej po Šustekovu, obrovská bude rekonštrukcia Karloveskej a Botanickej po ukončení modernizácie električkovej radiály. Chodníky sa budú opravovať napríklad na Biskupickej, Uzbeckej, Vrakunskej, Jeséniovej, Stolárskej, Ceste na Klanec, Eisnerovej alebo Jiráskovej.

K tomu mesto ešte pridáva opravy z bežného rozpočtu, rekonštruovať sa majú Palisády od Štefánikovej po Šulekovu, priestor Radlinského – Vazovovej – Krížnej, kde sa hovorilo o riešení situácie parkovania na križovaní Krížnej a Vazovovej, čo niekedy obmedzuje električky, Drotárska cesta od Búdkovej, Drieňová od Herlianskej po Tomášikovu, Kukučínova od Trnavského mýta po Škultétyho, Stará Klenová, Cesta mládeže od lanovky po otočku autobusov, Rybničná a i.

Nové chodníky sa zrealizujú na Saratovskej, Alexyho, Kubačovej, Púchovskej, Slovanskom nábreží, Gbelskej či Dlhej. Na Štefánikovej vzniknú nové priechody pre chodcov, na križovatke s Pražskou a Šancovou sa vymení asfalt v ostrovčekoch za zeleň. Novú podobu dostanú zastávky na Bosákovej alebo Romanovej, ktoré budú zároveň debarierizované.

 

Veľkými opravami prejdú cesty v celej Bratislave. Po dokončení modernizácie Karloveskej radiály sa obnoví Karloveská aj Botanická ulica

 

Zhrnutie

Enormný rozsah investícií, ktoré sú v zozname vymenované, výrazne zmení vnímanie mesta a jeho úrovne. Veľké opravy ciest a chodníkov sa dotknú podstatnej časti obyvateľstva, kým úpravy verejných priestranstiev spríjemnia pobyt v exteriéri a po dlhej dobe zmenia aspoň v niektorých lokalitách tradičný dojem zanedbanosti, na ktorý sú už obyvatelia Bratislavy do veľkej miery zvyknutí.

Je trochu škoda, že výpis je len málo detailný a veľké množstvo informácií chýba. Podoba mnohých zrevitalizovaných priestranstiev nie je známa, nepoznáme materiály, ktoré budú použité, rovnako ako dizajn plánovaného mobiliáru. Hoci je predpoklad, že úroveň asfaltovania bude vyššia, pri mnohých uliciach by bolo nepochybne lepšie na chodníkoch použiť dlažbu – všade sa totiž hovorí o živičných vrstvách, teda o asfalte.

Odpoveď na mnohé z otázok by mohli dať pripravované koncepčné materiály. Okrem spomínaného Manuálu tvorby verejných priestranstiev sa napríklad rieši dizajnová súťaž na mestský mobilár, ktorá by mala prebehnúť už tento rok. Po vzore Prahy by Bratislava chcela získať dizajn lavičiek, košov a stojanov na bicykle, pričom bude kupovať práve dizajn, čo by malo otvoriť možnosti pre čo najviac výrobcov. Robiť obrovské nákupy mobiliáru ešte predtým by však mohlo byť predčasné.

K ďalším absentujúcim informáciám chýba výpis zásahov, ktoré budú riešiť MIBom zazmluvnení architekti, a veľmi kriticky chýba zoznam ulíc, kde by sa popri oprave povrchov mohli rovno zrealizovať aj cyklotrasy. Do budúcna by bolo viac než vhodné tieto informácie doplniť.

Bez ohľadu na tento nedostatok je ale Bratislava na prahu veľkých zmien. Konečne sa začína aktívne pracovať na zlepšení verejných priestranstiev, čo v spojení s úpravami, ktoré prináša rozvoj infraštruktúry verejnej dopravy, viacerými plánovanými rekonštrukciami budov vo verejnom majetku, architektonickými súťažami a prirodzene aj veľkými súkromnými projektami, z ktorých budú niektoré kľúčové tento rok dokončené a predstavené, pravdepodobne dodá mestu novú energiu.

Metropola Slovenska v najbližších rokoch zmení svoj výzor a bude príťažlivejším, živším, zelenším a v neposlednom rade aj bohatším mestom. Sám Magistrát priznáva, že vďaka navýšeniu rozpočtu bude schopný zároveň znižovať dlh a investovať do ďalších vecí, ktoré by si inak nemohol dovoliť, napríklad nákup nových autobusov.

Do veľkej miery to je výsledkom odvahy zvýšiť dane – potreby, o ktorej sa šepkalo roky, ale nikto nebol schopný to povedať nahlas. Čoskoro začne tento v skutočnosti len málo zaťažujúci krok prinášať benefity a na zvýšenie nákladov domácností sa rýchlo zabudne. Nálada, ktorá s tým bude spojená, poslúži vedeniu mesta, ktoré ju iniciovalo.

Aj to je poučením, kam vedie absencia odvahy či populizmus. Pre niektorých by to malo byť výstrahou, pre ďalších pripomienkou, aby sa nezaspalo na vavrínoch úspechu. Jednou vecou je totiž zmeniť vizuálnu stránku mesta, druhou však zlepšiť jeho fungovanie. Tam budú musieť byť niektoré rozhodnutia naozaj bolestné.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube