YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 14.08.2018 13:00

Ak chce mať Bratislava lepší verejný priestor, musí mať k nemu odvahu

V máji tohto roku sa na Mickiewiczovej ulici konal pouličný festival WhatCity?, ktorý na jeden deň premenil rušnú a nepríjemnú ulicu na živý verejný priestor. Súčasťou podujatia bol aj expertný workshop, na ktorom odborníci z domova aj zo zahraničia debatovali o stratégiách premien podobných lokalít. Z tohto workshopu bol zverejnený výstup, z ktorého vyplynulo jasné odporučenie - treba mať odvahu a začať experimentovať.

Foto: Marek Jančúch

Foto: Marek Jančúch

V rámci projektu, realizovaného pod záštitou spoločnosti ITB Development, občianskeho združenia Punkt a nadácie Green Foundation, do Bratislavy zavítalo viacero významných odborníkov do mesta zo zahraničia, ktorí sa zoznámili s lokalitou okolo Kollárovho námestia a Mickiewiczovej ulice a následne spoločne s domácimi účastníkmi debatovali o skúsenostiach a možnostiach zlepšenia.

V prvej časti workshopu predstavili svoje aktivity Janez Koželj, viceprimátor Ľubľany, Charlie McCabe, ktorý učí súkromný sektor prispievať na tvorbu a údržbu parkov, alebo Willemijn de Boer, ktorá je expertkou na znovuoživovanie opustených budov a areálov. Po tomto zoznámení sa so zahraničnými zdrojmi sa v dvoch krúžkoch diskutovalo jednak o pilotných projektoch a ich realizácii, ako aj o celkovom nastavení spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom.

Z diskusií vyplynulo niekoľko veľmi jasných záverov: experimenty treba realizovať najprv v menšom a postupne jednotlivé kroky rozširovať. Treba skúšať pilotné projekty, ktoré by mali trvať dlhšiu dobu, aby si ľudia na nové fungovanie zvykli. Treba vytláčať parkovanie z verejného priestoru, keďže uberá príliš veľa miesta pre širokú verejnosť. Treba prepájať všetkých aktérov v daných územiach - obyvateľov, aktivistov, expertov, súkromný sektor aj verejnú správu. Dôležitá je kvalitná komunikačná stratégia, ktorá by redukovala nepodložené (zdôrazňujem nepodložené) kritiky zo strany kričiacej menšiny. A predovšetkým: treba začať.

Bratislava - hlavné mesto SR malo príležitosť ukázať odvahu a ochotu začať s výraznejšími zlepšeniami verejných priestranstiev v meste. Jeden z organizátorov podujatia, spoločnosť ITB Development, rozpracovala koncept "Bulváru Mickiewiczova", ktorý mal eliminovať tranzitnú dopravu na ulici a zlepšiť jej stav pre chodcov, cyklistov, verejnú dopravu aj miestnych rezidentov. Pilotný projekt zmeny organizácie dopravy bol pripravený a mohol byť implementovaný prakticky okamžite. Nanešťastie, mesto žiadnu odvahu neukázalo, a pilotný projekt uzávierky časti Mickiewiczovej pre individuálnu automobilovú dopravu neschválilo.

Napriek slovným vyjadreniam podpory si tak Bratislava nezobrala z workshopu takmer nič. Ako však pripomenul Janez Koželj, ideálne podmienky nebudú nikdy, to však nemie brániť v realizovaní toho, na čo sú možnosti - postupne sa ľudia naučia to oceniť. A za seba dodávam, že sa náležite aj "odmenia" tým, ktorí bránili svojou slabosťou v zlepšovaní životného prostredia v meste.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Zmeny na Mickiewiczovej ulici

14.08.2019 13:25:00 Adrian Gubčo

Mickiewiczova ulica je relatívne krátka, no významná ulica v centre Bratislavy. Pôvodne vznikla ako spojnica historického jadra mesta s východnými predmestiami a záhradnými palácmi, ktoré sa tu nachádzali, dnes je dôležitou dopravnou trasou. Postupne však ožívajú zámery a vízie, ktoré ju majú viac priblížiť k živej kompaktnej ulici s prevahou peších a cyklistov.

Čítať viac

Aký bol Street Festival WhatCity? na Mickiewičke?

20.05.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Včera prebehol pouličný festival WhatCity na Mickiewiczovej ulici. Organizátorom z o.z. Punkt a ITB Development sa podarilo na jeden deň zatvoriť ulicu a premeniť ju na miesto stretávania sa, zábavy, ale aj diskusie o lepšej budúcnosti bratislavských verejných priestranstiev.

Čítať viac

Ako by mohla vyzerať Mickiewiczova?

29.01.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development a občianske združenie Punkt už nejakú dobu pracujú na vízii humanizácie Mickiewiczovej ulice. Ich predstava spočíva v ukľudnení ulice pre automobilovú dopravu a vytvorení príjemného miesta, z ktorého vznikne prirodzené pokračovanie Obchodnej.

Čítať viac

Ako by mohla vyzerať Mickiewiczova?

29.01.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development a občianske združenie Punkt už nejakú dobu pracujú na vízii humanizácie Mickiewiczovej ulice. Ich predstava spočíva v ukľudnení ulice pre automobilovú dopravu a vytvorení príjemného miesta, z ktorého vznikne prirodzené pokračovanie Obchodnej.

Čítať viac

Pocitová mapa Bratislavy

14.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Pre skvalitnenie úrovne verejných priestranstiev, vypracovanie Manuálu tvorby verejných priestranstiev, ako aj kvalitnú analýzu súčasného stavu mestského exteriéru, sú tzv. pocitové mapy mimoriadne užitočným nástrojom. Teraz je možné podobnú mapu vyplniť aj pre Bratislavu.

Čítať viac

Bratislava potrebuje manuál tvorby verejných priestranstiev

09.03.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Prednedávnom bolo spomínané mesto Prešov, ktoré pripravuje vytvorenie Manuálu tvorby verejných priestranstiev tak, ako to má každé mesto, ktoré koncepčne uvažuje o svojom verejnom priestore.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube